Cầu chì Bussmann & SIBA Hàng có sẵn giao hàng toàn quốc

ĐẠI LÝ CẦU CHÌ BUSSMANN & SIBA VIETNAM

Đại lý nhập khẩu và phân phối cầu chì Bussmann và cầu chì Siba – Bussmann Vietnam | Siba Viet nam hàng có sẵn tại kho nhiều model thông dụng nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của nhà máy.

MODEL CẦU CHÌ BUSSMANN SIBA THÔNG DỤNG Ở VIET NAM

C10G20 20A BUSSMANN
C10G6 6A BUSSMANN
C14G4 4A BUSSMANN
C14G20 20A BUSSMANN
C10G41 4A Cầu chì BUSSMANN
170M5013D 100A BUSSMANN
170M3816D 250A BUSSMANN
170M6410 360A BUSSMANN
170M1368 125A BUSSMANN
170M2667 200A BUSSMANN
170M1567D 100A BUSSMANN
170M1562 32A BUSSMANN
170M1566D 80A BUSSMANN
170M5463 700A BUSSMANN
170M1362 32A BUSSMANN
170M1322 315A BUSSMANN
170M1370 200A BUSSMANN
170M1565 63A BUSSMANN
LPJ-400SP BUSSMANN
LPJ-150SP BUSSMANN
LPJ-225SP BUSSMANN
LPJ-175SP BUSSMANN
LPJ-3SP ( V05 ) BUSSMANN
LPJ-15SP ( V42 ) BUSSMANN
LPJ-25SP ( V15 ) BUSSMANN
LPJ-1-1/4SP ( V14 ) BUSSMANN
LPJ-30SP ( V16 ) BUSSMANN
LPJ-1-6/10SP BUSSMANN
LPJ-45SP ( V18 ) BUSSMANN
LPJ-12SP ( V43 ) BUSSMANN
LPJ-17-1/2SP ( V43 ) BUSSMANN
LPJ-2SP BUSSMANN
FWH-200A Cầu chì BUSSMANN
FWH-170Ba BUSSMANN
FWP-100A22F BUSSMANN
FWP-80A22Fa 80A BUSSMANN
FWC-20A10F BUSSMANN
FWH-400A BUSSMANN
FWH-300A BUSSMANN
FWP-100A22Fa BUSSMANN
BS88:4 200A ( 200FEE ) BUSSMANN
BS88:6 4A ( NSD4 ) BUSSMANN
BS88:6 10A ( NSD10 ) BUSSMANN
BS88:6 20A ( NSD20 ) BUSSMANN
BS88:4 50A BUSSMANN
BS88:4 100A BUSSMANN
BS88:4 63A BUSSMANN
BS88:4 71A BUSSMANN
BS88:4 40A BUSSMANN
BS88:4 690V BUSSMANN
630MMT ( 630AMP ) BUSSMANN
FNQ-R-1/2 BUSSMANN
FNQ-R-10 600VAC BUSSMANN
LP-CC-7 ( V43 ) BUSSMANN
LP-CC-4 600VAC 150VDC BUSSMANN
LP-CC-3 ( V07 ) BUSSMANN
LP-CC-25 ( V41 ) BUSSMANN
TIA20 20A BUSSMANN
TF160 (BS88-2-1988) 160A BUSSMANN
TF200 (BS88-2-1988) 200A BUSSMANN
TKF250 (BS88-2-1988) 250A BUSSMANN
KTK-15 ( V36 ) BUSSMANN
16LCT ( 240V ) BUSSMANN
10LCT ( 240V ) BUSSMANN
170M2667 200A BUSSMANN
FNQ-1/4 BUSSMANN
FWH-030A6FR Cầu chì BUSSMANN
XRNP6-40.5/0.5-31.5-4 BUSSMANN
FWP-800A BUSSMANN
32ET BUSSMANN
63FE BUSSMANN
71FE BUSSMANN
170M1368 BUSSMANN
170M5146 BUSSMANN
170M6011 BUSSMANN
BS88 (100A) BUSSMANN
170M3818 BUSSMANN
170M1655 BUSSMANN
BS886 BUSSMANN
FWH-70B BUSSMANN
LP-CC-10 BUSSMANN
LPJ-350SP BUSSMANN
TF-160 (160A) BUSSMANN
DMM-B-44/100 BUSSMANN
ABC-8 BUSSMANN
50FE BUSSMANN
40FE BUSSMANN
C10M41 BUSSMANN
170M5013 (700A) BUSSMANN
170M3812D BUSSMANN
FNQ-R-5 BUSSMANN
ANN275 BUSSMANN
BS88-2-1988 BUSSMANN
TF200 BUSSMANN
20 000 13.80 SIBA
20 477 13.16 SIBA
20 477 13.32 SIBA
20 477 13.10 SIBA
20 477 13.2 SIBA
20 477 13.4 SIBA
20 477 13.6 SIBA
30 022 13.100 SIBA
20 213 13.500 SIBA
30 010 13.100 SIBA
30 014 13.80 SIBA
30 022 14.200 SIBA
20 002 13.125 SIBA
51 063 04.3 SIBA
20 211 13.125 SIBA
20 211 13.100 SIBA
20 209 13.100 SIBA
20 002 13.125 SIBA
20 246 02.80 Cầu chì SIBA
10 005 07.6 SIBA
60 033 05.12 SIBA
60 033 05.20 SIBA
60 033 05.16 SIBA
20 477 13.20 SIBA
20 477 13.40 SIBA
189140 ( 70 065 65.1 ) SIBA
189140 ( 70 065 65.2 ) SIBA
189140 ( 70 065 65.4 ) SIBA
189140 ( 70 065 65.5 ) SIBA
189140 ( 70 065 65.3,15 ) SIBA
189140 ( 70 065 65.10 ) SIBA
189140 ( 70 065 65.12,5 ) SIBA
189140 ( 70 065 65.16 ) SIBA
20 003 13.224 SIBA
F1A ( 70 034 09 ) SIBA
184000.1A SIBA
20 211 13.160 SIBA
70 065 65 3.15 SIBA
70 065 65.16 SIBA
10 005 07.10 SIBA
20 477 13.50 Cầu chì SIBA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *