RƠ LE AN TOÀN LÀ GÌ – Tìm hiểu về Safety Relay

rơ le an toàn

Rơ le an toàn là gì? What is Safety relay Rơ le an toàn (Safety relay) hay rơle bảo vệ là thiết bị thực hiện các chức năng an toàn. Trong trường hợp xảy ra sự cố, rơ le an toàn sẽ hoạt động để thực hiện chức năng của nó nhằm giảm rủi ro […]