ADFweb Vietnam Đại lý bộ nguồn bộ chuyển đổi tín hiệu ADF web

Đại lý ADFweb Vietnam

ĐẠI LÝ ADFWEB VIETNAM

Đại lý ADFweb Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối bộ nguồn ADFweb, bộ chuyển đổi tín hiệu ADF-web, giao thức kết nối, thiết bị chuyển mạch ADF web, công tắc, bộ điều khiển ADFweb, bộ điều hợp ADF web…

ADFweb xuất xứ Ý

Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành toàn quốc

Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn ADF web Italy

Xem thêm: Beckhoff Vietnam Đại lý Bộ chuyển đổi tín hiệu module đầu nối

 • Adapters Rs232 Rs485 RS422
 • Optic Fiber Conve
 • BACnet
 • CAN
 • CANopen
 • DALI
 • Datalogger
 • DeviceNet
 • DMX
 • Ethernet
 • EtherNet/IP
 • EnOcean
 • GSM
 • HART
 • IEC 61850
 • IO-LINK
 • J1939
 • KNX
 • M-bus
 • M-bus Wireless
 • Modbus
 • Modbus TCP
 • MQTT
 • NMEA 0183
 • NMEA 2000
 • OPC UA
 • Optic Fiber
 • PROFIBUS
 • PROFINET
 • S7comm
 • SNMP
 • Splitters Modbus
 • 232 Adapters
 • 485 Adapters
 • BACNet/IP Adapters
 • BACNet MS/TP Adapters
 • CAN Adapters
 • CANopen Adapters
 • DALI Adapters
 • DeviceNet Adapters
 • DMX Adapters
 • Ethernet Adapters
 • EtherNet/IP Adapters
 • EnOcean Adapters
 • HART Adapters
 • IEC 61850 Adapters
 • IO-Link Adapter
 • KNX Adapters
 • Optic Fiber Adapters
 • J1939 Adapters
 • M-Bus Adapters
 • M-Bus Wireless Adapters
 • Modbus Adapters
 • Modbus TCP Adapters
 • MQTT Adapters
 • NMEA 2000/0183 Adapters
 • OPC UA Adapters
 • PROFIBUS Adapters
 • PROFINET Adapters
 • S7Comm Adapters
 • SNMP Adapters
 • USB Adapters
 • Wifi Adapters
 • 232/485/422 Serial
 • Analyzers /Sniffers
 • Adapters
 • Gateway – Converter – Bridge
 • BACNet
 • CAN
 • CANopen
 • DALI
 • Data Loggers
 • DeviceNet
 • DMX
 • Ethernet
 • EtherNet/IP
 • EnOcean
 • Optic Fiber
 • KNX
 • GSM
 • HART
 • IEC 61850

 

MODEL THIẾT BỊ ADFweb THÔNG DỤNG Ở VIET NAM

Bộ chuyển đổi tín hiệu Bacnet MSTP sang Bacnet IP ADFweb HD67686-A1 Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện ADFweb HD67056-B2-40
ADFweb CANopen to Modbus Slave RTU Gateway HD67002
Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện ADFweb HD67056-B2-20
Hd67561 adfweb Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFWeb HD67056-B2-160
ADFweb Viet nam HD67056-B2-160 Bộ chuyển đổi quang converter ADFWeb HD67181FSX, ADF, Italia
ADFWeb HD67212 – J1939 Gateway to Modbus RTU Module
ADFweb Converter Model: HD67056-B2-20
ADF web HD67056-B2-80 Converter
ADFweb APW080 Power supply
Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện ADFweb HD67056-B2-160
Industrial MBus Wireless to BACnet IP Slave Converter
Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện ADFweb HD67029-B2-485-20
Bộ nguồn ADFweb APW040
ADF Web HD67022-B2-20 M-BUS master RS485 Converter
Bộ nguồn ADFweb APW020
ADF web HD67056-B2-40 Converter
ADFweb APW040 Power supply
Bộ nguồn ADFweb APW160
Guards Village ADF Web HD67029M-232-40 12-24VDC Gateway M-BUS
Bộ nguồn cấp điện ADFweb APW160
Bộ nguồn ADFweb APW160Guards Village ADF Web HD67505 Gateway CANopen to Modbus TCP
ADFweb Vietnam APW160
ADF WEB HD67182FSX
Bộ nguồn ADFweb APW160
Guards Village ADF Web HD67029M-232-40 18-35V DC Gateway M-BUS
Bộ nguồn ADFweb APW0160
ADF WEB CAN Bus to Modbus Slave – Converter RTU HD67012 RS485 RS232
ADFweb Vietnam APW0160
Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện ADFweb HD67056-B2-160 Adfweb
ADFweb APW020 Power supply

Nhập khẩu chính hãng: www.adfweb.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *