Xi lanh Fabco-air Viet nam Đại lý Cylinder thủy lực USA

ĐẠI LÝ XI LANH FABCO-AIR VIET NAM

Đại lý xi lanh Fabco Air Vietnam chuyên nhập khẩu và cung cấp xy lanh thủy lực Fabco Air, van điều khiển Fabco Air, xi lanh khí nén… xuất xứ USA. Sản phẩm được bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn NSX.

EURODODO giao hàng và bảo hành miễn phí toàn quốc.

Xem thêm: SMW AUTOBLOK Vietnam Đại lý thiết bị kẹp, xi lanh thủy lực

TYPE XY LANH FABCO AIR THÔNG DỤNG Ở VIETNAM

FABCO-AIR PANCAKE AIR CYLINDER X-121-XK-MR 1-1/8″ BORE
Fabco Air I-5-X-MR Xy lanh TI-5-X-MR
MP-80-70 (PISTON)
MP-80X2-1/2 (BARREL)
MP8-3SK
SAO-1-1/4X5
B-1221-X-MR
D-221-XASK-V
F-3000D02-02A-02
D-1221-XK-LR-P14
15S2-01I1DA-BBE
H-7-XDRK-E
MP3X1-1/2X2X1FT-AS
FDH20-40
UTND-040-025
FDH20-50
UGD-SB032-015D
F55-SP10
F55-KC
SQ-04X3/4-MR
SQ-04X1-1/2-MR
A-1221-X-HHC
C-5-O-Q
F38-SK
MP3X1-1/2X2X1FF-MR
UHP4X1FF-K-V
xi lanh Fabco Air FA2-C1PM
FA2-R2PC
GTNN-080-075-T1
G-721-X-P14
NBWD4-CX01A-CM
FA2-R1PC
AA-1221-XAS-G
L-7-X
18FS-4-MO1-240/60
NBSD4-CX02I-EM
38-FS-12VDC
NBSD5-CR05I-IG
GNN-SB063-050D-M
RG-20
SQLGW-321X1/2DR-E
GB500-2.0-A-E
AB-521-X-MR-P14
MP4X3X2X1FF
MP4X3X3X1FF
S500-301 (STAINLESS ROD CLEVIS)
MP4X2X2X1FF-MR
SQL-121X1-1/2
X-121-XDR-MR2
SQL-121X4K-M
GNN-AA050-050D
SE500-8.0-MS1-J74B-AB-UKB
C-221-XK-BFR-MR-SM
G-221-X-PM
Fabco vietnam B-721-O
SQFW-04X1/4-M-MR
MP4X6X2X1FF-NR
PSD7-HF1.000
FVEC2121ND24M3N
A-721-X-MR
SQ-221X3-G
MLR2X1-1/2-3-1-SM-BFR-E
SQ221-SKV
NBMU7-CF01A-03A-CF
MP2-1/2-2SKV
112MF-4-V-120/60 75PSI
MP4X1-1/2X3X1FF-TFR-AS-E
12A-HLSB
J-121-XDRK
5C-109-A24 (24/60), (12VDC)
SQ-221-150 (ROD COVER W/ DURALON)
521-SKG
UTNN-100-050
NBSD7-CD01E-IO
122-09-T-A.1-120/60, 120VDC
I-121-X-E-LFR-MR
F-0750DM1-04A
B-1221-X-BF-MR
A-321-O
SQF-04X1/4
SQL-121X4DR
FA5-C5PA1
F19-BX2-10-NR
NBSD2-CX00G-O3
ME-7-OP
X-121-X-PM
UE-221-X-LFR
F-221-X-BFR
PSD5-CF0.500-TCMM
MP2-1/2X4X4X1FF-DR-E-NR
B-221-OP-MR
H-221-X-F
SQL-121X6-E
AA-1221-X-C1
NBND4-CA01A-EM
20T6-07A2DC-BBN
32SN-18A1EA-XXN
G63-160J (COVER WITH BUSHING)
321-12-E-P38
S500-101 (STAINLES EYE BRACKET)
F-883F-1-NO2-12VDC 125PSI
THP10X1FFA
LS1221-SK
L50-600 (BUMPERS)
MP3X2X4X1FFA-BFR-E-NR
18CS-4-L-120/60
F-7-XDR
TE-221-X
MP-40-10X2 (FRONT SHAFT)
PRL-11-6
xi lanh Fabco Air UNN-WL050-020D-V
SPG300-J1-S03
A-5-X
M-5-X
A-5-O
F-5-O
G-5-O
J-5-O
PWD2-0.375
B-5-OP
D-5-OP
E-5-OP
A-5-XDR
G-5-XDR
Fabco vietnam I-5-XDR
J-5-XDR
SG30-2415 (JAW ASSEMBLY)
E-5-ODR
G-5-ODR
MP3X1-1/2X4X1FF
UPD-SA050-100D
TC-5-X
FGXS8X30
TJ-5-X
GND-SA080-025D-M
GNN-SA063-030D
TD-5-O
PSD4-F2.000
MP4X4X2X1FF
PSD5-HR1.000-TFM
D-5-X-E
E-5-X-E
F-5-X-E
G-5-X-E
20P4-06I1DC-XXE
H-5-X-E
I-5-X-E
J-5-X-E
K-5-X-E
L-5-X-E
M-5-X-E
(3) 12A-CCB-MO4-120/60 W/ 38PV-65 & 66
E-5-XDR-E
G-5-XDR-E
UTNN-016-050
H-5-XDR-E
H7-04
MP3X1X4X1FFA-PA2
2-011V
F-0750R01-01E-01
4016V (QUAD SEAL, VITON)
E-321-O
M-5-XDR-E
S521-9-MR
NBWD2-CC02A-AI-1B00G
THP6X12FF-BR-E
SQL-06X3/4-MR
THP2-1/2X1/2FFA-MR
20P2-14A1DA-XXN
GTND-016-020-V
THP8X2FFA
RV-1-L
SQ-221-150-LF
MSQ-221X1/2-5 (METRIC PISTON ROD ASSEMBL
SQ221-SK
THP5X6FF-E-MR-PA2
PSD4-CB3.000-B
F-1500DG1-16A-03
SQF-121X4K-LFR-MR
FA4-CM5PA
FA4-CM4PA
32T6-07A1EA-XXN
MP5X2X3X1FF-MR
SQ-221-101 (COVER)
122-09-T-A.1-24/60, 24VDC
PSD1-1.250
S750-4.0-MH1-C-J72B-UE
PSD7-2.000-TCM-5 (PISTON ASSEMBLY)
TG-121-X-BFR
TG-121-X
Fabco vietnam EG-10
HP-30-70 (PISTON)
A-1221-X-MR
UTGD-012-010
UPD-SA032-035D
GB500-8.0-A-E
F-2500D02-01A
FDH16-60
L1000-24.0-MH1T6-V-E70B-KR-UB
C-221-XDR-13-V
MC-5-1D (PM COVER)
SQLW-06X2-LR-M
E-721-X-P14
L500-2.0-MH1 (TOOL BAR ASSEMBLY)
A-521-O
SQF-121X1-1/2K
101 MOUNTING BRACKETS (PAIR)
221-1D/1E (PM/SM COVER)
B-221-OP
xi lanh Fabco Air FC-32-L
SE10-600 (BUMPER)
MK4X1-2-1-DR
SQ-121X1/2-G
UND-SB025-020D-B
SQL-121X3-E-MR-RS
H-5-X-E-MR
THP8X2-1/2RFA
721-6DR-BR-E
X-121-XDRK-13
H7-121
C-221-X-SM
A-7-X
C-7-XK
D-7-XK
E-7-XK
F-7-XK
G-7-XK
Fabco vietnam J-7-XK
L-7-XK
A-7-O
H-7-O
J-7-O
THP8X12RFA-BFR
A-7-XDR
B-7-XDR
I-7-XDR
J-7-XDR
D-7-XDRK
E-7-XDRK
H-7-XDRK
I-7-XDRK
THP6X4FT-E-K
L-7-XDRK
PTD8-1.000
TD-7-XK
TE-7-XK
TF-7-XK
NBND3-CD02A-AA
TH-7-XK
TI-7-XK
PA36-1.250-MP3
TC-7-X
TD-7-X
TE-7-X
TF-7-X
TL-7-X
F19-AX2-14AS-BR-E-MR-NR
TF-7-O
TH-7-O
TE-7-OP
I-7-XK
MP3X1X3X1FF-MR
MBT2
THP10X1RFA-MR
TG-7-O-F-NR
D-321-XDRK-31-P14
E-7-XDR-BFR
C-5-X-PM
MP6X3X2X2RFA-MR
14SR-3-V
D-521-X-BFR
15-17034-16 (120/60), (82VDC)
SQ-04X1-MR
SQF-121X1/2-E
UHP5X10FF-TF-E-MR-V
MP6X1X3X1FFA-BFR-MR
GND-SA040-030D
K-121-XK-E
HP3X1-1/2RF-DR-BFR
PWD4-CB0.500
20S4-17A6CA-XXN
MP5X2X3X1FF-TFR-AS-BR-HF-MR
SQ06-SKGV
C-5-X-MR
FA3-C2PML
THP3X11RF-BFR-MR
FVEC1111NA11M5N
H-7-XK
NBSD7-CC02A-Y0
UJ-121-X-LR-SM
B-7-O-V
443C-1-NO2-P-120/60 125PSI
SQF-221X1/2-E-MR
15S4-56A3DA-XXE
GR23-04-110
PC4-B
GND-LA040-075D-B
GB375-2.0-A-E
NBSD6-CD01A-AA
UND-KA040-075D
383-HL
NBSD7-CX01I-CF
GND-SB032-015D-B
MLR4X4-1-4-PM
GR21-20-120
UNN-SB032-030D-M
NBSD2-CA00I-AA
UND-LA040-020D-B-P
PV4-K
PSX3-CF2.000
H-121-X-V
10/32X3 MOUNTING BOLT
S-14-CV (SPRING)
82F-2-120/60 200PSI
UTNN-040-015-T1
SE250-1.0-MS1-S41B
MP-60-65X12 (FACE MTG PLATE)
NBSD3-CA01I-VA-1A00E
321-SKG
CST40030PB221NX
xi lanh Fabco Air FA3-C2PM2
SQL-221X1-E-MR
G-121-X-MR
F55-CX4-10-E-MR
I-121-XK-MR
SQF-121X3DR
THP8X3RFA-BFR-E-MR
UHP8-SKV
SQ-04X1-1/2-C5-E
40F1-08A2EC-XXN-AD11A
FA2-CM2PA
5-SKG
32T6-01A8EA-XXN
MP-40X3 (BARREL)
NBSD7-CX01A-AA-1A03A
Fabco vietnam K-121-X-BR-E-ESM
5-614N70G
18SR-30
HP4X2FF
SQF-221X1-LFR
SQ-121X1/2-P4A
THP6-SK
221-SKG
THP4-SK
F-221-XDR-MR1-V
SAO-2X17
321-10-H
F-121-XDRK-13
A-521-X-PM
20P2-04I1DC-SSE
A-1221-XK-H
B-1221-X-BFR-PM-V
MP4X3-1/2X4X1FF
18CS-4-MO1-120/60
FA2-R2PL
14CC-4-EP-120/60
GND-SB080-150D
B-221-X-P14
F-221-X-P14
123B-PO
GND-SA020-045D
TK-7-X-5D (PISTON ASSEMBLY)
GNN-SB080-035D-M
MP4X6X3X3FT-TF-DR-BFR-E
xi lanh Fabco Air THP3X1PM-MR-V

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *