Jetter Vietnam Đại lý module bộ điều khiển jetter động cơ servo

JETTER vietnam

ĐẠI LÝ MODULE BỘ ĐIỀU KHIỂN JETTER VIETNAM

Đại lý Jetter tại Viet Nam – Jetter Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối bộ điều khiển Jetter, module Jetter, động cơ servo Jetter, bánh răng hộp số Jetter, bộ khuếch đại tín hiệu Jetter, màn hình LCD Jetter, bộ điều khiển có lập trình Jetter, màn hình HMI, máy tính công nghiệp Jetter…

Jetter xuất xứ Đức

Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành toàn quốc

Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn Jetter Germany

Sản phẩm khác được phân phối: Beckhoff Vietnam

MODEL BỘ ĐIỀU KHIỂN MODULE MÀN HÌNH JETTER CẤP Ở VIET NAM

Controllers
JetControl 9xx
JetControl 940
JetControl 3xx
JetControl 340
JetControl 350
JetControl 360
JetControl 24x
JetControl 241
Jetter Vietnam JetControl 243
JetControl 246
JetControl 248
JM-D203-JC-24x
JetControl 64x
JetControl 647
NANO
NANO-A
NANO-B
NANO-C
NANO-D
Peripheral Devices
JX3 Modules
JX3-BN-CAN
JX3-BN-ETH
JX3-DI16
JX3-DO16
JX3-DIO16
JX3-AI4
JX3-AO4
JX3-THI2-RTD
JX3-THI2-TC
JX3-DMS2
JX3-CNT
JX3-PS1
JX2 Modules
JX2-ID8
JX2-OD8
JX2-IO16
JX2-IA4
JX2-OA2
JX2-OA4
JX2-CNT1
JX2-SER1
JX2-PID1
JX2-PRN1
JX2-PROFI1
JX2-SM1D
JX2-SM2
JX2-SV1
JX2-SIM8
JX2-PS1
JX6 Modules
JX6-CON+
JX6-CON-MOVE
Jetter Vietnam JX6-IO64
JX6 Submodules
JX6-I16(F)
JX6-O16(F)
JX6-DA4
JX6-AD8
JX6-SV1
JX6-SM
JX6-PROFI
JX6-AS-INT1
JX6-INT1
JX6-SB(-I)
JX6-DIMA
Motion Systems
JetMove 1xx
JetMove 108
JetMove 105
JetMove 2xx
JetMove 203
JetMove D203
JetMove 206
JetMove 204
JetMove 208
JetMove 215
JetMove 225
JetMove 6xx
JetMove 603
JetMove 606
JetMove 610
JetMove 614
JetMove 620
JetMove 640
JetMove 670
JH Servo Motors
Jetter Vietnam JH2
JH3
JH4
JH5
JL Servo Motors
JL1
JL2
JL3
JL4
JL5
JL6
JL7
JL8
JK Servo Motors
JK4
JK5
JK6
JK7
HMIs
Alphanumeric
LCD 9
LCD 16
LCD 23
LCD 25
LCD 27
LCD 34
LCD 52, 54Z
LCD 60
LCD 110
Full-Graphics
JetView 205
JetView 305
JetView 310
JetView 600
Jetter Vietnam BT 15
BT 20
BT 1000
JETTER N-SM2 Module
JETTER N-PS1 Module
JETTER N-OD8 Module
JETTER N-OA2 Module
JETTER N-IO16 Module
JETTER N-IA4 Module
JETTER NC-CPU Module
JETTER NB-CPU Controller
JETTER JX2-OD8 Output Module
JETTER JX2-OA4 Output Module
JETTER JX2-ID8 Output Module
JETTER JX2-IA4 Output
JETTER JM-640-480-SB1 AC Servo Drive Amplifier Controller
Jetter JM-206-230-RS AC Servo Drive Amplifier Controller
JETTER JM-640-480-SB1 AC Servo Drive Amplifier Controller
Jetter JM-206-230-RS AC Servo Drive Amplifier Controller
Jetter JETTER PRSE-E E16 Cards
Jetter JETTER PASE-EE-GRU Control Cabinet
Jetter JETTER E-DIMA3L DIMA 3
JETTER E-PID4A V1 25 PID4A PCB Board
JETTER E-INT5 INT 5 PCB Board
Jetter JM-D203-S1 AC Servo Drive Amplifier
Jetter LCD52-5M-G Robotics Teach Pendant
Jetter JM-670-480-SB1 JM-640-480-SB1 AC Servo Driev Amplifier
Jetter PASE-E/E-GRU

Nguồn nhập khẩu chính hãng: www.jetter.de

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *