MISTRAL-logo-eurododo

Đại lý phân phối quạt Mistral tại Việt Nam

Công ty TNHH EURODODO tự hào là đại lý phân phối fan quạt Mistral tại Việt Nam (Mistral Vietnam) sản phẩm quạt công nghiệp của Mistral Aspiratori Ventilatori Srl gồm: Quạt ly tâm, quạt hút, quạt thổi.

MISTRAL Aspiratori Ventilatori Srl có trụ sở tại Barlassina (MB) nước Ý, đã hoạt động hơn 50 năm với việc thiết kế và chế tạo quạt công nghiệp xoắn ốc và ly tâm dạng ống dẫn phục vụ thị trường khắp thế giới.

Thông tin bán quạt Mistral của đại lý Eurododo

✅ Thương hiệu ⭐ Mistral
✅ Đại lý phân phối ⭐ Công ty TNHH EURODODO
✅ Địa chỉ ⭐ 6/33/7/4 Đường Vườn Lài P. An Phú Đông Q.12 TP.HCM
✅ Liên hệ ⭐ Kinhdoanh@eurododo.com
✅ Số điện thoại ⭐ 0374008015 (có zalo)
✅ Nơi nhập ⭐ Italy (nước Ý)
✅ Thuế VAT ⭐ 10%
✅ Thuế cho DNCX ⭐ 0%
✅ Tên hàng ⭐ Quạt công nghiệp
✅ Phụ tùng ⭐ Động cơ điện

⭐ Cánh quạt

⭐ Hộp cánh âm / Bộ giảm thanh

⭐ Khớp nối

⭐ Bộ lọc

⭐ Bộ điều khiển

⭐ Thắng phanh

✅ Thị trường bán hàng ⭐ Lãnh thổ Việt Nam
✅ Chứng nhận CO/CQ ⭐ 
✅ Bảo hành ⭐ 12 tháng bởi Mistral Aspiratori Ventilatori Srl

Các loại quạt công nghiệp của hãng Mistral

Series quạt công nghiệp Model 1 Model 2
SERIE N
Centrifugal fans for low pressures and low flow rates
Rate::
m³/s: 0,017 ÷ 0,7 – m³/h: 60 ÷ 2.500
Pressure::
Pa: 59 ÷ 1.472 – mm. H2O: 6 ÷ 150
N 202
N 252
N 302
N 402
N 404
N 502
N 502/1
N 304
N 504
N 552
N 552/1
N 554
N 606
N 608
N 602
N 602/1
N 604
N202
N252
N302
N402
N404
N502
N502/1
N304
N504
N552
N552/1
N554
N606
N608
N602
N602/1
N604
SERIE NP
Centifugal fans for medium pressures and low flow rates.
Rate::
m³/s: 0,014 ÷ 0,33 – m³/h: 50 ÷ 1.200
Pressure::
Pa: 491 ÷ 3.728 – mm. H²O: 50 ÷ 380
NP 16
NP 20
NP 25
NP 28
NP 30
NP 35
NP 40
NP16
NP20
NP25
NP28
NP30
NP35
NP40
SERIE B
Centrifugal fans for low pressures and medium and high flow rates.
Rate::
m³/s: 0,11÷ 5,56 – m³/h: 400 ÷ 20.000
Pressure::
Pa: 147 ÷ 1.472 – mm. H²O: 15 ÷ 150
B 20/1
B 20/2
B 20/3
B 25/1
B 25/2
B 25/3
B 30/1
B 30/2
B 30/3
B 35/1
B 35/2
B 35/3
B 35/4
B 40/1
B 40/2
B 40/3
B 40/4
B 45/1
B 45/2
B 45/3
B 45/4
B 45/5
B 50/1
B 50/2
B 50/3
B 50/4
B 50/5
B 55/1
B 55/2
B 55/3
B 55/4
B 55/5
B 60/1
B 60/2
B 60/3
B 60/4
B 60/5
B20/1
B20/2
B20/3
B25/1
B25/2
B25/3
B30/1
B30/2
B30/3
B35/1
B35/2
B35/3
B35/4
B40/1
B40/2
B40/3
B40/4
B45/1
B45/2
B45/3
B45/4
B45/5
B50/1
B50/2
B50/3
B50/4
B50/5
B55/1
B55/2
B55/3
B55/4
B55/5
B60/1
B60/2
B60/3
B60/4
B60/5
SERIE BR / BRQ
Centrifugal fans for low and medium pressures and medium and high flow rates.
Rate::
m³/s: 0,25 ÷ 26,3 – m³/h: 900 ÷ 95.000
BR 25
BR 28
BR 31/1
BR 31/2
BR 35/1
BR 35/2
BR 40/1
BR 40/2
BR 45/1
BR 45/2
BR 50/1
BR 50/2
BR 50/3
BR 56/1
BR 56/2
BR 63/1
BR 63/2
BR 71/1
BR 71/2
BR 80/1
BR 80/2
BR 90/1
BR 90/2
BRQ 25
BRQ 28
BRQ 31/1
BRQ 31/2
BRQ 35/1
BRQ 35/2
BRQ 40/1
BRQ 40/2
BRQ 45/1
BRQ 45/2
BRQ 50/1
BRQ 50/2
BRQ 50/3
BRQ 56/1
BRQ 56/2
BRQ 63/1
BRQ 63/2
BRQ 71/1
BRQ 71/2
BRQ 80/1
BRQ 80/2
BRQ 90/1
BRQ 90/2
BR25
BR28
BR31/1
BR31/2
BR35/1
BR35/2
BR40/1
BR40/2
BR45/1
BR45/2
BR50/1
BR50/2
BR50/3
BR56/1
BR56/2
BR63/1
BR63/2
BR71/1
BR71/2
BR80/1
BR80/2
BR90/1
BR90/2
BRQ25
BRQ28
BRQ31/1
BRQ31/2
BRQ35/1
BRQ35/2
BRQ40/1
BRQ40/2
BRQ45/1
BRQ45/2
BRQ50/1
BRQ50/2
BRQ50/3
BRQ56/1
BRQ56/2
BRQ63/1
BRQ63/2
BRQ71/1
BRQ71/2
BRQ80/1
BRQ80/2
BRQ90/1
BRQ90/2
SERIE M
Centrifugal fans for medium pressures and medium flow rates.
Rate::
m³/s: 0,11 ÷ 2,64 – m³/h: 400 ÷ 9.500
Pressure::
Pa: 981 ÷ 3.728 – mm. H²O: 100 ÷ 380
M 20/1
M 20/2
M 25/1
M 25/2
M 25/3
M 30/1
M 30/2
M 30/3
M 35/1
M 35/2
M 35/3
M20/1
M20/2
M25/1
M25/2
M25/3
M30/1
M30/2
M30/3
M35/1
M35/2
M35/3
SERIE MRS
Centrifugal fans for medium-low pressures and medium-high flow rates.
Rate::
m³/s: 0,11 ÷ 13,90 – m³/h: 400 ÷ 50.000
Pressure::
Pa: 147 ÷ 5.200 – mm. H²O: 15 ÷ 530
MRS 31/1
MRS 31/2
MRS 31/3
MRS 35/1
MRS 35/2
MRS 35/3
MRS 35/4
MRS 40/1
MRS 40/2
MRS 45/1
MRS 45/2
MRS 45/3
MRS 50/1
MRS 50/2
MRS 50/3
MRS 56
MRS 63
MRS31/1
MRS31/2
MRS31/3
MRS35/1
MRS35/2
MRS35/3
MRS35/4
MRS40/1
MRS40/2
MRS45/1
MRS45/2
MRS45/3
MRS50/1
MRS50/2
MRS50/3
MRS56
MRS63
SERIE MR / MRQ
Centrifugal fans for medium-low pressures and medium-high flow rates.
Rate::
m³/s: 0,11 ÷ 13,90 – m³/h: 400 ÷ 50.000
Pressure::
Pa: 147 ÷ 5.200 – mm. H²O: 15 ÷ 530
MR 25
MR 31/1
MR 31/2
MR 31/3
MR 35/1
MR 35/2
MR 35/3
MR 35/4
MR 40/1
MR 40/2
MR 40/3
MR 40/4
MR 45/1
MR 45/2
MR 45/3
MR 45/4
MR 50/1
MR 50/2
MR 50/3
MR 50/4
MR 56/1
MR 56/2
MR 56/3
MR 63
MR 71/1
MR 71/2
MR 80/1
MR 80/2
MR 90/1
MR 90/2
MRQ 25
MRQ 31/1
MRQ 31/2
MRQ 31/3
MRQ 35/1
MRQ 35/2
MRQ 35/3
MRQ 35/4
MRQ 40/1
MRQ 40/2
MRQ 40/3
MRQ 40/4
MRQ 45/1
MRQ 45/2
MRQ 45/3
MRQ 45/4
MRQ 50/1
MRQ 50/2
MRQ 50/3
MRQ 50/4
MRQ 56/1
MRQ 56/2
MRQ 56/3
MRQ 63
SERIE MRL
Centrifugal fans for medium-low pressures and medium-high flow rates.
Rate::
m³/s: 0,11 ÷ 13,90 – m³/h: 400 ÷ 50.000
Pressure::
Pa: 147 ÷ 5.200 – mm. H²O: 15 ÷ 530
MRL 31/1
MRL 31/2
MRL 31/3
MRL 35/1
MRL 35/3
MRL 35/4
MRL 40/1
MRL 40/3
MRL 45/1
MRL 45/2
MRL 50/1
MRL 50/2
MRL 50/4
MRL 56/1
MRL 63/1
MRL 63/2
SERIE AS
Centrifugal fans for medium-high pressures and medium flow rates.
Rate::
m³/s: 0,02 ÷ 4,44 – m³/h: 72 ÷ 16.000
Pressure::
Pa: 491 ÷ 10.301 – mm. H²O: 50 ÷ 1.050
AS 20
AS 25
AS 30
AS 35
AS 40
AS 45
AS 50
AS 55
AS 60
AS20
AS25
AS30
AS35
AS40
AS45
AS50
AS55
AS60
SERIE A
Centrifugal fans for medium-high pressures and medium flow rates.
Rate::
m³/s: 0,02 ÷ 4,44 – m³/h: 72 ÷ 16.000
Pressure::
Pa: 491 ÷ 10.301 – mm. H²O: 50 ÷ 1.050
A 20
A 25
A 30
A 35/1
A 35/2
A 40/1
A 40/2
A 45/1
A 45/2
A 50/1
A 50/2
A 55/1
A 55/2
A 60/1
A 60/2
A 60/3
A 65/1
A 65/2
A 71/1
A 71/2
A 71/3
A 71/4
A 80/1
A 80/2
A 90/1
A 90/2
A20
A25
A30
A35/1
A35/2
A40/1
A40/2
A45/1
A45/2
A50/1
A50/2
A55/1
A55/2
A60/1
A60/2
A60/3
A65/1
A65/2
A71/1
A71/2
A71/3
A71/4
A80/1
A80/2
A90/1
A90/2
SERIE AL
Centrifugal fans for medium-high pressures and medium flow rates.
Rate::
m³/s: 0,02 ÷ 4,44 – m³/h: 72 ÷ 16.000
Pressure::
Pa: 491 ÷ 10.301 – mm. H²O: 50 ÷ 1.050
AL 20
AL 25
AL 30/1
AL 30/2
AL 35/1
AL 35/2
AL 40/1
AL 40/2
AL 45/1
AL 45/2
AL 50/1
AL 50/2
AL 50/3
AL 55/1
AL 55/2
AL 55/3
AL 60/1
AL 60/2
AL 60/3
AL20
AL25
AL30/1
AL30/2
AL35/1
AL35/2
AL40/1
AL40/2
AL45/1
AL45/2
AL50/1
AL50/2
AL50/3
AL55/1
AL55/2
AL55/3
AL60/1
AL60/2
AL60/3
SERIE AR
Centrifugal fans for medium-high pressures and medium flow rates.
Rate::
m³/s: 0,10 ÷ 7,80 – m³/h: 360 ÷ 28.000
Pressure::
Pa: 589 ÷ 18.600 – mm. H²O: 60 ÷ 1.900
AR 31
AR 35
AR 40
AR 45
AR 50/1
AR 50/2
AR 57/1
AR 57/2
AR 63/1
AR 63/2
AR 71/1
AR 71/2
AR 71/3
AR 80/1
AR 80/2
AR 80/3
AR 80/4
AR 80/5
AR 90/1
AR 90/2
AR 90/3
AR 90/4
AR31
AR35
AR40
AR45
AR50/1
AR50/2
AR57/1
AR57/2
AR63/1
AR63/2
AR71/1
AR71/2
AR71/3
AR80/1
AR80/2
AR80/3
AR80/4
AR80/5
AR90/1
AR90/2
AR90/3
AR90/4
SERIE ARL
Centrifugal fans for medium-high pressures and medium flow rates.
Rate::
m³/s: 0,10 ÷ 7,80 – m³/h: 360 ÷ 28.000
Pressure::
Pa: 589 ÷ 18.600 – mm. H²O: 60 ÷ 1.900
ARL 31
ARL 35/1
ARL 35/2
ARL 40/2
ARL 45/1
ARL 45/2
ARL 50/1
ARL 50/2
ARL 57/1
ARL 57/2
ARL 63/1
ARL 63/2
ARL 71/1
ARL 71/2
ARL 71/3
ARL31
ARL35/1
ARL35/2
ARL40/2
ARL45/1
ARL45/2
ARL50/1
ARL50/2
ARL57/1
ARL57/2
ARL63/1
ARL63/2
ARL71/1
ARL71/2
ARL71/3
SERIE H
Centrifugal fans for high pressures and low flow rates.
Rate::
m³/s: 0,019 ÷ 1,83 – m³/h: 70 ÷ 6.600
Pressure::
Pa: 1.472 ÷ 17.952 – mm. H²O: 150 ÷ 1.830
H 30
H 35
H 40
H 45/1
H 45/2
H 50/1
H 50/2
H 55/1
H 55/2
H 60/1
H 60/2
H 65/1
H 65/2
H 70/1
H 70/2
H 80/1
H 80/2
H 90/1
H 90/2
H30
H35
H40
H45/1
H45/2
H50/1
H50/2
H55/1
H55/2
H60/1
H60/2
H65/1
H65/2
H70/1
H70/2
H80/1
H80/2
H90/1
H90/2
SERIE HL
Centrifugal fans for high pressures and low flow rates.
Rate::
m³/s: 0,019 ÷ 1,83 – m³/h: 70 ÷ 6.600
Pressure::
Pa: 1.472 ÷ 17.952 – mm. H²O: 150 ÷ 1.830
HL 30
HL 35
HL 40
HL 45/1
HL 45/2
HL 50/1
HL 50/2
HL 55/1
HL 55/2
HL 55/3
HL 60/1
HL 60/2
HL 60/3
HL 65/2
HL 65/3
HL 70/1
HL 70/2
HL 70/3
HL30
HL35
HL40
HL45/1
HL45/2
HL50/1
HL50/2
HL55/1
HL55/2
HL55/3
HL60/1
HL60/2
HL60/3
HL65/2
HL65/3
HL70/1
HL70/2
HL70/3
SERIE HR
Centrifugal fans for high pressures and low flow rates and low noise level.
Rate::
m³/s: 0,04 ÷ 1,39 – m³/h: 150 ÷ 5.000
Pressure::
Pa: 3.335 ÷ 16.677 – mm. H²O: 340 ÷ 1.700
HR 45/1
HR 45/2
HR 50/1
HR 50/2
HR 56/1
HR 56/2
HR 63/1
HR 63/2
HR 67/1
HR 67/2
HR 71/1
HR 71/2
HR 80/1
HR 80/2
HR 90/1
HR 90/2
HR45/1
HR45/2
HR50/1
HR50/2
HR56/1
HR56/2
HR63/1
HR63/2
HR67/1
HR67/2
HR71/1
HR71/2
HR80/1
HR80/2
HR90/1
HR90/2
SERIE HRL
Centrifugal fans for high pressures and low flow rates and low noise level.
Rate::
m³/s: 0,04 ÷ 1,39 – m³/h: 150 ÷ 5.000
Pressure::
Pa: 3.335 ÷ 16.677 – mm. H²O: 340 ÷ 1.700
HRL 45/1
HRL 45/2
HRL 50/1
HRL 50/2
HRL 56/1
HRL 56/2
HRL 63/1
HRL 63/2
HRL 67/1
HRL 67/2
HRL 71/1
HRL 71/2
HRL45/1
HRL45/2
HRL50/1
HRL50/2
HRL56/1
HRL56/2
HRL63/1
HRL63/2
HRL67/1
HRL67/2
HRL71/1
HRL71/2
SERIE HI/P
Centrifugal fans high pressure, medium/low capacity and low sound level.
Rate::
m³/s: 0,08 ÷ 2,36 – m³/h: 288 ÷ 8.496
Pressure::
Pa: 3.050 ÷ 17.210 – mm. H²O: 311 ÷ 1.754
SERIE HI/N
Centrifugal fans for high pressure, medium/low capacity and low sound level.
Rate::
m³/s: 0,11 ÷ 1,90 – m³/h: 396 ÷ 6.840
Pressure::
Pa: 3.850 ÷ 16.100 – mm. H²O: 392 ÷ 1.641
SERIE TC
V-belt drive fans arrangement.
PLUG FAN C SERIES
High performance centrifugal impellers
Rate::
De 1500 ÷ 8000 m³/h
Pressure::
De 150 ÷ 2500 Pa
C 31
C 35
C 40
C 45
C 50
C 56
C 63
C 71
C31
C35
C40
C45
C50
C56
C63
C71
TCR
Centrifugal roof extractors.
Rate::
m³/s: 0,097 ÷ 5,56 – m³/h: 350 ÷ 20.000
Pressure::
Pa: 0 ÷ 637 mm. H²O: 0 ÷ 65
SERIE MVP
Axial wall fans.
Rate::
m³/s: 0,14 ÷ 4,86 m³/h: 500 ÷ 17.500
Pressure::
Pa: 0 ÷ 216 mm. H²O: 0 ÷ 22
SERIE TDAP
Plastic material ducted axial-flow fans.
Rate::
m³/s: 0,22 ÷ 6,67 m³/h: 800 ÷ 24.000
Pressure::
Pa: 0 ÷ 800 mm. H2O: 0 ÷ 82
SERIE TDA-TDA/C
Ducted axial fans with long casing and with short casing.
Rate::
m³/s: 0,042 ÷ 14,25 m³/h: 150 ÷ 51.300
Pressure::
Pa: 0 ÷ 540 – mm. H²O: 0 ÷ 55
SERIE O / Q
Helicoidal fans
Rate::
m³/s: 0,17 ÷ 4,86 m³/h: 600 ÷ 17.500
Pressure::
Pa: 0 ÷ 216 mm. H²O: 0 ÷ 22
SERIE N/SV
Centrifugal fans for high temperature.
Rate::
m³/s: 0,017 ÷ 0,7 – m³/h: 60÷2.500
Pressure::
Pa: 59 ÷ 1.472 – mm. H2O: 6 ÷ 150

Các thương hiệu khác quạt Mistral có giá tốt tại Eurododo:

BRINKMANN

WICHITA CLUTCH

WILCOXON

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.