BTSR Vietnam Đại lý cảm biến thiết bị giám sát lực căng sợi

Đại lý BTSR vietnam

Đại Lý Cảm Biến BTSR Vietnam

Đại lý BTSR Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối cảm biến BTSR, thiết bị giám sát lực căng dây sợi BTSR, cáp kết nối, thiết bị đầu cuối, bộ điều khiển BTSR, cảm biến lực căng dây BTSR, cảm biến dò sợi…

BTSR xuất xứ Ý

Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành toàn quốc

Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn BTSR Italy

Xem thêm: Baumer Vietnam Đại lý cảm biến Baumer Thụy Sĩ

Model Cảm Biến Thiết Bị Giám Sát Lực Căng BTSR Cấp Ở Viet Nam

Cảm biến dò sợi BTSR IS3W/TS BTSR SMDIN-RW CE 0608
BTSR TS44/1000 E RW
BTSR SM-DIN/RW Control Module
Intel S1200BTSR BBS1200BTSR UATX,LGA1155, DDR3 ECC REF
BTSR Yarn Sensor – TS4/1000E
BTSR SMART200TSS BTSR BT14CL FE100/FEC FE200/FEC IDS / B4 IS3F/TSLB3 IS3F/TS B9 IS3F/TSL B5 IS3F/TSL B9 IS3W/TS B3 IS3W/TS B4 IS3W/TS B5 IS3W-TSSL MATRIX/FIX/MGN MATRIX/WINDING RWO.SP.005 TS44 TS44 / 100 ADRW TS44 / A TS44/100DRW TS44/A1000A TXL0001 WFI.SP.007 WFO.SP.002 WINDINGFEEDER/CS/05 IS3F/TSL B4 V11.0S3.5 0313 131044 IP67 IS3F TSL B9 IS3W/TS D4 IS3F/TSL B4 V11.0S3.5 0313 130923 IS3F/TS B9 TS55/STCH1000AI TS55/STCH1000AI-AV MCC.SP.002 MCC/DLT/001 IS3F/SE/HTP MCC/MCW/001 TS44/1000ERW IS3F/TS B3 IFXC06 N862111 SMART64-I RW/MA700FE FE8/200 FE8/1000 MA700FE/SF IS3W/TS/B2 TS44/1000ERW IS3F/TSL 01 B9 OEM IS3F/TSL B9 TS44/1000ERW/IP MA2/FE/8 IS3F/TSL B4 MA50/FEC TS55/STITCH/1000A MA200 DYTS2 PSU10ASM MA2/FE/8 SMART 200 TSS& TS55 IS3W/TS B11 TS55/D50A FX50FX IS3F/TS B9 IS3F/TS B9 TS55/STCH3000AI IS3F/TS B3 TS6/100A/MF TS55/D500A/C01 TS55/D500A/C01 TS55/D500A/C01 TS55/STCH3000AI IS3W/TS/B2 DYW2/A IS3F/TSL IS3W/TSSL9 B2 TS55/STCH3000AI IDS/D3 TS55/STITCH TS4/A250DD TS44/A250DD BT28 TS5/D FX10FX TS44/1000ERW TS55/D500A/C01 IFX/C04/P – OEM for MWM  TS44/A250DD IS3F/TSL/B4 IS3F/TS TS55/STCH3000AI TS55/D10E/IP TS44/1000ERW/IP TS55/D100E/IP IS3W-TS IDS/D BY100C 200/DR DY100C IS3WMTCS IDS/D4 is3f/tsl b3 IS3W-H IS3F/485/CR is3f/ tsl b9 IFX/C04/P OEM for MWM  TS44/100D-RW-4 IS3F/TSL MA200/FEC TS44/100D-RW DYF10 FX-50-FX FE-500-FEC MA-50-FX PSU5ASM TS44/1000 D RW TS44/1000DRW IDS/RT  TS44/100 IFX-C04 cod. N861121 IS3F-TS V9.0S3.5 IS3F-TS with cable

Nhập chính hãng tại: www.btsr.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *