Đại lý Vòng trượt khớp nối công nghiệp khớp nối xoay DSTI

Khớp nối DSTI VIETNAM

ĐẠI LÝ KHỚP NỐI DSTI VIETNAM

Đại lý DSTI Vietnam chuyên cung cấp vòng trượt DSTI, khớp nối DSTI, khớp nối dầu, khớp nối thủy lực DSTI, Rotary Unions, DSTI Slip Rings, khớp nối điện xoay DSTI, khớp nối quay, nhẫn trượt, cổ góp điện xoay, khớp nối hơi

Nhập khẩu chính hãng với đầy đủ các chứng từ

Phân phối và bảo hành toàn quốc

Chính sách bán hàng linh động tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng

Ngoài ra chúng tôi cung cấp thường xuyên: Khớp nối Deublin

MODEL KHỚP NỐI XOAY VÒNG TRƯỢT DSTI THÔNG DỤNG Ở VIET NAM

vòng trượt điện moflon ME2121-P0610-S04 Moflon MAPH100-02-P0320-P0206-S08-1E-IP54 (LZ1877) Slip-ring / Slip ring / Swivel / Rotating connector / Rotary joint
Vòng trượt MOFLON MT3099-P0610-VC 6 dây kèm ống khí
DSTI ES6 (Replacement for AC6023-6)
DSTI ES6A (Replacement for AC6373-6)
DSTI ES12 (Replacement for AC6023-12)
DSTI ES12A (Replacement for AC6373-12)
DSTI ES18 (Replacement for AC6023-18)
DSTI ES24 (Replacement for AC6023-24)
DSTI ES36 (Replacement for AC6355-36)
DSTI ES56 (Replacement for AC6355-56)
DSTI ESM36 (Replacement for AC6310-6)
DSTI ESM312 (Replacement for AC6305-12)
DSTI ESM420 (Replacement for AC6355-36X)
DSTI ESM428 (Replacement for AC6355-36V)
vòng trượt DSTI ESM440 (Replacement for AC6355-56X)
DSTI ESM448 (Replacement for AC6355-56V)
DSTI EST6 (Replacement for AC4598-6)
DSTI EST12 (Replacement for AC4598-12)
DSTI EST18 (Replacement for AC4598-18)
DSTI EST24 (Replacement for AC4598-24)
DSTI ESE224 (Replacement for AC7203-18X)
DSTI ESE64 (Replacement for AC7203-12)
DSTI ESE264 (Replacement for AC7203-18V)
DSTI ESE284 (Replacement for AC7203-24X)
Khớp nối DSTI ESE2124
DSTI ESE24278
DSTI ESE8278
DSTI ESE2358
DSTI ESE4358
DSTI ESE438 (Replacement for AC7195-NN
Khớp nối quay DSTI ESET4 (Replacement for AC459804X384)
DSTI ESET8 (Replacement for AC459808X385)
DSTI ESET68 (Replacement for AC459814X385)
DSTI ESET128 (Replacement for AC459820X385)
DSTI ESET184 (Replacement for AC459822X384)
DSTI LD-0640902
DSTI WF-0690408
DSTI VO-0550010
DSTI TU-1910021
Khớp nối DSTI TB-1300604
DSTI HF-1000002
DSTI IB-06303
DSTI PD-0700304
DSTI TV-09938
DSTI PD-0750304
vòng trượt DSTI IZ-0910410
DSTI TU-1350102
DSTI EF-0930004
DSTI DF-1230105
DSTI EV-0860008
DSTI UF-06034
DSTI QB-1050003
DSTI JO-050011
DSTI TF-1150020
DSTI NP-11254
DSTI BE-1380302
Khớp nối DSTI QB-0990002
DSTI TQ-1130004
DSTI NJ-1200008
vòng trượt DSTI WB-0630104
DSTI IZ-087012
DSTI BK-12903
DSTI MP-07204
DSTI OP-06422
DSTI VT-05143
DSTI BE-05603
DSTI GJ-06821
DSTI BM-12604
DSTI CB-06813
DSTI MP-06306
DSTI NJ-11708
DSTI NP-111012
DSTI BF-11822
DSTI QB-09102
DSTI TF-07922
DSTI QB-06403
Khớp nối quay DSTI BU-06124
DSTI BF-05236
DSTI VT-05226
DSTI DB-088015
DSTI JP-06005
Khớp nối DSTI QB-07902
DSTI US-05312
DSTI TF-05805
vòng trượt DSTI QS-06804
DSTI QB-05951
DSTI PD-05805
DSTI OZ-060014
DSTI NP-064012
DSTI NJ-06329
DSTI JO-05127
DSTI IZ-08103
DSTI FM-06303
DSTI EV-05621
DSTI EF-06644
DSTI CS-05012
DSTI BE-060212
DSTI SPS-5110
DSTI SPS-5210
DSTI SPS-5310
DSTI SPS-5410
DSTI SPS-5510
DSTI SPS-5610
DSTI LT-2121
DSTI LT-2321
DSTI LT-2141
DSTI LT-2341
DSTI LT-2181
DSTI LT-2381
DSTI LT-21121
DSTI LT-23121
DSTI LT-21241
DSTI SE-1121
DSTI SE-1141
vòng trượt DSTI SE-1161
DSTI SE-1181
DSTI SE-11121
DSTI SE-11161
Khớp nối DSTI SE-11241
DSTI GP-120
DSTI GP-121
DSTI GP-220
DSTI GP-221
Khớp nối quay DSTI GP-320
DSTI GP-321
DSTI GP-420
DSTI GP-421
DSTI GP-621
DSTI GP-130
DSTI GP-131
DSTI GP-230
DSTI GP-231
DSTI GP-330
DSTI GP-331
DSTI GP-430
DSTI GP-431
DSTI GP-530
DSTI GP-630
DSTI GP-140
vòng trượt DSTI GP-141
DSTI GP-240
DSTI GP-241
DSTI GP-340
Khớp nối DSTI GP-341
DSTI GP-440
DSTI GP-441
DSTI GP-540
DSTI GP-641
DSTI GP-201-10
DSTI GP-301-10
DSTI GP-180
Khớp nối quay DSTI GP-280
DSTI GP-380
DSTI GP-480
DSTI GP-201-12
DSTI GP-301-12
DSTI GPS-161
DSTI GPS-261
DSTI GPS-361
DSTI GPS-460
DSTI GPS-561
DSTI GPS-201-12
DSTI GPS-301-12
DSTI GPS-201-10
DSTI GPS-301-10
DSTI GPS-180
DSTI GPS-280
DSTI GPS-380
vòng trượt DSTI GPS-480
DSTI GPS-161
DSTI GPS-261
DSTI GPS-361
DSTI GPS-460
DSTI GPS-561
DSTI GPS-140
DSTI GPS-141
Khớp nối quay DSTI GPS-240
DSTI GPS-241
DSTI GPS-340
DSTI GPS-341
DSTI GPS-440
DSTI GPS-441
DSTI GPS-540
DSTI GPS-641
DSTI GPS-130
DSTI GPS-131
DSTI GPS-230
DSTI GPS-231
DSTI GPS-330
Khớp nối DSTI GPS-331
DSTI GPS-430
DSTI GPS-431
DSTI GPS-530
DSTI GPS-630
DSTI SCS-605010
DSTI SCS-606010
DSTI SCS-608010
vòng trượt DSTI SCS-609010
DSTI SCS-610010
DSTI SCS-611010
DSTI SCS-613010
DSTI HVH-3531
DSTI HVH-3631
DSTI HVH-3731
DSTI HVH-3831
Khớp nối quay DSTI HVH-3541
DSTI HVH-3641
DSTI HVH-3741
DSTI HVH-3841
DSTI HVH-3561
DSTI HVH-3661
DSTI HVH-3761
DSTI HVH-3861
DSTI HVH-3581
DSTI HVH-3681
DSTI HVH-3781
Khớp nối DSTI HVH-3881

Nguồn chính hãng: www.dsti.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *