CAREL Vietnam Đại lý cảm biến biến tần bộ điều khiển Carel

Đại lý carel vietnam

ĐẠI LÝ CẢM BIẾN CAREL VIETNAM

Đại lý Carel Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối cảm biến Carel, bộ điều khiển nhiệt độ Carel, biến tần Carel, máy tạo độ ẩm đoạn nhiệt – đẳng nhiệt, cảm biến nhiệt độ Carel, bộ chuyển đổi áp suất Carel, công tắc áp lực, đầu dò nhiệt, máy dò phát hiện rò khí gas, đông hồ đo, màn hình hiển thị…

Xem thêm: Camille Bauer Vietnam Đại lý thiết bị đo lường điều khiển

MODEL CẢM BIẾN BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ CAREL CẤP Ở VIET NAM

Bảng điều khiển CAREL PGD1000I00 Dong ho hien thi nhiet do CAREL 8A-24VDC, code : IR32Z00000 hoac IR33Z7LR20 Màn hình điều khiển Carel PGD3000F00 Bộ điều khiển nhiệt độ Carel PJEZSNH000 Bộ điều khiển tủ lạnh Electrolux Carel IRELF0HN245 bao gồm đầu dò nhiệt độ Bộ đồng hồ điều khiển nhiệt độ Carel S/n 602500 Code IR32Z00000 IR32V0H000 IR32V0L00 IR32W00000 IR32Z00000 Bộ điều khiển nhiệt độ Carel PYST1H0555 Model PZSTSOG001K IND REG TEMP 82R11, 0-100MT CAREL Temperature Controller RCHIS0H011K CAREL 01548C/01559A 2-BD ASSEMBLY CAREL 92314B PCB CAREL 255738 (RITBUSR001) RITTAL DISPLAY MODULE CAREL 255741 (RITB400001) RITTAL POWER BOARD PCO1004850 MCH2004850 IROPZ48500 IROPZ485S0 IROPZ48500 IROPZ485S0 PTC03000G1 PTC060W000 Carel Vietnam 330138 modem PCO100MDM0 Ethernet board PCO1000WB0 FTT10 PCO10000F0 FTT10 PCO10001F0 CAREL CAREL IR33V9MR20 CAREL PCO3000BS0 24V Controller  IR33W7LR20 CAREL CAREL KITVC00100 12612PC008 CAREL CAREL PC01010CS0 cảm biến Carel PJ32C00 (541 0045) NTC FUHLER 030 0748 030 0749 120WP00 IP68 50T105 24/09 NTC120WH01 13C499A030 250 082 08 47 32SPKT0031CO 47 32SPKT0033RO 541?0044 541?0045 541 0045 541 0045 6 M 541 0473 541 0623 541 0657 541 0657 541 2176 541 2180 59C435A012 6133407AXX IP68 50/105 24/12 98C431C001 ADAPTER 5MM PLUG ON SCREW, CYLINDER BL0 1 AND R (936 2974) ADAPTER 6MM STECK AUF SCHRAUB FUR BL0T2C00H2 cảm biến nhiệt độ Carel ASET03000 S.N. A0408362 Rev.1 BL0S1F00H2 BL0S2E00H2 BL0T2C00H0 BL0T2C00H2 BL0T2C00H2 BL0T2C00H2 BL0T3C00H0 BL0T3C00H2 BL0T4C00H2 BLCT2C00W2 BLCT4C00W2 BLOT1C00H1 CRL_BL0T1C00H2 BL0T1C00H2 BLOT2CLHH0 BL0T2C00H2 BLOT2D00H2 C592P025/R1 CAREL PCO3 ( I/O BOARD ) ELECTRONIC CONTROLLER +50003290 CONVONOFF0 CRL_98C615P004 SWE_BL0T1CW0H2 NTC030WH01 DIGITAL PANEL FOR PCO2000AM0 DPPT011000 DPWT011000 E401TA/IVA E4V85AST00 E5VA5AST00 EV4 EVD0000200 EVD0000E30+EVDIS00EN0 EVD0000200 983327298 EVD0000E20 EVD0000E50 EVD000200 EVD0000E30 + EVDIS00EN0 EVD0000200 EVD0000E30+EVDIS00EN0 EVD400 FCS3404010 GSM MODEM INTMNEWD 10 S/N 052856 bộ điều khiển nhiệt độ Carel IR0PZSEM10 IR32 W00 H11 2 STUFIG IR33W7LR20 IR32A00000 IR32W00H11 IR33W7LR20 IR32W30000 IR33W7LR20 IR32W40000 IR33W9MR20 IR32Z00000 DISCONTINUED / IR33Z9MR20 IR33Z7HR20 IR33C7LR00 IR33F0EN00 IR33S0EA00 IR33SOEAOO IR33W7B79H IR33W7LR20 IR33W9MR20 IR33Y0LR00 IR33Z (IRDEZ) / 030 5840 IR33Z7B779H IR33Z7HR20 IR33Z9MR20 KEYPAD FOR IR32Z00000 KITVC00006 MC 2 EXPANSION BOARD MC 2SE MCH2000000 MCH2000000 MCH2000001 REPLACEMENT BY MCH2001030 MCH2000010 MCH2000020 MCH2001030 MCH2001030, MCH2001030. MCH2001030; MCH2001030 MCHILER 2 MCHSML000M old code, MCH2000000 new code MCHSML0010 MCH2000000 MCHSMLCAB0 MCHSMLCAB0 MCHSMLØØØM MCHTEROOLO MD33D0EN00 MICROCHILLER2 SE EINBAU MCH2001030 24VAC Carel Vietnam INCL. KLEMMEN NO:SPK6000001 SPKT0031C3 NTC030WP00 Carel NTC 060 WP00 IP68 50T 105 19/08 BT NTC 060WPOO DISCONTINUED/ REPLACEMENT CAREL CAREL 8012/VAP-OR CAREL CAREL DATE:13-JUI-2010 S.N. F0237972 ROHS 325027 CODE: RITBUSR001 CAREL CAREL DPWC111000 CAREL CAREL EVD0000E20 RS485 CAREL CAREL F0139300 PCO100FD10 PCO100TLN0 MPbus PCO100MPB0 modem PCOS00FD20 PCOS00HBF0 BMS PCOS00HBB0 485/Modbus PCOS004850 NTC060WH01 NTC 120WH01 NTC 120WPOO IP68 DISCONTINUED/ NTC 120WH01 NTC?FUHLER CAREL 6M, IP68 ?50/+105 MIT METALLKAPPE 6X40MM NTC002HPRR NTC006HPBR NTC015HP00 NTC015WH01 (old NTC015WP00) long DT + MOQ = 10 pcs. NTC015WF00 NTC030WP00  NTC060HF01 NTC060WF00 NTC060WH01 NTC060WP00 new NTC060WH01 NTC060WP00 31080036 NTC060WP00 IP68 50T105 49/09BT NTC120WP00  NTC120WH01 NTC120WP00 NTC120WH01 NTC120WP00 NTC120WH01 PB00H0HN10 PC01000BX0 PC3000BS0 PCO 2 BUILT IN TERMINAL / PCO3000BM0 PCO PGD I PCO1000BX0 PCO1000CM0 PCO100CEF0 PCO2000AM0 PCO2 3 TIMH PCO3000AL0 CRL_PCO3000AS0 PCO3000BM0 PCO3000BMO WITH SERIAL CARD PC0S004850 PCO3000L0 PCO3003AL0 PCO3CON0L0 RSF077D000 P+500B0A000S0 PCOE004850 PCOECON000 PGD0000F00 PGD1 PJ32S00000 PJEZS0G000 PJCOSQCQ1K IS AN PJ32 REPLACED WITH PJEZ PJEZC0M000 CRL_PJEZS0G000 Carel Vietnam  PJEZS0H000 PJEZS0P000 PJEZSOGOO PLANT VISOR PROII PP2ST00XE0 PLC PCO3 PSTIALR400 PUSH ON ADAPTER 6MM, SCREW CYLINDER BL0 2, 3 AND 4 (936 2975) PYCW1Z0567 PZCWC0M001K R32 W00 H11,2 12 24V AC/DC IR32 W00 H11,2 cảm biến Carel R32 W00 H11,2 12 24V AC DIR32 W00 H11,2 REPLCED BY IR33W7LR20 RS485MODBUS, OPC, CAREL DLL RSP055 S/N: 0007795 Rev.1 211 CVSTDUTLF0 S90C0NN002 SPKC002300 SPKC005310 SPKC00A300 IP55 SPKT0013R0 SPKT0021D0 SPKT0031C0 SPKT0075N0 SRL MCHRTF 40A0 SST 01 20 TCONN6J000 TCONN6JOOO UEKDP00000 UEKVASC000 UEP05L0000 URKCONT100 URKTR10000 ASET030000 ASWC111000 obsoelte, DPWC111000 cảm biến nhiệt độ Carel PGD1000FW0 CRL_UU01FD0000 EVBATBOX00 19,5 V rechargeable EVDIS00EN0 CRL_DPWC110000 CRL_EVD0000200 DPWC111000 EVD00002000 , EVD0000E10 and EVDIS00DE0 EVBAT00100 EVBAT00000 CAREL 92313B MTA KEY BOARD/DISPLAY W/CABLE CAREL PCOB000B21 PC BOARD 8INPUT ANALOGUE W/FIXED SCREW CONNECTORS CAREL WEBG0000B0 INTERFACE TCP/IP 18/24V CAREL NTC015W PROBE, NTC STEEL IP67PROBE, NTC STEEL IP67 Thermistor type:NTC Length, lead:1.5m CAREL NTC15HP PROBE, Carel Vietnam NTC PLASTIC IP65PROBE, NTC PLASTIC IP65 Thermistor type:NTC Length, lead:1.5m CAREL PJ32V0P000 CAREL PJ32V6E000 CAREL PJ32V6P000 EVD0000UC0 EVD0000E10 EVDIS00DE0 EVD0000UC0 UE005HD000 3307740 51913P 085 EVD0000E30 WB000SG0F0 WM00ENNI00 EVD0000T50 EVDIS00ESO E2V14BSF00 E2VCABS600 NTC030HF01/WF00 WT00F4B0N0 PGDEWB0FZO MX30M25H00 MX20S25E00/MX30S25HO0 IR00UGC300 PRO2 BOX KIT PV PRO PJ 325 EVK 41 +30/ 30 °C MANUEL PRK100x3DO NTC008WH01 Code PYST1H0555 PZSTS0G001K PJEZS0G000 IR33Z7LR20 PCO2000AS0 PCO1000CM0 PC01000 CM0/Medium 2m P+50CON0S0 pCO PCO1CON0M0 humiSonic UU PCOC000AM0 PCOIRH0CB0 , PGD0000I00 PCO3000BM0 PGDT04000F020 PCO3CON0M0 PLC POC 03 EVD0000400 EVD 200 EVD0000E00 PGD0000I00 EVD0000E00 PC0B000B21 UE005YL001 NTC008WH01 MCH2000000 PCO3000AL0 CRL_ASET030000 PCO1000CM0 PGD0000I00 PGD0000W00 PCOC000AM0… PCOS004850 PCO100CLK0 PC0B000B21 PCO3000BL0 PCO2000AM0, s.n: 016688 ( PCO3000AM0) NTC060WH01 CRL_PCO3000AM0 Control terminal mch2001030 PCO1000BA0 IR32D3L000 /replacement IR33B9MR20 IR33B9MR20 PCO1000AX0 PCO1CON0X0 FLOS000000 PCO500BAA00ELO ASTE030000 5 E2V30BSM00 MCH2000000 E2VCABS300 PGD1000F00 NTC008WH01 MCHSMLCAB2 NTC060WH01 IR33W7HR20 MCH2001030 MCH2000000 MCH200TW00 ASET030000 4 98C615P004 6,02E+09 UE015HL000 , UE015XL001 UE025HL000 , UE025XL001 4564 Easy 5 7064 UE015XL001 UE025XL001 MCHTER00L0 MCH2000000+MCHSMLCABO+MCHSML4200 MCHSMLCAB0 MCHSML4200 MCH2001030 PCO2003AL0 PCO3003AL0 PCO3003AL0 BL0S3F00H2 BL0T1C00H2 IR33B7LR20 MCH2000000 HCTLEYF020 unknown DPDC110000 HCTLEYW0W0 BLOT1C00H2 Battery for 59C435A012 Type: UE008YL001 Type: UCHUMM0000 NTC060WH01 DN33Z7HR20 SPKT0011D0 IR33C7HR00 KITVC10058 MD 33D0EN00 MD33D5EN00 PCO3000AL0 PCO3CONOLO S90 CONNOO2 TAC0010178 BL0T4C00H2 BL0T3C00H2 0488FE, bộ điều khiển nhiệt độ Carel SN:A0320996 CODE:PCO3CY00GL0, EN13485 EVD0000E30 PC01000BX0. MCH2001030 PGD0000W00 EN60730 PGD0CV0F01 BLOT4C00H2 BLOT5C00H0 PCOI000CBB PGD0000I00 PCO100KEY0 PCO201KEY0 PCO202KEY0 PCOS00AKY0 PCOS00AKC0 PCO1 PGD0RH0F00 NTC060WH01 THP00C0000 PGD1000FW0 IR33Z7LR20 TABASE7000 PCO1000BX0 PCOC000AM0.. 1312367AXX 1312365AXX BLCT2D00W2 DPPC210000 HCTLEYW020 PCOE004850 ESBE ARA659 MPXPRO MXCWM25H0Q 618976 old code, new code IR33Z7LR20 IR33Z7LR20 332064 Rev.1 031 IR33W7LR20 588814 Rev.1.031 IR33V7LR20 IR33W7LR20 IR33V7LR20 UE1208 RS 458 PC03000EL0 PCO3000EL0 PZSTSOG001K !! CRL_PJEZS0G000 MCH 2000001 code for 20 pcs., true code MCH2000000 PCO3000EL0 CVSTDUTTL0 EVD4 DPPC111000 MCH2000000 MCHSMLCAB0 MCHSML4200 PJEZS0G000 221203043 old code, new code IR33Z7LR20 IR33Z7LR20 SPKT00B6R0 SPKT00F3R0 PCO3000BS0 MCH2000000 98C556C006 MCH2004850 FCSER00000 MCH2000000 SPKT0033RO EURODODO.COM SPKT0033P0 SPKT0033P0 IRMPXMAC00 PCOS00AKY0 RSF077D000 NTC008HP00 BL0T2C00H0 PCOC000AM0 S/N: 0016100 PCOC000AM0 S/N: 0014824 applico p7971a Remote control for PCOB000A21 UEI0000000 KITBLCT3C0 PJEZS0G000 F0252164 C252682 PJEZC00000 PJEZS00000 PJEZS0H000 MD33D0EB00 MCH2001030 Program Key For 2SE MD33D5EN00 PJEZCOHOOOK replacement PJEZC0H000K 2037857 00 2037857 34 PJEZC0H000K IR33Z7LR20 PCO1000BX0 BL0T3C00H2 NTC015HT41 NTC030HT00 BL0T2C00H2 NTC015HT41 BL0T2CLHH0 , BL0T2C00H0 BL0T1C00H1 SPKT0033R0 PCOS00AKY0 10C655A007 CHKADAP000 CHKBT00000 CHKCAB1000 CHKCAB2000 CHKCON1000 CHKCON2000 CHKD900000 CHKDIST000 CHKDP02000 CHKDV01000 CHKDV02000 CHKFAN1000 CHKFAN2000 CHKFILT000 CHKFV01000 CHKFV02000 CHKFV02001 CHKSCREW00 cảm biến nhiệt độ Carel CHKSW16000 CHKTD00000 CHKTD00001 CHKTR00000 CHKTR00001 CHKWCFL000 CHKWST0000 CHM00V1000 CHM00V2000 CHM02V1000 CHM02V1001 CHM05V2000 CHM05V2001 Carel Vietnam CONDMETER CY0S1A0000 CY0S1B0000 CY0S1C0000 CY0S1D0000 HC201 KITCY0FG00 LEVELSENCON VRDCHA1000 DS0A000000 DS0B000000 DS0C000000 DS0D000000 DSA004E001 DSAK24V00E DSAK34V00G DSAK44T000 HC101 PC301 SQS655U 1309819AXX 1313630AXX 1313631AXX 1313632AXX 59902006C 59902010C CR72140000 CRL_IR33Z9MR20 CR72SER000 IRDRW40000 MC0A200000 MC0B200000 MC0C200000 MC0D200000 MCACF MCACFCART MCADAPT18 MCAIRML MCAIRMS MCAIRREGB12 MCAIRSEC MCCML00000 MCCMS00000 MCCOMPPP14X14M MCCOMPPP14X18M MCCSGAG100 MCCSL00000 MCHD015000 Carel Vietnam MCHDMAIN MCHH006000 MCHH009000 MCHH012000 MCHH015000 MCKHA15000 MCKNOZ1000 MCKPIS1000 MCKSEA1000 MCLUBE MCNBOLT MCNCLAMP MCNP1 MCNP5 MCNPLATE MCNVALVC MCNVALVE MCPG100 MCPG200 MCPG30 MCRSWITCH MCSOLB12NC MCSOLB14NC MCSOLSS14NC MCSOLSS14NO MCTUBECLAMP MCWATERAGG MCWF MCWFCART PCO2000BS0U00 PCO2CONOSO S90CONN003 TRANS75 TUBE14BLUE 1209587AGM 1312331AXX 1312348AXX 1312538AXX 13C119A003 18C344A004 9995642ACA CDA3030PE0 CDALED0000 CHKWCF0000 CHOSE00516 KITCONCDA1 KITVSCOMP0 L201MA0000 L401TA0000 SDP0022 SHOSE00022 SHOSE00030 1312345AXX 0100700AFN 0203004AXX 09C412A017 09C431A019 09C431A020 09C431A021 09C431A022 09C476A027 1209588AXX 1312332AXX 1312347AXX 1312535AXX 1312536AXX 13C289A002 13C431A015 13C478A044 1413080BXX 1413107AXX 6132705AXX 9893901AXX 9995639ACA PTC03000G1 PTC060W000 TSQ15MAB00 TSOPZFGD30 TSQ15MAB00 TSOPZFGD30 EVD0000E00 EVD0000E01 EVD0000E00 EVD0000E01 NTC008HT00 NTC015HT00 NTC008HT00 NTC015HT00 PT100000A1 PT100000A2 CAREL RITBUSR001 RITTAL CAREL Temperature Controller PJEZS0H010 CAREL CAREL 541-3020 IR33W7LR20, 12-24V 2 RELAIS, NTC/PTC/PT1000 Carel PJEZC0000 9995643ACA AD80000000 ADAK400TA0 BL0T2D00H0 CDA3030HE0 CDA3030HEL CDA3030PEL CDADISP000 CDC3030000 CDH3030000 CDP3030000 DPWC112000 E201MA0000 E401TA0000 E401TA000C E401TB0000 F201MA0000 F201MA000C F401TA0000 F401TA000C H401TA0000 K400TA0000 K401TA0000 KITCL00000 KITCN00000 KITCONCP00 KITCONNCD0 KITE401TAC KITF201MAC KITF401TAC KITG400TA0 KITH400TA0 KITPS0SZ00 KITTC00000 KITTS50001 KITTS60001 KITTS70001 KITVC00012U00 KITVC00025 KITVC00100 KITVCCN000 KITVF00000 PR00000303 SHOSE00040 STHOAP TBESS00000 UEKTAM0000 URKCONT200 URKCONT300 VRDXL00000U01 VSDS000000 1309450AXX 1309451AXX 1309611AXX 1309612AXX 1309613AXX 1309614AXX 1309615AXX 1309616AXX cảm biến Carel 1309633AXX 1309639AXX 1309694AXX 1309990AXX 1312079AXX 1312113AXX 1312115AXX 1312124AXX 1312126AXX 1312421AXX 6132709AXX ECKFSV0000 UAKCD00001 UAKDS33000 UAKDS34000 UAKDS35000 UAKDS43000 UAKDS44000 UAKDS45000 UAKDS53000 UAKDS54000 UAKDS55000 UAKMTP0U00 UAKMTP1U00 UAKRID00000 UAKVALNCU0 UAKVGX1800 FWH3415000 UC01001010 UC10KC0010 UC10KCM010 UC10KCP010 UC10KD0000 UC10KM0010 UC10KRFA10 UC10KSSP00 UCKETV0010 UCKRL00010 UC06501010 UCKC000010 UCKCP00010 UC10KDS000 UCKETV0000 UCKEXB0010 UCKFA00000 UCKH70W010 UCKM000010 UCKRFA0010 UCKSE00000 UCKSSP0000 0203000AXX 0203001AXX 0203007AXX 0203008AXX 0504333AXX 0605318AXX 0605319AXX 0606192AXX 0606193AXX 09C479A062 09C565A002 10C615A024 10C615A026 10C615A036 10C615A235 13C529A002 18C499A001 59C460A003 98C474C004 98C474C005 98C478P001 BL0S1E00H1 BL0S1F00H1 BL0S2E00H0 BL0S2F00H0 BL0T1A00H1 BL0T1B00H1 BL0T1D00H1 BL0T2A00H0 BL0T2B00H0 BL0T3A00H0 BL0T3B00H0 BL0T3D00H0 BL0T4B00H0 BL0T4C00H0 BL0T4D00H0 BL0T5A00H1 BL0T5C00H0 BL0T5D00H0 BLCS2E00W0 BLCS2F00W0 BLCS3E00W0 BLCS3F00W0 BLCT1D00W2 BLCT2A00W0 BLCT2B00W0 BLCT2C00W0 BLCT2D00W0 BLCT3A00W0 BLCT3B00W0 BLCT3C00W0 BLCT3D00W0 FWH3415003 FWH3415HT0 HCT1EXW000 KITBLC2FG0 KITBLC3FG0 KITBLC4FG0 KITBLC5FG0 KITBLCS2E0 CAREL 36501555 MTA CONTROL MOTHER BOARD CAREL 3650159 MTA KEY BOPARD/DISPLAY W/CABLE EVDIS00DE0 EVDIS00EN0 EVD0000E20 EVD0000E21 EVD0000E20 EVD0000E21 E4VSTA0000 E6VSTA0000 EVDIS00 EVDIS00 EVD0000E10 EVD0000E10 EVD0000E10 EVDCON0021 EVDCNV00E0 EVDCON0021 tây N2300-2000002 EVDCON0001 EVDCAB0500 EVD0000E50 EVD0000E51 EVD0000E50 EVD0000E51 EVDIS00IT0 EVDIS00IT0 40 EVD00SE0 KITBLCS2F0 KITBLCS3E0 KITBLCS3F0 KITBLCT2A0 KITBLCT2B0 KITBLCT2C0 KITBLCT2D0 KITBLCT3A0 KITBLCT3B0 KITBLCT3D0 KITBLCT4B0 KITBLCT4C0 KITBLCT4D0 KITBLCT5B0 KITBLCT5D0 KITPSE0000 KITUTEMP65 KITVC00006U KITVC00012U KITVC00040 KITVC00070 PCO100UWBK PGD0PH0F00 SH38 UEH0000000U UEKCAB0001 UEKCOLL000 UEKCS00000 UEKDC000U0 UEKDC100U0 UEKDC200U0 UEKDH00000 UEKRD00000 UEKT00000L UEKT00000M UEKT00000S UEKT0000XL UEKT000XXL UEKTR40000 UEP0000000U UEX65M0010 URKCONT400 URKDC200U0 URKFUSE200 URKFUSE400 0504343AXX 10C615A025 10C615A092 10C615A218 10C615A238 1209627ATC AKSNU0CL4811 AKSNU0CLBA11 AKSNU0CLWB11 BL0T4D00H2 FWHDCV0000 HCT1EXF000 HCTREW0000 KITDT10030 KITFD11206 KITFD11211 KITVC00006U00 KITVC10070 KITVC10140 PCO1UX00F0 UEH0000000U00 UEKCOLL100 UEKDC00000 UEKDRAIN02 UEKT20000L UEKT20000M UEKT20000S UEKT2000XL UEKT200XXL UEP0000000U00 UEX05U0010 UEX08M0010 UEX10M0010 UEX15W0010 bộ điều khiển nhiệt độ Carel UEX35W0010 UEX45N0010 UEXA3M0000 UEXA3M0010 0100712AXX 09C483A003 09C483A006 09C483A017 1312087AXX 1312088AXX 1312251AXX 1312334AXX 1312342AXX 13C479A001 13C483A018 13C514A004 13C654A018 14C483A007 1614300AXX 1614301AXX 19C514A003 5931424AXX 59C486A003 61C483A008 61C483A009 61C483A016 61C514A002 61C514A003 EXHL080056 EXHT080120 KITDTEXT06 KITPSG0000 NTC030WP00 UG180CLEAN UGBS000000 UGDRAINTEM UGKBRUC090 UGKBRUC190 UGKCH00090 UGKFC00090 UGKFLAM045 UGKFLAM090 UGKGF00000 UGKGUAG090 UGKGUAH090 UGKGUAH180 UGKGUAH181 UGKGUAH190 UGKGUAR040 UGKGUAR090 UGKGUAR180 UGKINST090U00 UGKINST180U00 UGKSL00000 UGKT000045 UGKVENT001 URI0000000 URKFLAN000 URKFS00000 09C481A003 62C489A001 BLCS1F00W2 UMC0000000U00 1312343AXX 13C528A022 14C453A107 14C479A004 18C528A017 18C616A002 6132702AXX KITPSR0000 KITVC00012 THP00A0000 UEKF000000 UR0000000U00 URH0000000U00 URK0000022 URKB040000 URKB100000 URKB270000 URKB400000 URKB600000 URKBAG0400 URKBAG1000 URKBLOCK00 URKBR00000 URKCFAN000 URKCOP4000 URKCOP6000 URKCOPC00M URKCOPC00S URKDC00000 URKDRAIN00 URKDRAIN01 URKF0000XL URKFANL000 URKFANS000 URKFH10000 URKFH20000 URKFH30000 URKFLOAT00 URKFUSE100 URKFUSE500 URKFUSE600 URKFUSE700 URKFUSE800 URKG00000M URKG0000XL URKG000XXL URKG100000 URKG20000M URKG400000 URKG600000 URKH00A320 URKH00A322 URKH00A341 URKH00A342 URKH00A344 URKH00A346 URKH00A347 URKH00A348 URKH00A349 URKH00A380 URKH00A381 URKH00A382 URKH00A383 URKH00A385 URKH00A386 URKH00A387 URKH00A389 URKH00A390 URKH00R386 URKH02A202 URKKL00000 URKKL10000 URKKL20000 URKNTC0000 URKNTCCAS1 URKNTCCAS2 URKPTCL000 URKPTCS000 URKPTCS020 URKSL00004 URKSSR1000 URKSSR1020 URKSSR2000 URKSSR3000 URKT00000M URKT00000S URKT0000XL URKT000XXL URKTB00000 URKTI04000 URKTI10000 URKTI27000 URKTI40000 URKTI60000 URKTR20000 URKTR30000 URKTR40000 URKTS00000 UEY45M0200 UUF01S0000 UUF02M0000 UUF02S0000 UUKA300000 UUKA600000 UUKAX00000 UUKC200000 UUKC400000 UUKCD00000 UUKCO00000 UUKCY00000 UUKDE00000 UUKDF00000 UUKDI00000 UUKDN00000 UUKDP02500 UUKDP05300 UUKDP06100 UUKDP08500 cảm biến nhiệt độ Carel UUKDR00000 UUKDR10000 UUKDV00000 UUKFN00000 UUKFN10000 UUKFR00000 UUKFV00000 UUKHS00000 UUKPE00100 UUKPP00000 UUKPZ00000 UUKRA00000 UUKRR00000 UUKTA00000 UUKTF20000 UUKTF30000 UUKTP00000 UUKTP40000 UUKTR0000 UUKWR00000 UUKWR10000 CAREL PJ32W00000 CAREL PJ32W10000 CAREL PJ32Z00000 CAREL PJ32Z60000 CAREL PJOPXKEY00 PJ32 – PROGRAM KEY RoHS Compliant CAREL PTC0150000 PTC PROBE – IP65 RoHS Compliant CAREL thermostat PJEZS00000 EVBATBOX10 0907930AXX EVDIS00DE0 EVDIS00EN0 1309910AXX 1309920AXX 1309931AXX 1309940AXX 1309945AXX 1312555AXX 1312648AXX 13C478A085 5627980AXX 6132703AXX UEKY000000 VRDXL00000U00 VRTRANS000 1312544AXX 1312545AXX VSDU0A0001 1309589AXX ADPH003000 ASET030001 1 CVSTDUM0R0 CVSTDUTLF0 DN33Z7LR20 DPDC111000 DPDC112000 DPDC114000 DPDC210000 DPDC212000 DPDC214000 DPDT010000 DPDT0110000 DPDT014000 DPPC110000 DPPC11100N DPPC112000 DPPC114000 DPPC212000 DPPC214000 DPPT010000 DPPT014000 DPUC110000 DPUT011000 DPWC110000 DPWC11100N DPWC114000 DPWC115000 E2V05BS000 E2V05BSF00 E2V05BWB00 E2V09BSF00 E2V11BSF00 E2V30SSM00 E2V35SSM00 E2VCAB0300 E2VMAG0000 E3V65SWS10 E4V95AST00 EVBAT00000 EVBAT00400 EVBAT00500 EVBATBOX10 EVD0000200 EVD0000E00 + EVDIS00EN0 EVD0000E40 EVD0000T20 EVD0000T40 EVD00N3E2K EVDCNV00E0 EVDCON0021 EVDKC02322 EVDKCE332A EVDKJE2320 EVDKJE332A FCSM042300 IR33C0HB00 IR33C0HF20 IR33C0LN00 IR33C7HB0E IR33F0HH20 IR33S0LN00 IR33V7HR20 IREVC7HC0E IREVY0AHA0 IREVY7HN0E IROPZ48500 MAC2000A00 MCH2010020 MX30M25HO0 NTC008WP00 NTC010HPBR NTC015HT00 NTC015WF00 NTC015WH01 NTC015WH0S NTC015WP00 NTC030HF01 NTC030HP00 NTC030WF00 NTC030WH0S NTC060HF0Y NTC060HP00 NTC060HT00 NTC060HT0S NTC060HT41 NTC060PS00 NTC060WF0S NTC060WG00 NTC060WG0S NTC060WH0S NTC060WP00 NTC060WP10 NTC060WP20 NTC060WP2S NTC120WH0S PCO1000WB0 PCO10B0WB0 pCOWEB PCO100TLN0 PCO10B1WB0 PCO3000EM0 PCO3000ES0 PGD0000T00 PGD0000WZ0 PGD1000I00 PGD1RC0C00 PJEZC00100 PJEZC0E130 PJEZC0H000 PJEZC0H100 PJEZCOM000 PJEZCOM100 PJEZS00000 PJEZS00500 PJEZS0E130 PJEZS0G100 PJEZS0P100 (FRS.2548 PJEZS0P1E0 PJEZSNH100 PYSV1Q018M PZD4C0H101 RTA200C024 SPKC005300 SPKT0011C0 SPKT0021C0 SPKT0031S0 SPKT0041C0 SPKT0043R0 SPKT00B1C0 TSOPZCV030 TSQ15MAB00 0101002AXX 0101003AXX 0605624AXX 0606141AXX 0907647AXX 0907858AXX 09C476A030 09C479A063 09C480A006 10C615A064 1108315AXX 1309510axx 1309517AXX 1309654AXX 1309769AXX 1309772AXX 1309773AXX 1309783AXX 1309784AXX 1309991AXX 1312154AXX 1312270AXX 1312319AXX 1312354APG Type: 1312365AXX 1312465AXX 1312541AXX 13C453A035 13C453A085 13C453A121 13C453A122 13C453A124 13C470A016 13C476A050 13C477A007 13C477A063 13C479A011 13C479A032 13C479A153 13C479A157 18C431A004 18C453A008 bộ điều khiển nhiệt độ Carel 18C453A043 18C453A164 18C476A011 18C477A036 18C477A037 18C477A038 18C478A008 18C479A047 18C479A049 18C524A013 5024646AXX 57C453A344 57C453A347 57C453A349 57C528A382 Carel Vietnam 57C528A386 57C528A390 61C453A166 61C528A023 98C478P002 98C479CP01 98C479P053 98C615P005 ADCD000110 ASDH100000 ASPC230000 ASWC110000 ASWH100000 BL0S1E00H2 BL0S1F00H0 BL0S3E00H0 BL0S3E00H2 BL0S3F00H0 BL0SRF00H1 BL0T1A00H2 BL0T1B00H2 BL0T1D00H2 BL0T2A00H2 BL0T2B00H2 BL0T2D00H2 BL0T3A00H1 BL0T3A00H2 BL0T3D00H2 BL0T4B00H2 BL0T5B00H0 BL0TRA00H1 BL0TRB00H1 BL0TRB00H2 BL0TRD00H1 PT100000A1 PT100000A2 EVD0000E30 EVD0000E31 EVD0000E30 EVD0000E31 EVD0000420 cảm biến Carel EVD0000421 EVD0000420 EVD0000421 ASDQ100000 ASDQ300000 ASDQ100000 ASDQ300000 NTC008HP00 NTC015HP00 NTC008HP00 NTC015HP00 E4V85AST00 E4V95AST00 E4V85AST00 E4V95AST00 EVD0000E10 EVD0000E11 CAREL PTC015W000 PTC PROBE – IP67 RoHS Compliant CAREL TRA12UN100 CAREL EVD Evolution EVD0000E00 Electronic Valve Controller CAREL TRA12UN111 CAREL IRDRZ00000 THERMOSTAT 4STAGE 12-24VAC/DC 8AMP DIN RAIL MOUNT BL0TRD00H2 BL0TRL00H1 BL0TRM00H1 BL0TRM00H2 BLCT1A00W2 BLCT2A00W2 BLCT3A00W2 BLCT4B00W0 BLCT4C00W0 BLCT4D00W0 BLCT4D00W2 BLCT5B00W0 BLCT5C00W0 BLCT5D00W0 CB501ULHT CDD3030000 CDT3030000 CHKCAB0000 FCPM082000 CHKFV02900 CHKTD90000 CHOSE00038 CP30000000 CR72240000 CRL_IR33Z9MR20 DP00002200 DP00003000 DP00004000 DP000G2200 DP000G3000 DP000G4000 DP030D22RU DP030D30RU DP045D22R0 DP045D30RU DP060D22R0 DP060D30RU DP060D40RU DP085D22R0 DP085D30R0 DP085D40R0 DP105D30R0 DP105D40R0 DP125D30R0 DP125D40R0 DP165D30R0 DP165D40R0 DP205D40R0 KITBELT000 KITBLCT2A2 KITBLCT4C2 KITBLCT4D2 KITDRAIN03 KITLOGO0000 KITPS00000 KITPS00000U00 KITRACC000 KITUEPDD3 KITUEPDD5 KITUEPDF KITUTEMP15 KITVC10011 L200MA0000 L201MA0UL0 MCHRTF08C0 MCMEROLL MCNREKIT MCSOLB14NO MCWATREG14 NXL003152H PC03000AM0 PC03000AS0 PC0S00AKY0 PCO1000BAO PCO2000AM0U00 PCO2CON0M0 PCOUCON000 PCOUMI2000 PT100000A1 PT100000A2 S90CONN000 S90CONN002 SA0ZALI0U0 SAKAE001U0 SAKAE002U0 SAKCAS10U0 SAKI0481U0 SAKTFT44U0 SAKTFT84U0 SAKV000BU0 SAKV000CU0 SDFILLCON SH125 SH75 SHWOOP SPK2500000 SPK3000000 SPKT0033R0 SPKT00B1D0 SSDOMH001 TELUR0E000 TELURE0000 THP00A0001 THP00C0000 UCKSE00010 UEKFUSE200 UEKFUSE400 UEKLL00000 UEKTR30000 UEKVASC100 UEX05M0010 UEX90M0010 UGKDP00060 UGKSL00002 URKCONT500 URKF00000L URKG00000L URKSL00002 URKSL00003 URT0000000 1312638AXX BL0SRF00H2 CONV010A0 KITGUAR000 MAC2SER000/RS485 MXOPZKEYAO EURODODO.COM PCO3000BM0 PGD0000F00 PGD100I00 UAKCD000U1 UAKMTP2U00 VSDBAS0001 VSDSR00000 VSDTRA0000 ATCM001CW0 CHKBT00001 SAKV00FAU0 CHKDRN0000 KUE0300X01 CPYTERM200 th Tune EVD0000E20 BL0T4C00H2 p/n183241 p/n183242 p/n254007 MXF3M21 EVD200 Does not produced by Carel anymore, EVD0000E00 + EVDIS00EN0 PSOPZKEY00 MCH2001030 CR 7214 CR 7224 IR32W00H11 IR33W7LR20 PCOC000AM0. UE130XL001 9891165AXX 9891163AXX CRL_IR33Z9MR20 ASTE030000 PCO3000AM0 DPPC210 P+P000UB00EF0 P+500SEA00EZ0 P+P0CON1B0 P + 50 conoLo NTC060WH01 P+50CON0Z0 PCOC000AM0 EVDIS00IT0 TC0NN6J000 DS60 MCHCOMP1A0 MCHCOMP2A0 RITM400000 for Rittal MCH2000051 P+D000NH1DEF0 P+D0CON0E0 PGDT07000FR00 NTC030WH01.1.2 PGDQLNQWQQ For LENNOX, PGD0000W00 HumiSteam 25 kg/h, Type UE025XL001 HumiSteam 35 kg/h, Type UE035XL001 HumiSteam 45 kg/h, Type UE045XL001 HumiSteam 65 kg/h, Type UE065XL001 HumiSteam 90 kg/h, Type UE090XL001 PZHBC0H002K NTC060WF00 NTC120WF00 PYC01L051G PCOB000A00 oboslete PCO3 Transformer for VN38.13/13243 1 for Rittal PJEZ0G000 SPKT0011C0 SPKT0041CO E3V55ASR00 pGD interface EVD evolution 500017 QEPRHCRL2Q () PGD0LN0Y00 EVD0000E41 EVD00SE0 EVD0000E41 EVDCON0001 EVD0000410 EVD0000411 EVD0000400 EVD0000401 EVD0000400 EVD0000401 EVD0000450 EVD0000451 CHĂM SÓC SÓC EVD0000450 EVD0000451 CHĂM SÓC E2VCAB0600 E2VCAB0900 E4VSTA0000 E6VSTA0000 EVD0000200 EVD0000401 EVD0000450 EVD0000451 CHĂM SÓC EVD0000450 EVD0000451 CHĂM SÓC EVD0000200 EVD0000200 EVD0000401 EVD0000200 EVD0000300 EVD0000200 EVABSVABSVABSE55 VC2VCEL300 E4V55ASS00 E4V65ASS00 E3V45ASR00 E3V55ASR00 E3V65ASS00 E3V45ASR00 E3V55ASR00 E3V65ASS00 TRA1806ITA TRA1810DIN TRA1806ITA TRA1810DIN PLW0PGSM00 PWOPMD0000 PLW0PGSM00 PWOPMD0000 PPSTDFS0D0 PPSTDSW0D0 PCO10000F0 MCH2000000 EVD0000200 is EVD0000E30 + EVDIS00EN0 E2V14CZ000 EVD0000E30 EVDIS00EN0 IROPZKEYA0 MX?PZKEYA0 MX?PZKEYA0 Easy PJ EASY PYCW1Z0567 RTC digital CRL_PJEZC0M000 PCO3000EM0 JET 112XG CRL_PJEZC0M000 PGD0000F00 USB RS485 PZD0C0P001 CVSTDUMOR0 IR33S0EN00 DP045D30R0 Type: 1312368AXX IR32V3E000 BL0T2C00H2 BL0S2F00H2 IR32C0LBR0  BL0S2F00H0 BL0T3C00H2 PB00C0HN10 UU05DD0000 UQ05CD0000 SPKT0013R0 KITPSE0000 MCHRTF04C0 PJ32C00000 PJEZC00000 Carel Vietnam (1.5m / 3/4 “) + Drain Hose 1m cảm biến nhiệt độ Carel UCQ065D100 EKL80650034 MCHSMLCAB0 PCO10B0WB0 pCOWEB PCO3000BS0 PCO3CON0S0 NTC060WP00 cảm biến nhiệt độ Carel NTC060WH01 NTC060WP00 IP68  NTC060WH01 NTC120WP00  NTC120WH01 NTC120WH01 PZSTS0G001K CRL_PJEZS0G000 RSF077D000 CRL_PJEZS0G000 EVDCU00T21 PJEZY00000 IR33GIN PCO3000BS0 MCH2000050 DCPD010100 EVD SERIES MCH2000020 PYCW1Z0567 RTC IROPZ400850 IROPZ485S0 ATA4011CW0 EVBAT00400 PCO3CON0L0 bộ điều khiển nhiệt độ Carel PYST1H0555, PZSTS0G001K PJEZS0G000 EVD0000E10 SPKT0021C0 PCO3000BS0 PJEZS0G000. TAT000HCW0 no EVD0000400 EVD0000401 EVD0000400 PCO1000BX0 NTC030WH01 NTC PCO1CON0X0 E2V30USM20 P+500BAA000S0 EVD0000410 BL0T1D00H1 DPWLN07000 cảm biến Carel DPWL447000 DPWLE07000 DPWLC47000 DPWL447000 DPWLC47000 DPWLE27000 DPWLE07000

Nguồn nhập chính hãng: www.carel.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *