Simtronics Vietnam Đại lý thiết bị dò phát hiện ngọn lửa khí

SIMTRONICS VIETNAM

ĐẠI LÝ THIẾT BỊ MÁY DÒ PHÁT HIỆN NGỌN LỬA KHÍ SIMTRONICS VIETNAM

Đại lý Simtronics tại Việt Nam – Simtronics Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị phát hiện ngọn lửa và khí Simtronics, máy dò ngọn lửa Simtronics, đầu báo dò gas Simtronics, máy dò khí Simtronics, cảm biến Simtronics, cảm biến ngọn lửa Simtronics…

Simtronics xuất xứ Hà Lan

Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành chính hãng toàn quốc

Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn Simtronics Netherlands

Tham khảo thêm: Landon Kingsway Vietnam Đại lý Bộ dò phát hiện khí công tắc dầu

MODEL MÁY DÒ KHÍ BÁO CHÁY CẢM BIẾN NGỌN LỬA SIMTRONICS CẤP Ở VIET NAM

SIMTRONICS Fire & Gas GD10P GD10-P00-17BG-0XH-00
SIMTRONICS Fire & Gas GD10P GD10-P00-17BG-0XH-00
Simtronics GD10 IR Point Gas Detector. PN: P00-17DG-0XH-00-100%LEL CH4
GD10-P00-17DG-0BH-00 IR METHANE Point Gas Detector Simtronics
Simtronics gd10-p00-17dg-0xh-00
SIMTRONICS GD10-P00-17DG-0BH-00 Gas Punkt Detektor / GD10P0017DG0BH00
SIMTRONICS Fire & Gas GD10P || GD10-P00-17BG-0XH-00
SIMTRONICS GD10-P00-17DG-0BH-00 GAS POINT DETECTOR / GD10P0017DG0BH00
Simtronics GD10-P00-09DG-0XH-00
Simrad Simtronics GD10P C3H8 IR
SIMTRONICS GD10-P00-17DG-0BH-00
Simtronics gd10-p00-17bg-0xh-00
SIMTRONICS Gas Detector DF-TV7-XTAO-OXC
SIMTRONICS Fire & Gas GD10P || GD10-P00-17BG-0XH-00
Simtronics Simrad 3M GD10-PE0-17DE-0XH-00 Point Infrared Gas Detector 0-100% LEL
SIMTRONICS Fire & Gas GD10P || GD10-P00-17BG-0XH-00
SIMTRONICS, infrared point gas detector, GD10-P
SIMTRONICS GD10-P00-09EG-0XH-00
Simtronics GD10-P00
SIMTRONICS, infrared point gas detector, GD10-P00-24BC-0BH-00
Simtronics Telecaptor Flame Detector SP6061
Acetone 0 – 100% LIE C3H6O – Source GD10-P00-08DG-0XH-00
Acetylen 0 – 100% LIE C2H2 – Source GD10-P00-02DG-0XH-00
Benzene 0 – 100% LIE C6H6 – Source GD10-P00-13DG-0XH-00
Butane 0 – 100% LIE C4H10 – Source GD10-P00-38DG-0XH-00
Carbon dioxide 1 %/vol. ppm CO2 – Source GD10-P00-23AN-0XH-00
Carbon dioxide 3 %/vol. CO2 – Source GD10-P00-23BH-0XH-00
Carbon dioxide 5 %/vol. CO2 – Source GD10-P00-23BC-0XH-00
Carbon dioxide 10 %/vol. CO2 – Source GD10-P00-23BD-0XH-00
Carbon dioxide 25 %/vol. CO2 – Source GD10-P00-23BJ-0XH-00
Carbon dioxide 5 %/vol. CO2 (CH4 immune) – Source GD10-P00-24BC-0XH-00
Carbon dioxide 0 – 100 %/vol. CO2 (CH4 immune) – Source GD10-P00-24BG-0XH-00
Cyclohexane 0 – 100% LIE C6H12 – Source GD10-P00-73DG-0XH-00
Ethane 0 – 100% LIE C2H6 (2,4 %/vol.) – Source GD10-P00-56DG-0XH-00
Ethane 0 – 100% LIE C2H6 (2,4 %/vol.) – Sink GD10-P00-56DG-0XJ-00
Ethanol 0 – 100% LIE C2H6O (3.1 %/vol.) – Source GD10-P00-05EG-0XH-00
Ethanol 0 – 100% LIE C2H6O (3.3 %/vol.) – Source GD10-P00-05DG-0XH-00
Ethylene 0 – 100% LIE C2H4 – Source GD10-P00-03DG-0XH-00
Ethylene 0 – 100% LIE C2H4 – Sink GD10-P00-03DG-0XJ-00
Hexane 0 – 100% LIE C6H14 – Source GD10-P00-12DG-0XH-00
Methane 0 – 100 %/vol. CH4 (HC immunce) – Source GD10-P00-81BG-0XH-00
Methane 0 – 100% LIE CH4 (4.4 %/vol.) – Source GD10-P00-17EG-0XH-00
Methane 0 – 100% LIE CH4 (5 %/vol.) – Source GD10-P00-17DG-0XH-00
Methane 0 – 100% LIE CH4 (5 %/vol.) – Sink GD10-P00-17DG-0XJ-00
Methane 0 – 100 %/vol. CH4 – Source GD10-P00-17BG-0XH-00
Methane 0 – 100 %/vol. CH4 (Biogas) – Source GD10-P00-18BG-0XH-00
Methane 0 – 100 %/vol. CH4 (Biogas) – Sink GD10-P00-18BG-0XJ-00
Methanol 0 – 100% LIE CH4O – Source GD10-P00-19DG-0XH-00
Methanol 0 – 100% LIE CH4O – Sink GD10-P00-19DG-0XJ-00
Pentane 0 – 100% LIE C5H12 – Source GD10-P00-11DG-0XH-00
Propane 0 – 100% LIE C3H8 (1.7 %/vol.) – Source GD10-P00-09EG-0XH-00
Propane 0 – 100% LIE C3H8 (2.2 %/vol.) – Source GD10-P00-09DG-0XH-00
Propane 0 – 100% LIE C3H8 (2.2 %/vol.) – Sink GD10-P00-09DG-0XJ-00
Propane 0 – 100 %/vol. C3H8 (CH4 immune) – Source GD10-P00-80BG-0XH-00
Propene 0 – 100% LIE C3H6 – Source GD10-P00-07DG-0XH-00
Styrene 0 – 100% LIE C8H8 – Source GD10-P00-15DG-0XH-00
Toluene 0 – 100% LIE C7H8 (1.2 %/vol.) – Source GD10-P00-14DG-0XH-00
Butane 0 – 100% LIE C4H10 – Source GD10-P00-38DG-0BH-00
Carbon dioxide 0 – 3 %/vol. CO2 – Source GD10-P00-23BH-0BH-00
Carbon dioxide 0 – 5 %/vol. CO2 – Source GD10-P00-23BC-0BH-00
Carbon dioxide 0 – 5 %/vol. CO2 (CH4 immune) – Source GD10-P00-24BC-0BH-00
Methane 0 – 100% LIE CH4 (5 %/vol.) – Source GD10-P00-17DG-0BH-00
Methane 0 – 100% LIE CH4 (5 %/vol.) – Sink GD10-P00-17DG-0BJ-00
Methane 0 – 100 %/vol. CH4 – Source GD10-P00-17BG-0BH-00
Methane 0 – 100%/vol. CH4 (HC immune) – Source GD10-P00-81BG-0BH-00
Propane 0 – 100% LIE C3H8 (2.2 %/vol.) – Source GD10-P00-09DG-0BH-00
Propane 0 – 100 %/vol. C3H8 (CH4 immune) – Source GD10-P00-80BG-0BH-00Simtronics (trước đây gọi là Simrad) sản xuất thiết bị phát hiện ngọn lửa và khí từ hơn 25 năm qua. máy dò phát hiện ngọn lửa và khí đốt của Simtronics được thiết kế để bảo vệ tính mạng và tài sản.Qúy khách hàng quan tâm báo giá thiết bị phát hiện ngọn lửa và khí Simtronics, máy dò ngọn lửa Simtronics, máy dò khí Simtronics, cảm biến Simtronics, cảm biến ngọn lửa Simtronics, Vui lòng liên hệ đại lý Simtronics Vietnam để được hỗ trợ nhanh chóng.

Nguồn nhập khẩu chính hãng: www.simtronics.nl

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *