B-METERS Vietnam Đại lý đồng hồ đo lưu lượng Bmeters Italy

B-METERS VIETNAM

Đại Lý Đồng Hồ Đo Lưu Lượng B-Meters Vietnam

Đại lý B-Meters tại Việt Nam – B-Meters Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối đồng hồ đo lưu lượng B-Meters, đồng hồ nước B-Meters, lưu lượng kế BMeters, van lưu lượng, bộ điều khiển nhiệt độ, bộ khuếch đại tín hiệu BMeters, cáp nối, đồng hồ điện từ BMeters, cảm biến nhiệt độ B-Meters, bộ chuyển đổi mức, thiết bị máy đo năng lượng nhiệt độ siêu âm…

B-Meters xuất xứ Ý

Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành toàn quốc

Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn B-Meters Italy

Tham khảo thêm: COMMON Vietnam Đại lý đồng hồ đo lưu lượng khí Common Poland

Type Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Nước B-Meters Thông Dụng Ở Viet Nam

Bộ truyển thông Mbus B-meter RFM-MB1 BMETERS Model: IWM-TX3 và RFM-RBT M-Bus của B-Metters RFM-MB1 Modulo M-BUS đồng hồ đo lưu lượng B METTERS GMDM+IWM-PL3  B METERS HYDRODIGIT-S1 DIGITAL COLD WATER METER HYDRODIGIT 15/20
B METERS LORAWAN SYSTEMS RFM-LR1,IWM-LR3,IWM-LR4,GSD-TX
LORAWAN NETWORK DEVICES
RFM-LR1 LoRaWAN transmission module suitable for all water meters model GSD8-I
IWM-LR3 LoRaWAN transmission module suitable for all water meters model GMDM-I ,GMB-RP-I,GMB-I
IWM-LR4 LoRaWAN transmission module suitable for all water meters model WDE-K50
GSD-TX LoRaWAN transmission module suitable for model GSD-TX
B METERS RFM-RX2 WIRELESS M-BUS RECEIVER / CONFIGURATOR RFM-RX2
B METERS RFM-C3 WIRELESS MBUS GATEWAY RFM-C3
B METERS RFM-RPT3 WIRELESS MBUS SIGNAL REPEATER RFM-RPT3
B METERS RFM-RBT WIRELESS M-BUS RECEIVER RFM-RBT
B METERS WDE-K50
WDE-K50 AF50
WDE-K50 AF65
WDE-K50 AF80
WDE-K50 AF100
WDE-K50 AF125
WDE-K50 AF150
WDE-K50 AF200
B METERS MODBUS CONVERTER MB-CR-64
B METERS HYDROCAL-M3 COMPACT HEAT METER HYDROCAL-M3 0.6 – 2.5
HYDROCAL -M3-0.6
HYDROCAL -M3-1.5
HYDROCAL -M3-2.5
WDE-K50 AC 50
WDE-K50 AC 65
WDE-K50 AC 80
WDE-K50-AC 100
WDE-K50 AC 125
WDE-K50 AC 150
WDE-K50 AC 200
EURODODO.COM
B METERS MB MBUS CONCENTRATOR MB-MASTER
B METERS RFM-MB1 WIRED MBUS MODULE FOR GSD8 WATER METERS
TAN-X5 50/200
MW50 – IR 50mm 16 2.8 70
MW65 – IR 65mm 16 4 100
MW80 – IR 80mm 16 6 150
MW100 – IR 100mm 16 10 250
MW125 – IR 125mm 16 14 350
MW150 – IR 150mm 16 20 500
MW200 – IR 200mm 16 36 900
MW250CPF K100 1 pulse = 10,000 litres 10” flanged PN16 7.88 400 630
MW300CPF K100 1 pulse = 10,000 litres 12” flanged PN16 12.50 600 1000
MW400CPF K100 1 pulse = 10,000 litres 14” flanged PN16 20 1000 1600
MW500CPF K100 1 pulse = 10,000 litres 16” flanged PN16 31.3 1500 2500
GMDM-I AF 15 Direct read c/w ½” BSPT unions 25 2.5 R100
GMDM-I AF 20 Direct read c/w ¾” BSPT unions 40 4.0 R100
GMDM-I AF 25 Direct read c/w 1” BSPT unions 63 6.3 R100
GMDM-I AF 30 Direct read c/w 1¼” BSPT unions 100 10.0 R100
GMDM-I AF 40 Direct read c/w 1½” BSPT unions 160 16.0 R100
GMDM/-I AF 50 Direct read c/w 2” BSPT unions 250 25.0 R100
GMDM-I A15 1pulse = 10 litre c/w ½” BSPT unions 25 R160 R100
GMDM-I AF20 1pulse = 10 litre c/w ¾” BSPT unions 40 R160 r100
GMDM-I AF25 1pulse = 10 litre c/w 1” BSPT unions 63 R160 R100
GMDM-I AF30 1pulse = 10 litre c/w 1¼” BSPT unions 100 R160 R100
GMDM-I AF40 1pulse = 10 litre c/w 1½” BSPT unions 160 R160 R100
GMDM-I AF50 1pulse = 10 litre c/w 2” BSPT unions 250 R160 R100
IWM-PL3 pulse module
IWM-MB3 Mbus module
IWM – TX3 Wireless Mbus module
GSD8/15 Direct read c/w ½” BSPT unions 25 R100-H 2.5
GSD8/20 Direct read c/w ¾” BSPT unions 40 R100-H 4
GSD8/15P 1pulse = 1litre c/w ½” BSPT unions 25 R100-H 2.5
GSD8/20P 1pulse = 1litre c/w ¾” BSPT unions 40 R100-H 4
GMDM-I AC 15 1 pulse = 10 litres c/w ½” BSPT unions 250 2.5 145
GMDM-I AC 20 1 pulse = 10 litres c/w ¾” BSPT unions 40 4.0 190
GMDM-I AC 25 1 pulse = 10 litres c/w 1” BSPT unions 63 6.3 260
GMDM-I-AC 30 1 pulse = 10 litres c/w 1¼” BSPT unions 100 10.0 260
GMDM-I AC 40 1 pulse = 10 litres c/w 1½” BSPT unions 160 16.0 300
GMDM-I AC 50 1 pulse = 10 litres c/w 2” BSPT unions 260 25.0 300
GSD8/15 Direct Read c/w ½” BSPT unions 25 R100 -H 2.5
GSD8/20 Direct Read c/w ¾” BSPT unions 40 R100 -H 4.0
GSD8/15P 1 pulse = 1 litre c/w ½” BSPT unions 25 R100 -H 2.5
GSD8/20P 1 pulse = 1 litre c/w ¾” BSPT unions 40 R100 -H 4.0 Quý khách quan tâm đồng hồ đo lưu lượng B-Meters, đồng hồ nước B-Meters, lưu lượng kế BMeters, van lưu lượng, bộ điều khiển nhiệt độ, bộ khuếch đại tín hiệu BMeters, cáp nối, đồng hồ điện từ BMeters, cảm biến nhiệt độ B-Meters, bộ chuyển đổi mức, thiết bị máy đo năng lượng nhiệt độ siêu âm. Vui lòng liên hệ đại lý B-Meters Vietnam để được hỗ trợ nhanh chóng.

Nguồn nhập khẩu chính hãng: www.bmeters.com

2 những suy nghĩ trên “B-METERS Vietnam Đại lý đồng hồ đo lưu lượng Bmeters Italy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *