ITRON Vietnam Đại lý Đồng hồ đo bộ điều áp khí cảm biến Itron

ITRON VIETNAM

ĐẠI LÝ ĐỒNG HỒ BỘ ĐIỀU ÁP KHÍ CẢM BIẾN ÁP SUẤT ITRON VIETNAM

Đại lý Itron tại Viet Nam – Itron Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối đồng hồ đo lưu lượng Itron, bộ điều áp khí gas Itron, cảm biến áp suất Itron, đầu dò nhiệt độ Itron, van giảm áp Itron, cảm biến nhiệt độ Itron, module bảng điều khiển Itron, cảm biến phát hiện rò rỉ, bộ điều chỉnh áp suất Itron, đồng hồ điện Itron, đồng hồ đo pha, đầu dò, bộ điều khiển…

Itron xuất xứ nước Mỹ

Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành chính hãng toàn quốc

Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn Itron USA

Sản phẩm tương tự: COMMON Vietnam Đại lý đồng hồ đo lưu lượng khí Common Poland

MODEL ĐỒNG HỒ CẢM BIẾN ĐO BỘ ĐIỀU CHỈNH ÁP SUẤT KHÍ GAS ITRON CẤP Ở VIET NAM

AnyQuest™
CENTRON®
ChoiceConnect™
CustomerIQ®
EnergyIQ®
ERT®
Itron’s GEN™
GridScape®
Connect®
IntelliMarket®
IntelliMarket®
IntelliMeasure®
The IntelliMeasure®
IntelliPeak®
IntelliPlan®
IntelliSource®
PowerStory Portal®
IntelliSupport®
METRIS®
MicroAP®
MicroMesh®
Milli™
MV-90™
MV-COMM™
MV-RS™
OpenWay®
Optimizer®
OpsIQ™
Power Over Energy®
PowerPortal®
Itron’s SensorIQ®
SilverLink®
SmartConsumer®
SmartPrice®
SmartSynch®
The Starfish™
Streetlight.Vision™
The Summer Advantage®
UIQ™
UtilityIQ®
UtilOS®
Water SaveSource™
Water SaveSource™
Water SaveSource & Design™
ZigKey™ITRON AQUADIS+ VOLUMETRIC MANIFOLD COLD WATER
Itron Vietnam METERSAQU15MP – P
ITRON AQUADIS+ COMPOSITE VOLUMETRIC COLD WATER METERS AQU15
ITRON CF55 HEAT METER CALCULATOR CF55K1 – CF55K100
MID 2004/22/EC Module B + D Env Class C acc EN 1434 Battery or 230v
Board 1 M-Bus + E/V Repetition
Board 2 M-Bus + 2 Water Meters pulse input
Board 3 GPRS Modem + E/V Repetition + M-Bus Master
Board 4 LON + 2 Water Meters pulse input
Board 5 Radio + 2 Water Meters pulse input
Board 6 M-Bus + 2 Water Meters pulse input + power supply by M-Bus
bộ điều áp khí gas Itron Board 7
Board 8
RS232 + 2 Water Meters pulse input
Equascan module wireless Mbus 868 Mhz
ITRON CF51 HEAT METER CALCULATOR
đồng hồ đo lưu lượng Itron CF51
MID 2004/22/EC Module B + D Env Class C acc EN 1434 Battery or 230V AC
ITRON CF ECHO II HEAT METER CFECHO15 – CFECHO50
ITRON CF-ULTRAMAXX V HEAT METERS ULTRAMAXX V
ITRON U (MDA) DIAPHRAGM GAS METERS U6 – U160
ITRON ROTARY METER DELTA QD QD25 – QD60
ITRON MZ TURBINE INLINE GAS METERS MZ100 – MZ2500
ITRON DATTUS III FM2 GAS METER 5000 CFH 150 PSIG 3″
NORITAKE ITRON VFD MODULE CU200211-KTW260A
Itron EM420i Modular Smart Meter
ITRON DC16026B2 5×7
Noritake Itron CU20045SCPB-U2J 20×4 Char LCD Display Board
itron CM1498C
NORITAKE ITRON CU16025ECPB-W5J VFD DISPLAY 16
Itron DC24025B2 9GM
ITRON – WATTHOUR METER (KWH) C1ST, CENTRON – 240 VOLTS, FM2S, 200 AMPS, 4 LUGS
Itron B-42 Gas Pressure Regulator Model B-42 2-PSIG
Itron B42 B-42 B42R WC Gas Regulator
VFD Display Is Noritake-itron Dot Matrix VFD Screen MN12864K
Itron Vietnam B42R Regulator
Itron Meters- C1SR 2S
Itron Meters C1SRHP 2S w/ERT
ITRON SAV-SL-IZM.1
ITRON ERW SENSOR SENSUS ERW-0031-003, 40W-1 PIT ERT
ITRON SS5S1T / SS5S1T
ITRON TYPE 1 A
ITRON Safety Shut Off Valve VDB 8612 ACC
ITRON SAV-SL-IZM.1
ITRON CORUS EVO+ GAS VOLUME CONVERTER EVO+
ITRON CF800 HEAT METER CALCULATOR
ITRON RF1 RESIDENTIAL DIAPHRAGM GAS METER
ITRON INTELIS ULTRASONIC COLD WATER METER INTELIS 15/20/25/32/40/50
Itron METRO EM512 PRE PAYMENT ELECTRICITY METER
ITRON METRO EM512 PRE PAYMENT ELECTRICITY METER
bộ điều áp khí gas Itron EM512 TYPE 700 JVI
ITRON AXONIC HEAT METERS AXONIC 65, 80, 100, 125, 150
ITRON GALLUS RESIDENTIAL DIAPHRAGM GAS METER
ITRON AQUADIS VOLUMETRIC HOT WATER METER AQU15H – AQU20H Water Meter 90°C 16 bar MID 2004/22/ EN14154-2005
ITRON FLUXI 2000/TZ TURBINE GAS METER available at MWA
ITRON FLUXI 2000/TZ TURBINE GAS METER TZDN
đồng hồ đo lưu lượng Itron ITRON ISB+ INTRINSIC SAFETY BOX FOR CORUS VC
ITRON CYBLE M-BUS FOR WOLTEX
ITRON WIRELESS MBUS CYBLE UNIT FOR WOLTEX CYBLE WMBUS
ITRON ACD INDUSTRIAL DIAPHRAGM GAS METERSG10 TO G100
ITRON DELTA ROTARY GAS METER MRA
CF230V 230v AC power supply
Itron Vietnam Cf24V 24v AC power supply
CFBATTERY Battery pack – 12 years
CFSENSORS2.5 Temperature sensor PT100 2 wire without pockets 1.7m length
CFCENSORS1.7 Temperature sensor PT100 2 wire without pockets 2.5 m length
ITRON PT100 +PT500 TEMPERATURE SENSORS THF50/230 CFECHO PT100 CF51 + …
ITRON GPRS OPTION BOARD CMI 2130 CMI-2130
ITRON GPRS M-Bus Master CMe 2100 available at MWA
ITRON GPRS M-BUS MASTER CME 2100 CME-2100
ITRON CORUS GAS VOLUME CONVERTER
Intelis 15 1/2 BSP 2.5 m3/hr 6.4 litres/hr
Intelis 20 3/4 BSP 4.0 m3/hr 6.4 litres/hr
Intelis 25 1 BSP 6.3 m3/hr 12.5 litres/hr
Intelis 32 1.1/4 BSP 10.0 m3/hr 12.5 litres/hr
Intelis 40 1.1/2 BSP 10.0 m3/hr 40.0 litres/hr
Intelis 50 2 BSP 25.0 m3/hr 40.0 litres/hr
Itron ACE3000 type 100/110 available at MWA Technology
ITRON ACE3000 TYPE 100/110
ITRON CYBLE PULSE UNIT FOR WOLTEX K1 -1000
ITRON WOLTEX WOLTMANN COLD WATER METERS WOLTEX50/300
UNIMAG15 – 20 EURODODO.COM
ITRON FLOSTAR SINGLE JET COLD WATER METERS FLO40 – 100
ITRON AQUADIS+ VOLUMETRIC COLD WATER METERS 20MM –40MM AQU20 – 40
THF 105 Pt 100 5520833006
THF 140 Pt 100 5521833006
THF 230 Pt 100 5522833006
cảm biến nhiệt độ Itron MZ50G65
MZ80G160
MZ80G250
MZ100G250
MZ100G400
MZ150G650
MZ150G1000
MZ200G1000
MZ200G1600
Itron Vietnam QD 25
QD 60
SC6
U6
U16
U25
U40
U65
U100
đồng hồ đo lưu lượng Itron U160
UltraMaXX V
UltraMaXX V Advanced
UltraMaXX V M-Bus
UltraMaXX V M-Bus Advanced
UltraMaXX V M-Bus + 4WM
UltraMaXX V M-Bus PS + 2WM
UltraMaXX V Repetition E & V
UltraMaXX V RF Radio
UltraMaXX V
UltraMaXX V Advanced
UltraMaXX V M-Bus
UltraMaXX V M-Bus Advanced
UltraMaXX V M-Bus + 4WM
UltraMaXX V M-Bus PS + 2WM
UltraMaXX V Repetition E & V
UltraMaXX V RF Radio
bộ điều áp khí gas Itron CFECHO15
CFECHO20
CFECHO25
CFECHO30
CFECHO40
CFECHO50
CF51K1
CF51K10
CF51K100
CFMBUSPULSE
CFMBUS//2INPUT
CFSENSORS1.7
CFSENSORS2.5
CFSENSORS5
CFSENSORS10
CFBATTERY
CF230V
CF55K1
CF55K10
CF55K100
CFMBUSPULSE
CFMBUS/2INPUT
CFSENSORS1.7
CFSENSORS2.5
CFSENSORS5
CFSENSORS10
CFBATTERY
CF230V AC
AQU15
Cyble K1
Itron Vietnam CybleMbus
CybleWMbus
AQU15MP Composite
AQU15M Brass
Cyble K1
Cyble Mbus
Cyble WMbus
AXONIC 65
AXONIC 80
AXONIC 100
AXONIC125
AXONIC 150
Gallus G4
đồng hồ đo lưu lượng Itron AQU15H
AQU20H
TZDN50G65
TZDN80G100
TZDN80G160
TZDN80G250
TZDN100G160
TZDN100G250
TZDN100G400
TZDN150G400
TZDN150G650
TZDN150G1000
TZDN200G650
TZDN200G1000
TZDN200G1600
TZDN250G1000
TZDN250G1600
TZDN250G2500
TZDN300G1600
TZDN300G2500
TZDN300G4000
TZDN400G2500
TZDN400G4000
TZDN400G6500
TZDN500G4000
TZDN500G6500
Itron Vietnam ACD G10
ACD G16
ACD G25
ACD G40
ACD G65
cảm biến nhiệt độ Itron ACD G100
DELTA40G16
DELTA40G25
DELTA50G40 SILVER
DELTA50G65 SILVER
DELTA50G100 SILVER
DELTA80G65 SILVER
DELTA80G100 SILVER
DELTA80G160 SILVER
DELTA100G160
DELTA100G250
DELTA100G400
DELTA150400
DELTA150G650
bộ điều áp khí gas Itron THF 50
THF 50
THF 50
THF 50
THF 50
THF 50
ACE3000
đồng hồ đo lưu lượng Itron K1
K10
K100
K1000
DRT00001
Woltex/50
Woltex/65
Woltex/80
Woltex/100
Woltex/125
Woltex/150
Woltex/200
Woltex/250
Woltex/300
Cyble
Cyble Mbus
Cyble WMbus
Unimag15
Unimag20
Cyble
CybleMbus
CybleWMbus
FLO40
FLO50
FLO50F
FLO65F
FLO80F
FLO100F
Cyble K1
Cyble Mbus
CybleWMbus
AQU20
AQU25
AQU30
AQU40
Cyble K1
Cyble Mbus
CybleWMbus

Quý khách hàng có nhu cầu tìm kiếm báo giá đồng hồ đo lưu lượng Itron, bộ điều áp khí gas Itron, cảm biến áp suất Itron, đầu dò nhiệt độ Itron, van giảm áp Itron, cảm biến nhiệt độ Itron, module bảng điều khiển Itron, cảm biến phát hiện rò rỉ, bộ điều chỉnh áp suất Itron, đồng hồ điện Itron, đồng hồ đo pha, đầu dò, bộ điều khiển. Vui lòng liên hệ đại lý Itron Vietnam để đưuọc hỗ trợ nhanh chóng.

Nguồn nhập khẩu chính hãng: www.itron.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *