Đại lý Barksdale tại Việt Nam là công ty nào?

Đại lý Barksdale

Giới thiệu về thương hiệu Barksdale Barksdale là thương hiệu sản xuất van cảm biến công tắc áp lực từ năm 1949. Ngày nay đại lý Barksdale có mặt trên khắp thế giới, trong đó Việt Nam là một thị trường tiềm năng của các sản phẩm Barksdale. Barksdale Inc. có trụ sở chính đặt […]

Barksdale Vietnam Đại lý công tắc áp suất Barksdale USA

Đại Lý Barksdale Vietnam Đại lý Barksdale Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối công tắc Barksdale dòng công tắc áp suất Barksdale, van giảm áp, cảm biến nhiệt độ, cảm biến áp suất, đầu dò áp suất, van áp suất, đầu dò áp lực, đồng hồ hiển thị, bộ điều khiển… Xem thêm: Nolta […]