Baumer Vietnam Đại lý cảm biến Baumer Thụy Sĩ

ĐẠI LÝ BAUMER VIETNAM

ĐẠI LÝ CẢM BIẾN BAUMER VIETNAM

Đại lý cảm biến Baumer Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối cảm biến quang Baumer, cảm biến lực tải Baumer, cảm biến tiệm cận Baumer, encoder bộ mã hóa quay Baumer, cảm biến vòng quay, bộ đếm Baumer, cảm biến khoảng cách, máy đọc mã vạch, cam bien đo độ nghiêng, độ rung và gia tốc, cảm biến áp suất Baumer, cảm biến nhiệt độ Baumer, cảm biến lưu lượng, cảm biến đo độ ẩm, bộ đếm thời gian, màn hình hiển thị, đầu dây cáp kết nối…

Baumer xuất xứ Đức Thụy Sĩ
Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành toàn quốc
Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn Baumer Germany

Xem thêm: ASHCROFT Vietnam Đại lý công tắc áp lực đồng hồ đo áp suất

MODEL CẢM BIẾN HIỆU BAUMER CẤP Ở VIET NAM

Cảm biến quang/ Sensor FHDK 07N6901 1014010800 Cáp Baumer 11046253 Baumer FWX20 industrial vision sensor Cảm biến quang Baumer ZADM 023H151.0001, No: 10158593 BAUMER Photoelectric Sensor FHDK 10N5110 Cảm biến quang Baumer 10221003 MY-COM G75P/200/L Baumer Sensor FSDK 10D9601/S35A Cảm biến quang Baumer FPDK 10P1101/KS35, No. 10146080 Baumer FPAM 18P51/405734 10221367 MY-COM A100/200 10220913 MY-COM F100/80 10223780 MY-COM A100/300 10241609 MY-COM F100/S35 10251051 K311 Baumer IV-G500CA Baumer MY-COM A100/80 10221050 MY-COM F30/200 cảm biến Baumer 10222047 MY-COM A100/80/K527 10235648 MY-COM F30/500 10240394 MY-COM A100/S35 10210109 MY-COM F30/80 10251048 MY-COM A30/80 10240974 MY-COM F30/S35 Baumer Vietnam 10241610 MY-COM A30/S35 10259841  10235305 MY-COM M75P80/L 10223725 MY-COM F100/200 Cảm biến Baumer OHDM 16P5001/S14 BAUMER Level Sensor LBFS-02612.C 11167328 Dây dẫn điện đầu nối điện Baumer DZCY 05-PU-MM-C, No. 10155343 BAUMER TA200 TA200.002AXA1 Digital Counter 40kHz Baumer GXMMS.0205PA2 Rotary Encoder 11032457/10148033 Cảm biến Baumer 10149554, FGLM 050P8001/S35L Baumer GXMMW.A205PA2 Rotary Encoder 11032557/100800662 Baumer FHDK 10P1101/KS35 Cáp tín hiệu Baumer S2BG12 mit Kabel-sw03 NIm-01000 Baumer GM400.010A102 Rotary Encoder 11032024/101224699 Đầu cắm có dây cáp Baumer M23-S2BG12 Baumer FHDK 07P6901 10250001 IFR 04.82.05 10250002 IFR 05.82.05 10250036 IFR 10.82.01 10250037 IFR 10.82.05 11138020 IFR 10.82E05 10140295 IFRM 03N1505/CS35L 10142166 IFRM 03N3505/CS35L 10140294 IFRM 03P1505/CS35L 10142167 IFRM 03P3505/CS35L 10139543 IFRM 03N1501/KS35L 10139549 IFRM 03N3501/KS35L 10138545 IFRM 03P1501/KS35L 10139497 IFRM 03P3501/KS35L cảm biến quang Baumer 10138309 IFRM 03N1501/L 10138310 IFRM 03N3501/L 10134726 IFRM 03P1501/L 10137012 IFRM 03P3501/L 10138311 IFRM 03N1503/Q 10138312 IFRM 03N3503/Q 10137011 10119324 IFRM 30P1601/L 10123252 IFRM 30P3601/L 10216368 IFRM 30P1101/S14L 10229770 IFRM 30P3101/S14L 10123251 IFRM 30P1201/L 10123253 IFRM 30P3201/L 11148685 IR06.P03S-F40.NO1Z.7SCV 11148708 IR06.P03S-F40.NC1Z.7SCV 11148719 IR06.P03S-F40.PO1Z.7SCV 11148739 IR06.P03S-F40.PC1Z.7SCV 11148689 IR06.P03S-F46.NO1Z.7SL 11148711 IR06.P03S-F46.NC1Z.7SL 11148736 IR06.P03S-F46.PO1Z.7SL 11148740 IR06.P03S-F46.PC1Z.7SL 11148683 IR06.P06S-N40.NO1Z.7SCV cảm biến lực tải Baumer 11148702 IR06.P06S-N40.NC1Z.7SCV 11148714 IR06.P06S-N40.PO1Z.7SCV 11148737 IR06.P06S-N40.PC1Z.7SCV 11148684 IR06.P06S-N46.NO1Z.7SL 11148705 IR06.P06S-N46.NC1Z.7SL 11148717 IR06.P06S-N46.PO1Z.7SL 11148738 IR06.P06S-N46.PC1Z.7SL 11148749 IR08.P03S-F40.NO1Z.7SCV 11148764 IR08.P03S-F40.NC1Z.7SCV 11148775 IR08.P03S-F40.PO1Z.7SCV 11148790 IR08.P03S-F40.PC1Z.7SCV 11148760 IR08.P03S-F46.NO1Z.7SL 11148766 IR08.P03S-F46.NC1Z.7SL 11148757 IR08.P03S-F46.PO1Z.7SL 11148791 IR08.P03S-F46.PC1Z.7SL 11148741 IR08.P06S-N40.NO1Z.7SCV cảm biến tiệm cận Baumer 11148761 IR08.P06S-N40.NC1Z.7SCV 11148768 IR08.P06S-N40.PO1Z.7SCV 11148758 IR08.P06S-N40.PC1Z.7SCV 11148744 IR08.P06S-N46.NO1Z.7SL 11148763 IR08.P06S-N46.NC1Z.7SL 11148770 IR08.P06S-N46.PO1Z.7SL 11148759 IR08.P06S-N46.PC1Z.7SL 11148327 IR12.P10S-N40.NO1Z.7BCV 11148436 IR12.P10S-N40.NC1Z.7BCV 11148573 IR12.P10S-N40.PO1Z.7BCV 11148590 IR12.P10S-N40.PC1Z.7BCV 11148328 IR12.P10S-N50.NO1Z.7BO 11148439 IR12.P10S-N50.NC1Z.7BO 11148574 IR12.P10S-N50.PO1Z.7BO 11148654 IR12.P10S-N50.PC1Z.7BO 11148324 IR12.P10S-N50.NO1Z.7BCV 11148366 IR12.P10S-N50.NC1Z.7BCV 11148566 IR12.P10S-N50.PO1Z.7BCV 11148588 IR12.P10S-N50.PC1Z.7BCV 11148325 IR12.P10S-N60.NO1Z.7BO 11148367 IR12.P10S-N60.NC1Z.7BO 11148572 IR12.P10S-N60.PO1Z.7BO 11148589 IR12.P10S-N60.PC1Z.7BO 11148363 IR12.P06S-F40.NO1Z.7BCV 11148447 IR12.P06S-F40.NC1Z.7BCV 11148580 IR12.P06S-F40.PO1Z.7BCV 11148657 IR12.P06S-F40.PC1Z.7BCV 11148364 IR12.P06S-F50.NO1Z.7BO cảm biến Baumer 11148466 IR12.P06S-F50.NC1Z.7BO 11148587 IR12.P06S-F50.PO1Z.7BO 11148659 IR12.P06S-F50.PC1Z.7BO 11148360 IR12.P06S-F50.NO1Z.7BCV 11148441 IR12.P06S-F50.NC1Z.7BCV 11148575 IR12.P06S-F50.PO1Z.7BCV 11148655 IR12.P06S-F50.PC1Z.7BCV 11148362 IR12.P06S-F60.NO1Z.7BO 11148446 IR12.P06S-F60.NC1Z.7BO 11148578 IR12.P06S-F60.PO1Z.7BO 11148656 IR12.P06S-F60.PC1Z.7BO 11148846 IR18.P12S-F35.NO1Z.7BCV 11149099 IR18.P12S-F35.NC1Z.7BCV 11149146 IR18.P12S-F35.PO1Z.7BCV 11149168 IR18.P12S-F35.PC1Z.7BCV 11148847 IR18.P12S-F45.NO1Z.7BO 11149112 IR18.P12S-F45.NC1Z.7BO 11149149 IR18.P12S-F45.PO1Z.7BO 11149169 IR18.P12S-F45.PC1Z.7BO 11148844 IR18.P12S-F50.NO1Z.7BCV 11148902 IR18.P12S-F50.NC1Z.7BCV 11149142 IR18.P12S-F50.PO1Z.7BCV cảm biến lực tải Baumer 11149166 IR18.P12S-F50.PC1Z.7BCV 11148845 IR18.P12S-F60.NO1Z.7BO 11149098 IR18.P12S-F60.NC1Z.7BO 11148329 IR18.P12S-F60.PO1Z.7BO 11149167 IR18.P12S-F60.PC1Z.7BO 11148809 IR18.P15S-N35.NO1Z.7BCV 11148900 IR18.P15S-N35.NC1Z.7BCV 11149138 IR18.P15S-N35.PO1Z.7BCV 11149164 IR18.P15S-N35.PC1Z.7BCV 11148820 IR18.P15S-N45.NO1Z.7BO 11148901 IR18.P15S-N45.NC1Z.7BO 11149140 IR18.P15S-N45.PO1Z.7BO 11149165 IR18.P15S-N45.PC1Z.7BO 11148796 IR18.P15S-N50.NO1Z.7BCV 11148848 IR18.P15S-N50.NC1Z.7BCV 11149115 IR18.P15S-N50.PO1Z.7BCV 11149161 IR18.P15S-N50.PC1Z.7BCV 11148813 IR18.P15S-N60.NO1Z.7BO 11148849 IR18.P15S-N60.NC1Z.7BO 11149133 IR18.P15S-N60.PO1Z.7BO 11149163 IR18.P15S-N60.PC1Z.7BO 10166130 IFRM 18N13G3/S14L 10166138 IFRM 18N33G3/S14L Baumer Vietnam 10166145 IFRM 18P13G3/S14L 10166152 IFRM 18P33G3/S14L 10166131 IFRM 18N13G3/L 10166139 IFRM 18N33G3/L 10166146 IFRM 18P13G3/L 10166153 IFRM 18P33G3/L 10166125 IFRM 18N13G1/S14L 10166136 IFRM 18N33G1/S14L 10157742 IFRM 18P13G1/S14L 10166150 IFRM 18P33G1/S14L 10166127 IFRM 18N13G1/L 10166137 IFRM 18N33G1/L 10166144 IFRM 18P13G1/L 10166151 IFRM 18P33G1/L 11174004 IR30.P18S-F35.NV1Z.7BCV 11174005 IR30.P18S-F35.PV1Z.7BCV 11174008 IR30.P18S-F45.NV1Z.7BO 11174009 IR30.P18S-F45.PV1Z.7BO 11174003 IR30.P18S-F50.NV1Z.7BCV 11171575 IR30.P18S-F50.PV1Z.7BCV 11174006 IR30.P18S-F60.NV1Z.7BO 11174007 IR30.P18S-F60.PV1Z.7BO 11174032 IR30.P24S-N35.NV1Z.7BCV 11174033 IR30.P24S-N35.PV1Z.7BCV 11174036 IR30.P24S-N45.NV1Z.7BO 11174037 IR30.P24S-N45.PV1Z.7BO 11174030 IR30.P24S-N50.NV1Z.7BCV 11174031 IR30.P24S-N50.PV1Z.7BCV 11174034 IR30.P24S-N60.NV1Z.7BO 11174035 IR30.P24S-N60.PV1Z.7BO 11119408 IR06.P02F-F46.PC1Z.7SL 11117730 IR06.P02F-F46.PO1Z.7SL 11119421 IR06.P02F-F46.NC1Z.7SL 11117732 IR06.P02F-F46.NO1Z.7SL 11119424 IR06.P02F-F40.PC1Z.7SCV 11119422 IR06.P02F-F40.PO1Z.7SCV 11119425 IR06.P02F-F40.NC1Z.7SCV 11119423 IR06.P02F-F40.NO1Z.7SCV cảm biến Baumer 11119426 IR08.P02F-F46.PC1Z.7SL Đại lý Baumer 11111235 IR08.P02F-F46.PO1Z.7SL 11119427 IR08.P02F-F46.NC1Z.7SL 11116607 IR08.P02F-F46.NO1Z.7SL 11119430 IR08.P02F-F40.PC1Z.7SCV 11119428 IR08.P02F-F40.PO1Z.7SCV 11119431 IR08.P02F-F40.NC1Z.7SCV 11119429 IR08.P02F-F40.NO1Z.7SCV 11119433 IR12.P04F-F50.PC1Z.7BO 11111236 IR12.P04F-F50.PO1Z.7BO 11119435 IR12.P04F-F50.NC1Z.7BO 11116610 IR12.P04F-F50.NO1Z.7BO 11119496 IR12.P04F-F40.PC1Z.7BCV 11119436 IR12.P04F-F40.PO1Z.7BCV 11119439 O500.DP-GM1J.72O 11135857 O500.GP-NV1T.72CU/T003 11135859 O500.GP-NV1T.72O/T003 11135861 O500.GP-PV1T.72CU/T003 11135862 O500.GP-PV1T.72O/T003 11135889 O500.GR-NV1T.72CU/T003 11135863 O500.GR-NV1T.72O/T003 11135891 O500.GR-PV1T.72CU/T003 11135886 O500.GR-NV1T.72CU 11135864 O500.GR-PV1T.72O/T003 11128082 O500.GI-GW1B.72CU 11120203 O500.GI-GW1B.72O 11199084 O500.DI-GM1J.72CU 11199085 O500.DI-GM1J.72O 10234165 FHDM 12N5001 10234166 FHDM 12P5001 10234168 FHDM 12N5001/S35A 10234167 FHDM 12P5001/S35A 10232255 FHDM 16N5001 10232117 FHDM 16P5001 10232257 FHDM 16N5001/S14 10231715 FHDM 16P5001/S14 10161126 FHDM 16N5004 10161127 FHDM 16P5004 10161125 FHDM 16N5004/S14 10161124 FHDM 16P5004/S14 11128095 OR18.SP-GW1B.7BO 11129340 OR18.SP-PV1T.7BO 11129342 OR18.SP-NV1T.7BO 11079281 FNCK 07N6910 11079282 FNCK 07N6910/KS35A 11079283 FNCK 07P6910 11079284 FNCK 07P6910/KS35A 11079285 FNDK 07N6910 11079286 FNDK 07N6910/KS35A 11079287 FNDK 07P6910 11079288 FNDK 07P6910/KS35A 11084065 FNDK 14G6902/IO 11084066 FNDK 14G6902/S14/IO 11084067 FNDK 14G6903/IO 11084068 FNDK 14G6903/S14/IO 11084322 FNDK 14G6902/S35A/IO 11084323 FNDK 14G6903/S35A/IO 11084063 FNDK 14P6910/S14 11084069 FNDK 14G6904/IO 11084080 FNDK 14G6904/S14/IO 11084325 FNDK 14G6904/S35A/IO 11079269 FNDK 14P6910/S35A 11110450 O300.SP-GW1B.72N 11110451 O300.SP-PV1T.72N 11110453 O300.SP-NV1T.72N 11120122 O300.SP-GW1B.72CU 11120126 O300.SP-NV1T.72CU 11120123 O300.SP-PV1T.72CU 11136905 O300.SP.T-GW1J.72CU 11136906 O300.SP.T-GW1J.72N 11140097 O300.SP-GW1B.72NU 11139109 O300.SP-GW1B.72OU 11125077 O300.SP-GW1J.72CU cảm biến lực tải Baumer 11125057 O300.SP-GW1J.72N 11135851 O300.SP-NV1T.72CU/T003 11135852 O300.SP-NV1T.72N/T003 11135854 O300.SP-PV1T.72CU/T003 11135855 O300.SP-PV1T.72N/T003 11199073 O300.SP-GW1J.72CU/E022 11199086 O300.SP-GW1J.72N/E022 11096080 O500.SP-GW1B.72O 11096081 O500.SP-PV1T.72O 11096083 O500.SP-NV1T.72O 11096085 O500.SP-GW1B.72CU 11096088 O500.SP-NV1T.72CU 11096086 O500.SP-PV1T.72CU 11136920 O500.SP.T-GW1J.72CU/B005 11136921 O500.SP.T-GW1J.72O/B005 11125089 O500.SP-GW1J.72CU 11136931 O500.SP-GW1J.72CU/B005 11125082 O500.SP-GW1J.72O 11136932 O500.SP-GW1J.72O/B005 11135865 O500.SP-NV1T.72CU/T003 11135866 O500.SP-NV1T.72O/T003 11135867 O500.SP-PV1T.72CU/T003 cảm biến quang Baumer 11135869 O500.SP-PV1T.72O/T003 11176826 O300.SL-GW1J.72CU 11176827 O300.SL-GW1J.72N 11179003 O300.SL-NV1T.72CU 11179004 O300.SL-NV1T.72N 11179005 O300.SL-PV1T.72CU 11179006 O300.SL-PV1T.72N cảm biến Baumer 11199074 O300.SL-GW1J.72CU/E022 11199075 O300.SL-GW1J.72N/E022 11079993 ONDK 25G6911 11079994 ONDK 25G6911/S14 10218478 FZAM 08P1001 10218694 FZAM 08P1002 10219003 FZAM 08P3001 10219149 FZAM 08P3002 10235364 FZAM 08P1001/S35L 10238052 FZAM 08P1002/S35L 10237708 FZAM 08P3001/S35L 10238053 FZAM 08P3002/S35L 10234626 FZAM 12N3104 10234627 FZAM 12P1104 10234628 FZAM 12P3104 10234805 FZAM 12N1104/S14 10234806 FZAM 12N3104/S14 10234807 FZAM 12P1104/S14 10234808 FZAM 12P3104/S14 10129020 FZAM 18N1150 10127712 FZAM 18P1150 10129021 FZAM 18N1150/S14 10128111 FZAM 18P1150/S14 10129023 FZAM 18N1155 10127711 FZAM 18P1155 10128874 FZAM 18N6460 10128118 FZAM 18P6460 10128875 FZAM 18N6460/S14 10127710 FZAM 18P6460/S14 11157790 OR18.ZI-PW1Z.71CV/B012 11157791 OR18.ZI-PW1Z.71OV/0010_B012 11157792 OR18.ZI-NW1Z.71CV/B012 11157793 OR18.ZI-NW1Z.71OV/0010_B012 11157794 OR18.ZI-PW1P.71O/B013 11157795 OR18.ZI-PW1Z.71CV/B013 11157796 OR18.ZI-PW1Z.71OV/0010_B013 11157797 OR18.ZI-NW1P.71O/B013 11157798 OR18.ZI-NW1Z.71CV/B013 11157799 OR18.ZI-NW1Z.71OV/0010_B013 11157800 OR18.ZI-PW1P.71O/B005 11157801 OR18.ZI-NW1P.71O/B005 10214415 FZAM 30N5002 10215003 FZAM 30P5002 10215059 FZAM 30P5003 10152087 FZCK 07N6901 10151056 FZCK 07P6901 10152088 FZDK 07N6901 10151057 FZDK 07P6901 10152089 FZCK 07N6901/KS35A 10151058 FZCK 07P6901/KS35A 10152090 FZDK 07N6901/KS35A 10151059 FZDK 07P6901/KS35A 10139966 FZDK 10N5101 10147577 FZDK 10N1101/KS35 10139961 FZDK 10P5101 10146075 FZDK 10P1101/KS35 10132391 FZDK 10N5101/S35A 10131281 FZDK 10P5101/S35A 11001226 FZDK 14N5101 11001230 FZDK 14P5101 11001224 FZDK 14N5101/S35A 11001231 FZDK 14P5101/S14 11001229 FZDK 14P5101/S35A 10150011 FZDK 20N5101/S35A 10150010 FZDK 20P5101/S35A 10218479 FZDM 08P1001 10218693 FZDM 08P1002 10219185 FZDM 08P3001 10219186 FZDM 08P3002 10238049 FZDM 08P1001/S35L 10238047 FZDM 08P1002/S35L 10238044 FZDM 08P3001/S35L 10238042 FZDM 08P3002/S35L 10122416 FZDM 16N5101 10238502 FZDM 16P5101 10101694 FZDM 16N5101/S14 10238426 FZDM 16P5101/S14 11128017 O300.ZR-GW1T.72CU Baumer Vietnam 11128014 O300.ZR-GW1T.72N 11128020 O500.ZR-GW1T.72CU 11128018 O500.ZR-GW1T.72O 10132111 OHDK 10N5101 10132110 OHDK 10P5101 10132113 OHDK 10N5101/S35A 10132112 OHDK 10P5101/S35A 11000226 OHDK 10P5110 10164119 OHDK 10N5150/S35A 10164118 OHDK 10P5150/S35A 11001252 OHDK 14N5101 11001255 OHDK 14P5101 11001253 OHDK 14N5101/S14 11001251 OHDK 14N5101/S35A 11001256 OHDK 14P5101/S14 11001254 OHDK 14P5101/S35A Đại lý Baumer 11171740 O300.GL-GW1J.72CU 11171741 O300.GL-GW1J.72N 11171745 O300.GL-NV1T.72CU 11171742 O300.GL-NV1T.72N 11171747 O300.GL-PV1T.72CU 11171748 O300.GL-PV1T.72N 11202036 O300.GL-GW1J.72CU/E023 11203023 O300.GL-GW1J.72N/E023 11203024 O300.GL-NV1T.72CU/E023 11203025 O300.GL-NV1T.72N/E023 11203026 O300.GL-PV1T.72CU/E023 11203027 O300.GL-PV1T.72N/E023 11199070 O300.GL-GW1J.72CU/E022 11196492 O300.GL-GW1J.72N/E022 11199078 O300.DL-GM1J.72CU 11199079 O300.DL-GM1J.72N 10158758 OHDM 12N6901/S35A 10151381 OHDM 12P6901/S35A 10162724 OHDM 13N6901/S35A 10162723 OHDM 13P6901/S35A 10165323 OHDM 13P6951/S35A 10119524 OHDM 16N5001 10236804 OHDM 16P5001 10241873 OHDM 16N5001/S14 10236806 OHDM 16P5001/S14 cảm biến tiệm cận Baumer 10238243 OHDM 16P5002/S14 10124936 OHDM 16P5012 10242042 OHDM 16P5012/S14 10159135 OHDM 16N5651 10159134 OHDM 16P5651 10153490 OHDM 20P6990/S14C 11079946 OHDK 25G6921 11079949 OHDK 25G6911 11079991 OHDK 25G6912 11079948 OHDK 25G6921/S14 11079990 OHDK 25G6911/S14 11079992 OHDK 25G6912/S14C 11157802 OR18.ZL-PV1P.7BO/B013 11157803 OR18.ZL-PV1P.7BCV/B013 11157805 OR18.ZL-NV1P.7BO/B013 11157806 OR18.ZL-NV1P.7BCV/B013 10136502 OZDK 10N5101 10136501 OZDK 10P5101 10136504 OZDK 10N5101/S35A 10136503 OZDK 10P5101/S35A 10163205 OZDK 10N5150 10163204 OZDK 10P5150 10162952 OZDK 10N5150/S35A 10162951 OZDK 10P5150/S35A 11001325 OZDK 14P1901 Đại lý Baumer 11001323 OZDK 14N1901/S14 11001328 OZDK 14P1901/S14 11001324 OZDK 14P1901/S35A 11176829 O300.ZL-GW1J.72CU 11176840 O300.ZL-GW1J.72N 11181086 O300.ZL-NV1T.72CU 11181087 O300.ZL-NV1T.72N 11181088 O300.ZL-PV1T.72CU 11181089 O300.ZL-PV1T.72N 10130603 OZDM 16N1001 10123268 OZDM 16P1001 10140412 OZDM 16P3001 10133599 OZDM 16N1001/S14 10119729 OZDM 16P1001/S14 10124714 OZDM 16P3001/S14 10123266 OZDM 16P1901 10119432 OZDM 16P1901/S14 10221255 FFAK 16NTD1001/L 10219642 FFAK 16PTD1001/L 10222883 FFAK 17NTD1001/L 10222419 FFAK 17PTD1001/L 10229682 FFAK 17NTD1002/L 10229683 FFAK 17PTD1002/L 10119128 FFAM 16PTD1002/L 10125918 FFAM 17PTD1002/L 10143978 FFDK 16P50Y0 11085236 FFDK 16N50Y5 11004231 FFDK 16P50Y5 10146555 FODK 23P90Y0 11008381 FODK 23P90Y0/0500 11002190 FODK 23P90Y5 Position Photoelectric Sensors – retro-reflective 10129024 FPAM 18N3151 10128110 FPAM 18P3151 10129025 FPAM 18N3151/S14 10127714 FPAM 18P3151/S14 10129978 FPAM 18P5151/S14 11157680 OR18.RR-PW1P.71O 11157768 OR18.RR-PW1Z.71CV 11157780 OR18.RR-PW1Z.71OV/0010 11157781 OR18.RR-NW1P.71O 11157782 OR18.RR-NW1Z.71CV 11157783 OR18.RR-NW1Z.71OV/0010 Baumer Vietnam 11157788 OR18.RR.T-PW1P.71O 11157789 OR18.RR.T-NW1P.71O 10152091 FPCK 07N6901 10151060 FPCK 07P6901 10152092 FPDK 07N6901 10151061 FPDK 07P6901 Baumer Vietnam 10152093 FPCK 07N6901/KS35A 10151062 FPCK 07P6901/KS35A 10152094 FPDK 07N6901/KS35A 10151063 FPDK 07P6901/KS35A 10164851 FPDK 10P1601/S35A 11000892 FPDK 10N5130 11000890 FPDK 10P5130 11000893 FPDK 10N5130/S35A 11000891 FPDK 10P5130/S35A 11000896 FPDK 10N5135 11000894 FPDK 10P5135 11000897 FPDK 10N5135/S35A 11000895 FPDK 10P5135/S35A 11001184 FPDK 14N5101 11001139 FPDK 14P5101 11001185 FPDK 14N5101/S14 11001183 FPDK 14N5101/S35A 11001200 FPDK 14P5101/S14 11001138 FPDK 14P5101/S35A 11001187 FPDK 14N5111 11001202 FPDK 14P5111 11001188 FPDK 14N5111/S14 11001186 FPDK 14N5111/S35A 11001203 FPDK 14P5111/S14 11001201 FPDK 14P5111/S35A 10150009 FPDK 20N5101/S35A 10150008 FPDK 20P5101/S35A 10234196 FPDM 12P3401 10234199 FPDM 12N3401/S35A 10234200 FPDM 12P3401/S35A 10162380 FPDM 12P3411/S35A 10234189 FPDM 12N5101 10234190 FPDM 12P5101 10234191 FPDM 12N5101/S35A 10234192 FPDM 12P5101/S35A 10232266 FPDM 16N5101 10232258 FPDM 16P5101 10232272 FPDM 16N5101/S14 10231716 FPDM 16P5101/S14 10119197 FPDM 16P5105 10123414 FPDM 16P5105/S14 10122958 FPDM 16P3921/S14 11011379 FRDK 14N6901 11006566 FRDK 14P6901 11011381 FRDK 14N6901/S14 11011380 FRDK 14N6901/S35A 11011378 FRDK 14P6901/S14 11003933 FRDK 14P6901/S35A 11110443 O300.RR-GL1Z.72N cảm biến Baumer 11110444 O300.RR-GD1Z.72N 11120118 O300.RR-GD1Z.72CU 11120114 O300.RR-GL1Z.72CU 11128193 O300.QR-PV1Z.72N 11128194 O300.QR-NV1Z.72N 11128195 O300.QR-PV1Z.72CU 11128196 O300.QR-NV1Z.72CU 11096090 O500.RR-GL1Z.72O 11096091 O500.RR-GD1Z.72O 11096093 O500.RR-GD1Z.72CU 11117815 O500.RR-PV1Z.72O 11096092 O500.RR-GL1Z.72CU 11128158 O500.QR-PV1Z.72O 11128159 O500.QR-NV1Z.72O 11128190 O500.QR-PV1Z.72CU 11128191 O500.QR-NV1Z.72CU Baumer Vietnam 11110449 O300.RP-GW1B.72N 11157331 O300.RP.T-GW1J.72CU 11157334 O300.RP.T-GW1J.72N 11143019 O300.RP-GW1B.72NU 11110445 O300.RP-PV1T.72N 11139319 O300.RP-PV1T.72OU 11110447 O300.RP-NV1T.72N 11120107 O300.RP-GW1B.72CU 11120110 O300.RP-NV1T.72CU 11120120 O300.RP-PV1T.72CU 11120112 O300.RP-NW2T.72CU 11120121 O300.RP-PW2T.72CU 11096094 O500.RP-PV1T.72O 11096096 O500.RP-NV1T.72O 11096098 O500.RP-GW1B.72O 11096103 O500.RP-GW1B.72CU 11157339 O500.RP.T-GW1J.72CU 11157351 O500.RP.T-GW1J.72O 11096101 O500.RP-NV1T.72CU 11096099 O500.RP-PV1T.72CU 11157784 OR18.RL-PV1P.7BO 11157785 OR18.RL-PV1P.7BCV 11157786 OR18.RL-NV1P.7BO 11157787 OR18.RL-NV1P.7BCV 11001270 OPDK 14N3901 11001306 OPDK 14P3901 11001316 OPDK 14P5901 11001264 OPDK 14N1901/S35A 11001271 OPDK 14N3901/S14 11001269 OPDK 14N3901/S35A 11001246 OPDK 14P1901/S35A 11001307 OPDK 14P3901/S14 11001305 OPDK 14P3901/S35A 11001317 OPDK 14P5901/S14 11001315 OPDK 14P5901/S35A 11000232 OPDK 14P1910/S35A 11002375 OPDK 14P3910/S35A 11001300 OPDK 14P1902 11001303 OPDK 14P1903 11001309 OPDK 14P3902 11001312 OPDK 14P3903 cảm biến lực tải Baumer 11001301 OPDK 14P1902/S14 11001249 OPDK 14P1902/S35A 11001304 OPDK 14P1903/S14 11001302 OPDK 14P1903/S35A 11001310 OPDK 14P3902/S14 11001308 OPDK 14P3902/S35A 11001313 OPDK 14P3903/S14 11001311 OPDK 14P3903/S35A 11172767 O300.RL-GW1J.72CU 11172769 O300.RL-GW1J.72N 11172800 O300.RL-NV1T.72CU 11172801 O300.RL-NV1T.72N 11172802 O300.RL-PV1T.72CU 11172803 O300.RL-PV1T.72N 10132218 OPDM 12P5101 10132221 OPDM 12N5101/S35A 10132220 OPDM 12P5101/S35A 10136881 OPDM 12P5102/S35A 10137861 OPDM 12P5103/S35A 10142512 OPDM cảm biến quang Baumer 12P5104/S35A 10239621 OPDM 16P5102 10123359 OPDM 16P5103 10239618 OPDM 16P5102/S14 10119195 OPDM 16P5103/S14 10218475 FSAM 08D9002 10238037 FSAM 08D9002/S35 10219153 FEAM 08P1002 10218468 FEAM 08P3002 10238056 FEAM 08P1002/S35L 10238057 FEAM 08P3002/S35L Đại lý Baumer 11157811 OR18.EI-PW1P.71O 11157812 OR18.EI-PW1Z.71CV 11157813 OR18.EI-PW1Z.71OV/0010 11157814 OR18.EI-NW1P.71O 11157815 OR18.EI-NW1Z.71CV 11157816 OR18.EI-NW1Z.71OV/0010 11157821 OR18.TI-ZZZP.71O 11157823 OR18.TI-ZZZZ.71CV cảm biến Baumer 11157825 OR18.TI-ZZZZ.71OV/0010 10151064 FSCK 07D9601 10151065 FSDK 07D9601 10151066 FSCK 07D9601/KS35A 10151067 FSDK 07D9601/KS35A 10152095 FECK 07N6901 10151068 FECK 07P6901 10152096 FEDK 07N6901 10151069 FEDK 07P6901 10152097 FECK 07N6901/KS35A 10151070 FECK 07P6901/KS35A 10152098 FEDK 07N6901/KS35A 10151071 FEDK 07P6901/KS35A 10139964 FSDK 10D9601 10146077 FSDK 10D9001/KS35 10131282 FSDK 10D9601/S35A 10139968 FEDK 10N5101 10139963 FEDK 10P5101 10146078 FEDK 10P1101/KS35 10146079 FEDK 10P3101/KS35 10132393 FEDK 10N5101/S35A 10131284 FEDK 10P5101/S35A 11001223 FSDK 14D9601 11003496 FSDK 14D9601/S14 11001222 FSDK 14D9601/S35A 11001011 FEDK 14N5101 11001031 FEDK 14P5101 11001010 FEDK 14N5101/S35A 11003495 FEDK 14P5101/S14 11001030 FEDK 14P5101/S35A 11128044 O300.ER-GW1B.72N 11128047 O300.ER-PV1T.72N 11128055 O300.ER-NV1T.72N 11192008 O300.ER-GW1B.72N/E002 11167265 O300.ER-GW1B.72CU 11167266 O300.ER-NV1T.72CU 11167267 O300.ER-PV1T.72CU 11128022 O300.TR-ZZZZ.72N 11192009 O300.TR-ZZZZ.72N/E002 11167264 O300.TR-ZZZZ.72CU 11128072 O500.ER-GW1B.72O 11128075 O500.ER-PV1T.72O 11128078 O500.ER-NV1T.72O 11167280 O500.ER-GW1B.72CU 11167281 O500.ER-NV1T.72CU 11167282 O500.ER-PV1T.72CU 11128041 O500.TR-ZZZZ.72O 11167269 O500.TR-ZZZZ.72CU 10236652 FSDM 08D9001 10218471 FSDM 08D9002 10233485 FSDM 08D9001/S35 10224995 FSDM 08D9002/S35 10236651 FEDM 08P1001 10236644 FEDM 08P3001 10218691 FEDM 08P1002 10218467 FEDM 08P3002 10236650 FEDM 08P1001/S35L 10235234 FEDM 08P3001/S35L 10236653 FEDM 08P1002/S35L 10228467 FEDM 08P3002/S35L 10234245 FSDM 12D9601 10234246 FSDM 12D9601/S35A 10234248 FEDM 12P5101 10234250 FEDM 12P5101/S35A 11157817 OR18.EL-PV1P.7BO 11157818 OR18.EL-PV1P.7BCV 11157819 OR18.EL-NV1P.7BO 11157820 OR18.EL-NV1P.7BCV 11157829 OR18.TL-ZZZP.7BO 11157840 OR18.TL-ZZZP.7BCV 10165142 OSDK 10D9005 10165143 OSDK 10D9005/S35A 10165137 OEDK 10N5105 10165140 OEDK 10P5105 10165139 OEDK 10N5105/S35A 10165141 OEDK 10P5105/S35A 11001320 OSDK 14D9001 11003293 OSDK 14D9001/S14 11001329 OSDK 14D9001/S35A 11001250 OEDK 14P5101 11003291 OEDK 14P5101/S14 11001236 OEDK 14P5101/S35A 11176842 O300.EL-GW1B.72CU 11176843 O300.EL-GW1B.72N 11181069 O300.EL-NV1T.72CU 11181080 O300.EL-NV1T.72N 11181081 O300.EL-PV1T.72CU 11181082 O300.EL-PV1T.72N 11176844 O300.TL-ZZZZ.72CU 11176845 O300.TL-ZZZZ.72N 11157856 OR18W.GR-PW1P.9VO 11157857 OR18W.GR-NW1P.9VO 11157847 OR18W.ZI-PW1P.9VO/B013 11157848 OR18W.ZI-NW1P.9VO/B013 11157849 OR18W.ZI-PW1P.9VO/B005 11157850 OR18W.ZI-NW1P.9VO/B005 11157843 OR18W.RR-PW1P.9VO 11157844 OR18W.RR-NW1P.9VO 11157845 OR18W.RR.T-PW1P.9VO 11157846 OR18W.RR.T-NW1P.9VO 11157851 OR18W.EI-PW1P.9VO 11157854 OR18W.EI-NW1P.9VO 11157855 OR18W.TI-ZZZP.9VO 11096605 FHDR 14G6901/S14 11096606 FHDR 14G6901/S14/IO 11096607 FHDH 14G6901 11096608 FHDH 14G6901/KS34A 11096609 FHDH 14G6901/KS34A/IO 11096625 FHDH 14G6901/IO 11096610 FNDR 14G6901/S14 11096611 FNDR 14G6901/S14/IO 11096612 FNDH 14G6901 11096613 FNDH 14G6901/KS34A 11096615 FNDH 14G6901/KS34A/IO 11096616 FPDR 14P5101/S14 11096617 FPDR 14N5101/S14 11096620 FPDH 14P5101 11096621 FPDH 14N5101 11096622 FPDH 14P5101/KS34A 11096623 FPDH 14N5101/KS34A 11096627 FNDH 14G6901/IO 11115641 FNDH 14G6901/IO/0600 11096628 FADR 14I4470/S14/IO 11096629 FADR 14U4470/S14/IO cảm biến Baumer 11096630 FADH 14I4470/IO 11096631 FADH 14I4470/KS34A/IO 11096632 FADH 14U4470/IO 11096633 FADH 14U4470/KS34A/IO 11096634 FKDR 14G6901/S14 11096635 FKDH 14G6901 11096636 FKDH 14G6901/KS34A 11096637 FNDH 14G6902 11096638 FNDH 14G6902/IO 11096639 FNDH 14G6902/KS34A 11096640 FNDH 14G6902/KS34A/IO 11096641 FNDR 14G6902/S14 11096642 FNDR 14G6902/S14/IO 11096643 FNDH 14G6903 Baumer Vietnam 11096644 FNDH 14G6903/IO 11096645 FNDH 14G6903/KS34A 11096646 FNDH 14G6903/KS34A/IO 11096647 FNDR 14G6903/S14 11096648 FNDR 14G6903/S14/IO 11127745 O300H.GP-GW1J.PVCV 11157157 O300H.GP-GW1J.PVNV 11157335 O300H.RP.T-GW1J.PVCV 11157337 O300H.RP.T-GW1J.PVNV 11127716 O300H.RP-GW1B.PVCV 11157327 O300H.RP-GW1B.PVNV 11136925 O300H.SP.T-GW1J.PVCV 11136926 O300H.SP.T-GW1J.PVNV 11127754 O300H.SP-GW1J.PVCV 11136904 O300H.SP-GW1J.PVNV 11167293 O300H.ER-GW1B.PVCV 11167294 O300H.ER-GW1B.PVNV 11167291 O300H.TR-ZZZZ.PVCV 11167292 O300H.TR-ZZZZ.PVNV 11127755 O300W.GP-GW1J.PVN 11157338 O300W.RP.T-GW1J.PVN 11127720 O300W.RP-GW1B.PVN 11136922 O300W.SP.T-GW1J.PVN 11127758 O300W.SP-GW1J.PVN 11167301 O300W.ER-GW1B.PVN 11167300 O300W.TR-ZZZZ.PVN 11125101 O500H.GP-GW1J.PVCV 11125102 O500H.GP-GW1J.PVOV 11157354 O500H.RP.T-GW1J.PVCV 11157356 O500H.RP.T-GW1J.PVOV 11107831 O500H.RP-GW1B.PVCV 11107832 O500H.RP-GW1B.PVOV 11136929 O500H.SP.T-GW1J.PVCV/B005 11136930 O500H.SP.T-GW1J.PVOV/B005 11125106 O500H.SP-GW1J.PVCV 11141394 O500H.SP-GW1J.PVCV/B005 11125107 O500H.SP-GW1J.PVOV 11141395 O500H.SP-GW1J.PVOV/B005 11167297 O500H.ER-GW1B.PVCV 11167299 O500H.ER-GW1B.PVOV 11167295 O500H.TR-ZZZZ.PVCV 11167296 O500H.TR-ZZZZ.PVOV 11125092 O500W.GP-GW1J.PVO 11137000 O500W.GP-GW1J.PVO/H002 11157357 O500W.RP.T-GW1J.PVO 11107745 O500W.RP-GW1B.PVO 11125066 O500W.RP-GW1B.PVO/H002 11136924 O500W.SP.T-GW1J.PVO/B005 11125098 O500W.SP-GW1J.PVO 11141396 O500W.SP-GW1J.PVO/B005 11137002 O500W.SP-GW1J.PVO/H002 11137003 O500W.SP-GW1J.PVO/H002_B005 11167303 O500W.ER-GW1B.PVO 11167302 O500W.TR-ZZZZ.PVN cảm biến tiệm cận Baumer 11171768 O300H.GL-GW1J.PVCV 11171769 O300H.GL-GW1J.PVNV 11172813 O300H.RL-GW1J.PVCV 11172814 O300H.RL-GW1J.PVNV 11179007 O300H.SL-GW1J.PVCV 11179008 O300H.SL-GW1J.PVNV 11181083 O300H.EL-GW1B.PVCV 11181084 O300H.EL-GW1B.PVNV 11181225 O300H.TL-ZZZZ.PVCV 11181227 O300H.TL-ZZZZ.PVNV 11171770 O300W.GL-GW1J.PVN 11172815 O300W.RL-GW1J.PVN 11179009 O300W.SL-GW1J.PVN 11181085 O300W.EL-GW1B.PVN 11181228 O300W.TL-ZZZZ.PVN Position Photoelectric Sensors – fork 10149554 FGLM 050P8001/S35L 10149555 FGLM 080P8001/S35L 10149556 FGLM 120P8001/S35L 10159713 FGUM 020P8001/S35L 10149156 FGUM 030P8001/S35L 10149155 FGUM 050P8001/S35L 10149154 FGUM 080P8001/S35L 10149153 FGUM 120P8001/S35L 11192273 FGUM 170P8001/S35L 10162163 FGUM 030P6901/S35A 10162164 FGUM 050P6901/S35A 11000772 FGUM 080N6901/S35A 10162165 FGUM 080P6901/S35A 10149557 OGUM 030P8001/S35L 11158869 OGUM 030P8002/S35L 10149562 OGUM 050P8001/S35L 11158870 OGUM 050P8002/S35L 10149558 OGUM 080P8001/S35L 11158871 OGUM 080P8002/S35L 10149561 OGUM 120P8001/S35L cảm biến lực tải Baumer 11158872 OGUM 120P8002/S35L 10162867 FVDK 10N5101 10162866 FVDK 10P5101 10162865 FVDK 10N5101/S35A 10162864 FVDK 10P5101/S35A 11045446 FVDK 10N66Y0 11045445 FVDK 10P66Y0 11045448 FVDK 10N66Y0/S35A 11045447 FVDK 10P66Y0/S35A 11045462 FVDK 10N66YM 11045461 FVDK 10P66YM 11045464 FVDK 10N66YS 11045463 FVDK 10P66YS 11045460 FVDK 10N66YR 11045449 FVDK 10P66YR 10162167 FVDK 10N67Y0 10158634 FVDK 10P67Y0 10162168 FVDK 10N67Y0/S35A 10159579 FVDK 10P67Y0/S35A 10162495 FVDK 10N67Y2 11006373 FVDK 10P67Y2/S35A 10162170 FVDK 10N67YM 10160156 FVDK 10P67YM 10162171 FVDK 10N67YS 10160158 FVDK 10P67YS 10162169 FVDK 10N67YR 10160155 FVDK 10P67YR 10134856 FVDK 10N81Y0 10134852 FVDK 10P81Y0 10143359 FVDK 10P81Y0/KS35A 10134860 FVDK 10N83Y0 10134859 FVDK 10P83Y0 10145960 FVDK 10P83Y0/KS35A 10134865 FWDK 10U84Y0 10119663 FVDK 12P6101 10119662 FVDK 12P6101/S35A 10119664 FVDK 12P6401 10119661 FVDK 12P6401/S35A 10126147 FVDK 12P6410/S35A 10119665 FVDK 12P6501/S35A 10119652 FVDK 22P6101 10119651 FVDK 22P6101/S14C 10119653 FVDK 22P6401 10119650 FVDK 22P6401/S14C 10119655 FVDK 22P6501/S14C 10114594 Faser Kst d=0.5 D=1.0 duplex 10114158 Faser Kst d=0.5 D=1.0 simplex 10114595 Faser Kst d=1.0 D=2.2 duplex 10114157 Faser Kst d=1.0 D=2.2 simplex 10123729 Faser Kst d=1.5 D=2.2 simplex 10135305 FCE 050C1Y10 10151368 10217065 FUF 050B4006 10210362 FUE 025B4004 10210363 FUE 050B4004 10210367 FUF 025B4002 10210366 FUF 050B4002 10217066 FUE 050B4005 10217067 FUF 025B4008 10217068 FUF 050B4008 10258693 FUH 010B2001 10258981 FUH 010B2002 Baumer Vietnam 11014494 FADK 14I4470/IO 11014495 FADK 14I4470/S35A/IO 11014496 FADK 14I4470/S14/IO 11003912 FADK 14I4470/S14 11014497 FADK 14U4470/IO 11014498 FADK 14U4470/S35A/IO 11014499 FADK 14U4470/S14/IO 11080142 OADK 25I7480/S14C 11080143 OADK 25U7480/S14C 11080140 OADK 25I7480 11080141 OADK 25U7480 10147121 OADM 12I6430/S35A 10152993 OADM 12U6430/S35A 10147122 OADM 12I6460/S35A 10152994 OADM 12U6460/S35A 11090598 OADM 12I7460/S35A 11136813 OADM 12U7430/S35A 11090596 OADM 12U7460/S35A 11136815 OADM 12I7430/S35A 11147975 OADM 12S7430/S35A 11177259 OADM 12S7440/S35A 11159058 OADM 12S7460/S35A Baumer Vietnam 10155373 OADM 13I6475/S35A 10157485 OADM 13I6575/S35A 11017093 OADM 13I7480/S35A 11017094 OADM 13I7580/S35A 11017045 OADM 13I7730/S35A 11017068 OADM 13I7745/S35A 11017069 OADM 13I7760/S35A 11002550 OADM 13S6475/S35A 11003203 OADM 13S6575/S35A 11043128 OADM 13S7480/S35A 11043129 OADM 13S7580/S35A 11003205 OADM 13T6475/S35A 11003208 OADM 13T6575/S35A 11043072 OADM 13T7480/S35A 11043127 OADM 13T7580/S35A 10159643 OADM 13U6475/S35A 10159644 OADM cảm biến quang Baumer 13U6575/S35A  10152351 FLDK 110G1003/S42 11099669 FLDK 110G1303/S14 10164310 FLDK 110G1005/S14 11100809 FLDK 110C1005/S42 11040147 FLDK 110G1006/S14 10149866 FLDK 110G1010/S14 cảm biến Baumer 11188500 FLDK 110C1603/S14 10153178 FLDM 170C1011/S42 10153175 FLDM 170G1011/S42 10153179 FLDM 170C1030/S42 10149139 FLDM 170G1030/S42 10164169 FLDK 110C1003/S42 Demogerät 10160703 FLDK 110G1003/S14 Demogerät 10166712 FLDK 110G1005/S14 Demogerät 11045245 FLDK 110G1006/S14 Demogerät 10160749 FLDK 110G1010/S14 Demogerät 10164172 FLDM 170C1011/S42 Demogerät 10160445 FLDM 170G1011/S42 Demogerät 10161947 FLDM 170G1030/S42 Demogerät 11040789 FKDK 14G6901 11040800 FKDK 14G6901/S35A 11075386 FKDK 14G6901/KS35A 11040801 FKDK 14G6901/S14 10130986 FKDM 22N1901/S14F 10130984 FKDM 22P1901/S14F 10138001 FKDM 22P1911/S14F 10130987 FKDM 22N1902/S14F 10130985 FKDM 22P1902/S14F 10145928 FKDM 22P3902/S14F Accessories 10126550 ASIA 154A4401 10136152 ASIA 36A0411 10148592 ASIA 36A1321 10131709 ASIA 36A2211 10148300 ASIA 36A2221 11010227 Winkel 76 *18 *51 10134964 Winkel 36 *26 *55 10137021  M 5* 0.75 d=3 10140260 Reduktion D 4.3/2.0 *21 10141584 Adapter US-IND-Ext-Tea. M12 10143377 Klemmblock D=20 10144075 27*0.05 / 10.5mm 10145523  L=5000 10145702  13 *35 * 8.8 10149010 10149011  14 10150326 Sensofix Serie 10/20 10150328  12 10150844 Minofix Serie 07 10151658  18 RD 10151719 Sensofix Serie 08 RD 10151720 Sensofix Serie 12 RD 10151721  16 10152385 18/20 Proxi 10152386 Sensofix Serie 30 Proxi 10153094 Dose 6-Pol abgew. SCATEC 10153095 Dose 8-Pol abgew. SCATEC 10153202 Dose 8-Pol gerade SCATEC 10153290  U20 40*50*1,5 10156479 ScaDiag-Kit SCATEC-2/S14 10156489  SCATEC-2/S42 10156490 ScaDiag-Kit SCATEC-10 11014542 ScaDiag-Kit SCATEC-15 10156653 FTDF 025F025 10156738  2m 10156878 OADM 20 10158142  5m 10159806 Winkel 10 *35 * 7.6 10161695  13 10161829 Sensofix Serie 13 10161958 P/N-CONVERTER/ESG 34S 10161959 P/N-CONVERTER/ESG 32S 10162083 UxDK 10 10162091 L UxDK 10 10162092  R UxDK 10 10162376  UxDK 10 10163196  F04 10163299  F04 11002450  14 11016706 MSFS AA03X08 11039551 HI06-1H 11039552 HI11-1H 11039553 HI17-1H 11052882 MMRS AA02X02 11052883 MMRN AA06X05 11052885 MMFN AA01X06 11052886 MMFS AA03X08 11052887 MSFN AA01X06 11053652 HC25-1 11084461 HC25-2 11053959 MMRH BA31X15 11078172 BX 20-360-1 11078173 BX 20-1200-1 11089348 BX 20-2000-1 11089349 BX 20-4000-1 11046278 L-Bracket Wash-Down 11046279 14 Wash-Down 11081176 FNDH 14  11077517 L-Winkel Serie 25 11092246 O500 / U500 11099942 Sensofix O500 / U500 11104963 O300 11102423 O300 11124807. O300  20 11111163 U500 11111164 cảm biến lực tải Baumer UNDK 30 11171584 ZADAP-M18.SHORT 11172095 ZADAP-M18.LONG 11172096 ZADAP-M18.STANDARD 11172099 ZADAP-M18.MICRO 11172110 ZADAP-M18.SWING 11172111 ZPART-M18.NUT 11199998 ZADAP-M30.STANDARD 11199999 ZADAP-M30.LONG 11200030 30 110986201 11126836 X7 30° Horizontal 11126837 X7 30° 11120705  X7 11181700 ZREFL-RAD.CCube30 Baumer Vietnam 11197315 ZREFL-RAD.CCube100 11197316 ZREFL-RAD.CCube200 11137318 Teach Pen 11141124 Teach Pen 11048016 USB IO-Link Master 11084377 11084376 11163236 PULSE CONVERTER ESG 32/KSG 32 11163237 PULSE CONVERTER ESG 34/KSG 34 11195565 ZUSBD-M12.RS485-5P 11175166 ZCONV-ALL.RS485USB 10250981 SVP 220.24.2 10220077 ZKR 118 Reflectors 10145963 FTAR 013A000 11006510 FTAR Đại lý Baumer 014A000 11107543 FTAR 019A000 10138929 FTAR 020A000 11006511 FTAR 029A000 11006499 FTAR 038A000 10137624 FTDF 005I040 10160223 FTDF 012M050 10128299 FTDF 020F020 10137625 FTDF 020I175 10137626 FTDF 035I395 10155783 FTDF 050M234 11007742 FTDF 035M050 11120319 Z-FTDF cảm biến Baumer 005I0100 11120320 Z-FTDF 005I0500 11120322 Z-FTDF 005I1000 11120323 Z-FTDF 005I1600 11120324 Z-FTDF 020I0100 11120326 Z-FTDF 020I0180 11120327 Z-FTDF 020I0500 11120328 Z-FTDF 020I1000 11120330 Z-FTDF 020I1600 11120333 Z-FTDF 035I0100 11120334 Z-FTDF 035I0500 11120335 Z-FTDF 035I1000 11120336 Z-FTDF 035I1600 11120337 Z-FTDF 050I0100 11120339 Z-FTDF 050I0500 11120351 Z-FTDF 050I1000 11120352 Z-FTDF 050I1600 11120355 Z-FTDF 050K0100 11120357 Z-FTDF 050K0500 11120358 Z-FTDF 050K1000 11120359 Z-FTDF 050K9999 11120305 Z-FTDF 610I0100 11120308 Z-FTDF 610I0500 11120309 Z-FTDF 610I1000 11120310 Z-FTDF 610I1600 11113040 FTDR 040A060 10131245 FTDR 005I040 11045417 FTDR 050R060 11046320 FTDR 051E051 11045419 FTDR 017W035 10114003 FTDR 018A054 10160344 FTDR 008M030/01 10160345 FTDR 008M030/21 10123622 FTDR 010A014 10119414 FTDR 010D020 10128191 FTDR 015A038 10145962 FTDR 017A027 10131246 FTDR 020I175 10125741 FTDR 029A046 10131247 FTDR 035I395 11149760 FTDR 047W047 10145961 FTDR 047A048 11101254 FTDR 084A084 11126834 FTDR 030A030 10221367 MY-COM A100/200 10223780 MY-COM A100/300 10251051 MY-COM A100/80 10222047 MY-COM A100/80/K527 10240394 MY-COM A100/S35 10251048 MY-COM A30/80 10241610 MY-COM A30/S35 10223784 MY-COM A50/200 10251049 MY-COM A50/80 10239957 MY-COM A50/S35 10221000 MY-COM A75/200 10221366 MY-COM A75/200/K501 10221055 MY-COM A75/250 10251050 MY-COM A75/80 10223774 MY-COM A75/80/TF 10238652 MY-COM A75/S35 10223758 MY-COM B100/200 10243092 MY-COM B100/300/K517 10223789 MY-COM B100/500 Baumer Vietnam 10251047 MY-COM B100/80 10223760 MY-COM B30/200 10251044 MY-COM B30/80 10221060 MY-COM B50/200 10223799 MY-COM B50/500 10251105 MY-COM B50/80 10223759 MY-COM B75/200 10221772 MY-COM B75/300 10221388 MY-COM B75/350 10251046 MY-COM B75/80 cảm biến quang Baumer 10211160 MY-COM BS100 10118631 MY-COM BS150 10210530 MY-COM BS30 10212637 MY-COM BS50 10211484 MY-COM BS75 10221004 MY-COM C100/200 10251040 MY-COM C100/80 10118664 MY-COM C100/S35 11079452 MY-COM C30/S35 10251043 MY-COM C30/80 10251042 MY-COM C50/80 10239958 MY-COM C50/S35 10215325 MY-COM C75/200 10223793 MY-COM C75/250 10251041 MY-COM C75/80 10238653 MY-COM C75/S35 10124835 MY-COM C75P/508027 10221009 MY-COM D250/200 10223717 MY-COM D250/300 10251036 MY-COM D250/80 10221001 MY-COM D250/G75P/200 10223718 MY-COM D250/G75P/500 10240302 MY-COM D250/G75PS35L 10238646 MY-COM D250/S35 10223721 MY-COM E100/200 10223723 MY-COM E100/500 10220912 MY-COM E100/80 10232957 MY-COM E100P/200/L 10223720 MY-COM E75/200 10130998 MY-COM E75/500 10211158 MY-COM E75/80 10222682 MY-COM E75N80/L 10241446 MY-COM E75P/200/L 10233995 MY-COM E75P/500/L 10216205 MY-COM E75P80 10211843 MY-COM E75P80/L 10223725 MY-COM F100/200 10220913 MY-COM F100/80 10241609 MY-COM F100/S35 10221050 MY-COM F30/200 10235648 MY-COM F30/500 10210109 MY-COM F30/80 10240974 MY-COM F30/S35 10221278 MY-COM F50/200 10259841 MY-COM F50/80 10240898 MY-COM F50/S35 10227547 MY-COM F75/200 10211605 MY-COM F75/80 10238642 MY-COM F75/S35 10119084 MY-COM G150P/S35L cảm biến tiệm cận Baumer 10124557 MY-COM G150P80L 10145273 MY-COM G30P/S35L 10222701 MY-COM G75N/200/L 10227287 MY-COM G75N/400 10223716 MY-COM G75N/500 10239283 MY-COM G75N/S35L 10251039 MY-COM G75N80 10258550 MY-COM G75N80/L 10227621 MY-COM G75P/100/L 10222704 MY-COM G75P/200 10221003 MY-COM G75P/200/L 10223866 MY-COM G75P/250/K517 10221057 MY-COM G75P/300 10228788 MY-COM G75P/400/L 10221058 MY-COM G75P/500 10221387 MY-COM G75P/500/L Baumer Vietnam 10238397 MY-COM G75P/S35L 10251038 MY-COM G75P80 10210252 MY-COM G75P80/L 10225528 MY-COM H150/200/BL 10126010 MY-COM H150/300/BL 10221010 MY-COM H75/200 10221012 MY-COM H75/200/K501 10223724 MY-COM H75/300 10227963 MY-COM H75/500 10251037 MY-COM H75/80 10238645 MY-COM H75/S35 10129753 MY-COM L150P/S35L 10236069 MY-COM L150P/S8L 10123243 MY-COM L75N/500/L 10239878 MY-COM L75N/S35L 10224031 MY-COM L75N200L/K501 10222700 MY-COM L75N80/L 10222699 MY-COM L75P/200/L 10228876 MY-COM L75P/500/L 10238477 MY-COM L75P/S35L 10224032 MY-COM L75P300L/K501 10118862 MY-COM L75P500L/K501 10210006 MY-COM L75P80 cảm biến quang Baumer 10222703 MY-COM L75P80/L 10229251 MY-COM M100P/80 10229685 MY-COM M75/80 10238800 MY-COM M75/S35 10242627 MY-COM M75N/S35 10229686 MY-COM M75N80 10124556 MY-COM M75P/S35 10119393 MY-COM M75P/S35L 10143034 MY-COM M75P500 cảm biến Baumer 10229687 MY-COM M75P80 10235305 MY-COM M75P80/L

Tham khảo sản phẩm của hãng: www.baumer.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *