Fabrimex Vietnam Đại lý bộ chuyển đổi điện DC-DC Fabrimex

FABRIMEX vietnam

ĐẠI LÝ BỘ CHUYỂN ĐỔI DC-DC FABRIMEX VIETNAM

Đại lý Fabrimex Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối bộ chuyển đổi dòng điện DC-DC Fabrimex, bộ chuyển đổi AC-DC, biến tần, DC-DC Converter, bộ điều khiển, công tắc Fabrimex, chuyển đổi điện 1 chiều, bộ nguồn Fabrimex, bộ lưu điện, bộ chuyển đổi dc-dc…

Fabrimex xuất xứ Thụy Sĩ

Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành toàn quốc

Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn Fabrimex Switzerland

Xem thêm: Deutronic Vietnam Đại lý bộ nguồn bộ chuyển đổi điện DC-DC

MODEL BỘ CHUYỂN ĐỔI DÒNG ĐIỆN DC SANG DC FABRIMEX CẤP Ở VIET NAM

Bộ chuyển đổi DC-DC FABRIMEX ECW24-050503H Art.No 100448 FABRIMEX JCW24-050503AH Art.No 107096 nguồn Fabrimex Ac-DC lst 515100 DC/DC Converter FB12-24SM DC/DC Converter FD12-12DM Bộ chuyển đổi điện DC/DC Converter ECU24-1220 DC/DC Converter ECU24-0520 DCS05-0501 EC24-0502SM ECU48-1275 ECW121206SH ECW24-050503H-product ECW24-0515 ECW24-0540C ECW240550 ECW24121230 ECW24-1240C ECW48-0505SH 48V-5V ECW48-1010ASH công tắc Fabrimex ECW48-1210ASH ECW48-1230 ECW-48-12A    ECW48-1506SHB ECW48-1525SC ECW48-28100 ECW48-3V320 ECW48-3V330B ERS05-1V212S SRS 15030-S2 SCW24-3V302SH SRL 0515S SRL 0515-S SRL0525-S – IS SRL0525S2 SRL0525S2 SRN5015-GP – SRS 50 10 SRS 5010-GP2 ECW48-0505DM ECW24121215 (DC-Converter Dual) SKS 15030-SZ – ECW-050503H ECW24121230 ECW241206DH ECW240515B EC12-0502SM EC12-151506-CP SRL 5005 S DCW24-1515 ECW241515 ECW24-0510 ECW480505DM UCW24121210 Fabrimex Vietnam DC/DC DCS12-0504R-24 SRL5005-12 ECW240505SH ECW121250 UCW24121210 UCW240515B SRL5V115-E EC05-0503SM DCS 05-1502R-24 ECW24-1203dv FSM22WPCT24V-USB L ECW05-0503SH ECW241506DM ECU481206DH Fabrimex DCS05-0501 EC24-0502SM ECU48-1275 ECW121206SH ECW24-050503H-product ECW24-0515 ECW24-0540C ECW240550 ECW24121230 ECW24-1240C ECW48-0505SH 48V-5V ECW48-1010ASH ECW48-1210ASH ECW48-1230 ECW-48-12A ECW48-1506SHB ECW48-1525SC ECW48-28100 ECW48-3V320 ECW48-3V330B ERS05-1V212S SRS 15030-S2 SCW24-3V302SH SRL 0515S SRL 0515-S SRL0525-S – NO bộ nguồn Fabrimex SRL0525S2 SRL0525S2 SRN5015-GP – NO LONGER PRODUCE WITHOUT ALTERNATIVE SRS 50 10 SRS 5010-GP2 ECW48-0505DM ECW24121215 (DC-Converter Dual) SKS 15030-SZ – ECW-050503H ECW24121230 ECW241206DH ECW240515B EC12-0502SM EC12-151506-CP SRL 5005 S DCW24-1515 ECW241515 ECW24-0510 ECW480505DM UCW24121210 DC/DC DCS12-0504R-24 SRL5005-12 ECW240505SH ECW121250 UCW24121210 UCW240515BDC/DC DCS12-0504R-24 DCS05-0501 DCS 05-1502R-24 DCW24-1515 – ECW241515 EC05-0503SM EC12-0502SM EC12-151506-CP EC240502SM ECU481206DH ECU48-1275 ECW-050503H ECW05-0503SH ECW121206SH ECW121250 ECW24-050503H-PRODUCT Fabrimex Vietnam ECW240505SH ECW24-0510 ECW240515 ECW240515B ECW24-0540C ECW24-0550 ECW24-1203DV ECW241206DH ECW24121215B-E (DC-KONVERTER DUAL) ECW24121215 (DC-CONVERTER DUAL) ECW24121230 ECW24121230 ECW24-1240C ECW241506DM ECW241515 ECW24-151515 ECW24-151515B ECW24-151515B-E ECW24-151515BH ECW48-0505DM ECW480505DM ECW48-0505SH 48V-5V ECW48-1010ASH ECW48-1210ASH ECW48-1230 ECW-48-12A ECW48-1506SHB ECW48-1525SC ECW48-28100 ECW48-3V320 ECW48-3V330B ERS05-1V212S FSM22WPCT24V-USB L SRS 15030-S2 SCW24-3V302SH SKS 15030-SZ – SRL 0515S SRL 0515-S  SRL5V115-E SRL0525S2 SRL0525-S – IS SRL0525S2 SRL5005-12 SRL 5005 S SRL5V115-E SRN5015-GP – SRS 50 10 Swiss SRN 5030-s switching mode regulator Fabrimex Power Supply DC/DC 75W 9-36V VX89305PWRSPLY Fabrimex 98550 Power Supply FABRIMEX Switching Mode Regulator SRL 1545-S FABRIMEX DCW48-121209 DC-DC converter CAC48-050505CP DC-DC 6-80 V to 5.1V 5W FABRIMEX FABRIMEX ECW241203DV / ECW241203DV SRL3303-12 SRL5012-12 SRL1212-12 SRL1515-12 ERL1220-10 ERL1524-10 SRL0306-12 SRL1210-12 SRL0310-S SRL1215-S SRL1236-S SRL1545-S SRL0315-S(S2) SRL1225-S(S2) SRL1260-S(S2) SRL1575-S(S2) công tắc Fabrimex SC12-1201NS SC12-1201NS SC12-1501NS SC12-1201NS SC12-1201NS SC12-1501NS SC12-1201ND SC12-1201ND SC12-1501ND SC12-1201ND SC12-1201ND SC12-1501ND F01V8-1V8SM F03V3-1V8SM F012-1V8SM F009-1V8SM F012-1V8SM F015-1V8SM F024-1V8SM F01V8-3V3SM F03V3-3V3SM F012-3V3SM F009-3V3SM F012-3V3SM F015-3V3SM F024-3V3SM F01V8-12SM F03V3-12SM F012-12SM F009-12SM F012-12SM F015-12SM Fabrimex Vietnam F024-12SM F01V8-09SM F03V3-09SM F012-09SM F009-09SM F012-09SM F015-09SM F024-09SM F01V8-12SM F03V3-12SM F012-12SM F009-12SM F012-12SM F015-12SM F024-12SM F01V8-15SM F03V3-15SM F012-15SM F009-15SM F012-15SM F015-15SM F024-15SM F01V8-24SM F03V3-24SM F012-24SM F009-24SM F012-24SM F015-24SM F024-24SM FE1V8-1V8SM FE3V3-1V8SM FE12-1V8SM FE09-1V8SM FE12-1V8SM FE15-1V8SM FE24-1V8SM FE1V8-3V3SM FE3V3-3V3SM FE12-3V3SM FE09-3V3SM FE12-3V3SM FE15-3V3SM FE24-3V3SM FE1V8-12SM FE3V3-12SM FE12-12SM FE09-12SM FE12-12SM FE15-12SM FE24-12SM FE1V8-09SM FE3V3-09SM FE12-09SM FE09-09SM FE12-09SM FE15-09SM FE24-09SM FE1V8-12SM FE3V3-12SM FE12-12SM FE09-12SM FE12-12SM FE15-12SM FE24-12SM FE1V8-15SM FE3V3-15SM FE12-15SM FE09-15SM FE12-15SM FE15-15SM FE24-15SM FE1V8-24SM FE3V3-24SM FE12-24SM FE09-24SM FE12-24SM FE15-24SM FE24-24SM FB1V8-1V8SM FB3V3-1V8SM FB12-1V8SM FB09-1V8SM FB12-1V8SM FB15-1V8SM FB24-1V8SM FB1V8-3V3SM FB3V3-3V3SM FB12-3V3SM FB09-3V3SM FB12-3V3SM FB15-3V3SM FB24-3V3SM FB1V8-12SM FB3V3-12SM Fabrimex Vietnam FB12-12SM FB09-12SM FB12-12SM FB15-12SM FB24-12SM FB1V8-09SM FB3V3-09SM FB12-09SM FB09-09SM FB12-09SM FB15-09SM FB24-09SM FB1V8-12SM FB3V3-12SM FB12-12SM FB09-12SM FB12-12SM FB15-12SM FB24-12SM FB1V8-15SM bộ chuyển đổi dòng điện DC-DC Fabrimex FB3V3-15SM FB12-15SM FB09-15SM FB12-15SM FB15-15SM FB24-15SM FB1V8-24SM FB3V3-24SM FB12-24SM FB09-24SM FB12-24SM FB15-24SM FB24-24SM FB1V8-1V8DM FB3V3-1V8DM FB12-1V8DM FB09-1V8DM FB12-1V8DM FB15-1V8DM FB24-1V8DM FB1V8-3V3DM FB3V3-3V3DM FB12-3V3DM FB09-3V3DM FB12-3V3DM FB15-3V3DM FB24-3V3DM FB1V8-12DM FB3V3-12DM FB12-12DM FB09-12DM FB12-12DM FB15-12DM FB24-12DM FB1V8-09DM FB3V3-09DM FB12-09DM FB09-09DM FB12-09DM FB15-09DM FB24-09DM FB1V8-12DM FB3V3-12DM FB12-12DM FB09-12DM FB12-12DM FB15-12DM FB24-12DM FB1V8-15DM FB3V3-15DM FB12-15DM FB09-15DM FB12-15DM FB15-15DM FB24-15DM FB1V8-24DM FB3V3-24DM FB12-24DM FB09-24DM FB12-24DM FB15-24DM FB24-24DM FK1V8-1V8SV FK3V3-1V8SV FK12-1V8SV FK09-1V8SV FK12-1V8SV FK15-1V8SV FK24-1V8SV FK1V8-3V3SV FK3V3-3V3SV FK12-3V3SV FK09-3V3SV FK12-3V3SV FK15-3V3SV FK24-3V3SV FK1V8-12SV FK3V3-12SV FK12-12SV FK09-12SV FK12-12SV FK15-12SV FK24-12SV FK1V8-09SV FK3V3-09SV FK12-09SV FK09-09SV FK12-09SV FK15-09SV Fabrimex Vietnam FK24-09SV FK1V8-12SV FK3V3-12SV FK12-12SV FK09-12SV FK12-12SV FK15-12SV FK24-12SV FK1V8-15SV FK3V3-15SV FK12-15SV FK09-15SV FK12-15SV FK15-15SV FK24-15SV FK1V8-24SV FK3V3-24SV FK12-24SV FK09-24SV FK12-24SV FK15-24SV FK24-24SV FK1V8-1V8DV FK3V3-1V8DV FK12-1V8DV FK09-1V8DV FK12-1V8DV FK15-1V8DV FK24-1V8DV FK1V8-3V3DV FK3V3-3V3DV FK12-3V3DV FK09-3V3DV FK12-3V3DV FK15-3V3DV FK24-3V3DV FK1V8-12DV FK3V3-12DV FK12-12DV FK09-12DV FK12-12DV FK15-12DV FK24-12DV FK1V8-09DV FK3V3-09DV FK12-09DV FK09-09DV FK12-09DV FK15-09DV FK24-09DV FK1V8-12DV FK3V3-12DV FK12-12DV FK09-12DV FK12-12DV FK15-12DV FK24-12DV FK1V8-15DV FK3V3-15DV FK12-15DV bộ chuyển đổi dòng điện DC-DC Fabrimex FK09-15DV FK12-15DV FK15-15DV FK24-15DV FK1V8-24DV FK3V3-24DV FK12-24DV FK09-24DV FK12-24DV FK15-24DV FK24-24DV FSS1V8-1V8SS FSS3V3-1V8SS FSS12-1V8SS FSS09-1V8SS FSS12-1V8SS FSS15-1V8SS FSS24-1V8SS FSS1V8-3V3SS FSS3V3-3V3SS FSS12-3V3SS FSS09-3V3SS FSS12-3V3SS FSS15-3V3SS FSS24-3V3SS FSS1V8-12SS FSS3V3-12SS FSS12-12SS FSS09-12SS FSS12-12SS FSS15-12SS FSS24-12SS bộ nguồn Fabrimex FSS1V8-09SS FSS3V3-09SS FSS12-09SS FSS09-09SS FSS12-09SS FSS15-09SS FSS24-09SS FSS1V8-12SS FSS3V3-12SS FSS12-12SS FSS09-12SS FSS12-12SS FSS15-12SS FSS24-12SS FSS1V8-15SS FSS3V3-15SS FSS12-15SS  FD09-12DM FD12-12DM FD15-12DM FD24-12DM FD12-15DM FD09-15DM FD12-15DM FD15-15DM FD24-15DM FD12-24DM FD09-24DM FD12-24DM FD15-24DM FD24-24DM FTS12-3V3SS FTS09-3V3SS FTS12-3V3SS FTS15-3V3SS FTS24-3V3SS FTS12-12SS FTS09-12SS FTS12-12SS FTS15-12SS FTS24-12SS FTS12-09SS FTS09-09SS FTS12-09SS Fabrimex Vietnam FTS15-09SS FTS24-09SS FTS12-12SS FTS09-12SS FTS12-12SS FTS15-12SS FTS24-12SS FTS12-15SS FTS09-15SS FTS12-15SS FTS15-15SS FTS24-15SS FTS12-24SS FTS09-24SS FTS12-24SS FTS15-24SS FTS24-24SS FTS12-3V3DS FTS09-3V3DS FTS12-3V3DS FTS15-3V3DS FTS24-3V3DS FTS12-12DS FTS09-12DS FTS12-12DS FTS15-12DS FTS24-12DS FTS12-09DS FTS09-09DS FTS12-09DS FTS15-09DS FTS24-09DS FTS12-12DS FTS09-12DS FTS12-12DS FTS15-12DS FTS24-12DS FTS12-15DS FTS09-15DS FTS12-15DS FTS15-15DS FTS24-15DS FTS12-24DS FTS09-24DS FTS12-24DS FTS15-24DS FTS24-24DS FY12-12SM FY09-12SM FY12-12SM FY15-12SM FY24-12SM FY12-09SM FY09-09SM FY12-09SM FY15-09SM FY24-09SM FY12-12SM FY09-12SM FY12-12SM FY15-12SM FY24-12SM FY12-15SM FY09-15SM FY12-15SM FY15-15SM FY24-15SM FY12-24SM FY09-24SM FY12-24SM FY15-24SM FY24-24SM FSZ3V3-03SMS FSZ12-03SMS FSZ06-03SMS FSZ07-03SMS FSZ08-03SMS FSZ09-03SMS FSZ10-03SMS FSZ11-03SMS FSZ12-03SMS FSZ13-03SMS FSZ14-03SMS FSZ15-03SMS FSZ16-03SMS FSZ17-03SMS FSZ18-03SMS FSZ19-03SMS FSZ20-03SMS FSZ21-03SMS FSZ22-03SMS FSZ23-03SMS FSZ24-03SMS FSZ25-03SMS bộ chuyển đổi dòng điện DC-DC Fabrimex FSZ26-03SMS FSZ27-03SMS FSZ28-03SMS FSZ3V3-04SMS FSZ12-04SMS FSZ06-04SMS FSZ07-04SMS FSZ08-04SMS FSZ09-04SMS FSZ10-04SMS FSZ11-04SMS FSZ12-04SMS FSZ13-04SMS FSZ14-04SMS FSZ15-04SMS FSZ16-04SMS FSZ17-04SMS FSZ18-04SMS FSZ19-04SMS FSZ20-04SMS FSZ21-04SMS FSZ22-04SMS FSZ23-04SMS FSZ24-04SMS Fabrimex Vietnam FSZ25-04SMS FSZ26-04SMS FSZ27-04SMS FSZ28-04SMS FSZ3V3-12SMS FSZ12-12SMS FSZ06-12SMS FSZ07-12SMS FSZ08-12SMS FSZ09-12SMS FSZ10-12SMS FSZ11-12SMS FSZ12-12SMS FSZ13-12SMS FSZ14-12SMS FSZ15-12SMS FSZ16-12SMS FSZ17-12SMS FSZ18-12SMS FSZ19-12SMS FSZ20-12SMS FSZ21-12SMS FSZ22-12SMS FSZ23-12SMS FSZ24-12SMS FSZ25-12SMS FSZ26-12SMS FSZ27-12SMS FSZ28-12SMS FSZ3V3-06SMS FSZ12-06SMS FSZ06-06SMS FSZ07-06SMS FSZ08-06SMS FSZ09-06SMS FSZ10-06SMS UCW12-1506SH UCW24-0305SH UCW24-0505SH UCW24-1206SH UCW24-1506SH UCW48-0305SH UCW48-0505SH UCW48-1206SH UCW48-1506SH UCW12-0505DH UCW12-1206DH UCW12-1506DH UCW24-0505DH UCW24-1206DH UCW24-1506DH UCW48-0505DH UCW48-1206DH UCW48-1506DH HCW12-0305SH HCW12-0505SH HCW12-1206SH HCW12-1506SH HCW24-0305SH HCW24-0505SH HCW24-1206SH FSZ11-06SMS FSZ12-06SMS FSZ13-06SMS FSZ14-06SMS FSZ15-06SMS FSZ16-06SMS FSZ17-06SMS FSZ18-06SMS FSZ19-06SMS FSZ20-06SMS FSZ21-06SMS FSZ22-06SMS FSZ23-06SMS FSZ24-06SMS FSZ25-06SMS FSZ26-06SMS FSZ27-06SMS FSZ28-06SMS FSZ3V3-07SMS FSZ12-07SMS FSZ06-07SMS FSZ07-07SMS FSZ08-07SMS FSZ09-07SMS FSZ10-07SMS FSZ11-07SMS FSZ12-07SMS FSZ13-07SMS FSZ14-07SMS FSZ15-07SMS FSZ16-07SMS FSZ17-07SMS FSZ18-07SMS FSZ19-07SMS FSZ20-07SMS FSZ21-07SMS FSZ22-07SMS FSZ23-07SMS FSZ24-07SMS FSZ25-07SMS FSZ26-07SMS FSZ27-07SMS FSZ28-07SMS FSZ3V3-08SMS FSZ12-08SMS FSZ06-08SMS FSZ07-08SMS FSZ08-08SMS FSZ09-08SMS FSZ10-08SMS FSZ11-08SMS FSZ12-08SMS FSZ13-08SMS FSZ14-08SMS FSZ15-08SMS FSZ16-08SMS FSZ17-08SMS FSZ18-08SMS FSZ19-08SMS FSZ20-08SMS FSZ21-08SMS FSZ22-08SMS FSZ23-08SMS FSZ24-08SMS  ECU48-1503SM ECU24-0503DM ECU24-1203DM ECU24-1503DM ECU48-0503DM ECU48-1203DM ECU48-1503DM ECW05-3V303SM ECW05-0503SM bộ chuyển đổi dòng điện DC-DC Fabrimex ECW05-1203SM ECW05-1503SM ECW12-3V303SM ECW12-0503SM ECW12-1203SM ECW12-1503SM ECW24-3V303SM ECW24-0503SM ECW24-1203SM ECW24-1503SM ECW48-3V303SM ECW48-0503SM ECW48-1203SM ECW48-1503SM HCW24-1506SH HCW48-0305SH HCW48-0505SH HCW48-1206SH HCW48-1506SH HCW12-0505DH HCW12-1206DH HCW12-1506DH HCW24-0505DH HCW24-1206DH HCW24-1506DH HCW48-0505DH HCW48-1206DH HCW48-1506DH ECW12-0308SH ECW12-0508SH ECW12-1208SH ECW12-1508SH ECW24-0308SH ECW24-0508SH Fabrimex Vietnam ECW24-1208SH ECW24-1508SH ECW48-0308SH ECW48-0508SH ECW48-1208SH ECW48-1508SH ECW12-0508DH ECW12-1208DH ECW12-1508DH ECW24-0508DH ECW24-1208DH ECW24-1508DH ECW48-0508DH ECW48-1208DH ECW48-1508DH ECW12-0307 ECW12-0507 ECW12-1207 ECW12-1507 ECW24-0307 ECW24-0507 ECW24-1207 ECW24-1507 ECW48-0307 ECW48-0507 ECW48-1207 ECW48-1507 ECW12-050507 ECW12-121207 ECW12-151507 ECW24-050507 ECW24-121207 ECW24-151507 ECW48-050507 ECW48-121207 ECW48-151507 ECU24-0310 ECU24-0510 ECU24-1210 ECU24-1510 ECU48-0510 ECU48-1210 ECU48-1510 ECU24-050510 ECU24-121210 ECU24-151510 ECU48-050510 ECU48-121210 ECU48-151510 ECW05-0510 ECW05-1210 ECW05-1510 ECW12-0510 ECW12-1210 ECW12-1510 ECW24-0510 ECW24-1210 ECW24-1510 ECW48-0510 ECW48-1210 ECW48-1510 ECW05-050510 ECW05-121210 ECW05-151510 ECW12-050510 EURODODO.COM ECW12-121210 ECW12-151510 ECW24-050510 ECW24-121210 ECW24-151510 ECW48-050510 ECW48-121210 ECW48-151510 ECW12-2V510ASH ECW12-3V310ASH ECW12-0510ASH ECW12-1210ASH ECW12-1510ASH ECW24-2V510ASH ECW24-3V310ASH ECW24-0510ASH ECW24-1210ASH ECW24-1510ASH ECW48-2V510ASH ECW48-3V310ASH ECW48-0510ASH ECW48-1210ASH ECW48-1510ASH ECW12-1210ADH ECW12-1510ADH ECW24-1210ADH ECW24-1510ADH ECW48-1210ADH ECW48-1510ADH UCW12-0510 UCW12-1210 UCW12-1510 UCW24-0510 UCW24-1210 UCW24-1510 UCW48-0510 UCW48-1210 UCW48-1510 UCW12-050510 UCW12-121210 UCW12-151510 UCW24-050510 UCW24-121210 UCW24-151510 UCW48-050510 UCW48-121210 UCW48-151510 Fabrimex Vietnam ECU24-3V310SB ECU24-0510SB ECU24-1210SB ECU24-1510SB ECU48-3V310SB ECU48-0510SB ECU48-1210SB ECU48-1510SB ECU24-050510SB ECU24-121210SB bộ chuyển đổi dòng điện DC-DC Fabrimex ECU24-151510SB ECU48-050510SB ECU48-121210SB ECU48-151510SB ECU24-0315 ECU24-0515 ECU24-1215 ECU24-1515 ECU48-0315 ECU48-0515 ECU48-1215 ECU48-1515 ECU24-050515 ECU24-121215 ECU24-151515 ECU48-050515 công tắc Fabrimex ECU48-121215 ECU48-151515 ECU24-512T15 ECU24-515T15 ECU48-512T15 ECU48-515T15 ECW12-0315B ECW12-0515B ECW12-1215B ECW12-1515B ECW24-0315B ECW24-0515B ECW24-1215B ECW24-1515B ECW48-0315B ECW48-0515B ECW48-1215B ECW48-1515B ECW12-050515B ECW12-121215B ECW12-151515B ECW24-050515B ECW24-121215B ECW24-151515B ECW48-050515B ECW48-121215B ECW48-151515B UCW12-0315B UCW12-0515B UCW12-1215B UCW12-1515B UCW24-0315B UCW24-0515B UCW24-1215B UCW24-1515B UCW48-0315B UCW48-0515B UCW48-1215B UCW48-1515B UCW12-050515B UCW12-121215B UCW12-151515B UCW24-050515B UCW24-121215B UCW24-151515B UCW48-050515B UCW48-121215B UCW48-151515B ECU24-3V315SB ECU24-0515SB ECU24-1215SB ECU24-1515SB ECU48-3V315SB ECU48-0515SB ECU48-1215SB ECU48-1515SB ECU24-050515SB ECU24-121215SB ECU24-151515SB ECU48-050515SB ECU48-121215SB bộ nguồn Fabrimex ECU48-151515SB UCU24-0315 UCU24-0515 UCU24-1215 UCU24-1515 UCU48-0315 UCU48-0515 UCU48-1215 UCU48-1515 UCU24-050515 UCU24-121215 UCU24-151515 UCU48-050515 UCU48-121215 UCU48-151515 UCU24-512T15 UCU24-515T15 UCU48-512T15 UCU48-515T15 ECW12-0315 ECW12-0515 ECW12-1215 ECW12-1515 ECW24-0315 ECW24-0515 ECW24-1215 ECW24-1515 ECW48-0315 ECW48-0515 ECW48-1215 ECW48-1515 ECW12-050515 ECW12-121215 ECW12-151515 ECW24-050515 ECW24-121215 ECW24-151515 ECW48-050515 ECW48-121215 ECW48-151515 ECU24-3V320 ECU24-0520 ECU24-1220 ECU24-1520 ECU48-3V320 công tắc Fabrimex ECU48-0520 ECU48-1220 ECU48-1520 ECU24-050520 ECU24-121220 ECU24-151520 ECU48-050520 ECU48-121220 ECU48-151520 ECW24-1V820 ECW24-2V520 ECW24-3V320 ECW24-5V120 ECW24-1220 ECW24-1520 ECW48-1V820 ECW48-2V520 ECW48-3V320 ECW48-5V120 ECW48-1220 ECW48-1520 ECW12-121220-CP ECW12-151520-CP ECW24-121220-CP ECW24-151520-CP ECW48-121220-CP ECW48-151520-CP ECU24-3V320B-CP ECU24-0520B-CP ECU24-1220B-CP ECU24-1520B-CP ECU48-3V320B-CP ECU48-0520B-CP ECU48-1220B-CP ECU48-1520B-CP ECW12-1V825SC ECW12-2V225SC ECW12-3V325SC ECW12-5V025SC ECW12-1225SC ECW12-1525SC ECW24-1V825SC ECW24-2V225SC ECW24-3V325SC ECW24-5V025SC ECW24-1225SC ECW24-1525SC ECW48-1V825SC ECW48-2V225SC ECW48-3V325SC ECW48-5V025SC ECW48-1225SC ECW48-1525SC ECW12-0325SC ECW12-0525SC ECW12-1230SC ECW12-1530SC ECW24-0325SC ECW24-0525SC ECW24-1230SC ECW24-1530SC ECW48-0325SC ECW48-0525SC ECW48-1230SC ECW48-1530SC ECW12-050525SC ECW12-121230SC ECW12-151530SC ECW24-050525SC ECW24-121230SC ECW24-151530SC ECW48-050525SC ECW48-121230SC ECW48-151530SC ECW12-512T25C ECW12-515T25C ECW24-512T25C ECW24-515T25C ECW48-512T25C ECW48-515T25C UCW12-0325C UCW12-0525C UCW12-1230C UCW12-1530C UCW24-0325C UCW24-0525C UCW24-1230C UCW24-1530C UCW48-0325C UCW48-0525C UCW48-1230C UCW48-1530C UCW12-050525C UCW12-121230C UCW12-151530C UCW24-050525C UCW24-121230C UCW24-151530C UCW48-050525C UCW48-121230C UCW48-151530C UCW12-512T25C UCW12-515T25C UCW24-512T25C UCW24-515T25C UCW48-512T25C Fabrimex Vietnam UCW48-515T25C ECW24-0525 ECW24-1230 ECW24-1530 ECW48-0525 ECW48-1230 ECW48-1530 ECW24-121230 ECW24-151530 ECW48-121230 ECW48-151530 ECW24-512T30 ECW24-515T30 ECW48-512T30 ECW48-515T30 ECW12-2V540C ECW12-0340C ECW12-0540C ECW12-1240C ECW12-1540C ECW24-2V540C ECW24-0340C ECW24-0540C ECW24-1240C ECW24-1540C ECW48-2V540C ECW48-0340C ECW48-0540C ECW48-1240C ECW48-1540C ECW12-121240C ECW12-151540C ECW24-121240C ECW24-151540C ECW48-121240C ECW48-151540C ECW12-312T40C ECW12-315T40C ECW12-512T40C ECW12-515T40C ECW24-312T40C ECW24-315T40C ECW24-512T40C ECW24-515T40C ECW48-312T40C ECW48-315T40C ECW48-512T40C ECW48-515T40C ECU24-3V350 ECU24-5V050 ECU24-1250 ECU24-1550 ECU24-2450 ECU48-3V350 ECU48-5V050 ECU48-1250 ECU48-1550 ECU48-2450 ECW12-2V550 ECW12-0350 ECW12-0550 ECW12-1250 ECW12-1550 ECW12-2450 ECW24-2V550 ECW24-0350 ECW24-0550 ECW24-1250 ECW24-1550 ECW24-2450 ECW48-2V550 ECW48-0350 ECW48-0550 ECW48-1250 ECW48-1550 ECW48-2450 ECU48-3V375 ECU48-5V075 ECU48-1275 ECU48-1575 ECU48-2460 ECW12-2V575 ECW12-0375 ECW12-0575 ECW12-1275 ECW12-1575 ECW12-2475 ECW24-2V575 ECW24-0375 ECW24-0575 ECW24-1275 ECW24-1575 ECW24-2475 ECW48-2V575 ECW48-0375 ECW48-0575 ECW48-1275 ECW48-1575 ECW48-2475 ECW24-052V575 ECW24-053V375 ECW48-052V575 ECW48-053V375 EQW24-1V875 EQW24-2V575 EQW24-3V375 EQW24-5V175 EQW48-1V875 EQW48-2V575 EQW48-3V375 EQW48-5V175 ECW24-2V5100 ECW24-03100 ECW24-05100 ECW24-12100 bộ chuyển đổi dòng điện DC-DC Fabrimex ECW24-15100 ECW24-24100 ECW48-2V5100 ECW48-03100 ECW48-05100 ECW48-12100 ECW48-15100 ECW48-24100 ECW48-2V5150 ECW48-03150 ECW48-05150 ECW48-12150 ECW48-15150 ECW48-24150 ECW48-2V5200 ECW48-03200 ECW48-05200 ECW48-12200 ECW48-15200 ECW48-24200 ECW48-48200 BSS1-12070 BSS1-24070 BSS2-12090 BSS2-24090 BSS3-12100 BSS3-24100 BST1-512070 BST1-515070 BST2-512090 BST2-515090 BST3-512100 BST3-515100 VCU48-1375-A1P1-H2B CFM-1007S CFM-1001S CFM-1002S CFM-1003S CFM-1005S CFM-1507S CFM-1501S CFM-1502S CFM-1503S CFM-1505S CFM-2007S CFM-2001S bộ nguồn Fabrimex CFM-2002S CFM-2003S CFM-2005S CFM-40S033 CFM-40S050 CFM-40S090 CFM-40S120 CFM-40S150 CFM-40S240 CFM-40S480 CFM-60S033 CFM-60S050 CFM-60S090 CFM-60S120 CFM-60S150 CFM-60S240 CFM-60S480 CFM-40D-01 CFM-40D-02 CFM-40T-01 CFM-40T-02 CFM-40T-03 CFM-40T-04 CFM-40T-05 CFM-40T-06 CFM-40T-07 CFM-100S050 CFM-100S090 CFM-100S120 CFM-100S150 CFM-100S240 CFM-100S480 LSS-05080 LSS-12100 LSS-15100 LSS-24100 LST-512100 LTS-515100 Fabrimex SRN5015-S2 11-33VDC Input 5VDC ECW12-6V507 dc/DC convertor 7.5w Fabrimex SRN 5015-GP2 ECW24-121230 Fabrimex Srn 5030-S2 Input 11 … 33VDC Output 5VDC Fabrimex SRL 0515-S Switching Mode Regulator FABRIMEX ECW05-0510 FSZ25-08SMS FSZ26-08SMS FSZ27-08SMS FSZ28-08SMS FSZ3V3-09SMS FSZ12-09SMS FSZ06-09SMS FSZ07-09SMS FSZ08-09SMS FSZ09-09SMS FSZ10-09SMS FSZ11-09SMS FSZ12-09SMS FSZ13-09SMS FSZ14-09SMS FSZ15-09SMS FSZ16-09SMS FSZ17-09SMS FSZ18-09SMS FSZ19-09SMS FSZ20-09SMS FSZ21-09SMS FSZ22-09SMS FSZ23-09SMS FSZ24-09SMS FSZ25-09SMS FSZ26-09SMS FSZ27-09SMS FSZ28-09SMS FSS09-15SS FSS12-15SS FSS15-15SS FSS24-15SS FSS1V8-24SS FSS3V3-24SS FSS12-24SS FSS09-24SS FSS12-24SS FSS15-24SS FSS24-24SS FSS1V8-1V8DS FSS3V3-1V8DS FSS12-1V8DS FSS09-1V8DS FSS12-1V8DS FSS15-1V8DS FSS24-1V8DS FSS1V8-3V3DS FSS3V3-3V3DS FSS12-3V3DS FSS09-3V3DS FSS12-3V3DS FSS15-3V3DS FSS24-3V3DS FSS1V8-12DS FSS3V3-12DS FSS12-12DS FSS09-12DS FSS12-12DS FSS15-12DS FSS24-12DS FSS1V8-09DS FSS3V3-09DS FSS12-09DS FSS09-09DS Fabrimex Vietnam FSS12-09DS FSS15-09DS FSS24-09DS FSS1V8-12DS FSS3V3-12DS FSS12-12DS FSS09-12DS FSS12-12DS FSS15-12DS FSS24-12DS FSS1V8-15DS SCW24-1202DH SCW24-1502DH SCW48-3V302DH SCW48-1202DH SCW48-1202DH SCW48-1502DH SCW05-3V303SH SCW05-0503SH SCW05-1203SH SCW05-1503SH SCW12-3V303SH SCW12-0503SH SCW12-1203SH SCW12-1503SH SCW24-3V303SH SCW24-0503SH SCW24-1203SH SCW24-1503SH SCW48-3V303SH SCW48-0503SH SCW48-1203SH SCW48-1503SH SCW05-0503DH SCW05-1203DH SCW05-1503DH SCW12-0503DH FSS3V3-15DS FSS12-15DS FSS09-15DS bộ chuyển đổi dòng điện DC-DC Fabrimex FSS12-15DS FSS15-15DS FSS24-15DS FEZ12-24SM FEZ15-24SM FEZ24-24SM FD12-3V3DM FD09-3V3DM FD12-3V3DM FD15-3V3DM FD24-3V3DM FD12-12DM FD09-12DM FD12-12DM FD15-12DM FD24-12DM FD12-09DM FD09-09DM FD12-09DM FD15-09DM FD24-09DM FD12-12DM  FSZ3V3-10SMS FSZ12-10SMS FSZ06-10SMS FSZ07-10SMS FSZ08-10SMS FSZ09-10SMS FSZ10-10SMS FSZ11-10SMS FSZ12-10SMS FSZ13-10SMS FSZ14-10SMS FSZ15-10SMS FSZ16-10SMS FSZ17-10SMS FSZ18-10SMS FSZ19-10SMS FSZ20-10SMS FSZ21-10SMS FSZ22-10SMS FSZ23-10SMS FSZ24-10SMS FSZ25-10SMS FSZ26-10SMS FSZ27-10SMS FSZ28-10SMS FSZ3V3-11SMS FSZ12-11SMS FSZ06-11SMS FSZ07-11SMS FSZ08-11SMS FSZ09-11SMS FSZ10-11SMS FSZ11-11SMS FSZ12-11SMS FSZ13-11SMS FSZ14-11SMS FSZ15-11SMS FSZ16-11SMS FSZ17-11SMS FSZ18-11SMS FSZ19-11SMS FSZ20-11SMS FSZ21-11SMS FSZ22-11SMS FSZ23-11SMS FSZ24-11SMS FSZ25-11SMS FSZ26-11SMS FSZ27-11SMS FSZ28-11SMS FSZ3V3-12SMS FSZ12-12SMS FSZ06-12SMS FSZ07-12SMS FSZ08-12SMS FSZ09-12SMS FSZ10-12SMS FSZ11-12SMS FSZ12-12SMS FSZ13-12SMS FSZ14-12SMS FSZ15-12SMS công tắc Fabrimex FSZ16-12SMS FSZ17-12SMS FSZ18-12SMS bộ chuyển đổi dòng điện DC-DC Fabrimex FSZ19-12SMS FSZ20-12SMS FSZ21-12SMS FSZ22-12SMS FSZ23-12SMS FSZ24-12SMS FSZ25-12SMS FSZ26-12SMS FSZ27-12SMS FSZ28-12SMS FSZ3V3-13SMS FSZ12-13SMS FSZ06-13SMS FSZ07-13SMS FSZ08-13SMS ECW05-0503DM ECW05-1203DM ECW05-1503DM ECW12-0503DM ECW12-1203DM ECW12-1503DM ECW24-0503DM ECW24-1203DM ECW24-1503DM ECW48-0503DM ECW48-1203DM ECW48-1503DM ECU24-0305SH ECU24-0505SH ECU24-1206SH ECU24-1506SH ECU48-0305SH ECU48-0505SH ECU48-1206SH ECU48-1506SH ECU24-0505DH ECU24-1206DH ECU24-1506DH ECU48-0505DH ECU48-1206DH ECU48-1506DH ECW12-0305SM ECW12-0505SM ECW12-1206SM ECW12-1506SM ECW24-0305SM ECW24-0505SM ECW24-1206SM ECW24-1506SM ECW48-0305SM ECW48-0505SM ECW48-1206SM ECW48-1506SM ECW12-0505DM ECW12-1206DM ECW12-1506DM ECW24-0505DM ECW24-1206DM ECW24-1506DM ECW48-0505DM ECW48-1206DM ECW48-1506DM UCW12-0305SH UCW12-0505SH UCW12-1206SH FSZ09-13SMS FSZ10-13SMS FSZ11-13SMS FSZ12-13SMS FSZ13-13SMS FSZ14-13SMS FSZ15-13SMS FSZ16-13SMS FSZ17-13SMS FSZ18-13SMS FSZ19-13SMS FSZ20-13SMS FSZ21-13SMS FSZ22-13SMS FSZ23-13SMS FSZ24-13SMS FSZ25-13SMS FSZ26-13SMS FSZ27-13SMS FSZ28-13SMS FSZ3V3-14SMS FSZ12-14SMS FSZ06-14SMS FSZ07-14SMS FSZ08-14SMS FSZ09-14SMS FSZ10-14SMS FSZ11-14SMS FSZ12-14SMS FSZ13-14SMS FSZ14-14SMS FSZ15-14SMS Fabrimex Vietnam FSZ16-14SMS FSZ17-14SMS FSZ18-14SMS FSZ19-14SMS FSZ20-14SMS FSZ21-14SMS FSZ22-14SMS FSZ23-14SMS FSZ24-14SMS FSZ25-14SMS FSZ26-14SMS FSZ27-14SMS FSZ28-14SMS EC12-1202SM EC12-1202SM EC12-1502SM EC12-1202SM EC12-1202SM EC12-1502SM EC24-1202SM EC24-1202SM EC24-1502SM EC48-1202SM EC48-1202SM EC48-1502SM EC12-1202DM EC12-1502DM EC12-1202DM EC12-1502DM EC24-1202DM EC24-1502DM EC48-1202DM EC48-1502DM FS12-3V3SM FS12-3V3SM FS24-3V3SM FS48-3V3SM FS12-12SM FS12-12SM FS24-12SM FS48-12SM FS12-09SM FS12-09SM FS24-09SM FS48-09SM FS12-12SM FS12-12SM FS24-12SM FS48-12SM FS12-15SM FS12-15SM FS24-15SM FS48-15SM FS12-3V3DM FS12-3V3DM FS24-3V3DM FS48-3V3DM FS12-12DM FS12-12DM FS24-12DM FS48-12DM FS12-09DM FS12-09DM FS24-09DM FS48-09DM FS12-12DM FS12-12DM FS24-12DM FS48-12DM FS12-15DM FS12-15DM FS24-15DM FS48-15DM SCW12-3V302SH SCW12-1202SH SCW12-1202SH SCW12-1502SH SCW12-3V302SH SCW12-1202SH SCW12-1202SH SCW12-1502SH SCW24-3V302SH SCW24-1202SH SCW24-1202SH SCW24-1502SH SCW48-3V302SH SCW48-1202SH SCW48-1202SH SCW48-1502SH SCW12-3V302DH SCW12-1202DH SCW12-1202DH SCW12-1502DH SCW12-3V302DH SCW12-1202DH SCW12-1202DH SCW12-1502DH SCW24-3V302DH SCW24-1202DH SCW12-1203DH SCW12-1503DH SCW24-0503DH SCW24-1203DH SCW24-1503DH SCW48-0503DH SCW48-1203DH SCW48-1503DH ECU24-0303SM ECU24-0503SM ECU24-1203SM ECU24-1503SM ECU48-0303SM ECU48-0503SM ECU48-1203SM FSS1V8-24DS bộ chuyển đổi dòng điện DC-DC Fabrimex FSS3V3-24DS FSS12-24DS FSS09-24DS FSS12-24DS FSS15-24DS FSS24-24DS FI12-3V3S Fabrimex Vietnam FI09-3V3S FI12-3V3S FI15-3V3S FI24-3V3S FI12-12S FI09-12S FI12-12S FI15-12S FI24-12S FI12-07S FI09-07S FI12-07S FI15-07S FI24-07S FI12-09S FI09-09S FI12-09S FI15-09S FI24-09S FI12-12S FI09-12S FI12-12S FI15-12S FI24-12S FI12-15S FI09-15S FI12-15S FI15-15S FI24-15S FI12-24S FI09-24S FI12-24S FI15-24S FI24-24S FEZ12-3V3SM FEZ09-3V3SM FEZ12-3V3SM FEZ15-3V3SM FEZ24-3V3SM FEZ12-12SM FEZ09-12SM FEZ12-12SM FEZ15-12SM FEZ24-12SM FEZ12-07SM FEZ09-07SM FEZ12-07SM FEZ15-07SM FEZ24-07SM FEZ12-09SM Fabrimex Vietnam FEZ09-09SM FEZ12-09SM FEZ15-09SM FEZ24-09SM FEZ12-12SM FEZ09-12SM FEZ12-12SM FEZ15-12SM FEZ24-12SM FEZ12-15SM FEZ09-15SM FEZ12-15SM FEZ15-15SM FEZ24-15SM FEZ12-24SM FEZ09-24SM

Nhập khẩu chính hãng tại: www.fabrimex.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *