PENKO Vietnam Đại lý load cell cảm biến lực Penko

ĐẠI LÝ LOAD CELL CẢM BIẾN LỰC PENKO VIETNAM

Đại lý load cell Penko Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối cảm biến lực Penko, bộ điều khiển Penko, đồng hồ hiển thị, đồng hồ đo lực Penko, Amplifier, cảm biến lực tải Penko cảm biến lực uốn – lực căng dây – lực cong – lực kéo Penko…

PENKO Engineering BV là một công ty Hà Lan trong tập đoàn ETC Inc. Được thành lập hơn bốn mươi năm trước, PENKO đã được mua lại vào tháng 6 năm 2004 bởi ETC (Electronic Theater Controls) của Middleton, WI, Hoa Kỳ.

Tham khảo thêm: Montalvo Vietnam Đại lý cảm biến lực Montalvo load cell

TYPE CẢM BIẾN LOAD CELL PENKO THÔNG DỤNG Ở VIET NAM

PENKO 7600A1980
PENKO 960
PENKO 1020
Amplifiers PENKO SGM800 RANGE
Amplifiers PENKO SGM700 RANGE
PENKO 1020 RANGE
PENKO SGM800 RANGE
PENKO SGM700 RANGE
PENKO FLEX MULTI-CHANNEL RANGE
PENKO FLEX RANGE
Đại lý PENKO FLEX2100 RANGE
PENKO 1020 RANGE
PENKO vietnam SGM800 RANGE
PENKO 1020 FMD
PENKO 2100 FORCE
Load Cell Simulator LCS-3
RIO700 8-Channel Remote I/O
RIA700 Remote Analog I/O
Speed Wheel Kit
Load Cell Connection Accessories Type KVD CEC Load Cell Cable
Power Supply Desktop 24VDC
Power Supply Rail Mount 24VDC
Remote Display VTRD-10
Printer Label Desktop CLP-521
Printer Panel Mount CBM-920
Load cell Type 160 190a 140 230 240 1002 1004 1006 1010 1015 1022 1030 1033 1040 1041 1042 1242 1250 1260 1263 1265 1320 1510 PC22 PC42 PC46 PC60 1130 1140 190i HPS IBM IBM1 IBM2 IBM3 PC1 PC2 PC30 PC6 PCB
Type 3410
Type 350n/350a/350i 300 – 5000 kg range; 350n max 2000 kg
Type SB2 20400 – 45400 kg range
Type 3310 250 – 1000 kg range
Type 3411 250 – 2000 kg range
Type 3510
Type 350a/350i T-end
Type 350i
Type ACB
Type BK2
cảm biến penko Type SB14
Type SB4
Type SB5
Type SB9
Type SLB
Type SSB
Type 300
Type 340
Type 355
Type SB6
Load cell Penko Type SB8
Type SHBxR
Type PB
Type PBW
cảm biến lực Penko Type ZLB
Type 240
Type 1410
Type 9010
Type 260
Type 240
Type 9010
Type 610
Type 614
Type 615
Type 619
Type 616
Load cell Penko Type 620
Type 650
Type 9363
Type BSP
Type UB1
Type UB6
Type ULB
Type 530
Type 540
Type 220 5 – 50 t range
Type RLC
Type 178 Extensometer
Pressure Sensors
Torque/couple load cells
Measuring axes
Metal fatigue resistant load cells
Type 700
Type 120
cảm biến tải penko Type 122
Type 420
Type 740
Type RC1
Type RC3
cảm biến lực Penko Type 4158
Type 5103
Type 750a
Type 460
Type 750i
Type TF
Type TFM
Penko vietnam Type FT12i
Type 35916
Type 35917
Load cell Penko Type TF-adj
Type 30901
Type 30903 and 30904 or 30905 or 30906
Type 30907
Type Silo Mount
Type Weighbridge Mount
Type 42901-42902
Type 46901, 46902 and 46903
Type 74907
Type 74908
Type 74909
penko viet nam Type 74910
Type 74914
Type 75906
Type 30901, 31903
Type TE12,TE20,TE24
Type 53-04
Type Rod End M10
Type Rod End M12
Type Rod End M20
Load cell Penko Type Rod End M24

Chính hãng tại: penko.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *