Hepcomotion Vietnam Đại lý bạc đạn thanh ray trượt giắc vít

HEPCOMOTION VIETNAM

Đại Lý Thanh Ray Trượt Hepcomotion Vietnam

Đại lý Hepcomotion tại Việt Nam – Hepcomotion Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối thanh ray trượt Hepcomotion, bạc đạn Hepcomotion, giắc vít Hepcomotion, bộ canh tâm, vòng bi, giá đỡ, xi lanh, bộ truyền động…

Hepcomotion xuất xứ Anh

Đại lý nhập khẩu cung cấp bảo hành chính hãng toàn quốc

Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn Hepcomotion UK

Xem thêm: AFAG Vietnam Đại lý Mô đun tuyến tính quay kẹp Module Afag

Type Thanh Trượt Giắc Vít Bạc đạn Hepcomotion Cấp Ở Viet Nam

Hepcomotion FKE 010.9 End Bearing Track Roller
HepcoMotion 500N PDU2 Electric Linear Actuator Drive Unit 600mm stroke Pkr134055
Hepco Motion UK RLJ34C 34mm V-Groove
Hepco PSD120 Ball Screw Linear Stage, With Applied Motion 5023-124 Motor
HepcoMotion SJ54E
HEPCOMOTION LJ54E
HepcoMotion X 2 Track Roller SJ265C X 2 SJ265C
HEPCOMOTION STUDDED WHEEL V RAIL BEARING 10MM BORE PN RSJ34DEDRCHK
HepcoMotion 500N PDU2 Electric Linear Actuator Drive Unit 600mm stroke Pkr134055
GV3 LJ25E LJ25C
JA10E
JA7C
JA-7E
LJ25C
LJ25E
LJ34C
LJ-54-C
RLJ25E
S35P2C
SFC25
SJ34C
SJ34E
SJ360C
SJ360E
Giắc vít series ZIMM GSZ
Giắc vít series ZIMM Z
Hepco Motion Through Fixing Type Short Axle: SR18C, SR18E, SR25C, SR25E, SR34C, SR34E, SR54C, SR54E
đại lý Hepcomotion Vietnam LR18C, LR18E, LR25C, LR25E, LR34C, LR34E, LR54C, LR54E
Thanh trượt tiêu chuẩn- Hepco Motion Standard Carriages : AU1213L50, AU12P1/P213, AU12P313, AU2018, AU2818, AU3525, AU5025, AU4434, AU6034, AU7654, AU12054
Thanh trượt Slimline – Hepco Motion Slimline Carriages : AU20L65, AU28195, AU25265, AU35265, AU50265, AU44360, AU60360, AU76360, AU76580, AU120580
Vòng bi tiêu chuẩn- Hepco Motion Standard Bearings SJ / LJ / BHJ
Through Fixing Type Short Axle: SJ13C, SJ18C, SJ25C, SJ34C, SJ54C, SJ13E, SJ18E, SJ25E, SJ34E, SJ54E, SJ13DE, SJ18DE, SJ25DE, SJ34DE, SJ54DE
Through Fixing Type Long Axle: LJ13C, LJ18C, LJ25C, LJ34C, LJ54C, LJ13E, LJ18E, LJ25E, LJ34E, LJ54E, LJ13DE, LJ18DE, LJ25DE, LJ34DE, LJ54DE
Blind Hole Fixing Type: BHJ13C, BHJ18C, BHJ25C, BHJ34C, BHJ54C, BHJ13E, BHJ18E, BHJ25E, BHJ34E, BHJ54E, BHJ13DE, BHJ18DE, BHJ25DE, BHJ34DE, BHJ54DE
Vòng bi Slimline Hepco Motion Slimline Bearings GSJ / GLJ / GBHJ
Through Fixing Type Short Axle: GSJ195C, GSJ265C, GSJ360C, GSJ580C, GSJ195E, GSJ265E, GSJ360E, GSJ580E
Through Fixing Type Long Axle: GSL195C, GSL265C, GSL360C, GSL580C, GSL195E, GSL265E, GSL360E, GSL580E
Blind Hole Fixing Type: GBHJ195C, GBHJ265C, GBHJ360C, GBHJ580C, GBHJ195E, GBHJ265E, GBHJ360E, GBHJ580E
Con lăn theo dõi chuyển động hẹp- Hepco Motion Narrow Track Rollers LRN : LRN18C, LRN25C, LRN34C, LRN54C, LRN18E, LRN25E, LRN34E, LRN54E, LRN18CNS, LRN25CNS, EURODODO, LRN34CNS, LRN54CNS, LRN18ENS, LRN25ENS, LRN34ENS, LRN54ENS
Hepco Motion Single Edge Flat Slides MSE / VE / SE / ME / LE
Hepco Motion Double Edge Flat Slides MS12 / V20, V28 / S25, S35, S50 / M44, M60, M76 / L76, L120
đại lý Hepcomotion Vietnam NMSE / NVE / NSE / NME / NLE
Hepco Motion Double Edged Spacer Slides NMS / NV / NS / NM / NL
Thanh trượt thẳng- Hepco Motion Flat Tracks FT : FT2412, FT3216, FT4020, FT6633
Thanh trượt cắt Hepco Motion Rack Cut Track R : R07, R10, R15, R20
Giàn trượt Hepco Motion Slide Beams SB : SBS35, SBS50, SBM44, SBM60, SBM76, SBL76
Chất bôi trơn Hepco Motion Lubricators LB : LB12F, LB20F, LB25F, LB44F, LB76F, LB195F, LB265F, LB360F, LB580F, LB12C, LB20C, LB25C, LB44C, LB76C, LB195C, LB265C, LB360C, LB580C
Cần gạt- Hepco Motion Cap Wipers : CW195, CW256, CW360, CW580
Hepco Motion Cap Seals: CS18, CS25, CS34, CS54 / CST
Hepco Motion Flange Clamps SFC / LFC
Short Flange Clamp (SFC) : SFC25, SFC35, SFC50, SFC44, SFC60, SFCM76, SFC76, SFC120
Long Flange Clamp (LFC): LFC25, LFC35, LFC50, LFC44, LFC60, LFCM76, LFC76, LFC120
Hepco Motion Pinions P
Hepco Pinion with keyway and set screw: P05W7T28BK, P07W9T28BK, P07W5T28BK, P10W11T42BK, P10W7T42BK, P125W14T34BK, P15W8T28BK, P20W20T27BK, P20W13T27
Hepco Pinion with plain bore: P05W7T28B, P07W9T28B, P07W5T28B, P10W11T42B, P10W7T42B, P125W14T34B, P15W8T28B, P20W20T27B, P20W13T27.
Hepco Stainless steel Pinion with keyway and set screw: SSP05W7T28BK, SSP07W9T28BK, SSP07W5T28BK, SSP10W11T42BK, SSP10W7T42BK, EURODODO.COM, SSP125W14T34BK, SSP15W8T28BK,  SSP20W20T27BK, SSP20W13T27
Hepco Stainless steel Pinion with plain bore: SSP05W7T28B, SSP07W9T28B, SSP07W5T28B, SSP10W11T42B, SSP10W7T42B, SSP125W14T34B, SSP15W8T28B, SSP20W20T27B, SSP20W13T27.
Stepped Dowels SDP : SDP4, SDP5, SDP6, SDP8, SDP10, SDP12, SDP15
HepcoMotion’s GV3 – V Linear Guide System-
Hepco Motion GFX Hepco Guidance System
Hepco Motion DTS Belt Driven Track Systems
Hepco Motion DLS Belt Driven Linear Actuator
Hepco Motion SL2 – Stainless Steel Linear Guide
Hepco Motion PRT2 Precision Ring Guides and Ring SegmentsQuý khách hàng quan tâm thanh ray trượt Hepcomotion, bạc đạn Hepcomotion, giắc vít Hepcomotion, bộ canh tâm, vòng bi, giá đỡ, xi lanh, bộ truyền động. Vui lòng liên hệ đại lý Hepcomotion Vietnam để được hỗ trợ nhanh chóng.

Nguồn nhập khẩu chính hãng: ​www.hepcomotion.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *