LINMOT Vietnam Đại lý động cơ bộ điều khiển Linmot Thụy Sĩ

Linmot vietnam

ĐẠI LÝ ĐỘNG CƠ BỘ ĐIỀU KHIỂN LINMOT VIETNAM

Đại lý Linmot tại Viet Nam – Linmot Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối động cơ Linmot, bộ điều khiển Linmot, động cơ tuyến tính Linmot, Servo Drive, xi lanh tuyến tính, hộp số, trục, cáp nối, ATEX motor, motor quay tuyến tính…

Linmot có trụ sở chính tại Thụy Sĩ

Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành chính hãng toàn quốc

Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn Linmot Switzerland

Sản phẩm tương tự: ELAU Vietnam Đại lý bộ điều khiển động cơ Elau Schneider

MODEL BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ TUYẾN TÍNH LINMOT CẤP Ở VIET NAM

Servo controller LinMot C1150-SE-XC-1S-000 Linear Modules DM01
Linear Modules Stainless Steel SM01
Linear Modules P04 PS01-23×160-R
Linear Guides H01
Linear Guides H10
Linear Guides B01
Linear Guides Stainless Steel H01
Linear Motors
ATEX Motors
Stainless Steel Motors
Linear Motors SSC
Linear Motors 3x400VAC SSC
Linear Motors SSCP
Linear Motors with integrated Drive
Linear Rotary Motors
PR02 Linear Rotary Motors
Servo Drives
Linear Guides / Linear Modules
Linear Motor PS01-37×120-C20 0150-1237
Thanh trượt Linmot 0150-1328 + cáp kết nối: Code: 0150-2123 + giá đỡ: Code: 0150-1998
Động cơ tuyến tính Linmot 0150-1237, 2 Pha, 72 VDC, 297W- 569 W
Linmot E4000-AT Controller
LinMot E1130-DP Controller 0150-1667
LINMOT drive E100-AT
Bảng điều khiển có trang bị bộ xử lí lập trình Linmot C1250-IP-XC-0S-000, Art no.: 0150-1886
LINMOT drive E100-AT
LinMot Servo Controller Ver. 1 Rev. C B1100-GP-XC LINMOT 0150-1741
Linmot Flange 0150-1975
LinMot PS01-23X160
Stator động cơ Linmot PS01-23x80F-HP-R, Art no.: 0150-1259
LinMot Me01-02/08 Master Encoder Interface 24VDC / Hw: V1.4 / como Nuevo
LinMot T01-72/420 Transformatorspeisung 0150-1966
servo drive LinMot EP1130-DP-HC
LinMot S01-72/600
LinMot C1250-IP-XC-1S-000
LinMot E1000-MT
Cáp kết nối Linmot KS05-Y/R-6, Art no.: 0150-2434
LINMOT PS01-23×80-R
LinMot E130-DP; 0150-1621 Drive
LinMot E1130-DP-XC
LinMot E4000-MT
0250-2204 LINMOT MS01-37X155 MAGSPRING STATOR
LINMOT 0150-1224 NSMP
LinMot PS02-23Sx80F-HP-K Linear Motor
LinMot S01-72/600 72VDC/5A 0150-1943
Linmot E1250-IP-UC Servo Controller
LINMOT C1100 C1100-GP-XC-0S-000 C1100GPXC0S000 0150-2380
Linmot Vietnam PS01-23×80-R
PS01-23×160-R
PS01-23x160F-R
PS01-37×120-C
PS01-37×240-C
PS01-37x240F-C
PS01-48×240-C
động cơ tuyến tính Linmot PS01-48x240F-C
PS01-48x360F-C
PS01-23x80F-HP-R
PS01-23x160H-HP-R
PS01-37x120F-HP-C
PS01-23×80-R20
PS01-23×160-R20
PS01-23x160F-R20
PS01-37×120-C20
PS01-37×240-C20
PS01-37x240F-C20
PS01-23x80F-HP-R20
PS01-23x160H-HP-R20
PS01-37x120F-HP-C20
bộ điều khiển Linmot PS01-23×80
PS01-23×160
PS01-37×120
PS01-37×240
PS01-37x240F
PS02-23Sx80-F
PS02-23Sx80F-HP-K
PS01-37Sx60-HP-N
PS01-37Sx120F-HP-N
PS01-37x120F-HP-SSC-R
PS01-37x120F-HP-SSC-R-FC
PS01-48x240F-SSC-C
PS01-48x240F-SSC-C-FC
PS01-48x360F-SSC-C
PS01-48x360F-SSC-C-FC
PL01-12×130/80
PL01-12×170/120
PL01-12×190/140
PL01-12×200/100
PL01-12×230/130
PL01-12×270/170
PL01-12×290/240
PL01-12×350/300
PL01-12×420/370
PL01-12×480/430
PL01-12×580/530
PL01-12×760/710
PL01-12×850/800
PL01-12×130/90-LC
PL01-12×170/130-LC
PL01-12×190/150-LC
PL01-12×230/190-LC
động cơ tuyến tính Linmot PL01-12×290/250-LC
PL01-12×350/310-LC
PL01-12×420/380-LC
PL01-12×480/440-LC
PL01-12×580/540-LC
PL01-12×760/720-LC
PL01-12×850/810-LC
PL01-20×240/160
PL01-20×300/220
PL01-20×305/160
PL01-20×365/220
PL01-20×395/320
PL01-20×500/420
PL01-20×600/520
PL01-20×700/620
PL01-20×800/720
PL01-20×900/820
PL01-20×1000/920
bộ điều khiển Linmot PL01-20×1200/1120
PL01-20×1300/1220
PL01-20×1400/1320
PL01-20×1600/1520
PL01-20×240/180-LC
PL01-20×300/240-LC
PL01-20×400/340-LC
PL01-20×500/440-LC
PL01-20×600/540-LC
PL01-20×700/640-LC
PL01-20×800/740-LC
PL01-20×900/840-LC
PL01-20×1000/940-LC
PL01-20×1200/1140-LC
PL01-20×1400/1340-LC
PL01-20×1600/1540-LC
PL01-20×2000/1920-LC
PL01-28×350/270
PL01-28×410/330
PL01-28×500/420
PL01-28×620/540
PL01-28×710/630
PL01-28×800/720
PL01-28×920/840
PL01-28×1010/930
PL01-28×1220/1140
PL01-28×1400/1320
PL01-28×1610/1530
PL01-28×1820/1740
PL01-28×2000/1920
Linmot Vietnam PL01-28×2210/2130
PL01-28×2450/2370
PL01-12×130/90-HP
PL01-12×150/110-HP
PL01-12×170/130-HP
PL01-12×200/160-HP
PL01-12×230/190-HP
PL01-12×270/230-HP
PL01-12×290/250-HP
PL01-12×350/310-HP
PL01-12×420/380-HP
PL01-12×480/440-HP
PL01-12×580/540-HP
PL01-12×760/720-HP
PL01-12×850/810-HP
PL01-20×160/100-HP
PL01-20×200/140-HP
PL01-20×200/140-HP
PL01-20×240/180-HP
PL01-20×300/240-HP
PL01-20×360/300-HP
PL01-20×400/340-HP
PL01-20×500/440-HP
PL01-20×600/540-HP
PL01-20×700/640-HP
PL01-20×800/740-HP
PL01-20×900/840-HP
PL01-20×1000/940-HP
PL01-20×1100/1040-HP
PL01-20×1200/1140-HP
PL01-20×1400/1340-HP
động cơ tuyến tính Linmot PL01-20×1600/1540-HP
PL01-20×1800/1740-HP
PL01-20×2000/1940-HP
PL01-20×2100/2040-HP
PL01-19×240/160
PL01-19×300/220
PL01-19×305/160
PL01-19×350/260
PL01-19×395/320
PL01-19×500/420
PL01-19×600/520
PL01-19×700/620
PL01-19×800/720
PL01-27×350/270
PL01-27×410/330
PL01-27×500/420
PL01-27×620/540
PL01-27×710/630
PL01-27×800/720
PL01-27×920/840
PL01-27×1010/930
PL01-27×1220/1140
PL01-27×1400/1320
PL01-27×1610/1530
bộ điều khiển Linmot PL01-27×1820/1740
PL01-27×2000/1920
PL02-12×130/80
PL02-12×170/120
PL02-12×190/140
PL02-12×200/100
PL02-12×230/130
PL02-12×270/170
PL02-12×290/240
PL02-12×350/300
PL02-12×420/370
PL02-12×480/430
PL02-12×580/530
PL02-12×130/90-LC
PL02-12×170/130-LC
PL02-12×190/150-LC
PL02-12×230/190-LC
PL02-12×290/250-LC
PL02-12×350/310-LC
PL02-12×420/380-LC
PL02-12×480/440-LC
PL02-12×580/540-LC
PL02-12×170/130-HP
PL02-12×200/160-HP
PL02-12×230/190-HP
PL02-12×270/230-HP
PL02-12×290/250-HP
PL02-12×350/310-HP
PL02-12×380/340-HP
PL02-12×420/
380-HP
PL02-12×480/440-HP
PL02-12×580/540-HP
PL02-12×760/720-HP
PL02-12×850/810-HP
PL02-20×240/160
PL02-20×300/220
PL02-20×305/160
PL02-20×365/220
PL02-20×395/320
PL02-20×500/420
PL02-20×600/520
PL02-20×700/620
PL02-20×800/720
PL02-20×900/820
PL02-20×240/180-LC
PL02-20×300/240-LC
PL02-20×400/340-LC
PL02-20×500/440-LC
PL02-20×600/540-LC
PL02-20×700/640-LC
PL02-20×800/740-LC
PL02-20×900/840-LC
PL02-28×350/270
PL02-28×410/330
PL02-28×500/420
PL02-28×620/540
PL02-28×710/630
PL02-28×800/720
PL02-28×920/840
HOLLOW SLIDERS STANDARD
PL01-12×130/80-L
PL01-12×170/120-L
PL01-12×190/140-L
PL01-12×270/170-L
PL01-12×290/240-L
PL01-12×350/300-L
PL01-12×420/370-L
PL01-12×580/530-L
PL01-12×480/430-L
PL01-12×760/710-L
PL01-20×240/160-L
PL01-20×300/220-L
PL01-20×305/160-L
PL01-20×365/220-L
PL01-20×395/320-L
PL01-20×500/420-L
PL01-20×600/520-L
PL01-20×700/620-L
PL01-20×800/720-L
PL01-20×900/820-L
PL01-28×350/270-L
PL01-28×410/330-L
PL01-28×500/420-L
PL01-28×620/540-L
PL01-28×710/630-L
PL01-28×800/720-L
PL01-28×920/840-L
MOUNTING PARTS AND ACCESORIES FOR LINEAR MOTORS
PF02-23×50
PF02-23×90
PF02-23×120
PF02-23×170
PF02-37×100
PF02-37×140
PF02-37×200
PF01-48×120
PF01-48×226
PF01-48×346
HV01-23
bộ điều khiển Linmot HV01-37/48
PLF01-12
PLF01-20
PLF01-20-SS
PLF01-28
PLF01-28-SS
PLL02-12
PLL01-19
PLL01-20
PLL01-27
PLL01-28
Linmot Vietnam PLM01-20-MK
PLM01-28-MK
MCF01-C
MCP01-18
PA01-23/12-F-2
PA01-37/19-F
PA01-37/19-R
PA01-37/19-R cable
PA01-37/20-F
PA01-37/20-R
PA01-37/20-R cable
động cơ tuyến tính Linmot PA01-48/27-F
PA01-48/27-R
PA01-48/28-F
PA01-48/28-R
PB01-37×24-P-SSC
PB01-48×25-P-SSC
PB01-48×25-80-P-SSC
PB02-37×24-P-WD
PB02-48×25-P-WD
LU02-50
LU02-1000
LU06-250
H01-23×86/60
H01-23×86/160
H01-23×86/260
H01-23×166/80
H01-23×166/180
H01-23×166/280
H01-37×166/80
H01-37×166/180
H01-37×166/280
H01-37×286/60
H01-37×286/160
H01-37×286/260
Linmot Vietnam
H01-48×250/120
H01-48×250/210
H01-48×250/330
H01-48×250/420
H01-48×370/90
H01-48×370/210
H01-48×370/300
H01-48×370/510
H01-23×86/60-GF
H01-23×86/160-GF
H01-23×86/260-GF
H01-23×166/80-GF
H01-23×166/180-GF
H01-23×166/280-GF
H01-37×166/80-GF
H01-37×166/180-GF
H01-37×166/280-GF
H01-37×286/60-GF
H01-37×286/160-GF
H01-37×286/260-GF
H01-48×250/120-GF
H01-48×250/210-GF
H01-48×250/330-GF
H01-48×250/420-GF
H01-48×370/90-GF
H01-48×370/210-GF
H01-48×370/300-GF
B01-37×166/160
B01-37×166/260
B01-37×166/360
B01-37×286/140
B01-37×286/240
bộ điều khiển Linmot B01-37×286/340
B01-48×250/90
B01-48×250/180
B01-48×250/300
B01-48×250/390
B01-37×166/160-GF
B01-37×166/260-GF
B01-37×166/360-GF
B01-37×286/140-GF
B01-37×286/240-GF
EURODODO.COM
B01-37×286/340-GF
B01-48×250/90-GF
B01-48×250/180-GF
B01-48×250/300-GF
B01-48×250/390-GF
Linmot Vietnam HB01-37
HB01-48
HA01-37/20-F
HA01-37/19-F
HA01-48/28-F
HA01-48/27-F
E1200-GP-UC
E1230-DP-UC
E1250-EC-UC
E1250-DS-UC
E1250-SE-UC
E1250-PN-UC
E1250-PD-UC
E1250-IP-UC
E1250-SC-UC
động cơ tuyến tính Linmot E1250-PL-UC
E1250-LU-UC
C1250-EC-XC-0S-000
C1250-DS-XC-0S-000
C1250-SE-XC-0S-000
C1250-PN-XC-0S-000
C1250-PD-XC-0S-000
C1250-IP-XC-0S-000
C1250-SC-XC-0S-000
C1250-PL-XC-0S-000
C1250-LU-XC-0S-000
C1250-EC-XC-1S-000
C1250-DS-XC-1S-000
C1250-SE-XC-1S-000
C1250-PN-XC-1S-000
C1250-PD-XC-1S-000
C1250-IP-XC-1S-000
C1250-SC-XC-1S-000
C1250-PL-XC-1S-000
C1250-LU-XC-1S-000
C1100-GP-XC-0S-000
C1150-EC-XC-0S-000
C1150-DS-XC-0S-000
C1150-SE-XC-0S-000
C1150-PN-XC-0S-000
Linmot Vietnam C1100-GP-XC-1S-000
C1150-EC-XC-1S-000
C1150-DS-XC-1S-000
C1150-SE-XC-1S-000
C1150-PN-XC-1S-000
SERVO DRIVES SERIES A1100
A1100-GP-LC-0S-000
DRIVES CONNECTORS FOR C1200, C1100, A1100
DC01-C1X00-0S/X1/X4
DC01-C1X00-1S/X1/X4/X33
DC01-C1X00/X1
DC01-C1X00/X2
DC01-Signal/X4
DC01-Safety/X33 yello
DC01-X44-4m
DC01-X40-4m
DC01-X40/41-0.15m
SERVO DRIVES SERIES E1100
E1100-RS
E1100-RS-HC
E1100-RS-XC
E1100-CO
E1100-CO-HC
E1100-CO-XC
E1100-DN
E1100-DN-HC
E1100-DN-XC
E1130-DP
E1130-DP-HC
E1130-DP-XC
E1100-GP
E1100-GP-HC
E1100-GP-XC
bộ điều khiển Linmot
SERVO DRIVES SERIES B1100
B1100-PP
B1100-PP-HC
B1100-PP-XC
B1100-VF
B1100-VF-HC
B1100-VF-XC
B1100-GP
B1100-GP-HC
Linmot Vietnam B1100-GP-XC
SERVO DRIVES SERIES B1100 ETHERNET
B1150-ML
B1150-ML-HC
B1150-ML-XC
B8050-ML-EC
B8050-ML-IP
B8050-ML-PL
B8050-ML-PN
B8050-ML-SC
MODULAR SERVO DRIVE SYSTEM M8000
MB1150-ML-XC-1S-H
MB0000-1S
MB8050-ML-EC
MB8050-ML-IP
MB8050-ML-PL
MB8050-ML-PN
MB8050-ML-SC
MP8000-01
MS8000-02
MF8000-01
DRIVES CONNECTORS FOR M8000
DC01-EM8000/X33/X34/X36
DC01-M8000/X34
DC01-M8000/X36
SERVO DRIVES SERIES E100/E1001
E100-AT
E200-AT
E400-AT
E1001-AT
E2001-AT
E4001-AT
E100-MT
E200-MT
Linmot Vietnam E400-MT
E1001-MT
E2001-MT
E4001-MT
động cơ tuyến tính Linmot
E100-CO
E200-CO
E400-CO
E1001-CO
E2001-CO
E4001-CO
E100-DN
E200-DN
E400-DN
E1001-DN
E2001-DN
E4001-DN
E130-DP
E230-DP
E430-DP
E1031-DP
E2031-DP
E4031-DP
SWITCHED MODE POWER SUPPLIES
S01-24/150
Linmot Vietnam S01-24/500
S01-48/300
S01-48/600
S01-72/300
bộ điều khiển Linmot S01-72/600
S01-72/500
S01-72/1000
SM01-150
SM01-300
SM01-600
TRANSFORMATOR
SUPPLIES
T01-72/420-Multi
T01-72/900-Multi
T01-72/1500-Multi
T01-72/420-US
T01-72/420 -1ph
TF01-80V/15A
TF01-80V/30A
ACCESSORIES FOR SERVO DRIVES
B01-4   230V / 50Hz
B01-4   115V / 60Hz
B01-E1100   24VDC
động cơ tuyến tính Linmot B01-B1100   24VDC
B01-C1x00   24VDC
M01-DSUB25
M01-digital
M01-analog
Linmot Vietnam M01-Connector
RS232 PC config. cable 2m
RS232 PC config. cable 2m
RS232 PC config. cable 2.5m
RS232 PC config. cable 2.5m
USB-CAN Converter Pro
USB-RS232 Converter (isolated)Qúy khách hàng có nhu cầu tìm kiếm báo giá động cơ Linmot, bộ điều khiển Linmot, động cơ tuyến tính Linmot, Servo Drive, xi lanh tuyến tính, hộp số, trục, cáp nối, ATEX motor, motor quay tuyến tính Vui lòng liên hệ công ty EuroDodo để được hỗ trợ nhanh chóng.

Nguồn nhập khẩu chính hãng: https://linmot.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *