Cảm biến Durascan Vietnam Đại lý cảm biến từ tính Durascan

ĐẠI LÝ CẢM BIẾN TỪ DURASCAN VIETNAM Durascan có hơn 40 năm kinh nghiệm sản xuất đầu cảm biến từ Durascan chất lượng cao, đạt các tiêu chuẩn khắt khe của thế giới. Durascan của World Magnetics với các ứng dụng cảm biến từ tính Durascan bao gồm: Đầu đọc thẻ từ ISO Cảm biến […]