Dossena Vietnam Đại lý rơ le công tắc bộ điều khiển Dossena

Đại lý Dossena vietnam

ĐẠI LÝ RƠ LE BỘ ĐIỀU KHIỂN DOSSENA VIETNAM

Đại lý Dossena Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối rơ le Dossena, bộ điều khiển Dossena, relay công tắc Dossena, bộ điều khiển nhiệt độ Dossena, máy biến áp Dossena, biến tần, cuộn cảm, đồng hồ đo nhiệt độ, màn hình hiển thị, bộ chống sét lan truyền, đầu dò dòng điện hình xuyến, máy biến dòng…

Dossena xuất xứ Ý
Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành toàn quốc
Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn Dossena Italy

Xem thêm: Giovenzana Vietnam Đại lý công tắc giới hạn nút nhấn

TYPE BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ RƠ LE CÔNG TẮC DOSSENA CẤP Ở VIET NAM

Dossena DER1/D DER1/DF/NE Differential Relay 110-127V 220-250V 380V CEI 41.1 DOSSENA DER1/I / DER1I DOSSENA DER1/C-24V / DER1C24V 9LT04. LT4 DOSSENA 9LT10. BASE HOLDER DOSSENA DER3/0D -1 intervention threshold – TRMS SELF-DIAGNOSIS- 2DIN-48÷VAC 9DER3\0D DOSSENA DER3/0E DOSSENA DER30D DOSSENA DER30D rơ le Dossena SRI/D2 DOSSENA SRI3/SOLRS485 DOSSENA RECA/E8 Relay DOSSENA 9DER3/0D Relay DOSSENA 9LT06 DOSSENA 9LT10 Base for LT device DOSSENA 9DER3/1ICC Dossena Vietnam 9DR60NB MAT. 760 DER3/D relay công tắc Dossena DER3/D Relay DER3 DOSSENA 9SRN30N . DOSSENA DER3/0D rơ le rò rỉ DOSSENA SRI/D2 thiết bị giám sát cách điện DOSSENA DOS 9L T04 VOLTAGE LIMITER DOSSENA DVA3Q Obsolete, replaced by Mido 96 . DOSSENA Mido 96 DIGITAL MULTIMETER T80K T110K 9LT10 FVD7820013 LT39LT03 LT49LT04 RECA/8 RECAE/8 (ex. RECA/8) All products DER1/C DER2/D2 SRI/D2 DOSSENA DER2/D2B DER3/0D Relay DOSSENA DER3/0D Đại lý DOSSENA (9SR30N) SRI/D2 ISOLATION RELAY DOSSENA 9DER3/OD, Type:ECE144 9DER3/0D_SIDEL DOSSENA 9DR60NBCL,Type:DER2/D2B DER3/0D DOSSENA 9DER3/0D_SIDEL . DOSSENA DER3/0D Dossena Viet Nam  T154 . DOSSENA 9LT04 Overvoltage limiter device thiết bị giới hạn quá áp DOSSENA 9LT10. Limiter holder (base) DOSSENA 9LT06. Handle for Limiter extraction DOSSENA 9LT02 Overvoltage limiter device bộ điều khiển Dossena 9DR60NB DER3/0D Differential DOSSENA DER3 OD Bộ triệt xung điện trên 1000W dùng cho điện áp: Model: 9LT04, hãng Dossena, Rờ le điện tử dùng cho điện áp 400V 9RECA/E8, hãng DOSSENA, DOSSENA 9DER3/0E Tropicslized Earth Leakage Relay DOSSENA DER1/MF DIFFERENTIAL ERTH RELAY DOSSENA RECA8/3R 9IC12N RECA/E8 Electronic relay for alarms management DOSSENA 9DER30DECE144 DER3/0D_SIDEL đồng hồ đo nhiệt độ DOSSENA DER3/0D_SIDEL Earth leakage relay DOSSENA 9DER3/ 0E without tropicalization Earth leakage relay DOSSENA 9DER3/0E with tropicalization Earth leakage relay DOSSENA DER1/D1 DER3/1D DIFFERENTIAL RELAY DOSSENA DER3/1D Earth leakage relay DOSSENA 9DER3/0D. Relay DOSSENA 9LT10 Limiter holder for LT DOSSENA 9LT03 Overvoltage limiter device DOSSENA MIDO96 Network analyser 96×96 DOSSENA ECE144 DER3/0D_SIDEL DOSSENA RECA/E4 DCT DER3 / 0D DER3 / 0E DER3 / 0I DER3 / 1D DER3 / 1DL DER3 / 1I DER3 / 2D DER3 / 2D RS485 DER3 / 2I DER3 / 2I RS485 DER3 / 2IM DER3 / 2IM RS485 DER3B MED / 2I DER3B MED / 6D DER3B / 2I DER3B / 2I RS485 DER3BDUAL / 2I DER3BDUAL / 6D DVA3D DVA3Q EASYPOWER FLANGE 2-3-6 DIN ISA-RACK12 relay công tắc Dossena ISA-RACK20 ISA-RACK28 MICROISA 12P MIDO3D Dossena Vietnam MIDO3D RS485 MIDO6D MIDO6D-CA MIDO6D-RS MIDO6D-RS-CA MIDO6D-RS-UI MIDO6D-UI MIDO96 MIDO96-CA MIDO96-RS MIDO96-RS-CA MIDO96-RS-UI MIDO96-UI MULTILOG-ETH MULTILOG-SD PSR2 PSR3 RECA / E4 RECA / E4 RS485 RECA / E8 RECA / E8 RS485 RECA4 RECA8 RFH7 RFX / 7 – RFX / 12 RPT2 SERIES-B / CLOSED D-SERIES / OPENABLE rơ le Dossena D-SERIES / CLOSED máy biến áp Dossena SERIES-D300M SERIES-D80S SERIES-LT SRI / D2 SRI / D3 SRI / HX SRI3 / 0DF SRI3 / 0I2 SRI3 / 1DF SRI3 / 1DF RS485 SRI3 / D2 SRI3 / EXT SRI3 / EXT2 SRI3 / H SRI3 / H RS485 SRI3 / H2 SRI3 / H2FL12 SRI3 / H2FL18 SRI3 / H2FL6 SRI3 / I2 SRI3 / SOL SRI3 / SOL RS485 T154 TAB1 TAB2 TAB3 máy biến áp TH

Nhập khẩu chính hãng: www.dossena.it

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *