Shimaden Vietnam Đại lý Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Shimaden Japan

SHIMADEN VIETNAM

Đại Lý Phân Phối Bộ Điều Khiển Shimaden Vietnam

Đại lý Shimaden tại Viet Nam – Shimaden Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối bộ điều khiển Shimaden, bộ nguồn Shimaden, bộ điều khiển nhiệt độ Shimaden, đầu dò nhiệt độ Shimaden, cảm biến Shimaden…

Shimaden xuất xứ Nhật

Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành toàn quốc

Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn Shimaden Japan

Tham khảo thêm: VEGA Vietnam Đại lý cảm biến Vega bộ điều khiển công tắc Vega

Model Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Shimaden Cấp Ở Viet Nam

SR3-8Y-1C
SR93-8V-N-90-1000
SR3-6Y-1C
SR3-6I-1C
SHIMADEN SR93-8I-N-90-1000
SHIMADEN SR62 TEMPERATURE CONTROLLER SR62-4I1-90-0000C
SHIMADEN FP93-8P-90-0000
Shimaden SR93-8V-N-90-1000 temperature controller 100-240VAC 50-60Hz
SHIMADEN – SRS12A-8YN-90-N10000
SHIMADEN – FP9321-03 to 1250С
bộ điều khiển nhiệt độ Shimaden FP93-81-90-0050
SHIMADEN – FP93 – 8Y-90-0650
SHIMADEN – SR 73
Shimaden Vietnam SR92-81-N-90-1000
SHIMADEN – SR92-81-V-90-0000
SHIMADEN – SR93-8Y-N-90-1000
SHIMADEN – SRS14-8-I-Y-90-N-1-0-0-0-0
Shimaden SR97 81-N-90-1000 Temperature Controller
Shimaden SR-30-202Y-0011-JP792C0 Digital Controller
SHIMADEN SR30-102Y-0012-JK792C0 NSNP
Shimaden SR34 0-99.9°C PID Temperature Controller, 110-240VAC
Shimaden SR25-2I-P-00616000
SHIMADEN SR82 TEMPERATURE CONTROLLER SR82-1V-N-02-1166000
Shimaden sr25-2i-n-00616600
FP93-8I-90-0050
SR91-8I-90-0 I0
SR91-8I-90-05
SR91-8I-90-1N
SR91-8P-90-06
SR92-8P-N-90-0000
SR92-8P-N-90-1050
SHIMADEN – SD16A-490-0000
bộ nguồn Shimaden SD16A-890-1000
SHIMADEN – 1350 NO.21002404833-010
SHIMADEN – SR93-4I-N-90-1000
SHIMADEN – PAC03B-040
SHIMADEN – SR93
SHIMADEN – SR1-6I-1W
SHIMADEN – SD16A-8080409
SHIMADEN – SD16A-808-0400
SHIMADEN – PAC36P415-09102P1009
SHIMADEN – SR-27 / SR2701-21
SR92-8P-N-90-1080
SR92-8P-N-90-1400
SR92-8P-Y-90-0000
SR93-8I-N-90-0000
SR93-8I-N-90-1000
Shimaden Vietnam SR91-8Y-90-1NO
SHIMADEN – SR93 8 I-N-90-040
SHIMADEN – SD16
SHIMADEN – SD16A-890-1400
SHIMADEN – SR94-8Y-N-90-1000
bộ điều khiển nhiệt độ Shimaden SR84-8Y-N-90 -0000000
SHIMADEN – SD16A
SHIMADEN – SR1 ME/SSR 2
SHIMADEN – SR928YN9014
SR94-8P-Y-90-1680
SR94-8Y-N-90-0000
SR94-8Y-N-90-1000
SR94-8Y-Y-90-0000
SHIMADEN SR22-2P-090
ESTERS SR91-8I-90-0N0 SHIMADEN
Shimaden Temperature Controller SR25 SR25-1V-N-11414710
Shimaden SR25-2I-P-00616000
Shimaden SR25-2I-N-00616600
Shimaden SR35-21P-0011-JP781C9 Temperature Controller SR3521P0011JP781C9
Shimaden SR25-2I-P-00616000
Shimaden SR25-2I-N-00616600
SR92-8P-Y-90-1000
SR92-8V-N-90-1000
SR92-8V-N-90-1050
SR92-8Y-N-90-0000
SR92-8Y-N-90-1000
SHIMADEN – SR93-4V-N-90-1060
SHIMADEN – SR93-81-N-90-1400
SHIMADEN – SR-HZ 91-8Y 90-1N0
SHIMADEN – SRS14-8-P-Y-90-N-1-0-0-0-0
bộ nguồn Shimaden SR92-4I-N-1400
SHIMADEN – SD16A-490-1070
SHIMADEN – SD16A, 110VAC, INPUT 4-20 MILLIAMP
Shimaden Vietnam SR186A11E860000
SHIMADEN – MR13-1P1-P106060
SHIMADEN – RD-11S-064-350-FF46-0
SHIMADEN – PAC36P415-60102P0100 9840
SR92-8Y-N-90-1000
SR92-8Y-N-90-1050
SR92-8Y-N-90-1400
SR92-8Y-Y-90-0000
SR93-8I-I-90-0000
SHIMADEN SR25 SR25-2P-N-10516000
Shimaden SR25-2P-N-00699609 SR25
Shimaden SR25 SR25-2P-N-00699609
Shimaden SR24-2Y SR242Y Control
Shimaden SR74-8P1-00
SHIMADEN SR52 SR52-1I-90-N11600-06J0
SHIMADEN SD35-112-AJ795F0
SHIMADEN Température Contrôleur SR1-81-1W 100-240VAC~ 50/60Hz
SR93-8P-N-90-0000
SR93-8P-Y-90-0070
SR93-8P-Y-90-1680
SHIMADEN – SR1-8V-1C-A00
SHIMADEN – SR91-8I-90-140
SHIMADEN – SR71-8P1-1
SHIMADEN – SR91-8P-90-1N0
SHIMADEN – SR3-6P-1C_A00
bộ điều khiển nhiệt độ Shimaden SR3-8P-1C_A00
SHIMADEN – SR91-4I-90-1NO
SHIMADEN – SD16-8
SHIMADEN – PAC-15C-0020-81-N-0
SHIMADEN – SR62-1I1-90-03-00C
SHIMADEN – R92-8I-N-90-1000
SHIMADEN – SR82-1I-N-90 -1000000
SHIMADEN – SD17-890-14000
SHIMADEN – PT100-18-1/4-1/2
SR94-8I-N-90-1050
SR94-8P-N-90-0070
SR94-8P-Y-90-0000
SHIMADEN – SR 186
SHIMADEN – SR 186 A SRX00BL-1000R
SHIMADEN – SR 186 A SRZH8001
SHIMADEN – SR 186 A SRZH8001(PHZH8001)
SHIMADEN – SR 91-8Y-90-0N
SHIMADEN – SR 93-8Y N-90-0000
SHIMADEN – SR 93-8Y-N-90-1000
SHIMADEN – SR34-K-102Y-12-AK
SHIMADEN – SR3-8Y-1W
SHIMADEN – SR91-8Y-08-1NO
Shimaden Vietnam SR91-8Y-90-1N0
SHIMADEN SR1-81-1W
Shimaden SR17-101Y-000012-AK887F0
SHIMADEN SR52-1I-90-N01600-06J0
SHIMADEN SR253-2P-Y-10600100 1/1000°C
SR91-8P-90-0N
SR91-8Y-90-0N
SR91-8Y-90-0Y
SR91-8Y-90-1N
SR92-6P-N-90-1070
SR92-6V-N-90-1000
SHIMADEN – EM51-2Y13-0
SHIMADEN – SR92-8Y-N-90-1400
bộ điều khiển nhiệt độ Shimaden SR1-8I-10
SHIMADEN – SR91
SHIMADEN – PAC18-AP0403-00000
SR92-8I- I-90 -0070
SR92-8I-I-90-0050
SR92-8I-N-90-1000
SR92-8I-N-90-1050
Shimaden SR253-2P-Y-0141400
SHIMADEN SD10-103012-AK887F0 110-120/220-240VAC 0-1999’F NSMP
SHIMADEN SR82 SR82-1Y-N-02-0000000
SR93-8Y-N-90-0050
SR93-8Y-N-90-1000
SR93-8Y-Y-90-0050
SR94-4I-N-90-1050
SR94-8I- I -90 -0050
SR94-8I-I-90-0070
SR94-8I-N-90-1000
SHIMADEN CO. SR84-1P-N-90-1000010
SHIMADEN – FP93
SHIMADEN – JSSIPI – 05/M (MAX 999S)
SHIMADEN – MR13-1I1-N00000
Shimaden Vietnam SD24 8 90-20400
SHIMADEN – NF202-0CSDG-00000
SHIMADEN – SR821-IN901-00000
SHIMADEN – PAC15C-0020-81-N-0
SHIMADEN – SR92-8I-N-90-1000Bạn cần tìm mua bộ nguồn Shimaden, bộ điều khiển nhiệt độ Shimaden, đầu dò nhiệt độ Shimaden, cảm biến Shimaden. Vui lòng liên hệ đại lý Shimaden Vietnam để được hỗ trợ nhanh chóng.

Nguồn nhập chính hãng: https://www.shimaden.co.jp/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *