THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG BRONKHORST – của Netherlands

thiết bị đo lưu lượng Bronkhorst

ĐẠI LÝ THIẾT BỊ ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG BRONKHORST Ở VIETNAM

Đại lý tư vấn cung cấp thiết bị đo lưu lượng Bronkhorst các dòng đồng hồ đo lưu lượng Bronkhorst dùng để đo khí gas – hơi, lưu lượng dòng chảy chất lỏng. Bộ phận bao gồm đồng hồ lưu lượng Bronkhorst và van Bronkhorst hoặc bộ điều khiển lưu lượng Bronkhorst.

Thiết bị đo lưu lượng tùy chỉnh Bronkhorst với đồng hồ điện tử có thể đo được các chất khí khác nhau, hoặc chất lỏng độ nhớt cao thấp, lưu lượng dòng chảy xoáy – quá độ – chảy tầng.

Công ty EuroDodo là đơn vị tư vấn, phân phối và bảo hành tất cả các thiết bị của Bronkhorst tại Việt Nam trong đó dòng đồng hồ đo lưu lượng Bronkhorst được bán chạy nhất hiện tại.

Tham khảo mua hàng chính hãng tại: Bronkhorst Viet Nam

MÃ THIẾT BỊ ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ GAS CHẤT LỎNG BRONKHORST

đồng hồ đo khí gas Bronkhorst F-201CV/F-211CV Mass Flow Controller Model key: F-201CV-10K-AGD-00-V SONIC-VIEW
MAG-VIEW Cartridge Filter Bộ lọc hộp mực BRONKHORST Type: 2.17.197
Đồng hồ lưu lượng kế Bronkhorst In-flow series DN40 F-106AI-AGD-03-V Flow rate 210kg/h CO2 6bar Bronkhorst OTB-012F NH3 OTB012 Durchflussmesser Mass Flow Controller OM-4006-L
Bronkhorst mass flow meter Argon OTB-013F Durchfluss Messer OM-4006-T
M15-RGD-22-0S E-8301-A-10-10-10 LVB-06 DN6 0.5 … 10 l/min [-A] 4-20mA or [-P] pulse (28 .. 427 Hz) 0.386 ml (240 * Q2) / 100
LVB-08 DN8 0.9 … 15 l/min [-A] 4-20mA or [-P] pulse (30 .. 384 Hz) 0.638 ml (85.0 * Q2) / 100
LVB-10 DN10 2.0 … 40 l/min [-A] 4-20mA or [-P] pulse (26 .. 473 Hz) 1.403 ml (22.5 * Q2) / 100
LVB-15 DN15 3.5 … 50 l/min [-A] 4-20mA or [-P] pulse (20 .. 272 Hz) 3.047 ml (6.70 * Q2) / 100
LVB-20 DN20 5.0 … 85 l/min [-A] 4-20mA or [-P] pulse (14 .. 227 Hz) 6.213 ml (2.50 * Q2) / 100
LVB-25 DN25 9.0 … 150 l/min [-A] 4-20mA or [-P] pulse (12 .. 201 Hz) 12.412 ml (0.92 * Q2) / 100
M12V1NI 0,1…5 g/h 2…100 g/h 4…200 g/h
M13V1NI 1…50 g/h 20…1000 g/h 40…2000 g/h
M14V1NI 0,03…1 kg/h 0,2…10 kg/h 0,6…30 kg/h
Bronkhorst FS-101C-500-AFD-00-V EL-FLOW Select Mass Flow Meter/Controller
Bronkhorst RUR-EV-H1
Bronkhorst e-7000-10-AAA Digital Power Supply
Bronkhorst APP-500SV1
Bronkhorst OTB-012F NH3
Bronkhorst OTB-011F Silan SIH4 Mass Flow Meter Durchflussmesser OM-4006-P
Bronkhorst OTB-013F Argon Durchfluss Messer mass flow meter Ar OM-4006-E
BRONKHORST OTB-011F
đồng hồ đo lưu lượng Bronkhorst LIQUI-FLOW
μ-FLOW
FLOW METER / PUMP COMBINATIONS
LIQUID DOSING MODULE
MINI CORI-FLOW EX D
BRONKHORST OTB-012F
BRONKHORST OTB-013F OTB-011F SIH4 Ma
BRONKHORST LIQUI-FLOW RUR-EV-L1BRONKHORST 500mln/min N2 DC15-24V APP-500SV-1-PGD
BRONKHORST LEY-514N-ABD-33-K
BRONKHORST F206AI-AGD-00-V
BRONKHORST F-203AI-1M0-AGD-55-V 50m³/h Ar1. 7MPa NC Sn: M13203361F
BRONKHORST INA-404B
BRONKHORST L23V12-PGD-33-K-70S Adr.17 original DURR number: K90020134 now DURR number: H99031569
BRONKHORST SNM9206846B F-206AI-AGD-00-V 1400
BRONKHORST F-123M-A GD-55-V
ES-FLOW™ ES-FLOW METER WITH PUMP
MINI CORI-FLOW™ ML120V00
MINI CORI-FLOW™ ML120V21
MINI CORI-FLOW™ M12
BRONKHORST F-203AC-FAC-55-V
BRONKHORST F-112AC-FAC-55-E
BRONKHORST F-202AC-FAC-99 -V
BRONKHORST F-113AI-M50-AGD-44-V 36m3/h SNM7207873D
BRONKHORST F-203AI-M50-AGD-55-V
LIQUI-FLOW™
LIQUI-VIEW Base
MAG-VIEW
mini CORI-FLOW Ex d
mini CORI-FLOW™
SONIC-VIEW
μ-FLOW
ES-FLOW™ ES-103I
BRONKHORST NL-7261
BRONKHORST S/N: M5209708B F-203AI-1M0-AGD-00- V 53m3n/h, 11bar(g)/6bar(g) C4-20mA, DN15
BRONKHORST F-101D-AGD-00-V 0.24-12L/H
BRONKHORST F-203AI-1M0-AGD-44-V + filter M -423-21-00-V+2 connectors (1/2”) + 1 3m cable
BRONKHORST FS201CV-500-PGD-00-V
BRONKHORST F201CV-10K-PBD-00-V
BRONKHORST F-201AV-50K-PAD-00-V
MINI CORI-FLOW™ M14
mini CORI-FLOW™ MI130
MINI CORI-FLOW™ MI140
MINI CORI-FLOW™ MXX
BRONKHORST F-201AV-50K-PAD-22-V
BRONKHORST F-203AL-1MO-AGD-66-V 1100LN/min SN:M14202785C
BRONKHORST F201CV-100-ABD-22- V
BRONKHORST M14207003E F-203AI-M50-AGD-55-V
BRONKHORST P-702CV-6K0A-AAD-22-K
BRONKHORST F-113AC-1M0-AGD-55-V 1600ln/min Ar
BRONKHORST P-702CV-6K0A-AAD -22-K
BRONKHORST F201CV-10K-PBD-00-V(111493061)
BRONKHORST F-203AI-FGD-00-V
BRONKHORST F-203AI-AGD-00-V
BRONKHORST F-203AL-M50-AGD-55-V
LIQUI-VIEW BASE LVB-15-A
LIQUI-VIEW BASE LVB-20-A
LIQUI-VIEW BASE LVB-25-A
LIQUI-VIEW BASE LVB-06-AD
BRONKHORST F203AI-1M0-AGD-55-V working pressure 0-12KG connection size 1/2 connection part ZG1/2-NPT1/2 medium is nitrogen, argon
BRONKHORST M15212669U
BRONKHORST F-206AI-AGD-00-V
BRONKHORST F203AI-1M0-AGD―55-V
BRONKHORST AIX-006CE-CM6A SNM9206621C 1000mln/min H2
BRONKHORST F-113AL-AGD-44-V 36m3/h N2 10bar
BRONKHORST DURW INA- 105A SN M12200455K
BRONKHORST DURW INA-404B
BRONKHORST F-206AI-AGD-44-V 40…2000 ln/min
BRONKHORST F-101D-ABD-33-V Specification: 0.02-1L
BRONKHORST F-101D-ABD-33-V Specification : 0.1-5L
BRONKHORST F-101D-ABD-33-V Specification: 0.24-12L
BRONKHORST F-203AI-FGD-00-V
BRONKHORST D-6371-FGD-99-AV-99-DS-DRDN15PN25
BRONKHORST P/N: F-113AI/F-004BI-AGD-55-V
BRONKHORST The ABD–201EV-F. 22 is V-
LIQUI-VIEW BASE LVB-25-AD
MINI CORI-FLOW
CORI-FLOW
ES-FLOW
LIQUI-FLOW™
Bronkhorst L23V12-PGD-70S-K-33 is the original DURR Adr.17 Number: K90020134 now Number DURR: H99031569
Bronkhorst RUR101T
Bronkhorst RUR125T
Bronkhorst RUR103T
Bronkhorst DURW INA the SN-105A M12200455K
Bronkhorst (KTLDE-300 -103-1) Split type
BRONKHORST F-203AL-1M0-AGD-00-V
BRONKHORST BRONKHORST
BRONKHORST SN:M7209828B
MINI CORI-FLOW™ CORIOLIS WITH PUMP
MINI CORI-FLOW™ MI130
MINI CORI-FLOW™ MI140
đồng hồ đo lưu lượng Bronkhorst CORI-FLOW™ M54
CORI-FLOW™ M55
BRONKHORST F-106DI-PGD-03-V DN100/PN64 24VDC
BRONKHORST SFCIN-FC03C-FGD-44-V ( Industrial grade)
BRONKHORST F-203AI-1M0-AGD-55-V 50m3/h Ar 1.7Mpa NC Sn; M13203361E
BRONKHORST F-203AL-M50-AGD-55-V
BRONKHORST F-203AI-AGD-00-V
thiết bị đo lưu lượng Bronkhorst LIQUI-FLOW™
ES-FLOW™ ES-113I
MINI CORI-FLOW™ M13
LIQUI-VIEW BASE LVB-20-AD
BRONKHORST F-203AL-1M0-AGD-00-V
BRONKHORST F-106CI-AGD-02-V SNM10203163B 850m3n/h N2 3bar
BRONKHORST SNM6204434A F-113AC-HBD-00-V 55M3N /H AIR 20℃7bar(g)SAM-002F
BRONKHORST F-113AI-M50-AGD-44-V 36M3/H SNM7207873D
BRONKHORST SFCIN-FC03AC-FFHD-99-V
BRONKHORST SFCIN-FC03C-FGD-44-V (industrial Grade)
BRONKHORST S02 F-201AV-50K-AGD-88-K-13IN/min SNM16202032M
BRONKHORST MH3 F-201CV-5KO-AGD-88-K 4IN/min SNM16202032Y
BRONKHORST SLT-012F
BRONKHORST SLT-011F
MAG-VIEW MVM-250-QA
SONIC-VIEW SVM-030
LIQUI-VIEW BASE LVB-06-P
LIQUI-VIEW BASE LVB-08-P
LIQUI-VIEW BASE LVB-10-P
LIQUI-VIEW BASE LVB-15-P
BRONKHORST SLT-001M
BRONKHORST SLT- 001M SLT-001F
BRONKHORST SLT-002F
BRONKHORST SLT-003F
BRONKHORST SLT-004F
BRONKHORST SLT-005F
BRONKHORST SLT-007F
BRONKHORST SLT-006F
BRONKHORST 300SCCM1 RUR-007F
BRONKHORST F-201CV-5K0-PGD-00-V
BRONKHORST F- 11100-20 V 432-903-0305
BRONKHORST F-201CV-500-PAD-88-E VCR1/4″0.008-0.4
2.5bar /1.5bar H2S BRONKHORST F-203AI-1MO-AGD-44-V 0-1500nl/min
BRONKHORST F -206AI-AGD-00-V
BRONKHORST SN: M14204762N P-702CV-6K0A-DAD-22-Z
MINI CORI-FLOW EX D XM12
MINI CORI-FLOW EX D XM13
LIQUI-FLOW™ L23V12
LIQUI-FLOW™ ‘INDUSTRIAL STYLE’ L13I
BRONKHORST F203AI-1M0-AGD-55-V Working pressure 0-12KG connection size 1/2 connection part ZG1/2-NPT1 /2 The medium is nitrogen and argon
BRONKHORST M15205017A
Bronkhorst M15204235C
Bronkhorst F.-116ai-the AGD-55-V
Bronkhorst F.-202AV-M20-AAD-44V
Bronkhorst F.-201CV-2OK-the AGD-33V
Bronkhorst M8208013A Flow 50 in / H
Bronkhorst M8208013B Flow 300 in / H
Bronkhorst the EL-the FLOW SNM6204684A
BRONKHORST F-203AI-M50-AGD-55-V600NL/min12bar/9bar
MINI CORI-FLOW™ M15
MINI CORI-FLOW™ M12V14I
MINI CORI-FLOW™ M13V14I
MINI CORI-FLOW™ M14V14I
BRONKHORST F-203AI-M50-AGD-55-V600NL/min12bar/9bar
BRONKHORST APP-202A 500mln/min
BRONKHORST APP-203A 1000mln/min
RURKHORST MFC 003 10-500 Sccm SiH4
BRONKHORST MFC RUR 008 4-200 Sccm H2
BRONKHORST MFC RUR 007 6-300 Sccm SIH4
BRONKHORST MFC 30L
BRONKHORST L23V12-PGD-33-K-70S Adr.17 Original DURR number: K90020134 and current DURR number: H99031569
BRONKHORST M14207003A F-203AI-M50-AGD-55-V
BRONKHORST M14207003E F-203AI-M50-AGD-55 -V
BRONKHORST RUR-006F
BRONKHORST F203AI-1M0-AGD―55-V requires F203AI-1M0-AGD―55-V working pressure 0-12KG connection size 1/2 connection part ZG1/2-NPT1/2 medium is nitrogen argon 800In/min 12bar/10bar
BRONKHORST F-202AC-FGB-44-V SN:M3204976A
BRONKHORST F-001AX
ORI-FLOW™
ES-FLOW™
LIQUI-VIEW BASE
BRONKHORST E-7000
BRONKHORST F-112AX-HE-00-V
BRONKHORST F203AI-1M0-AGD―55-V Working pressure: 0-12KG Connection size: 1/2 Connection parts: ZG1/2-NPT1/2
BRONKHORST F-121M-AGD-2V 1000SCCM flow 20MPa pressure CH4 medium
BRONKHORST P-702CV-6K0A-AAD-22K
BRONKHORST EL-press Pressure meter/controller P-700-2 P-702CV-6K0A-AAD-22-K S/N: M17201980CW
BRONKHORST F-203AI-1M0-AGD-55-V 50m³/h Ar1.7MPa NC Sn:M13203361F
BRONKHORST SFCIN-03AC-FFHD-44V Range: 0-80Nm3/h
BRONKHORST W-202A-778-K
BRONKHORST E-8107-M-1WATU-00-00
MINI CORI-FLOW EX D XM14
μ-FLOW L01
μ-FLOW L01V12
LIQUI-FLOW™ L13
LIQUI-FLOW™ L23
LIQUI-FLOW™ L13V12
BRONKHORST F-201CB- 1K0-AGD-00-V
BRONKHORST M12-MGD-88-0-S
BRONKHORST F-203AI-1M0-AGD-44-V
BRONKHORST F-203AI-1M0-AGD-55-V
BRONKHORST F-121M-AGD-22- V SN:M7203431B
BRONKHORST E-7600-GDD SN:M9200069B
BRONKHORST DU 3/8*100
BRONKHORST BS12-243*100
BRONKHORST BVU1/2*100
BRONKHORST SFCIN-FC03AC-FFHD-99-44V 1.8MPA 25°C
BRONKHORST SFCIN-FC03C-FGD-44-V
BRONKHORST F-201EV-ABD-22-V M12207884A
BRONKHORST F -203AI-1M0-AGD-55-V 50m3/h Ar 1.7Mpa NC Sn; M13203361E
LIQUI-FLOW™ ‘INDUSTRIAL STYLE’ L23I
LIQUI-FLOW™ ‘INDUSTRIAL STYLE’ L13I+C2I
MAG-VIEW MVM-030-PA
LIQUI-VIEW BASE LVB-15-AD
BRONKHORST F-203AI-1M0-AGD-55-V 50m3/h Ar 1.7Mpa NC Sn; M13203361E
BRONKHORST F-201EV-ABD-22 -V 2207884A
BRONKHORST F-201EV-PAD-88-Z 1Ln/min
BRONKHORST P-702CV-6K0A-AAD-22K
BRONKHORST P-702CV-6K0A-AAD-22-K
BRONKHORST F-206AI-AGD-00-V
BRONKHORST EURODODO.COM
BRONKHORST M14208208F
BRONKHORST F-203AI-M50-AGD-55-V600NL/min12bar/9bar
BRONKHORST F-113AI-M50-AAD-44-V
BRONKHORST 7.09.201
BRONKHORST 7.03.423
BRONKHORST 7.03.444
LIQUI-FLOW™ ‘INDUSTRIAL STYLE’ L23I+C2I
MAG-VIEW MVM-002-QA
MAG-VIEW MVM-005-QA
MAG-VIEW MVM-020-QA
MAG-VIEW MVM-030-PN
đồng hồ đo lưu lượng Bronkhorst MAG-VIEW MVM-030-PN
BRONKHORST 9.09.122
BRONKHORST TPH-112F
BRONKHORST SFCIN- FC03AC-FFHD-99-V
BRONKHORST F-106E1-AGD-03-V 3500m3/h 02 DN150
BRONKHORST F-113AI-FGD-44-VN0rmAl geschl0ssen12mm klemmring0-36m3/h Ar pressure 10bar
BRONKHORST F-201DV-PAD-88- E SN.M12207743V
BRONKHORST F-201EV-PAD-88-Z 1Ln/min
BRONKHORST SN M14205799M F-203AI-1M0-AGD-55-V (Required flow rate is supplied according to 800In/min 12bar/10bar)
BRONKHORST F-203AL-1M0-AGD-00-VS/N: M5209708BF-203AL-1M0-AGD-00-V53m3n/h 11bar(g)/6bar(g)C4-20mA DN15
BRONKHORST F-203AI-1MO-AGD-44 -V, 0-1500nl/min
BRONKHORST F-203AI-1M0-AGD-55-V 50m3/h Ar 1.7Mpa NC Sn; M13203361E
BRONKHORST F-113AL-AGD-44-V 36m3/h N2 10bar
BRONKHORST SN: M14203570K
BRONKHORST SN: M14203570D
BRONKHORST SN: M14203568A
BRONKHORST SN: M14203570S
BRONKHORST SN: M14203570X
BRONKHORST F-201EV-PAD-88-Z VCR1/4″0.1-5
2.5bar /1.5bar HCL BRONKHORST F-201CV-PAD-88-E VCR1/ 4″0.008-0.4
2.5bar /1.5bar H2S BRONKHORST F-201EV-PAD-88-Z 1Ln/min
BRONKHORST F-203AC-FGB-00-V600LN/MIN
BRONKHORST F-203AL-M50-AGD-55-V 600NL/MIN 12BAR/9BAR
BRONKHORST F-230AL-AGD-00-VBHTG44/64389 10-50M3/H
BRONKHORST RUR-101T (1000SCCM NH3)
BRONKHORST RUR-103T(500SCCM SIH4)
BRONKHORST RUR-108T(100SCCM SIH4)
BRONKHORST RUR-106T(700SCCM NH3)
BRONKHORST RUR-107T(300SCCM SIH4)
BRONKHORST F-201VC-2KO-2000SCD-88 AR)
BRONKHORST RUR-002F(2000SCCM N20)
BRONKHORST RUR-125F(250SCCM NH3)
MAG-VIEW MVM-050-QA
MAG-VIEW MVM-250-PA
LIQUI-VIEW BASE LVB-20-P
LIQUI-VIEW BASE LVB-25-P
thiết bị đo lưu lượng Bronkhorst LIQUI-VIEW BASE LVB-06-A
BRONKHORST RUR-006F(NH3 14~700SCCM)
BRONKHORST RUR-007F(SIH4 6~
300SCCM ) BRONKHORST RUR-008F(SIH4 2~100SCCM)
BRONKHORST RUR-EV-L1(MAIA TMA LFC)
BRONKHORST RUR-EV-H1(CEM BOX)
BRONKHORST F-203AI-M50-AGD-55-V600NL/min12bar/9bar
BRONKHORST M10211086V/N
BRONKHORST SFCIN-FC03C-FGD-44- V
BRONKHORST L23V12-PGD-00-K-70S
BRONKHORST L23V12-PGD-33-K-70S
BRONKHORST L23V12-PGD-33-K-70S
BRONKHORST F-203AI-M50-AGD-44-Z
BRONKHORST F-201EV-PAD- 88-Z 1Ln/min
BRONKHORST F203AI-1M0-AGD―55-V
BRONKHORST F203 AI 1MO-AGD 55 U100
BRONKHORST F203 AI M50-AGD 55 U35
LIQUI-VIEW BASE LVB-08-A
LIQUI-VIEW BASE LVB-10-A
LIQUI-VIEW BASE LVB-08-AD
LIQUI-VIEW BASE LVB-10-AD
BRONKHORST F-10-1AC/1AV-NNN-AG-D9-V DN25
BRONKHORST F-111AC-50K-AGD-22-V 50ln/mini Ar 3bar
BRONKHORST F203AI-1M0-AGD-55-V 1000SLPM
BRONKHORST SFCIN-FC03C-FGD-44-V (industrial grade)
BRONKHORST F-111BX-HEE-22- V
BRONKHORST P-702CV-6K0A-AAD-22-K
BRONKHORST L23-AGD-22-K LIQUI-FLOU 450BAR 10ml/min ±0.3%
BRONKHORST S/N: M5209708BF-203AL-1M0-AGD-00-V53m3n/h 11bar (g)/6bar(g)C4-20mA DN15
BRONKHORST F-203AI-1M0-AGD-55-V
BRONKHORST P-702CV-6K0A-AAD-22-K
BRONKHORST F-203AI-FGD-00-V
BRONKHORST F-201CV -2K0-PAD-88-V
BRONKHORST L13-PAD-88-K
BRONKHORST W-202A-888-K
BRONKHORST W-002-888-K
BRONKHORST P-702CV-6K0A-AAD-22-K
BRONKHORST F203AI-FGD-44-V
BRONKHORST P-702CV-6K0A-AAD-22-K
BRONKHORST F-203AI-AGD-1MO-44- V/1000IN/MINAR/4
BRONKHORST P-702CV-6K0A-AAD-22-K
BRONKHORST SFCIN-FC03C-FGD-44-V (industrial grade)
BRONKHORST F-203AV-1M0-AGD-00-V
MAG-VIEW MVM-060-PN
MAG-VIEW MVM-060-PA
MAG-VIEW MVM-200-QA
MAG-VIEW MVM-250-PN
BRONKHORST F-201CV- 10K-PBD-00-V
BRONKHORST F-203AL-M50-AGD-55-V
BRONKHORST F-203AI-AGD-00-V
BRONKHORST P-L-20MA-M27*2 0-30BAR 4-20MA 10-36V
BRONKHORST L23V12-PGD -33-K-70S
BRONKHORST F-116AI-AGD-55-VQúy khách hàng có nhu cầu tìm kiếm báo giá hoặc cần tư vấn về thiết bị đo lưu lượng Bronkhorst, đồng hồ đo lưu lượng Bronkhorst, van khí gas Bronkhorst, bộ điều khiển lưu lượng Bronkhorst, van điều khiển lưu lượng dòng chảy… vui lòng liên hệ đại lý Bronkhorst Việt Nam để được hỗ trợ tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *