Echtop Vietnam Đại lý động cơ bộ chuyển đổi Echtop

ĐẠI LÝ ĐỘNG CƠ ECHTOP VIETNAM

Đại lý Echtop Vietnam chuyên nhập khẩu và cung cấp động cơ Echtop, bộ chuyển đổi Echtop, động cơ IEC, động cơ EC, động cơ NEMA, động cơ DC, bộ chuyển đổi TEC…

Echtop made in China
Đại lý nhập khẩu phân phối bảo hành toàn quốc
Sản phẩm được bảo hành chính hãng theo chuẩn nhà sản xuất

Xem thêm: Động cơ Marathon Vietnam Đại lý motor động cơ Marathon USA

MODEL ĐỘNG CƠ BỘ CHUYỂN ĐỔI ECHTOP CẤP Ở VIET NAM

Động cơ Echtop Type: MS712-4 No: 1407-139 0.37kW; 1.92A; 230/400V(D/Y); min-2 :1370; cosⱷ: 0,74; 50Hz; IP55; ThCI. F ECHTOP 561-2   562-2   563-2   631-2   632-2   633-2   711-2   712-2   713-2   561-4   562-4   563-4   631-4   632-4   633-4  Echtop Vietnam 711-4   712-4   713-4   631-6   632-6   711-6   712-6   713-6   801-6   802-6   803-6   711-8   712-8   801-8   802-8   90S-8   801-2   802-2   90L-2   100S-2  100L-2  112M-2  132M-2  160S-2  160M-2  180S-2  180M-2  200M-2  200L-2  225M-2  250S-2  250M-2  280S-2  280M-2  315S-2  315M-2  355S-2  355M-2  801-4   802-4   90L-4   100S-4  100L-4  112M-4  132S-4  132M-4  160S-4  160M-4  180S-4  180M-4  200M-4  200L-4  225M-4  250S-4  250M-4  280S-4  280M-4  315S-4  315M-4  355S-4  355M-4  801-6   802-6   90L-6   100L-6  112M1-6 112M2-6 132S-6  132M-6 động cơ Echtop 160S-6  160M-6  180M-6  200M-6  200L-6  225M-6  250S-6  250M-6  280S-6  280M-6  315S-6  315M-6  355S-6  355M-6  801-8   802-8   90L1-8  90L2-8  100L-8  112M1-8 112M2-8 132S-8  132M-8  160S-8  160M-8  180M-8  200M-8  200L-8  225M-8  250S-8  250M-8  280S-8  280M-8  315S-8  315M-8  355S-8  355M1-8 355M2-8 ECHTOP GR3-C1-TF-160MB3-4-BR-D-15 4TT16L4200000 T2CR-225M-4 T2CR 4KW 5.76FLC 550V 2800RPM STAR CONNECTED@550V DELTA CONNECTED @320V T2A 132M-4 1TB13M4200002 1TB13M4200002 SN:1204-06806689, Type: MS2 802-4 G-225B3 BL3-AL-TF-80B3-4-B-D-1 (alternative for SN:1204-06806689) B5KIT80 BL3-AL-TF-80B3-2-B-D-1 BL3-AL-TF-71B34-2-B-D-1 GR3-CI-TF-225MB3-4-BR-D-60 GR3-CI-TF-250MB3-4-BR-D-75 TB-L†FTF-225 1TT09L2200020 4KW 6P 132 B3 400/690V TMS2 5,5KW 4P 132 B3 400/690V TMS2 5,5KW 6P 132 B3 400/690V TMS2 1,5KW 4P 90 B35 230/400V TMS2 Type G-90B1 Type G-132B1 IE2 T2AF Stand For:T2CR 160M2-2, 4TT16L4200001 TFCE 80 B-4 4TT18M4200003 T2A 132S-4 1TT11M4200023 1TT11M4200023 1TT13S4200032 TC 160 L-4 TC 180 M-4 động cơ Echtop 2TB20L8300009 1TT13M4200012 1TT08B4100011 MYT 56B-4 TFCP 112M-G T3 112M-G TFCPE 112 M-6 TFCP 90L-6 T3A 90L-6 TFCPE 90 L-6 TFCPE 112 M-6 TFCPE 90 L-6 2.263TECAB34-IE2 MS2 112M-6 3TT11M4300011 3TT11M4300011 MS 712 Ð 4 B5 ?2?801 Ð 2 B14 ETC63A-4 ET6340C1413 4TT16L4200001 “T1A 100L1-2;Echtop Vietnam GR3-AL-TF-100LB3-2-B-D-5.5” GR3-AL-TF-100LB3-2-B-D-5.5 3TT10L5100005

Website hãng: http://www.techtop.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *