Bộ van điều khiển lưu lượng khí Bronkhorst made in Ba Lan

Đồng hồ đo lưu lượng khí gas bronkhorst

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI BỘ ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG BRONKHORST TẠI VIỆT NAM

Bộ điều khiển lưu lượng Bronkhorst hay còn gọi van điều khiển Bronkhorst hoặc đồng hồ đo lưu lượng Bronkhorst hay đồng hồ đo khí gas Bronkhorst bao gồm đồng hồ đo kết hợp với van Bronkhorst dùng để đo lưu lượng khí gas. Các thông số chi tiết phụ thuộc vào nhu cầu của người dùng cuối sẽ được thiết kế hiệu chỉnh phù hợp nhất.

Bronkhorst của Hà Lan (Netherlands) là thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực đo lường điều khiển lưu lượng nói chung cũng như lưu lượng khí dành cho gas nói riêng.

Đại lý phân phối Bronkhorst tại Việt Nam chúng tôi đã tư vấn cho nhiều dự án mới và cung cấp thay thế cho các sản phẩm đang sử dụng của khách hàng. Hãy liên hệ với EuroDodo để được hỗ trợ chính hãng Bronkhorst.

Liên hệ mua hàng tại website: Bronkhorst Vietnam

MÃ BỘ VAN ĐIỀU KHIỂN ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG BRONKHORST CẤP Ở VIỆT NAM

Van trộn khí BRONKHORST F201CL-015-050-A;GAS MASS FLOW CONTROLLER Cartridge Filter Bộ lọc hộp mực BRONKHORST Type: 2.17.197 Bộ điều khiển lưu lượng khí cho tốc độ dòng chảy thấp Bronkhorst EL-FLOW SELECT F-201CV EL-FLOW Prestige
EL-FLOW PRESTIGE
EL-FLOW Select
EL-FLOW Metal Sealed
IN-FLOW
IN-FLOW ‘High-Flow’
MASS-STREAM
LOW-ΔP-FLOW
EX-FLOW
IQ+FLOW
EL-FLOW Base
MASS-VIEW
MINI CORI-FLOW
CORI-FLOW
MINI CORI-FLOW EX D Mass Flow Meters M15 control valve van điều khiển Bronkhorst C2I C5I F-002AI F-003AI F-003BI F-004AI F-004BI F-033CI
FG-201AV / FG-211AVF-120M – 10 … 15 mln/min
F-121M – 0,015 … 20 ln/min
F-121M – 0,015 … 20 ln/min
F-122M – 15 … 250 ln/min
F-123M – 200 … 1250 ln/min
van điều khiển lưu lượng Bronkhorst PN 100 bar
F-210CV – 0,7 … 9 mln/min
F-211CV – 0,008 … 25 ln/min
F-211AV – 20 … 100 ln/min
F-212AV – 40 … 250 ln/min
F-213AV – 200 … 1670 ln/min
đồng hồ đo lưu lượng Bronkhorst PN 400 bar
F-230M – 10 … 500 mln/min
F-231M – 0,5 … 10 ln/min
F-231M – 0,5 … 10 ln/min
F-232M – 10 … 100 ln/min
PN 400 bar
F-130M – 10 … 15 mln/min
F-131M – 0,015 … 20 ln/min
F-131M – 0.015 … 20 ln/min
F-132M – 15 … 250 ln/min
F-133M – 200 … 1250 ln/min
Đại lý phân phối Bronkhorst tại Việt Nam PN 64 bar
F-201CM  |  0,12 … 50 ln/min
PN 100 bar
F-111CM  |  0,12 … 50 ln/min
PN 100 bar
F-110CI  |  0,014 … 9 mln/min
F-111BI  |  0,16 … 25 ln/min
F-111AI  |  0,4 … 100 ln/min
F-112AI  |  0,8 … 250 ln/min
F-113AI  |  4 … 1670 ln/min
Bộ van điều khiển lưu lượng Bronkhorst PN 200 bar
F-120MI  |  0,2 … 15 mln/min
F-121MI  |  0,3 … 20 ln/min
F-121MI  |  0,3 … 20 ln/min
F-122MI  |  0,3 … 250 ln/min
F-123MI  |  4 … 1250 ln/min
Đại lý Bronkhorst tại Việt Nam PN 400 bar
F-130MI  |  0,2 … 15 mln/min
F-131MI  |  0,3 … 20 ln/min
F-131MI  |  0,3 … 20 ln/min
F-132MI  |  0,3 … 250 ln/min
F-133MI  |  4 … 1250 ln/min
đồng hồ đo khí gas Bronkhorst PN 700 bar
F-141MI  |  0,3 … 100 ln/min
F-141MI  |  0,3 … 100 ln/min
F-142MI  |  2 … 250 ln/min
F-143MI  |  5 … 1250 ln/min
Bộ điều khiển lưu lượng Bronkhorst PN 100 bar
F-110C – 0,7 … 9 mln/min
F-111B – 0,008 … 25 ln/min
F-111AC – 20 … 100 ln/min
F-112AC – 40 … 250 ln/min
F-113AC – 200 … 1670 ln/min
van điều khiển Bronkhorst PN64
F-200CV – 0,7 … 9 mln/min
F-201CV – 0,008 … 25 ln/min
F-201AV – 20 … 100 ln/min
F-202AV – 40 … 250 ln/min
F-203AV – 200 … 1670 ln/min
PN 200 bar
F-220M – 10 … 15 mln/min
F-221M – 0,015 … 20 ln/min
F-221M – 0,015 … 20 ln/min
PN 100 bar
FG-110C    |  0,7 … 9 mln/min
FG-110CP  |  0,7 … 9 mln/min
FG-111B    |  7 … 20 mln/min
FG-111BP  |  7 … 20 mln/min
FG-111AC  |  20… 100 ln/min
PN 10 bar
FG-200CVP  |  0,7 … 9 mln/min
FG-201CVP  |  7 … 20 ln/min
FG-201CS    |  7 … 20 ln/min
FG-201CSP  |  7 … 20 ln/min
PN 64 bar
FG-200CV  |  0,7 … 9 mln/min
FG-201CV  |  7 … 20 ln/min
FG-201AV  |  20 … 100 ln/min
PN 100 bar
FG-210CV    |   0,7 … 9 mln/min
FG-210CVP  |   0,7 … 9 mln/min
FG-211CV     |  7 … 20 ln/min
FG-211CVP  |  7 … 20 ln/min
FG-211AV    |  10 … 100 ln/min
van lưu lượng Bronkhorst PN 40 bar
F-106AI  |  0,4 … 200 m3n/h
F-106BI  |  1 … 500 m3n/h
F-106CI  |  2 … 1000 m3n/h
F-106DI  |  3,6 … 1800 m3n/h
F-106EI  |  8 … 4000 m3n/h
F-106FI  |  14 … 7000 m3n/h
F-106GI  |  22 … 11000 m3n/h
F-107AI  |  0,4 … 200 m3n/h
F-107BI  |  1 … 500 m3n/h
F-107CI  |  2 … 1000 m3n/h
F-107DI  |  3,6 … 1800 m3n/h
đồng hồ đo lưu lượng khí Bronkhorst PN 100 bar
F-116AI  |  0,3 … 200 m3n/h
F-116BI  |  1 … 375 m3n/h
PN 200 bar
F-126AI  |  0,3 … 200 m3n/h
F-126BI  |  1 … 375 m3n/h
PN 400 bar
F-136AI  |  0,3 … 200 m3n/h
F-136BI  |  1 … 375 m3n/h
Đại lý Bronkhorst Vietnam PN 64 bar
F-206AI  |  0,3 … 200 m3n/h
F-206BI  |  1 … 375 m3n/h
PN 100 bar
F-216AI  |  0,3 … 200 m3n/h
F-216BI  |  1 … 375 m3n/h
PN 20 bar
D-6310  |  0,01 … 2 ln/min
D-6320  |  0,05 … 7 ln/min
D-6340  |  0,14 … 50 ln/min
D-6360  |  0,4 … 200 ln/min
D-6370  |  2 … 1000 ln/min
D-6380  |  10 … 5000 ln/min
D-6390  |  40 … 10000 ln/min
van điều khiển lưu lượng Bronkhorst PN 20 bar
D-6311  |  0,01 … 2 ln/min
D-6321  |  0,05 … 7 ln/min
D-6341  |  0,14 … 50 ln/min
D-6361/002BI  |  0,4 … 200 ln/min
EURODODO | 0,4 … 200 ln/min
D-6371/002BI  |  2 … 400 ln/min
D-6373/PILOT  |  2 … 1000 ln/min
D-6383/PILOT  |  10 … 5000 ln/min
Bộ điều khiển lưu lượng Bronkhorst PN 7 bar
D-6361/FAS  |  0,4 … 200 ln/min
PN 10 bar
D-6371/004BI  |  2 … 1000 ln/min
PN 16 bar
D-6383/BJ-1  |  17 … 5000 ln/min
PN 10 bar – IP40
F-100D   |  0,2 … 20 mln/min
F-101D   |  0,42 … 2,1 ln/min
F-101E   |  0,028 … 12 ln/min
F-102D   |  0,28 … 25 ln/min
F-102E  |  0,17 … 50 ln/min
F-103D   |  0,8 … 150 ln/min
F-103E   |  0,9 … 200 ln/min
Bộ van điều khiển lưu lượng Bronkhorst PN 10 bar – IP65
F-100DI  |  0,2 … 20 mln/min
F-101DI  |  0,42 … 2,1 ln/min
F-101EI  |  0,028 … 12 ln/min
F-102DI  |  0,28 … 25 ln/min
F-102EI  |  0,17 … 50 ln/min
F-103DI  |  0,8 … 150 ln/min
F-103EI  |  0,9 … 200 ln/min
F-106Z   |  0,2 … 1000 m3n/h
F-107Z   |  0,2 … 1000 m3n/h
đồng hồ đo gas Bronkhorst PN 10 bar – IP40
F-200DV  |  0,2 … 20 mln/min
F-201DV  |  0,42 … 2,1 ln/min
F-201EV  |  0,028 … 12 ln/min
F-202DV  |  0,28 … 25 ln/min
F-202EV  |  0,17 … 50 ln/min
F-201DS  |  0,42 … 2,1 ln/min
F-201ES  |  0,028 … 12 ln/min
PN 10 bar – IP65
F-200DI   |  0,2 …20 mln/min
F-201DI   |  0,42 … 2,1 ln/min
F-201EI   |  0,028 … 12 ln/min
F-202DI   |  0,28 … 25 ln/min
F-202EI   |  0,17 … 50 ln/min
van Bronkhorst PN 100 bar
F-110CX  |  0,15 … 10 mln/min
F-111BX  |  0,3 … 20 ln/min
F-111AX  | 0,1 … 100 ln/min
F-112AX  |  0,8 … 250 ln/min
F-113AX  |  4 … 1250 ln/min
F-116AX  |  0,4 … 200 m3n/h
F-116BX  |  1 … 500 m3n/h
PN 200 bar
F-120MX  |  0,15 … 10 mln/min
F-121MX  |  0,3 … 20 ln/min
F-121MX  |  0,3 … 20 ln/min
F-122MX  |  0,3 … 250 ln/min
F-123MX  |  4 … 1250 ln/min
F-126AX  |  0,4 … 200 m3n/h
F-126BX  |  1 … 500 m3n/h
PN 400 bar
F-130MX  |  0,15 … 10 mln/min
F-131MX  |  0,3 … 20 ln/min
F-131MX |  0,3 … 20 ln/min
F-132MX  |  0,3 … 250 ln/min
F-133MX  |  4 … 1250 ln/min
F-136AX   |  0,4 … 200 m3n/h
PN 40 bar
F-106AX  |  0,4 … 200 m3n/h
F-106BX  |  1 … 500 m3n/h
F-106CX  |  2 … 1000 m3n/h
F-106DX  |  3,6 … 1800 m3n/h
F-106EX  |  8 … 4000m3n/h
F-106FX  |  14 … 7000 m3n/h
F-106GX  |  22 … 11000 m3n/h
F-107AX  |  0,4 … 200 m3n/h
F-107BX  |  1 … 500 m3n/h
F-107CX  |  2 … 1000 m3n/h
F-107DX  |  3,6 … 1800 m3n/h
PN 64 bar
F-200CX  |  0,18 … 10 mln/min
F-201CX  |  0,3 … 20 ln/min
F-201AX  |  0,1 … 100 ln/min
F-202AX  |  3 … 250 ln/min
F-203AX  |  4 … 1250 ln/min
F-206AX  |  0,4 … 200 m3n/h
F-206BX  |  1 … 375 m3n/h
PN 100 bar
F-210CX  |  0,18 … 10 mln/min
F-211CX  |  0,3 … 20 ln/min
F-211AX  |  0,1 … 100 ln/min
F-212AX  |  0,6 … 250 ln/min
F-213AX  |  4 … 1250 ln/min
F-216AX  |  0,4 … 200 m3n/h
F-216BX  |  1 … 375 m3n/h
Đại lý Bronkhorst viet nam PN 400 bar
F-230MX  |  0,2 … 500 mln/min
F-231MX  |  0,01 … 10 ln/min
F-231MX  |  0,01 … 10 ln/min
F-232MX  |  0,2 … 100 ln/min
PN 10 bar – in-line style
IQF-100C    |  0 … 5 ln/min
PN 10 – top-mount style
IQFD-100C  |  0 … 5 ln/min
PN 10 bar – in-line style
IQF-200C    |  0 … 5 ln/min
PN 10 bar – top-mount style
IQFD-200C  |  0 … 5 ln/min
van Bronkhorst PN 10 bar
F-201CB  |  0,16 … 20 ln/min
F-201AB  |  0,4 … 70 ln/min
F-202BB  |  1,4 … 200 ln/min
đồng hồ đo lưu lượng khí Bronkhorst PN 10 bar – Other gases
MV-101  |  10 … 200 mln/min N2-equivalent
MV-102  |  20 … 2000 mln/min N2-equivalent
MV-104  |  0,04 … 20 ln/min N2-equivalent
MV-106  |  0,4 … 200 ln/min N2-equivalent
MV-108  |  1 … 500 ln/min N2-equivalent
PN 10 bar – Other gases
MV-301  |  10 … 200 mln/min
MV-302  |  20 … 2000 mln/min
MV-304  |  0,04 … 20 ln/min
MV-306  |  0,4 … 200 ln/min
MV-308  |  1 … 500 ln/min
PN 10 bar
MV-401  |  20 … 200 mln/min N2-equivalent
MV-402  | 20 … 2000 mln/min N2-equivalent
MV-404  |  0,04 … 20 ln/min N2-equivalent
MV-405  |  0,05 … 50 ln/min N2-equivalent
PN 10 bar – Helium
MV-391-HE  |  20 … 200 mln/min He
MV-392-HE  |  50 … 2000 mln/min He
MV-394-HE  |  0,1 … 20 ln/min He
MV-396-HE  |  0,2 … 100 ln/min He
PN 10 bar – Hydrogen
MV-391-H2  |  20 … 500 mln/min H2
MV-392-H2  |  50 … 1000 mln/min H2
MV-394-H2  |  0,1 … 10 ln/min H2
MV-396-H2  |  0,2 … 100 ln/min H2
van khí gas Bronkhorst PN 10 bar – Helium
MV-191-HE  |  20 … 200 mln/min He
MV-192-HE  |  50 … 2000 mln/min He
MV-194-HE  |  0,1 … 20 ln/min He
MV-196-HE  |  0,2 … 100 ln/min He
PN 10 bar – Hydrogen
MV-191-H2  |  20 … 200 mln/min H2
MV-192-H2  |  50 … 1000 mln/min H2
MV-194-H2  |  0,1 … 10 ln/min H2
MV-196-H2  |  0,2 … 100 ln/min H2
Bộ van điều khiển lưu lượng Bronkhorst PN 100 bar
M15  |  0,2 … 300 kg/h
PN 200 bar
ML120V00  |  0,05 … 200 g/h
M12  |  0,1 … 200 g/h
M13  |  1 … 2000 g/h
M14  |  0,03 … 30 kg/h
PN 100 bar
M12V10I  |  0,1 … 200 g/h
M12V11I  |  0,1 … 200 g/h
M13V10I  |  1 … 2000 g/h
M13V11I  |  1 … 2000 g/h
M14V10I  |  0,03 … 30 kg/h
M14V11I  |  0,03 … 30 kg/h
PN 5 bar
ML120V21  |  0,05 … 200 g/h
PN 100 bar
M55  |  0,5 … 600 kg/h
van gas Bronkhorst PN 200 bar
M54  |  0,2 … 100 kg/h
PN 107 bar
XM14  |  0,03 … 30 kg/h
PN 138 bar
XM12  |  0,1 … 200 g/h
XM13  |  1 … 2000 g/h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *