DIXON Vietnam Mann-tek Viet Nam Đại lý Van khớp nối Dixon

Dixon vietnam

ĐẠI LÝ VAN KHỚP NỐI DIXON MANN-TEK VIETNAM

Đại lý Dixon tại Viet Nam – Dixon Mann-tek Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối van Dixon Mann-tek, khớp nối Dixon Mann-tek, van bi, actuator Dixon Mann-tek và spare part của khớp nối và van như seal kit ron đệm phớt làm kín…

Dixon Manntek xuất xứ USA/Sweden
Mann-tek là thương hiệu đồng thời của Dixon
Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Sản phẩm tương tự được EuroDodo phân phối thường xuyên ở Vietnam: Khớp nối Suoda

MODEL VAN BI KHỚP NỐI KHÍ KHÔ DIXON MANN-TEK CẤP Ở VIET NAM

MANN TEK T123A4401
MANN TEK G367B4401
DIXON 75-D-SS
MANN TEK S102A4401 DIXONVALVE WA2 WB1 WA4 Khớp nối Dixon DIX-BBU14 Clamp, Dixon 1″ Brass Boss, 4-bolt type clamp with 2 gripping fingers and 2 clamp sections DIXON FIRE VALVE & COUPLING BIA250T
DIXON VALVE & COUPLING T200 Forged 150lb.,ASA NPT Threaded Flange,2″
Dixon Valve BFW875 Crimped-on Female Adaptor Camlock – 2″ Female Coupler x Female NPT Stainless Steel) comly with MIL 27487 Brand: Dixon PN: 200-D-SS
Adaptor Male NPT Hex Nipple – 2″ SS316 Dust Plug with Chain – 2″ Dust Plug & Cap for item 7 & 8 with SS Chain
Dixon Valve, 79106000 3/8″ LegrisDIXON VALVE & COUPLING 4FM6 Dixon Valve & Coupling 400-Dd-Al
sử dụng seal của Teflon® (PTFE), Viton® (FPM)
DIXON MANNTEK DDA400SSFL 4″
DIXON VALVE & COUPLING 3701616C
300-A-AL. 300-A-ALH. 300-A-BR. 300-A-MI. 300-A-PM. 300-A-SS. 4″. 400-A-AL.
Dixon Valve & Coupling 2030-Aa-Al
DIXON MANNTEK DDA300SSFL 3″
Manntek S207A4401A / T207A4401A No Drip Coupling / Dry Disconnect Coupling
Cadillac 500, 472, 425, 368 Chrome Valve covers 1968-1984
DDC200SSFL DIXONVALVE P/N: WA2
CABLE, SAFETY, WHIPCHECK, 1/4 IN, STEEL
STYLE W, FOR HOSE-TO-HOSE SERVICE, HOSE ID: 1-1/2″ TO 3″, OVERALL LENGTH 38″,
WORKING PRESSURE 200 PSI
DIXONVALVE P/N: WB1
CABLE, SAFETY, WHIPCHECK, 1/8 IN, STEEL
STYLE W, FOR HOSE-TO-HOSE SERVICE, HOSE ID: 1/2″ TO 1-1/4″, OVERALL LENGTH,
20-1/4″, WORKING PRESSURE 200 PSI
DIXONVALVE P/N: WA4
CABLE, SAFETY, WHIPCHECK, 3/8 IN, STEEL
STYLE W, FOR HOSE-TO-HOSE SERVICE, HOSE ID: 4″, OVERALL LENGTH 44″, WORKING
PRESSURE 200 PSI
DDC600SSFL seal
Dixon DDC200SSFL, DDC300SSFL, DDC400SSFL, DDC600SSFL, DDC800SSFL Mann Tek Dry Disconnect Coupler
2WAYBV200 2″
Dixon Vietnam  2WAYBV200-SH 2″
2WAYBV300 3″
2WAYBV400 4″
1/2 50-D-AL 50-D-BR 50-D-SS
3/4 75-D-AL 75-D-BR 75-D-SS
1 100-D-AL 100-D-BR 100-D-SS Mann Tek Safety Breakway Coupling – 2″” Female NPT
Mann Teknik Female Dry Disconnect – 2″ Female NPT
Mann Teknik Male Dry Disconnect – 2″ Female NPT
1-1/4 125-D-AL2 125-D-BR2 125-D-SS
1-1/2 150-D-AL EURODODO.COM 150-D-ALH 150-D-BR 150-D-MI 150-D-SS
2 200-D-AL 200-D-ALH 200-D-BR 200-D-MI 200-D-SS
2-1/2 250-D-AL2 250-D-BR2 250-D-SS
3 300-D-AL 300-D-ALH 300-D-BR 300-D-MI 300-D-SS
4 400-D-AL 400-D-ALH 400-D-BR 400-D-MI 400-D-SS
5 500-D-AL 500-D-BR 500-D-MI 500-D-SS
Dixon Viet nam 6 600-D-AL 600-D-ALH 600-D-BR 600-D-SS
8 800-D-AL1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *