DANOTHERM Vietnam Đại lý thiết bị điện trở công suất

Đại lý DANOTHERM vietnam

ĐẠI LÝ THIẾT BỊ RESISTORS ĐIỆN TRỞ DANOTHERM VIETNAM

Đại lý Danotherm Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị điện trở Danotherm, Resistors, POWER RESISTORS, MOTOR STARTER control RESISTORS, bộ điều khiển, biến trở Danotherm, đi ốt diode, chỉnh lưu…

Danotherm xuất xứ Đan Mạch
Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành toàn quốc
Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Xem Thêm: Transformer Vietnam Đại lý choke máy biến áp cuộn cảm

MODEL ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT DANOTHERM CẤP Ở VIET NAM

DANOTHERM 23163280509 DANOTHERM CBH 165C 80R Điện trở DANDTHERM Type: F2 R841151000, 10K, KT: GRF 30/265L, Điện trở ống Danotherm Z1153227411 Resistor 27R +/- 10% 150°C Danotherm CBH-265 PANEL MOUNT BRAKING RESISTOR 265x31x60mm 200W- 22Ω Or 100Ω CAH 150 C 27R CAH150C27R ABB Danotherm Vietnam GRF 30/100A Resistor GRF30100A Danotherm CBH-165 PANEL MOUNT BRAKING RESISTOR 165x31x60mm 110W- 22Ω Or 47Ω DANOTHERM F2 R3943210202 ZRF 15/100A DANOTHERM ZRF55300072560 BRAKE Danotherm CBT-V 330 60R 1,2 kW / MX 0045 DANFOSS DANOTHERM BRAKE RESISTOR 175U1840 620R DANOTHERM BREAK RESISTOR F2 ZH1303140800 Danotherm Z1153227411 Resistor 27R +/- 10% 150°C DANOTHERM 175U1946 BRAKE RESISTOR IP20 điện trở Danotherm TYPE 22/80 Danotherm F2 ZH4163125445 10% 2R5 DANOTHERM HSD70A 47R C6 HSD70A47RC6 DANOTHERM HSD70A 47R C6 Danotherm GRI 20/100 Resistor GRI20100 0.5Ω Watts: 55 Danotherm Vietnam HSD70A 47R C8 HSD70A47RC8 Danotherm CBT-H 560% 415 Danfoss Danotherm ELECTRIC O/S Brake Resistor, 175U1851 ССR-V 645CT 610 2Х15R ZRI 55\210S 36R 10% ZRI 55/490 590 24R ZRI 55/490 590 24R X9848224606 ZRI 55/290S 2R +-5% ZRI 55/215SR56 ZRI 55/210SR56 15% ZRI 55/150S 3R6 10% ZRI 30\267S 36R 10% ZRI 20/267S 5k0 ZRI 12/51S 0R1 10% ZRI 10/44S 0R5 10% ZRF 55/600 6R0 0A89 ZRF 55/600 5R5 0A89 ZRF 55/600 2R0 0X6 ZRF 55/600 200R 0A89+ ZRF 55/600 200R 0A89 ZRF 55/600 16R 0A84 ZRF 55/600 0A86 13R ZRF 55/600 0A84 13R ZRF 55/600 086 26R5 ZRF 55/600 084 20R Danotherm Vietnam ZRF 55/600 07 240R ZRF 55/600 056 68R ZRF 55/600 056 56R ZRF 55/600 054 56R ZRF 55/600 036 8R ZRF 55/600 036 400R ZRF 55/600 036 32R ZRF 55/600 036 20R ZRF 55/600 036 15R ZRF 55/600 033 15R điện trở Danotherm ZRF 55/600 023 10R ZRF 55/590S 630R ZRF 55/590S 40R 10% ZRF 55/590S 1R6 ZRF 55/590S 110R 10% ZRF 55/590S 95R ZRF 55/590S 75R 10% ZRF 55/590S 680R ZRF 55/590S 63R 10% ZRF 55/590S 5K7 10% ZRF 55/590S 51R 10% ZRF 55/590S 36R 10% Danotherm Vietnam ZRF 55/590S 1R2 10% ZRF 55/590S 18R 10% ZRF 55/590S 10R 10% ZRF 55/590 L 78R ZRF 55/590 L 56R ZRF 55/500S 15K ZRF 55/500 91R ZRF 55/500 33R 0A83 ZRF 55/500 16R 0A83 ZRF 55/500 120R ZRF 55/500 0A83 20R ZRF 55/500 073 30R ZRF 55/500 056 100R ZRF 55/500 054 82R ZRF 55/500 051 100R ZRF 55/500 036 18R điện trở Danotherm ZRF 55/500 033 2K5 ZRF 55/500 031 15R ZRF 55/500 026 10R ZRF 55/400S 30R +-10% ZRF 55/400 0A82 40R ZRF 55/400 074 20R ZRF 55/400 054 82R ZRF 55/400 054 20R ZRF 55/400 033 2R5 ZRF 55/400 032 24R ZRF 55/400 026 10R Danotherm Vietnam ZRF 55/390S 63R ZRF 55/390S 62R ZRF 55/390S 22K +-10% ZRF 55/390S 193R ZRF 55/390S 13R3 ZRF 55/300S 2R0 ZRF 55/300S 180K ZRF 55/300 074 30R ZRF 55/300 064 4R0 ZRF 55/300 063 4R0 ZRF 55/300 062 4R0 ZRF 55/300 054 30R ZRF 55/300 054 120R ZRF 55/300 023 56R ZRF 55/290S 2R0 ZRF 55/290S 12R0 ZRF 55/220 076 0K9 Danotherm Vietnam ZRF 55/220 036 0K9 ZRF 55/220 033 14R ZRF 55/220 032 50R ZRF 55/220 031 120R ZRF 55/220 026 2R4 ZRF 55/220 024 3R3 ZRF 55/220 022 6R2 ZRF 55/220 021 12R ZRF 55/210S 36R 10% ZRF 55/150 L 68R 10% ZRF 55/150 074 75R ZRF 55/150 064 4R0 ZRF 55/150 063 4R ZRF 55/150 054 75R ZRF 55/150 054 330R ZRF 55/150 052 150R ZRF 55/150 036R36 ZRF 55/150 036R14 ZRF 55/150 021 68R ZRF 55/150 013 20R ZRF 55/100 064R120 ZRF 55/100 056R120 ZRF 55/100 052 220R ZRF 55/100 051 100R ZRF 55/100 031 15R ZRF 55/100 013 120R ZRF 45/370S 25R ZRF 30x165S 33R ZRF 30/330S 56K ZRF 30/267S 68R1 10% ZRF 30/267S 36R 10% ZRF 30/267S 33R 10% ZRF 30/265S 36R 10% ZRF 30/265S 33R 10% ZRF 30/265S 200R 10% ZRF 30/265S 150R 10% ZRF 30/215 200R ZRF 30/200S 6R0 ZRF 30/200 225W 15R ZRF 30/167,5 33R ZRF 30/165S 33R Danotherm Vietnam ZRF 30/165SIK 33R (R7641-233402) ZRF 30/165S 25R 10% ZRF 30/165 33R (R7641-233402) ZRF 30/165 33R (10028531) ZRF 30/165 24R 10037531 ZRF 30/152S 330R ZRF 30/152 071 100R ZRF 30/152 051 100R ZRF 20/75 3K9 ZRF 20/267S 15K 10% điện trở Danotherm ZRF 20/267SR47 ZRF 20/267SR22 ZRF 20/267S 4R7 ZRF 20/140S 100R ZRF 15/76 220R 10% ZRF 15/100S 4K7 5% 000 ZRF 13/100 L 10K 10% ZRF 12/76 L 10K 10% ZRF 12/63 22K ZRF 12/102 22K ZRF 10/63S 20R ZRF 10/63S 100R ZRF 10/55 L 6K8 ZFI 45/250-M 4R+/-5% ZFF 78/490-M 22R +/- 5% ZFF 78/490S 30R ZFF 78/490S 18R +/-10% ZFF 78/290-M 210R ± 10% ZFF 78/290S 1K ZFF 45/250-M 4R+/-5% ZFF 45/200-M 68K + 10% ZFF 45/200S 2K ZFF 45/150 33R ZBV 55/290S 1R0 ZBF30/330S 50R ZBF30/330S 25R ZBF 55\210S 36R 10% ZBF 55/600 031 1R0 ZBF 30\267S 36R 10% ZBF 30/330L 25R ZBF 30/330S 50R ZBF 30/200S 15R±10% WHDN100-1600 2R2 WBH16/1500-03BT8R WBH16/1500-03BT3R3 WBH16/1500-03BT2R0 WBH16/1500-03BT25R WBH 790 100K 11R5 WBH 790 100K 11R5 DELTA V14-350-28 BT 5R3 V14-350-24 DT 2R5R V14-250-12 BT 10R V14-250-10 B 3R2 V14-150-07-ВТ 11R5 V14-150-07-ВТ 11R5OHMEGA V14-150-05 BT 2R35 (AISI 304) Type 22/80 510R TERA BRD D SV 14/1800-3 7R D/30306680-10 SV 14/1800-3 7R D/30306680-09 SteelGridHWSCr/Al 1Ohm SteelGridHWS AISI 430, 1Ohm SIGMA-ULZRF 55/600 47R 0A82 SIGMAZRF 55/600 012 30R Danotherm Vietnam 5kW E310 IP10 0R6 Resistor block 5kW E310 IP10 0R4 Resistor block 5kW E310 IP00 5R Resistor block 5kW E310 IP00 20R Resistor block 45kW E790 IP20 3R3 Danotherm Vietnam 44kW E730 IP00 8R1 Resistor block 15kW E730 IP00 3R5 Resistor block 15kW E730 IP00 2R85 Resistor block 5kW E310 IP20 6R5 ReostatType 22/150-500 100R R703/590 Mounting brackets R701/165 EURODODO.COM OHME GA-UT4 OHMEGA 4xUT9 OHMEGA 3xUT9 OHMEGA 2xUT7 2R0 OBR60/360-VE104 2R5 OBR60/360-VE104 0R65 OBR60/360-HS104 22R OBR30/420-HE102 90R OBR30/420-HE102 30R OBR 90/420-VE102 42R OBR 90/420-HS104 3R5 OBR 90/420-HS104 2R2 OBR 65/300S 22R OBR 60/420-VE 104R65 Danotherm Vietnam OBR 60/420-VE 104 2R5 điện trở Danotherm OBR 60/360-VE10468R OBR 60/360-VE10468ROBR 60/360-VE10468R OBR 30/180HS104R65 HSS280C HSM 70 3x22R HSM 280-4-S-330R HSM 280-4-A-330R HSH280C 529R HSF40 L 7R5 HSF40 L 1300R HSF 40 L 1K3 HSD210A 94R HSD140A 1K0 HSD 70S 120R HSD 70 L 12R HSD 70 L 120R HSD 280S 15R HSD 210S 36R HSD 210S 100R HSD 140S 15R HSD 140S 120R HSD 140 L 1R5 HSD 140 L 120R HSD 140 F 1K HSD 140 A 3K HSD 140 A 1K HSCC 104 1k2 HSAC87 100Ohm HS50 3K9 HS50 30RF HS50 2RF HS50 1R5 F HS50 1K J HS5 300RF HS25 510R HS25 0R5F HS100 680R HS10 IR0F HS10 0R5F GRV 30/100S 1K5 10% GRV 15/100 10K GRV 10/63 4R3 10% GRV 10/44 4K7 10% GRV 10/44 47R 10% GRV 10/44 470R 10% GRV 10/44 3K3 10% GRV 10/44 360R 10% GRV 10/44 2K2 10% GRV 10/44 15R 10% GRI 30/200 A 4R7 10% GRI 20/267S 22R GRI 20/165SR47 GRF 55/210 A 250R 5% GRF 30/330S 33K 5% GRF 30/267 L 75R GRF 30/265S 1R1 10% GRF 30/200S 20R 10% GRF 30/200S 15R±10% GRF 30/200 A 250R 5% GRF 30/152S 100R 10% Danotherm Vietnam GRF 30/152 L 3R GRF 30/133S 1K 10% GRF 30/133S 1K GRF 20/267S 300R 10% GRF 20/267 A 16R 5% GRF 20/165S 0R5 GRF 20/140 A 3K 5% GRF 20/140 A 2K4 5% GRF 20/140 20R GRF 20/100R48 10% GRF 15/100S 1K6 10% GRF 15/100S 1K2 10% GRF 15/100 L 33R 10% Danotherm Vietnam GRF 13/63 A 5R6 GRF 13/100 A 95R GRF 13/100 A 900R 5% GRF 13/100 A 800R+ GRF 13/100 A 800R GRF 13/100 A 680R 5% GRF 13/100 A 2K4 GRF 13/100 A 100R 5% GRF 12/63 A 1K6 10% GRF 10/63 L 7R GRF 10/63 L 24R GFF 27/80 L 220R GFF 27/50 M 4R7 GBF 30/267 L 5R6 GBF 30/156SIK 6R8 GBF 30/156SIK 6R8 40320210 GBF 30/152 A 3R3 GBA232ABP4 GAA232ABP10 G09RT16-2200 4R0 CRH 40R9 CRH 40 1R8 (C4013-118000) CM57 IP00 1R0 100kW ED 100% CM47 IP00 1R0 75kW ED 100% CM37 IP00 CCR-V720BT 283 18R KT CCR-V M445CT 20R CCR-V M191CT 081 13R CCR-V M191CT 081 10R CCR-V M 645CT 081 42R CCR-V M 645 BT 283 6R5 CCR-V M 626C 14R CCR-V M 445C 001 20R CCR-V M 426C 56R CCR-V M 295CT 800 CCR-V M 295CT 20R 800 CCR-V M 222C 160R CCR-V M 191CT 081 13R CCR-V M 191CT 081 10R CCR-V M 135CT 2R CCR-V M 135CT 081 2R CCR-V M 116C 380R CCR-V M 116C 220R CCR-V 645CT 30R CCR-V 645CT 15R CCR-V 191 MCT 47R CCR-V 191 BT 281 150R CCR-H 526C 120R CCH 420C 100R CCH 320C 400R CCH 320C 200R CCH 300C 400R CCH 300C 200R CCH 191CT 75R CCH 135CT CBW-H180CHT 48R CBW-H-660C (H) (T) 1R 231 điện trở Danotherm CBV-T 760 BGT 282 1R5 CBV 405C 800 42R KT CBV 405C 5R 800 CBV 405C 42R 800 CBV 405C 423 42R UL CBV 360CT 20R 457 CBV 360CT 20R CBV 335CH 11R CBV 335C 800 80R KT CBV 335C 63R 800 CBV 265S 80R CBV 165С 22R CBV 165CH 35R CBTX-V 760CH 001 7R CBT-V 960 BET 283 4R0 KT CBT-V 760 K 201 1R CBT-V 760 DT 282 16R CBT-V 760C 7R CBT-V 760 BGHT 282 5R5 CBT-V 760 BGHT 282 2R5 CBT-V 760 BGHT 282 1R5 CBT-V 660 DT 282 13R CBT-V 660C 3R0 CBT-V 660 BT 282 CBT-V 660 BH 282 13R5 CBT-V 660 BGHT 282 22R CBT-V 660 BGHT 282 18R CBT-V 660 B 282 13R6 CBT-V 560 DT 282 10R CBT-V 560 DHT 281 21R CBT-V 560C 40R CBT-V 560C 3R0 CBT-V 460C 40R CBT-V 400C 70R CBT-V 400 BT 281 3R0 CBT-V 260C 100R CBT-V 210C 140R CBT-V 160 K 201 1R CBT-H 960 Danotherm Vietnam BET 283 4R0 CBT-H 760GHT 281 dummy CBT-H 760 DT 281 10R CBT-H 760 BT 282 1R5 CBT-H 760 BHT 281 1R5 CBT-H 660GHT 430 6R5 CBT-H 660 DT 281 13R CBT-H 660 DH 201 80R CBT-H 560CHT 081 40R KT CBT-H 460 DT 281 20R CBT-H 460 DT 281 CBT-H 460CT 081 50R CBT-H 460 BHT 281 68R CBT-H 460 BGHT 282 68R CBT-H 260 DT 281 40R Danotherm Vietnam CBT-H 210 BHT 281 68R CBT 760 BHT 281 18R CBR-V 726C 4R0 CBR-V 660 BHT 281 20R CBR-V 660 BHT436 55R CBR-V 660 BH 1,18KW CBR-V 626C 22R CBR-V 626C 3R5 CBR-V 526CH800 14R CBR-V 526C 3R0 CBR-V 460 DT 282 3R0 CBR-V 460CHT 13R 081 CBR-V 426C 50R CBR-V 400 BT 281 75R+ CBR-V 400 BT 281 75R CBR-V 365C 001 63R KT CBR-V 330 DT 415 20R CBR-V 330CHT 081 20R KT CBR-V 295S 63R CBR-V 295 50R CBR-V 260 DT 281 63R CBR-V 260 D 201 63R CBR-V 260 BT 281 63R CBR-V 225C 63R 001 CBR-V 225C 001 63R KT CBR-H 726W 55R CBR-H 726C 4R0 CBR-H 626C 3R5 CBR-H 526C 3R0 CBR-H 426C 1R5 CBR-H 365C 75R CBR-H 225C 130R CBHX 165C 5R 414 CBHX 165C 5R CBH165C503 320R CBH 405CH 746 5RO CBH 405C 5R 800 CBH 405C 5R CBH 405C 42R CBH 335CH 2R0 515 CBH 265C 800R CBH 265C 5R 800 CBH 265C 5R CBH 215T 503 224R CBH 215CH 506 4R0 CBH 165CH 5R 414 CBH 165CH 5R CBH 165C 5R CAV 150C 47R CAR 85HCR3 CAR 200CHT 061 3R0 160 CAR 175D2011K5 10% CAR 115CT 100R 071 10% CAH 300C 400R CAH 300C 200R CAH 240C 560R 800 Danotherm Vietnam CAH 240C 27R CAH 210C 47R CAH 165C 3R3 CAH 150CH 411 3R3 KT CAH 150CH 3R3 CAH 150CH 001 3R3 KT CAH 150C 800 27R KT CAH 150C 65 100R 800 CAH 150C 3R3 CAH 150C 27R 800 CAH 150C 27R CAH 150C 12R CAH 120C 800 75R CAH 120C 800 200R BRCM 47A20 0R14(TERA) BRCM 25 A23 E736 40R BRC B 1R0 E511 BRC 17AT20 3R25 E726 Danotherm Vietnam BI-ALPHA 120R BA4-3 (Z0043312432) BA4-3 120R ALPHACBT-V 560 BHT 282 30R ALPHACBT-V 560 điện trở Danotherm BGHT 282 30R 22/80G 1K5 22/80-100 22/80R6 22/80 5K 100W 22/80 1R0 22/50G 2K0 22/50 6K3 22/50 5R1 22/50 4K7 22/50 16R 22/50 15R0 22/50 10R0 22/35 5K 22/35 10K 22/23G 200R 22/150-500 100R 22/150-500 22/150-300 25R 22/120 200R 22/120 1R6 22/120 1K5Shaft = 8mm R103 R101 (1 PAR) GRF20/267L 47R GRF20/267L 470R GRF20/267L 15R GRF20/267L 100R GRF20/140L 1K0 GRF20/140L 10R GRF20/140L 100R GRF20/100L 6R8 GRF20/100L 47R GRF20/100L 22R GRF20/100L 1K0 GRF20/100L 10R GRF20/100L 100R GRF12/102L 47R GRF12/102L 470R GRF12/102L 22R điện trở Danotherm GRF12/102L 1K5 GRF12/102L 10R GRF12/102L 100R GRF10/63L 6R8 GRF10/63L 68R GRF10/63L 680R GRF10/63L 4R7 GRF10/63L 47R GRF10/63L 470R GRF10/63L 3R3 GRF10/63L 33R GRF10/63L 2K2 GRF10/63L 22R GRF10/63L 220R GRF10/63L 15R GRF10/63L 10R GRF10/63L 100R F3442275731 Z2123236411 CAH 150C 12R0 511 Z1153212511 CAH 150C 12R0 511 Z1153212511 ZH1153133411 Danotherm Vietnam Z2123236411

Nhập khẩu chính hãng tại: www.danotherm.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *