Đại lý SEMIKRON Vietnam | Thyristor thiết bị công suất

đại lý semkron vietnam

ĐẠI LÝ SEMIKRON TẠI VIETNAM

Đại lý Semikron Vietnam chuyên thiết bị bán dẫn chỉnh lưu thyristor, sản phẩm được sử dụng rộng khắp thế giới. Với các sản phẩm IGBT Modules, SiC, Full SiC, Hybrid SiC, MOSFET Modules, Thyristor/Diode Modules, Bridge Rectifier Modules, IPM, IGBT Driver, Stacks, Systems, Discretes, Chips, Diodes, Thyristors, Accessories, Heatsinks, Fans, SEMITRANS, SEMiX, SKiM, SEMITOP, SKiiP, MiniSKiiP, SEMIPACK, SEMIPONT, SKYPER, SEMiSTART, SKAI, Water-Cooled IGBT Stacks, Air-Cooled IGBT Stacks, Diode/Thyristor Stacks, Customized Stacks, Discrete Diodes & Thyristors, Rectifier Bridges, PowerCell, SKAI 3 LV, SEMiX 6

Giao hàng miễn phí toàn quốc
Đại lý Semikron Viet Nam có sẵn kho nhiều model thông dụng
Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Xem thêm: Model thiết bị đã được EuroDodo cấp dự án tại Việt Nam

MỘT SỐ MODEL THÔNG DỤNG THIẾT BỊ SEMIKRON Ở VIET NAM

Semikron SK70DT16 SKT340/12E, SKT340/14E, SKT340/16E, SKT340/18E, SKT491/04E, SKT491/06E, SKT491/08E, SKT491/10E
Semikron Viet nam SKT491/12E, SKT491/14E, SKT491/16E, SKT491/18E, SKT551/08E, SKT551/10E, SKT551/12E, SKT551/14E
SKKT106B18E, SKKT122/08E, SKKT122/12E, SKKT122/14E, SKKT122/16E, SKKT122/18E, SKKT132/08E
SKKT132/12E, SKKT132/14E, SKKT132/16E, SKKT132/18E, SKKT132H4/20ESKKT132H/22, SKKT210/20E
đại lý Semikron Vietnam SKKT210/22E, SKKT250/08E, SKKT50/12E, SKKT250/14E, SKET330/22E, SKET400/08E, SKET400/12E
SKET400/14E, SKET400/16E, SKET400/18E, SKET740/18E, SKET740/20E, SKET740/22E, SKET800/14E
SKET800/16E, SKET800/18E, SKT1000/12E, SKT1000/14E, SKT1000/16E, SKT1000/18E, SKT1000/20E
Semikron Viet nam SKT1000/22E, SKT1000/24E, SKT1000/26E, SKT1000/28E, SKT1200/12E, SKT1200/14E, SKT1200/16E
SKT551/16E, SKT551/18E, SKT600/08E, SKT552/16E, SKT600/10E, SKT600/12E, SKT600/14E, Semikron Vietnam SKT600/16E
SKT600/18E, SKT760/04E, SKT760/06E, SKT760/08E, SKT760/10E, SKT760/12E, SKT760/14E, SKT760/16E
SKT760/18E, SKT1000/12E, SKT1202/20E, SKT2500/16E,
IGBT SKM100GAL123D 1200 V
IGBT SKM100GAL12T4 1200 V
IGBT SKM100GB063D 600 V
IGBT SKM100GB123D 1200 V
IGBT SKM100GB125DN SEMITRANS 2NI 1200 V
IGBT SKM100GB12T4 1200 V
IGBT SKM100GB12T4G 1200 V
Semikron Vietnam SKKT250/16E, SKKT250/18E, SKKT213/12E
SKKT213/14E, SKKT213/16E, SKKT213/18E, SKKT253/12E, SKKT253/14E, SKKT253/16E, SKKT253/18E
SKKT273/12E, SKKT273/14E, SKKT273/16E, SKKT280/20E, SKKT280/22E, SKKT323/12E, SKKT323/14E
SKKT323/16E, SKKT330/08E, SKKT330/14E, SKKT330/16E, SKKT330/18E, SKKT430/16E, SKKT430/18E
SKKT430/20E, SKKT430/22E, SKKT500/08E, SKKT500/12E, SKKT500/14E, SKKT500/16E, SKKT500/18E
SKMT92/08E, SKMT92/12E, SKMT92/14E, SKMT92/16E, SKMT92/18E, SKET330/08E, SKET330/12E
SKET330/14E, SKET330/16E, SKET330/18E, SKET330/20E,
IGBT SKM100GB12V 1200 V
IGBT SKM100GB173D 1700 V
IGBT SKM100GB176D 1700 V
IGBT SKM100GD063DL 600 V
đại lý Semikron Vietnam IGBT SKM145GAL123D 1200 V
IGBT SKM145GAL176D 1700 V
IGBT SKM145GB066D 600 V
IGBT SKM145GB123D 1200 V
IGBT SKM145GB176D 1700 V
SCR SKR 130/14* V
SCR SKR 130/16* V
Semikron Vietnam SCR SKR 130/18 V
SCR SKN 240/02 V
SCR SKN 240/04 V
SCR SKN 240/08 V
SCR SKN 240/12 V
SCR SKN 240/14 V
SCR SKKT 210/22 E V
SCR SKKT 250/08 D V
SCR SKKT 250/12 E V
SCR SKKT 250/14 E V
Semikron Vietnam SKT1800/12E, SKT1800/14E, SKT1800/16E, SKT2000/22E, SKT2000/24E, SKT2000/26E, SKT2000/28E
SKT2400/12E, SKT2400/14E, SKT2400/16E, SKT2400/18E, SKKT162/08E, SKKT162/12E, SKKT162/14E
SKKT162/16E, SKKT162/18E, SKKT162/20E, SKKT172/14E, SKKT172/16E, SKKT172/18E, SKKT210/12E
SKKT210/14E, SKKT210/16E, SKKT210/18E, SKKT106/12E
SCR SKKT 250/16 E V
SCR SKKT 250/18 E V
SCR SKKH 210/12 E V
SCR SKKH 210/14 E V
SCR SKKH 210/16 E V
SCR SKKH 210/18 E V
SCR SKKH 210/20 E V
Semikron Vietnam SCR SKKH 210/22 E V
SCR SKKH 250/12 E V
SCR SKKH 250/14 E V
SCR SKKH 250/16 E V
SCR SKKH 250/18 E V
Semikron Vietnam IGBT SKM300GARL066 T 600 V
SKKT250/16E, SKKT250/18E, SKKT253/12E, SKKT57B08E
SKKT253/14E, SKKT253/16E, SKKT253/18E, SKKT273/12E, SKKT273/14E, SKKT273/16E, SKKT273/18E
SKKT280/12E, SKKT280/16E, SKKT280/18E, SKKT280/20E, SKKT280/22E, SKKT323/12E, SKKT323/14E
Semikron Vietnam SKKT323/16E, SKKT330/08E, SKKT330/12E, SKKT330/14E, SKKT330/16E, SKKT330/18E, SKKT430/12E
SKKT430/14E, SKKT430/16E, SKKT430/18E, SKKT57/16E, SKKT57/18E, SKKT57/20E, SKKT57/22E,
IGBT SKM150GAL12T4 1200 V
IGBT SKM150GAL12V 1200 V
IGBT SKM150GAR12T4 1200 V
IGBT SKM150GB123D 1200 V
IGBT SKM150GB12T4 1200 V
IGBT SKM150GB12T4G 1200 V
IGBT SKM150GB12V 1200 V
IGBT SKM150GB12VG 1200 V
Semikron Vietnam SKKT57B12E, SKKT57B14E, SKKT57B16E, SKKT57B18E, SKKT57B20E, SKKT57B22E, SKKT72/08E, SKKT72/12E
SKKT72/14E, SKKT72/16E, SKKT72/18E, SKKT72/20E, SKKT72/22E, SKKT72B08E, SKKB72B12E, SKKT72B14E
SKKT72B16E, SKKT72B18E, SKKT72B20E, SKKT72B22E, SKKT92/08E, SKKT92/12E, SKKT92/14E, SKKT92/16E
SKKT92/18E , SKKT92B08E, SKKT92B12E, SKKT92B14E, SKKT92B16E, SKKT92B18E, SKKT106/08E,
SKKT106/14E, SKKT106/16E, SKKT106/18E, SKKT106B08E, SKKT106B12E, SKKT106B14E, SKKT106B16E
SKT1200/18E, SKT1400/26E, SKT1400/28E, SKT1400/30E, SKT1400/32E, SKT1400/34E, SKT1400/36
Semikron Viet nam SCR SKN 240/16 V
SCR SKN 240/18 V
SCR SKR 240/02* V
SCR SKR 240/04* V
SCR SKR 240/08* V
SCR SKR 240/12* V
SCR SKR 240/14* V
SCR SKR 240/16* V
SCR SKR 240/18 V
SCR SKKT 210/08 D V
SCR SKKT 210/12 E V
SCR SKKT 210/14 E V
SCR SKKT 210/16 E V
Semikron Vietnam SCR SKKT 210/18 E V
SCR SKKT 210/20 E V

Tham khảo sản phẩm tại hãng: www.semikron.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *