TRAFAG Vietnam Đại lý Cảm biến Trafag công tắc áp lực Trafag

trafag vietnam

ĐẠI LÝ CÔNG TẮC CẢM BIẾN TRAFAG VIETNAM

Đại lý Trafag tại Viet Nam – Trafag Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối cảm biến Trafag, công tắc Trafag, cảm biến áp suất Trafag, công tắc áp lực Trafag, đồng hồ đo nhiệt độ áp suất Trafag, cảm biến nhiệt độ Trafag, đầu dò nhiệt độ Trafag, cảm biến báo mức Trafag…

Trafag xuất xứ Thụy Sĩ

Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành toàn quốc

Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn Trafag Switzerland

Xem thêm: Barksdale Vietnam Đại lý công tắc áp suất Barksdale USA

MODEL CẢM BIẾN CÔNG TẮC ÁP LỰC TRAFAG CẤP Ở VIET NAM

TRAFAG 900.2377.903.00.0000.0000.33 PRESSURE SWITCH 0-6BAR 0-0.6MPA 33Y 47X Công tắc áp suất Trafag 900.2376.924, IP65
TRAFAG 900.2377.953 PRESSURE TRANSMITTER 0-6BAR
TRAFAG 900.2378.905 PRESSURE TRANSMITTER 1-10BAR
TRAFAG vietnam 900.2379.905 PRESSURE TRANSMITTER 1-16BAR
TRAFAG 900.2379.955 PRESSURE TRANSMITTER 1-16BAR
TRAFAG 900.2380.907 PRESSURE SWITCH 2 TO 25BAR
TRAFAG 900.2381.907 PRESSURE TRANSMITTER
TRAFAG 900.2675.901 PRESSURE TRANSMITTER 0.5-2.5BAR 0.05-0.25MPA
TRAFAG 900.2976.903 PRESSURE TRANSMITTER 0-4BAR
TRAFAG 903.2379.905 PRESSURE TRANSMITTER 1-16BAR 0.1-16MPA
TRAFAG 903.2381.9027 PRESSURE SWITCH 4-40BAR 4MPA 250VAC 30VDC PV40
TRAFAG 904.2376.904 PRESSURE TRANSMITTER 0-4BAR
TRAFAG 904.2378.905 PRESSURE TRANSMITTER 1-10BAR
công tắc áp lực Trafag 907.2381.907 PRESSURE TRANSMITTER
TRAFAG 920.2374.931 PRESSURE TRANSMITTER
TRAFAG 920.2374.980 PRESSURE TRANSMITTER -.6-3.4BAR
TRAFAG 924.2374.931 PRESSURE TRANSMITTER -.6-3.4BAR
TRAFAG 940.2373.901 PRESSURE TRANSMITTER
TRAFAG 941.2373.901 PRESSURE TRANSMITTER .2-1.6BAR
cảm biến áp suất Trafag 944.2385.712 PRESSURE TRANSMITTER 25-250BAR 2.5-25MPA
TRAFAG NAT10.0A PRESSURE TRANSMITTER 0-10BAR
TRAFAG PST3.4F4 PRESSURE SWITCH .25IN FEMALE FLANGENERAL ELECTRIC
TRAFAG 0024-8242 DIFFERENTIAL PRESSURE AND TEMPERATURE KIT
TRAFAG vietnam 414.1031 TEMPERATURE TRANSMITTER 5.3IN HEATING ELEMENT STEM
TRAFAG 471.2331.322.27.8316 TEMPERATURE SWITCH TYPE: ISN15015
TRAFAG 471.2331.332.27.8317.0110.90 TEMPERATURE SWITCH TYPE: ISN-150-11
TRAFAG . 4712323342278310 TEMP SWITCH
TRAFAG . 650250240219 TEMP SENSOR
TRAFAG 8202.25.2210 PRESSURE TRANSMITTER 1-5BAR 12-34VDC 4-20MA
TRAFAG 8202.25.2211 PRESSURE TRANSMITTER -1 TO +3BAR
công tắc Trafag 8202.25.2212 PRESSURE TRANSMITTER
TRAFAG 8202.60.2610 PRESSURE TRANSMITTER 12/34VDC 0/1.1BAR 0/.11MPA
TRAFAG 8202.73.2210 PRESSURE TRANSMITTER 0 TO 1.6BAR
TRAFAG 8202.75.2212 PRESSURE TRANSMITTER
TRAFAG 8202.76.2210 PRESSURE TRANSMITTER 0-4BAR
TRAFAG 8202.76.2211 PRESSURE TRANSMITTER 0 TO 4BAR
TRAFAG 8202.77.2210 PRESSURE TRANSMITTER 0-6BAR
TRAFAG 8202.77.2211 PRESSURE TRANSMITTER
TRAFAG 8202.77.2212 PRESSURE TRANSMITTER
cảm biến Trafag 8202.78.2210 PRESSURE TRANSMITTER 0-10BAR
TRAFAG 8202.79.2210 PRESSURE TRANSMITTER 0-16BAR
TRAFAG 8202.79.2211 PRESSURE TRANSMITTER 0 TO 16BAR
TRAFAG 8202.79.2212 PRESSURE TRANSMITTER
TRAFAG 8202.80.2210 PRESSURE TRANSMITTER 0-25BAR
TRAFAG 8202.81.2210 PRESSURE TRANSMITTER 0 TO 40BAR
TRAFAG 8202.81.2212 PRESSURE TRANSMITTER
TRAFAG 8212.84.2210 PRESSURE TRANSMITTER 0-400BAR
TRAFAG 8244.81.2317 PRESSURE TRANSMITTER, 40BAR, 4,20MA,10/34VDC
TRAFAG 8251.78.2517 PRESSURE TRANSMITTER 0 TO 10BAR
TRAFAG vietnam 8252.82.2517.32.0000.0000.19.44 PRESSURE TRANSMITTER 4-20MA 9-32VDC 0-60BAR
TRAFAG . 8252762517011930 TRANSMITTER
TRAFAG 8298.83.2317 PRESSURE TRANSMITTER
TRAFAG 8298-83-2317-05-0000 PRESSURE TRANSMITTER 0-100BAR
TRAFAG 8362.79.2310 PRESSURE TRANSMITTER RS485 0-16BAR 4-20MA 24VDC
TRAFAG 8362.79.2310.00.0000.0000.19.25 PRESSURE TRANSMITTER RS485 0-16BAR 4-20MA 24VDC
TRAFAG 8362.81.2310 PRESSURE TRANSMITTER RS485 0-40BAR 4-20MA 24VDC
TRAFAG 8362.81.2310.00.0000.0000.19.25 PRESSURE TRANSMITTER RS485 0-40BAR 4-20MA 24VDC
TRAFAG . 8471805724351930 TRANSMITTER
TRAFAG . 8472785717051950 PRESSURE TRANS
TRAFAG 8498.78.2817.04.0000.0000.19.61 PRESSURE TRANSMITTER 9-30VDC 0-10BAR-G
TRAFAG 8498.78.2917 PRESSURE TRANSMITTER 30V 10A ECOS 0 TO 10BAR
TRAFAG 8735.20.2500.LJ PRESSURE TRANSMITTER
TRAFAG 8735.20.4300.LJ PRESSURE TRANSMITTER
TRAFAG 8736.20.2300.LJ PRESSURE TRANSMITTER
TRAFAG 8736.20.2800.62 PRESSURE TRANSMITTER
TRAFAG 8891.29.3324 SENSOR TRANSMITTER 0-30BAR 0-10VDC SUPPLY 15-30VDC
TRAFAG 8891.78.3315 SENSOR TRANSMITTER 0-10BAR 4-20MA 10-34VDC SUPPLY
TRAFAG 8891-26-3324-01 INDUSTRIAL TRANSMITTER 1-8BAR 15-30VDC
TRAFAG . 889179331501 SENSOR CONTROL TRANSMITTER 4-20MA 10-34 VDC0-16BAR
TRAFAG 900.2376.903 PRESSURE TRANSMITTER 0-4BAR
TRAFAG 900.2376.924 PRESSURE SWITCH 0 TO 4BAR
TRAFAG 900.2377.903 PRESSURE TRANSMITTER 0-6BAR IP65-30T70
NAT600.0A 35533 8251.86.2517.01.19.34.43
NAT600.0V 35545 8251.86.2517.01.17.34.43
ND1.0 30272 8204.71.2210
cảm biến Trafag ND1.5 21860 8204.55.2210
ND2.5 30111 8204.75.2210
ND5 21168 8204.58.2210
TRAFAG vietnam ND6 29953 8204.77.2210
NPN10.0A4 40761 8264.78.2510.04.0000.0000.19.58.V3
NPN10.0AF4 40732 8264.78.2510.04.0000.0000.19.41.58.74.V3
NPN16.0A4 40762 8264.79.2510.04.0000.0000.19.58.V3
NPN16.0AF4 40756 8264.79.2510.04.0000.0000.19.41.58.74.V3
công tắc Trafag NPN25.0A4 40763 8264.80.2510.04.0000.0000.19.58.V3
NPN25.0AF4 40757 8264.80.2510.04.0000.0000.19.41.58.74.V3
NPN4.0A4 40765 8264.76.2510.04.0000.0000.19.58.V3
NPN4.0AF4 40758 8264.76.2510.04.0000.0000.19.41.58.74.V3
NPN40.0A4 40766 8264.81.2510.04.0000.0000.19.58.V3
NPN40.0AF4 40759 8264.81.2510.04.0000.0000.19.41.58.74.V3
NPN6.0A4 40767 8264.77.2510.04.0000.0000.19.58.V3
NPN6.0AF4 40760 8264.77.2510.04.0000.0000.19.41.58.74.V3
NPNCON180 F82084
NSL0.2A 37748 8257.68.2317.32.0000.0000.19.33.43
NSL0.4A 37750 8257.69.2317.32.0000.0000.19.33.43
NSL0.6A 37751 8257.70.2317.32.0000.0000.19.33.43
NSL1.0A 37752 8257.71.2317.32.0000.0000.19.33.43
NSL1.6A 37753 8257.73.2317.32.0000.0000.19.33.43
NSL2.5A 37754 8257.75.2317.32.0000.0000.19.33.43
TRAFAG vietnam P1.5 3790 900.2672.900
P10 2537 900.2378.905
P16 2845 900.2379.905
P2.5 3759 900.2675.901
P25 2947 900.2380.907
P4 2366 900.2376.903
P40 2367 900.2381.907
P6 2589 900.2377.903
cảm biến Trafag PD16 7695 920.2379.935
PD3.4 5005 920.2374.931.00.0000.0000
PD6 4260 920.2377.933
PK10 11586 944.2378.700
PK100 12824 944.2383.708
PK250 11529 944.2385.712
cảm biến áp suất Trafag PK40 11507 944.2381.704
PS1.5 5359 904.2672.900
PS16 2584 904.2379.905
PS2.5 4146 904.2675.901
PS40 2576 904.2381.907
PS6 2565 904.2377.903
công tắc áp lực Trafag PST164 31070 9B0.2079.751.04.0000.0000.15.58.V3
PST16F4 31488 9B0.2079.751.04.0000.0000.11.15.58.74.V3
PST16S4 31489 9B0.2079.754.04.0000.0000.15.58.V3
PST3.44 31485 9B0.2074.750.04.0000.0000.15.58.V3
TRAFAG vietnam 0001 8891.80.3317.0100001934
TRAFAG-0002 8891.85.3315.0100001934
TRAFAG-0003 8891.77.3317.0100001934
TRAFAG-0004 YP:9B0.2077 IP65 0…6BAR
TRAFAG-0005 8498.79
TRAFAG-0006 900.2377.903
TRAFAG-0007 8891.78.3315 0-10BAR
TRAFAG-0008 PX-ECORV9.0A(7/16 UNF-1.0-9.0
TRAFAG-0009 8251(NAT 10.0A)\0-1MPA 316L
TRAFAG-0010 8251(NAT 100.0A)\0-10MPA 316L
TRAFAG-0011 8251(NAT 40.0A)\0-40MPA 316L
TRAFAG-0012 TYPE:00.2377,0-6BARFABR8684002
TRAFAG-0013 8200.77 1110 0-6BAR 2-WIRE
TRAFAG-0014 9KO.2079   S/N 297250-025
TRAFAG-0015 8220  :4-20mA
TRAFAG-0016 8220 :4-20mA
TRAFAG-0017 217420-013 TYPE:944.2385.712
TRAFAG-0018 9K0.2883-25T85
TRAFAG-0019 840723.0.00.01
TRAFAG-0020 AS60-650.25.12  SSTL 3539109
TRAFAG-0021 8858.21
TRAFAG-0022  8730.20.2300.05
TRAFAG-0023  8730.20.2300.19
TRAFAG-0024 ISNT 11065
TRAFAG-0025 9K0.2883
TRAFAG-0026 9B0.2074
TRAFAG-0027 9B0.2077
TRAFAG-0028 9B0.2079
TRAFAG-0029 9B0.2080
TRAFAG-0030 920.2374.931
TRAFAG-0031 900.2377.903
cảm biến Trafag 0032 900.2378.905
TRAFAG-0033 900.2380.907
TRAFAG-0034 9K0.2879
TRAFAG-0035 9M0.2079
TRAFAG-0036 8240.78.2517
TRAFAG-0037 8362.74.2310
TRAFAG-0038 8202.81.2210
TRAFAG-0039 8208.83.2210
TRAFAG-0040 8202.84.2210
công tắc Trafag 0041 8244.76.2318
TRAFAG-0042 8240.74.2517
TRAFAG-0043 8244.78.2310
TRAFAG-0044 8244.79.2310
TRAFAG-0045 8244.81.2310
TRAFAG vietnam 0046 8202.77.2211
TRAFAG-0047 8202.74.2210
TRAFAG-0048 SPT250.0A   4-20ma
TRAFAG-0049 8244.77.2318
TRAFAG-0050 8244.77.2310  0-16bar 4-20ma
TRAFAG-0051 9B0.2077
TRAFAG-0052 S/N:278138-008 TYPE:128.1031
TRAFAG-0053  TYPE:8244.78.2318
TRAFAG-0054 8498.76.4917
TRAFAG-0055 8891.85.3315 SN:035703.0.00.01
TRAFAG-0056 471.2331 RANGE:20-15C TUBE:15M
TRAFAG-0057 DVB11-W
TRAFAG-0058 DVB12-W
TRAFAG-0059 9B0.2078.751.04.11.15.ST84.74.
TRAFAG-0060 MP6A F4 0-6BAR 0-40BAR
TRAFAG-0061 8498.74.2917
TRAFAG-0062 NA 10.0A
TRAFAG-0063 8251.74.25.17.32.17
TRAFAG-0064 ISN15015
TRAFAG-0065 8891.82.3323
TRAFAG-0066 8298.76.2517.04.19.43.58
TRAFAG-0067 EPN100.0A
TRAFAG-0068 PSTM16F4
TRAFAG-0069 PT100L40
TRAFAG-0070 889.84.3315
TRAFAG-0071  8891.79.3315-NA16
TRAFAG-0072 900.2377
TRAFAG-0073 8891.84.3315
TRAFAG-0074 8498-79-29-17-04-19
công tắc áp lực Trafag 0075 8251.79.3315-NA16
TRAFAG-0076 SN:254934-028 TYP:8891.84.3315
TRAFAG-0077 307.379.T70
TRAFAG-0078 8731.0017
TRAFAG-0079 8891.74.3317 243700-042
TRAFAG-0080 414.9124.131.17 L=4000\2-40BAR
TRAFAG-0081 414.9195.332.17.8317.110
TRAFAG-0082 9B02079751-25T85 0005-1447-000
cảm biến Trafag 0083 8498.79.49.17.04.19.58  16bar
TRAFAG-0084 8498,0-16bar 4-20mA
TRAFAG-0085 8498,25bar 4-20mA
TRAFAG-0086 8251.84.25.17.00.00
TRAFAG-0087 ECOS250.0A 8498.74. 2917.04.19
TRAFAG-0088 SN:276 935
cảm biến áp suất Trafag 0089 8858.23
TRAFAG-0090 033845.0.00.01-73
TRAFAG-0091 1/4G PLAGE:-0,1 1.3BAR 2
TRAFAG-0092 9002177S/N:825306.0.
TRAFAG-0093 900.2177.9030-6bar
TRAFAG-0094 8891.83.3315 SN:228193-001
TRAFAG-0095 8498.78.2917 SN:305418-021
TRAFAG-0096 8891.85.3315  S/N:212 406-004
TRAFAG-0097 S/N:249872-080 TYPE:8202.79.
TRAFAG-0098 AS60 380VAC 0-60°C IP54
TRAFAG vietnam 0099 9B0.2077-25T85 0-6BAR P-MAX 12
TRAFAG-0100 8852.29  4-20mA  SN:202336
TRAFAG-0101 8891.77.3315 0-6BAR
TRAFAG-0102 8891.74.3315 0-250BAR
TRAFAG-0103 83160400K
TRAFAG-0104 754.1131 SN:289404-002
TRAFAG-0105 8858.23.p5.41.22..19.97.t4
TRAFAG-0106 8498.78.2917 ECOS10.0A S/N:
TRAFAG-0107 TP60BAR. S/N:247417-014
TRAFAG-0108 ISNT11011(0500)20-11
TRAFAG-0109 8842.76 OUT:4-20mA IN:9-36VDC
TRAFAG-0110 TYPE:8498.78.2917 S/N:310628-1
TRAFAG-0111 9B0.2079 1-16BAR
TRAFAG-0112 9B0.2077 1-16BAR
TRAFAG-0113 8251.78.25.17
TRAFAG-0114 0393.97.0.00.06-250
TRAFAG-0115 8472.78.5717
TRAFAG-0116 8202.84.2210
TRAFAG-0117 NP06.0 A4 DC24V
TRAFAG-0118 DP-V4-1
TRAFAG-0119 8251/822517/01/193443
TRAFAG-0120 TYPE:419.9154
TRAFAG-0121 8251 0-70MPa 0.1%  1/4NPT
TRAFAG-0122 SPT400-B240.84.2517.04.29.5B
TRAFAG-0123 9K0.2079
TRAFAG-0124 S/N:040881.0.00.01-009
TRAFAG-0125 8498  0-10MPA  3MM
TRAFAG-0126 8498 0-8MPA 3MM
TRAFAG-0127 TYPE:8498.79.2919 S/N:309699-
TRAFAG-0128 8242.97.2028
TRAFAG-0129 9K0.2086
TRAFAG-0130 900.9172.850  0.9-1.5bar
TRAFAG-0131 EXPK40
TRAFAG-0132 EXP16
TRAFAG-0133 EXPD16
TRAFAG-0134 8730.20.2001.K6
TRAFAG-0135 AS60 SSTL3531505-0
TRAFAG-0136 8730.20.2000.05
TRAFAG-0137 8720.20.2000.57
TRAFAG-0138 8940/3.000.X1   P1:11  OKPA
TRAFAG-0139 8251.74.2517 OUT:0-10V DC
TRAFAG-0140 Type:8242.90.2029
TRAFAG-0141 TYPE:9002378905
TRAFAG-0142 MST9515  Ref:305292-014
TRAFAG-0143 8164.15.0117.19.23
TRAFAG-0144 8472.74.57.17.05.19.43
TRAFAG-0145 MS350S
cảm biến Trafag 0146 719.1131
TRAFAG-0147 EXNA250.0A
TRAFAG-0148 TYP:404.9113 REGULATOR
TRAFAG-0149 8251242517 0100000000 1934
TRAFAG-0150 8891743317
TRAFAG-0151 8251XX.XXXX.XX33
công tắc Trafag 0152 8891-78-3315  S/N.233785-030
TRAFAG-0153 SPT2500
TRAFAG-0154 900.2372 0.9-1.5bar
TRAFAG-0155 900.2381 2-40bar
TRAFAG-0156 900.9177 0-6bar
TRAFAG-0157 8212.77.2210 0-6bar
TRAFAG-0158 8212.81.2210 0-40bar
TRAFAG-0159 AVISTAT ISNT11015 471.2323
TRAFAG-0160 8251.34.2571.01.19.34.43
TRAFAG-0161 8736.20.2000.62
cảm biến áp suất Trafag 0162 8736.20.2000.
TRAFAG-0163 6192595 S/N 82343700001
TRAFAG-0164 6342520;MST9515
TRAFAG-0165 900.2377 30546403
TRAFAG-0166 900.2381.907 S/N:237136-009
TRAFAG-0167 8891.81.3315
TRAFAG vietnam 0168 ECOS16.0A 4 20MA 40BAR
TRAFAG-0169 8472 34 5717 05 0000 0000
TRAFAG-0170 825.XX.2517.01.34 NAT-005
TRAFAG-0171 825.XX.2517.01.34 NAT-005
TRAFAG-0172 8891.26.3324
công tắc áp lực Trafag 0173 8891.82.3315 S/N:215092-011
TRAFAG-0174 8891.85.3315 S/N:2242229-043
TRAFAG-0175 8498.78.2917 SN:19435861
TRAFAG-0176 9B0.2 081RANGB:4-40BAR IP65
TRAFAG-0177 8472.79.5717
TRAFAG-0178 886474231538000000001923
TRAFAG-0179 S/N:237682-009
TRAFAG-0180 217735-280,10(2)/250 30770
TRAFAG-0181 8472.27.5717.05.19.43.58.61.01
TRAFAG-0182 9B0.2074.750.04.15.58.V3
TRAFAG-0183 TYPE:302.5839 SN:270561-016
TRAFAG-0184 8852.80 SN:142435
TRAFAG-0185 ISNT11015W
TRAFAG-0186 CA8708 9042376
TRAFAG-0187 CA8708 9042377
cảm biến Trafag 0188 SN:224151-027
TRAFAG-0189 SN:305692-002
TRAFAG-0190 SN:326624-020
TRAFAG-0191 SN:32678-036
TRAFAG-0192 SN:326941-025
TRAFAG-0193 SN:314568-004
TRAFAG-0194 SN:335744-001
TRAFAG-0195 SN:336112-001
TRAFAG-0196 SN:336810-002
TRAFAG-0197 SN:336811-002
TRAFAG-0198 PT100L12
TRAFAG-0199 NAE100.0A(8255.83.2317.32-19
TRAFAG-0200 TYPE:4712331 ISNT:15065
TRAFAG-0201 8251.81.2517
TRAFAG-0202 8472.34.5717
TRAFAG-0203 8202.81.2211
TRAFAG-0204 ISN15065
TRAFAG-0205 900.2381.907 S/N:231763-014
TRAFAG-0206 IS31N  471.2331
TRAFAG-0207 8202.77.2210.31.0000.0000.D2
TRAFAG-0208 8202.78.2210.31.0000.0000.D2
TRAFAG-0209 8202.79.2210.31.0000.0000.D2
TRAFAG-0210 8202.76.2210.31.0000.0000.D2
TRAFAG-0211 947.2378.700.31.0000.0000
TRAFAG-0212 947.2378.702.31.0000.0000
TRAFAG-0213 904.2675.901.31.0000.0000.A1
TRAFAG-0214 904.2380.907.31.0000.0000.A1
TRAFAG-0215 904.2377.903.31.0000.0000.A1
TRAFAG-0216 904.2377.903.31.0000.000
TRAFAG-0217 924.1177.937.31.40
TRAFAG-0218 924.1178.938.31.40
TRAFAG-0219 THERMO S/W471.2323
TRAFAG-0220 471.2331.332.27.8317.0100.90
TRAFAG-0221 DAMPING ELEMENT TRAFAG:F3
TRAFAG vietnam 0222 EXPK250
TRAFAG-0223 TRASD88918433170117340  400BAR
TRAFAG-0224 TRASD88918333170117340  100BAR
TRAFAG-0225 TRASDPRESSIONENAT400;0ADIN
TRAFAG-0226 PICOSTAT9BO
TRAFAG-0227 900.2376.903
TRAFAG-0228 8100.03.1003.01 15
TRAFAG-0229 8100.05.1003.01.200
cảm biến Trafag 0230 474.0331.342.00.8319.0065.58.
TRAFAG-0231 9B3.4277.750.04.11.58.74.V3
TRAFAG-0232 8498.77.2917.04.29.58.61
TRAFAG-0233 8498.78.2917.04.29.58.61
TRAFAG-0234 8472.80.5717
TRAFAG-0235 P6.900.2377. 0-6BAR
TRAFAG-0236 8891.26.3324
TRAFAG-0237 8498289217-1-24BAR
TRAFAG-0238 8251.83.2517 100BAR
công tắc áp lực Trafag 0239 302.5839  SN:270561-016
TRAFAG-0240 8244.76.2310(0-4BAR)
TRAFAG-0241 8864.33.2315.38.19.23
TRAFAG-0242 8220.84.5017
TRAFAG-0243 8251.84.25.17.32.19.34
TRAFAG-0244 8251.86.25.17.32.19.34
TRAFAG-0245 8472.34.5717/0-250bar/1-6V
TRAFAG-0246 907.2381.907 4-40bar 250VAC
TRAFAG-0247 889182331501000000001934
TRAFAG-0248 8482.29.5317 ECT2-10.0A
TRAFAG-0249 8482.29.5317 ECT2-16.0A
TRAFAG-0250 8482.29.5317 ECT2-25.0A
TRAFAG-0251 TYPE:8472.74.5717
TRAFAG-0252 8251.34.2517.32.0000.0000.00.
TRAFAG-0253 8251.26.2524
TRAFAG-0254 NA 10.0 A 8251.78.2517
TRAFAG-0255 NAT 8251.79.2517
TRAFAG-0256 NAT 8251.84.2517
TRAFAG-0257 P6G No.900.2177 WSTO P6G
TRAFAG-0258 NAT Type:8251.74.2517
TRAFAG-0259 TYPE8864.74.2315;0-250BAR
TRAFAG-0260 EPN16.0A
TRAFAG-0261 RT-BUI  PT100L50T
TRAFAG-0262 P16 900.2379.905
TRAFAG-0263 P6G No.900.2177 WSTO P6G
công tắc Trafag 0264 MBC 5100 2431-1DB04 1-10BAR
TRAFAG-0265 MBC 5100 3231-1DB04 5-20BAR
TRAFAG-0266  (16P11S) 0-6bar
TRAFAG-0267 (38P11C) 2-25bar
TRAFAG-0268 8498.78.2917  S/N:295374-009
TRAFAG-0269 0-4bar
cảm biến Trafag 0270 8212EMV,0-16BA
TRAFAG-0271 8212EMV,0-10BAR
TRAFAG-0272 MF13-05 4-40BAR PF3/8
TRAFAG-0273 MF13-06 0-40BAR PF3/8
TRAFAG-0274 MF13-08 0-50KG/CM2 100 PF3/8
cảm biến áp suất Trafag 0275 MF13-09 0-20KG/CM2 100 PF3/8
TRAFAG-0276 WF08-05 0-15KG/CM2 100 PF3/8
TRAFAG-0277 CH8708  900.2337  0-6bar
TRAFAG-0278 CH8708   0-10BAR
TRAFAG-0279 CH8708   0-16BAR
TRAFAG-0280 8251 742517 01 RANGE:0-250BAR
TRAFAG-0281 ISNT11011(0350) 20-110℃
TRAFAG vietnam 0282 8472.29.5717 rage:0-25bar
TRAFAG-0283 8891.84.3315  s/n:81572300001-
TRAFAG-0284 8251.95.2517.32.00000000.17.43
TRAFAG-0285 PF-1-E71-1 DC-4-20MA 0-400KG
TRAFAG-0286 8251 84 2517 32 0000 0000
TRAFAG-0287 332180-001 20~230 DEG C
công tắc áp lực Trafag 0288 8251.86.2517  600bar
TRAFAG-0289 8251.80.2517  25bar
TRAFAG-0290 8472.83.58.17.05.19.58Quý khách hàng có nhu cầu tìm kiếm và yêu cầu báo giá cảm biến Trafag, công tắc Trafag, cảm biến áp suất Trafag, công tắc áp lực Trafag, đồng hồ đo nhiệt độ áp suất Trafag, cảm biến nhiệt độ Trafag, đầu dò nhiệt độ Trafag, cảm biến báo mức Trafag. Vui lòng liên hệ công ty EuroDodo để được hỗ trợ nhanh chống.

Nguồn chính hãng: www.trafag.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *