IFM Vietnam Cảm biến Controller bộ điều khiển lập trình IFM

Bộ điều khiển ifm vietnam

CUNG CẤP CẢM BIẾN BỘ ĐIỀU KHIỂN IFM CHÍNH HÃNG

IFM Vietnam cấp dòng Bộ điều khiển IFM và bộ điều khiển có lập trình PLC IFM là dòng sản phẩm của IFM Germany được sử dụng khá phổ biến ở Viet Nam bên cạnh dòng thông dụng là cảm biến IFM, màn hình cảm ứng IFM. Các mã thông dụng IFM Controller đã được EuroDodo cung cấp như: Bộ điều khiển IFM CR0505 Bộ công tắc điều khiển tín hiệu ngõ ra, VS-10G-C-1, Bộ điều khiển nhiệt độ IFM TD2943, Bộ điều khiển an toàn IFM CR7032, Bộ điều khiển IFM AC2257 IFM Electronic CR0020 R360

IFM Controller xuất xứ Germany

Sản phẩm được giao hàng và bảo chính hãng toàn quốc

Sản phẩm tương tự IFM controller dùng phổ biến hơn ở Viet Nam: Bộ điều khiển Unitronicis

MODEL BỘ ĐIỀU KHIỂN CONTROLLER CÓ LẬP TRÌNH PLC IFM THÔNG DỤNG Ở VIET NAM

AC2703 CabinetModule 4DI 4DO T ST
IFM Vietnam AC2704 CabinetModule 4DI 4DO T ST
AC2709 CabinetModule 4DI 4DO T W
AC2720 PCB 4DI 4DO T
Bộ điều khiển nhiệt độ IFM AC2726 Curcuit board
IFM Controller AC2257
IFM R360 CLASSIC CONTROLLER CR0020 Ecomat 100 Baureihe R 360
IFM AC1005 as-I-DP Controller
IFM EFECTOR AC1327 AS-I
AC2519 ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67
Bộ điều khiển IFM AC2520 ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67
AC2521 ClassicL90 4AO (C) M12 IP67
AC2526 ClassicLine90 4AI M12 IP67
AC2555 ClassicLineVA 4DI M12
AC2558 ClassicLineVA 4DO T M12
IFM IN5224 Programmable Logic Controller Inductive Proximity Sensor Switch
IFM Electronic CR0200 R360
IFM ASI – Controller AC1003
AC2459 CompactLM12 4DI-Y 4DO T M12
AC2464 CompactLineM12 4DI M12
Bộ điều khiển an toàn IFM AC2465 CompactLineM12 4DI 4DO M12
AC2466 CompactLineM12 4DI4DO T M12
AC246A AirBox 5/2 2DI-Y II 3D
AC2471 CompactM12 4DI-Y 4DO
AC2472 CompactModule 4DI 4DO T M12
AC2474 CompactLine M12 4DI
IFM AC2256 controller module
IFM IM5037 PLC Programmable Logic Controller Inductive Proximity Sensor Switch
IFM CR9042
AC2480 CompactLine M8 4DI
AC2482 CompactM8 2DI 2DO
Đại lý IFM Viet nam AC2484 CompactM8 4DI
AC2488 CompactM8 8DI
AC2500 ClassicLine45 4 SB
AC2501 ClassicLine45 4DI FKT M12
AC2502 ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12
IFM controller module AC2250
IFM CR0232 ECOMAT100_EFECTOR R360
IFM Electronic CR2500 R360
IFM AC1003 as-I Controller
IFM Controller I/O Module Controller CR2032
IFM AC1006 as-I-DP Controller
CR0020 IFM Ecomat 100 Mobile Controller
IFM Controller AC2255
IFM AC2257 controller
IFM Electronic EC2086 AD R360/CABLE
AC2264 SmartLine25 4DI 3DO T C
AC2266 SmartLine25 4DI 3DO T C AUX
AC2267 SmartLine25 4DI 4DO T C AUX
AC2309 DUAL SENSOR T4 2SI
AC2310 DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12
Bộ điều khiển IFM AC2315 DUAL SENSOR T4 2SI M12
AC2316 DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12
AC2317 DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12
IFM Vietnam AC2402 CompactM12 2 AI C IP67
AC2403 CompactM12 2 AI C IP67
AC2410 CompactModule 4DI M12
Bộ điều khiển an toàn IFM AC2411 CompactModule 2DI 2DO T M12
AC2412 CompactModule 4DI 4DO T M12
AC2413 CompactModule 4 SB
AC2417 CompactModule 4DO T M12
AC2451 CompactModule 4DI M12 V4A
AC2452 CompactModule 4DI 4DOT M12 V4A
AC2457 CompactLM12 4DI-Y M12 IP67
AC2458 CompactLM12 2DI-Y 2DO T M12
AC2476 CompactLine M12 4DI 4DO
AC2503 ClassicLine 3DO T M12
Bộ điều khiển nhiệt độ IFM AC2504 ClassicLine 4DI 3DO T M12
AC2505 ClassicLine45 4DI M12
AC2506 ClassicLine 2x(2DI) M12
AC2507 ClassicL45 2DI 2DO T M12
AC2508 ClassicLine45 4DO T M12
AC2509 ClassicLine90 4DI 4DO T M12
AC2514 ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12
AC2515 ClassicLine 4DI M12
AC2516 ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67
AC2517 ClassicLine90 4AI (V) M12 IP67
AC2518 ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67
Đại lý IFM Viet nam AC2559 ClassicLineVA 4DI 4DO T M12
AC2564 ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12
AC2565 ClassicLineVA 4DI M12
AC2566 ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67
AC2568 ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67
Bộ điều khiển IFM AC2570 ClassicLVA 4AI(Pt100) M12 IP67
AC2616 UniversalModule 2AI(C) IP65
AC2617 UniversalModule 2AI(V) IP65
AC2618 UniversalModule 2AO(C) IP65
AC2619 UniversalModule 2AO(V) IP65
AC2620 UniversalModule 4AI(Pt100)IP65
AC2625 FieldModuleDP IO-Link 4 Ports
AC2630 FieldModuleDP 4x2DI M12
AC2631 FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12
AC2634 FieldModuleDP 4AI (PT100) M12
AC2636 FieldModuleDP 4AI (C) M12
AC2637 FieldModuleDP 4AO (C) M12
AC2638 FieldModuleDP 4AI (V) M12
AC2701 CabinetModule 4DI 4DO T ST
AC2728 Valvehead module 4DI 3DO T
AC2729 AS-i pcb 2-DI/1-DO
AC2730 Valvehead module 4DI 3DO T
AC2731 PCB 3DI 3DO T IP00
AC2734 CabinetModule 4DI 3DO T C
AC2739 PCB 4DI 3DO T W
AC2750 PCB 4DI 4DO T W A/B
IFM Vietnam AC2751 PCB 4DI 3DO T W A/B
AC2752 PCB 4DI 4DO T C A/B
AC2753 PCB 4DI 3DO T C A/B
AC2900 ProcessLine 8 SB IP69K
AC2904 ProcessLine 4DI 3DOT IP69K
AC2910 ProcessLine 8DI IP69K
AC2916 ProcessLine 4AI C IP69K
AC2923 ProcessLine 4AI C IP69K
AC3000 ASI-MODUL DECKEL
AC3003 FLAT CABLE SEAL PG11 10X
AC3006 BLANKING PLUG PG11 10X
AC3007 NUT PG11 10 PIECES
AC3016 PROTECTION CAP M20 10 PCS
AC3017 HEX NUT M20 10PCS
AC315A DUAL SENSOR T4 2SI 3D
AC316A DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D
Bộ điều khiển IFM AC317A DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D
AC3200 SmartL25 4DI 4DO T C
AC3201 SmartL25 4DI AUX 4DO T C
AC3220 SmartL25 4DI 4DO R C
AC3221 SmartL25 4DI AUX 4DO R C
AC326A DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G
AC327A DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D
AC336A DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D
AC4000 Flat cable 1 meter EPDM ye
AC4001 Flat cable 100 meter PUR ye
IFM Vietnam AC4002 Flat cable 1 meter EPDM bk
AC4003 Flat cable 1 meter TPE ye
Bộ điều khiển nhiệt độ IFM AC4004 Flat cable 1 meter TPE bk
AC4005 Flat cable 100 meter TPE red
AC4006 Flat cable 100 meter PUR bk
AC4007 Flat cable 100 m Prozess ye
AC4008 Flat cable 100m Prozess bk
Bộ điều khiển an toàn IFM AC5000 ASI-MODUL-UNTERTEIL FK
AC5003 MODULE LOWER PART
AC5005 FLAT CABLE CONNECTOR – M12
AC5007 SCREW TERMINAL INSERT
AC5010 EMS-Base FC Addressing socket
AC5011 EEMS-Base FC Addressing socket
AC5014 EMS-Base FC V2A
AC5015 EEMS-Base FC V2A
AC5022 EMS-Base FC Address.socket
AC5031 EMS-BASE RC ST SET
AC505A ClassicLine 4DI II 3D
AC505S ClassicLine 2SI 2LO
AC506S ClassicLine 4SI 2DO T 2LO
AC507A ClassicLine 2DI 2DO-Y II 3D
Bộ điều khiển IFM AC508A ClassicLine 4DO II 3D
AC5101 EMS-BASE RC ST
AC514A ClassicL 2DO-Y 2DI-Y II 3D

Sản phẩm chính hãng: www.ifm.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *