Officine Orobiche Vietnam Đại lý công tắc đồng hồ đo nhiệt độ

Đại lý Officine Orobiche vietnam

ĐẠI LÝ ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ OFFICINE OROBICHE VIETNAM

Đại lý Officine Orobiche Vietnam chuyên nhập khẩu và cung cấp công tắc Officine Orobiche, công tắc báo mức, đồng hồ đo nhiệt độ Officine Orobiche, công tắc dòng chảy Officine Orobiche, lưu lượng kế Officine Orobiche, công tắc vi mô Officine Orobiche…

Officine Orobiche xuất xứ Ý

Đại lý nhập khẩu phân phối bảo hành toàn quốc

Sản phẩm được bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn Officine Orobiche Italy

Xem thêm: Comitronic BTI Vietnam Đại lý cảm biến công tắc áp lực an toàn

MODEL ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ LƯU LƯỢNG KẾ OFFICINE OROBICHE CẤP Ở VIET NAM

Công tắc báo mức Officine Orobiche F94483 41C.PF.PF.M2.WP.XX 250VAC,10A Officine Orobiche 41A-J-2-M2-EP P13/1606 PAG.1 REV.0 10.1.2.M1.WP F.43779/1.10 10.J.2.M1.WP.XX 10.P.5.M1.WP 10.P.5.M1.WP 10.P.5.M1.WP 2016.J.2.G. P13/3668 PAG.3 REV.0 2016.J.2.G. P13/3668 PAG.5 REV.0 2016.J.2.G. P13/3668 PAG.2 REV.0 “2016.J.2.G. 1000 MM 1/2″” NPTF” “2016.J.2.G. 2000 MM 1/2″” NPTF” “2016.J.2.G. 500 MM 1/2″” NPTF” 2016.J.2.G. P13/3668 PAG.1 REV.0 2016.J.2.G P13/3668 PAG.4 REV.0 2064.J.TI.G. công tắc Officine Orobiche 2064.J.TI.G.XX 212.J.1.G1.C1. 3072.A.2.M14.WP 34.J.2.M14.EP 4074.J.2.M21.EP.R3.XX 41A.A.2.2M2.EP 41A.A.2.2M2.EP 41A.A.2.M14.WP 41A.J.2.M14.WP.R3 41A.J.2.M14.WP.R4 41A.PF.PF.M14.WP 41A-J-2-M2-EP P13/1606 PAG.1 REV.0 41C.A.2.M2.WP 41C.A.2.M2.WP 41C.A.2.VD.WP 41C.J.MO.M6.WP.XX 41C.A.2.M2.WP 41E.M.6.M14.WP 41E-A-2-M2-WP 6027Y-LI-001 62.A.2.M14.WP đồng hồ đo nhiệt độ Officine Orobiche 62.J.2.2M2.WP.XX 62.JTI.HC.2M2.WP.XX 62.JTI.HC.2M2.WP.XX 62-A-2-M2-EP P13/1606 PAG.1 REV.0 62-I-2-M2-EP-R3 đồng hồ đo Officine Orobiche,66.A.2.2VD.WP.R4 66D.A.2.M2.R4.XX 66D.A.2.M2.R4.XX 72.A.2.M14.WP 72.A.2.M14.WP.R1 72.A.2.M14.WP.R4 Officine Orobiche Vietnam 72.E51.HC.2M21.WP.XX 72.I.2.M14.WP 76.A.2.M14.WP.R4 76.J.2.2M2.EP.R1.XX 76-A-2-M14-WP-R4-XX 76-A-2-M14-WP-R4-XX 81.A.2.2M2.WP.R4 ASSEMBLY SWITCH SPDT COMPLETE OF MICROSWITCH M6 FOR LEVEL SWITCHES SERIES 76, AS OUR F.82080 ASSEMBLY SWITCH SPDT COMPLETE OF NO. 1 MICROSWITCH M6 FOR LEVEL SWITCH 76.MO.MO.M6.EP.R4.XX BGU-A.T 25 WH (BGU-ALE) BODY GASKET FOR LEVEL SWITCH 76.J.2.M6.EP.R1.XX BODY GASKET FOR LEVEL SWITCH 76.J.2.M6.EP.R1.XX BODY GASKET FOR LEVEL SWITCH 76.J.2.M6.EP.XX BODY GASKET FOR LEVEL SWITCH 76.J.2.M6.EP.XX BODY GASKET FOR LEVEL SWITCH 76.MO.MO.M6.EP.R4.XX BODY GASKET FOR LEVEL SWITCH 76.MO.MO.M6.EP.R4.XX BODY GASKET FOR LEVEL SWITCH 76.MO.MO.M6.EP.XX BODY GASKET FOR LEVEL SWITCH 76.MO.MO.M6.EP.XX FG-1504 505-B.I.J.J.V RANGE:370-3700KG/H CONN.2ANSI 150RF(ONLINE) FLOAT FOR LEVEL SWITCH 76.J.2.M6.EP.R1.XX FLOAT FOR LEVEL SWITCH 76.J.2.M6.EP.XX FLOAT FOR LEVEL SWITCH 76.MO.MO.M6.EP.R4.XX FLOAT FOR LEVEL SWITCH 76.MO.MO.M6.EP.XX RV50.J.J.AL.N, AS OUR F.34930.2 FLOAT IN MONEL, DIM. 94X115X1R FOR LEVEL SWITCH 76.MO.MO.M6.EP.XX, AS OUR F.82080.4 FLOAT IN MONEL, DIM. 94X115X1R FOR LEVEL SWITCH 76.MO.MO.M6.EP.XX, AS OUR F.82080.4 FLOAT IN MONEL, DIM. 94X180X1 FOR LEVEL SWITCH 76.J.MO.M6.EP.R4.XX, AS OUR F.82080.5 FLOAT IN MONEL, DIM. 94X180X1 FOR LEVEL SWITCH 76.J.MO.M6.EP.R4.XX, AS OUR F.82080.5 FLOAT IN SS316, DIM. 90X140X1.2R FOR LEVEL SWITCH 76.J.2.M6.EP.R1.XX, AS OUR F.82080.3 FLOAT IN SS316, DIM. 90X140X1.2R FOR LEVEL SWITCH 76.J.2.M6.EP.R1.XX, AS OUR F.82080.3 FLOATS IN SS316, DIM. 90X140X1.2R FOR LEVEL SWITCH 76.J.2.M6.EP.XX, AS OUR F.82080.1/2 FLOATS IN SS316, DIM. 90X140X1.2R FOR LEVEL SWITCH 76.J.2.M6.EP.XX, AS OUR F.82080.1/2 FTV215.G.A.J.V.C2 FTV215.G.J.J.V FTV225.G.A.J.V FTV250.G.J.J.V GASKET #4 FOR 76-J-2-M6-EP-R1-XX GASKET #4 FOR 76-J-2-M6-EP-XX GASKET #4 FOR 76-J-MO-M6-EP-R4-XX GASKET 4 FOR 76-J-MO-M6-EP-R4-XX, 82080D59 GASKET #7 FOR 76-J-2-M6-EP-R1-XX GASKET #7 FOR 76-J-2-M6-EP-XX GASKET #7 FOR 76-J-MO-M6-EP-R4-XX GASKET #7 FOR 76-J-MO-M6-EP-R4-XX Officine Orobiche Vietnam 82080D59 GASKET FOR HOUSING FOR LEVEL SWITCH 76.MO.MO.M6.EP.R4.XX GASKET OR HOUSING EP FOR LEVEL SWITCHES SERIES 76, AS OUR F.82080 GLASS TUBE FP 1048, 20X24X300 AND GASKETS IN NEOPRENE FOR FLOWMETER RV150 FLOW RANGE 120 MC/H GLASS TUBE FP 2950 GLASS TUBE FP 3818, 30X38X300 AND GASKETS IN NEOPRENE FOR FLOWMETER 504 Officine Orobiche Vietnam FLOW RANGE 3000 L/H GLASS TUBE FP 882, 20X24X300 AND GASKETS IN NEOPRENE FOR FLOWMETER RV80 FLOW RANGE 40 MC/H IVF/SLE80.A.V Microswitch M14 for flow switch PL10.JL.2L.M14.EP.XX. MICROSWITCH M2 MICROSWITCH M6 FOR LEVEL SWITCH 76.MO.MO.M6.EP.R4.XX MICROSWITCH M6 FOR LEVEL SWITCHES SERIES 76, AS OUR F.82080 MODEL IVF MODEL: 1/2 NPT PART:4 FOR 76-J-2-M6-EP-R1-XX Stainless flowmeter rv 80 officine orobiche VALVE ACTUATOR FLOWMETER PART:4 FOR 76-J-2-M6-EP-XX PART:4 FOR 76-J-MO-M6-EP-R4-XX PART:4 Officine Orobiche Vietnam 76-MO-MO-M6-EP-XX PL12.A.2.M2.WP công tắc Officine OrobichePL20.JL.2L.M14.EP.XX / P14/32000 PLD125.A.2.VD.WP PLD50.A.2.M14.WP REPAIR KIT FOR FLOWSWITCH PL10.JL.2L.M14.EP.XX RV/80 P.J.J.N SET OF GASKETS (DWG POS. 4 & 7) FOR LEVEL SWITCH 76.J.2.M6.EP.R1.XX, AS OUR F.82080.3 SET OF GASKETS (DWG POS. 4 & 7) FOR LEVEL SWITCH 76.J.2.M6.EP.R1.XX, AS OUR F.82080.3 SET OF GASKETS (DWG POS. 4 & 7) FOR LEVEL SWITCH 76.J.2.M6.EP.XX, AS OUR F.82080.1/2 SET OF GASKETS (DWG POS. 4 & 7) đồng hồ đo nhiệt độ Officine Orobiche 76.J.2.M6.EP.XX, AS OUR F.82080.1/2 SET OF GASKETS (DWG POS. 4 & 7) FOR LEVEL SWITCH 76.J.MO.M6.EP.R4.XX, AS OUR F.82080.5 SET OF GASKETS (DWG POS. 4 & 7) FOR LEVEL SWITCH 76.J.MO.M6.EP.R4.XX, AS OUR F.82080.5 SET OF GASKETS (DWG POS. 4 & 7) FOR LEVEL SWITCH 76.MO.MO.M6.EP.XX, AS OUR F.82080.4 SET OF GASKETS (DWG POS. 4 & 7) FOR LEVEL SWITCH 76.MO.MO.M6.EP.XX, AS OUR F.82080.4 T 25 WH (BGU-ALE) TGO100-A-2-M6-WP-XX ULS/C.0114.N.J.BC.EP PL8-A-2-M2-WP PL18.A.2.M2.WP RV-J-N 01.01.65 RV40-1-1-J-N PL18.A.2.M2.WP 503 A.A.J.N. 1022.J.2.2M9.EP SPDT-6420 PN- 62.A.2.PN.WP.XX WP- 62.A.2.PN.WP.XX SPDT- 6104 M2- 62.A.2.M2.EP.XX EP- 62.A.2.M2.EP.XX đồng hồ đo Officine Orobiche,41C.MO.MO.2M6.WP.XX ULS/C.0114.N.J.AC.EP TMC.57.NY.JL.LL 81.P91.321.2M4.WP.RX.XX 212.J.2.E0.C2 TMS100.N.A01.C1 TMS100.N.A04.C1 TMS100.N.A08.C1 32.A.2.M6.EP 62.LF2.2.2M14.EP.XX 74D.A.2.VD.WP.R1.XX 62.J.2.M2.WP PL16.J.2.M2.EP CV40.A.2.M2.EP 72.A.2L.2M2.WP.R4 CV40.A.2.M2.EP FTV225.A.JL.JL.V. CV40.A.2.M2.EP 62.I.2.M2.WP for Level switch Model Number 62.I.2.M2.WP for Level switch Model Number 62.I.2.M2.WP for Level switch Model Number 62.I.2.M2.WP TLT.3000.J.2.1.N 212R.J.2.G4.C0.RPJU CV25.JL.2L. M6.WP.XX tmg250.A.25.B13.T0.XX mod RV80 spare parts TMS100.N.B01.C0. 212.J.1.G1.C2.XX. Typ T25 CV20.J.2L.M4.WP 62.JL.2L.M14.EP FTV240.A.J.J.V TBB.189.NY.A.LL.XX 2006.M.6.V.XX 2016.J.2.G.XX CVM40.JL.2L.M4.WP TMN250 41C-J-2-M2-WP-XX 2016.J.2.G.TL.N.XX LIT830 RV150.J.J.J.V 41C.PF.PF.M2.WP 41E.A.2.2M2.WP.XX 2006.P.5.V 41E.JL.HC.M4.WP.XX 41A.JL.HC.M4.WP.XX 41C.JL.HC.M4.WP.XX 7250.A.2.M14.WP.R4.XX 41E.JL.HC.M4.WP.XX 41A.JL.HC.M4.WP.XX 41C.JL.HC.M4.WP.XX 10.PF.PF.M1.WP TMG250.A.15.B07.C4.RGJE.XX Officine Orobiche Vietnam TMN250.A.15.A05.T4.XX TMS100.F.B06.C0.RPJE.XX 41A.A.2.2M2.WP CVM20.JL.MO.M4.WP.XX 41C.PF.PF.M2.WP.XX PLD65.J.2.M2.WP PLD.100.J.2.M2.WP CV32.A.2.M2.WP CV50.A.2.M2.WP 72D.A.2.M2.EP.XX

Website hãng: www.officineorobiche.it

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *