uhing-logo

Đại lý phân phối thiết bị Uhing tại Vietnam

Đại lý Uhing Vietnam – Công ty TNHH EURODODO là nhà phân phối chính hãng thiết bị Uhing Germany: bộ rải dây, Rolling ring gear, Motion Drive system, Clamping, Bộ rải dây, thiết bị kẹp và căng sợi, Con lăn, Ổ lăn, cảm biến căng sợi, thanh dẫn động, bộ điều khiển vòng lăn, hộp số bánh răng vòng lăn, bộ truyền động, bộ điều khiển lực kéo…

  • Rolling ring gear
  • Motion Drive system
  • Rolling nut
  • Timing belt drive
  • Clamping and tensioning elements
  • Rolling ring drive
  • Motion Drive
  • Non-Contact Flange Detecting System
  • Guide system
  • Linear drive nut
  • Z-Drive
  • Clamping systems Easylock
  • Clamping systems U-Clip

Thông tin bán hàng của đại lý Uhing Eurododo

✅ Thương hiệu ⭐ UHING
✅ Tên hàng ⭐ Bộ rải dây

⭐ Thiết bị kẹp và căng sợi

⭐ Con lăn / Ổ lăn

⭐ Thanh dẫn động

⭐ Bộ điều khiển vòng lăn

⭐ Hộp số bánh răng vòng lăn

⭐ Bộ truyền động

⭐ Bộ điều khiển lực kéo

✅ Đại lý phân phối ⭐ Công ty TNHH EURODODO
✅ Địa chỉ ⭐ 6/33/7/4 Đường Vườn Lài P. An Phú Đông Q.12 TP.HCM
✅ Liên hệ ⭐ Kinhdoanh@eurododo.com
✅ Số điện thoại ⭐ 0374008015
✅ Giờ làm việc ⭐ Thứ 2-6: 8 giờ – 17 giờ; Thứ 7: 8 giờ – 12 giờ
✅ Tình trạng hàng ⭐ Mới 100%
✅ Hỗ trợ lắp đặt tận nơi ⭐ Có
✅ Kho hàng ⭐ Tại địa chỉ công ty (TPHCM)
✅ Bảo hành ⭐ 12 tháng theo tiêu chuẩn của hãng

Type thiết bị Uhing thông dụng ở Việt Nam

RG3-30-2MCRFX Joachim Uhing RG4-22-2MCRF RGK3-15-0
213300001 Uhing RG3-30-2MCRF RS3-08-4
RG3L-30-2MCRFX Joachim RG4-30-2MCRF RS4-08-4
RG4-15-2MCRF Joachim RG3-40-2MCRF RS3-10-4
RG3L-30-2MCRF Joachim RG4-40-2MCRF RS4-10-4
RG4-40-2MCRF Uhing Scroll Gear RG3-50-2MCRF RS4-15-4
Uhing Easylock 549203003 El III-20-S-00 RG3L -15-2 MCRF RS4-20-4
RG3-15-2MCRF RG3152MCRF Linear Drive RG3R-15-2 MCRF RS4-25-4
Maxim Uhing Linear Motion Drive RG4L -15-2 MCRF RS4-35-4
DIASAH066 153068 57150001 RG4R-15-2 MCRF RS4-50-3
AZ2000-015MR3-1100-X RG3L -20-2 MCRF RS4-60-3
Easy-Lock EL III-15-S-00 Clamping Spindle Lock RG3R-20-2 MCRF AZ 1040
3RG20/1MCRF AMACOIL ROLLING RING DRIVE RG4L -20-2 MCRF AZ 1040
UHING TYPE RG3-20-2MCRF RG4R-20-2 MCRF AZ 1010
RG3-15-0MCRF Rolling Ring Drive RG3L -22-2 MCRF AZ 2000
RG3-50-0VCRIFX 523500039 RG3R-22-2 MCRF AZ 2001
RG3-15-2MCRF RG4L -22-2 MCRF AZ 2004
ARG3L-15-2MCRF RG4R-22-2 MCRF AZ 2005
ARG3R-15-2MCRF RG4-50-2MCRF RGK3-20-1
ARG4L-15-2MCRF RG3-60-2MCRF RGK3-22-1
ARG4R-15-2MCRF RG3L-30-2MCRF ARG4L-50-0MCR
ARG3L-20-2MCRF RG3R-30-2MCRF ARG4R-50-0MCR
ARG3R-20-2MCRF RG4L-30-2MCRF ARG3L-60-0MCR
ARG4L-20-2MCRF RG4R-30-2MCRF ARG3R-60-0MCR
ARG4R-20-2MCRF RG3L-40-2MCRF ARG4L-60-0MCR
ARG3L-22-2MCRF RG3R-40-2MCRF ARG4R-60-0MCR
ARG3R-22-2MCRF RG4L-40-2MCRF ARG3L-80-0MCR
ARG4L-22-2MCRF RG4R-40-2MCRF ARG3R-80-0MCR
ARG4R-22-2MCRF RG4-60-2MCRF ARG4L-80-0MCR
RG4-15-2MCRF RG3-80-2MCRF ARG4R-80-0MCR
RG3-20-2MCRF RG4-80-2MCRF RGK3-15-0
RG4-20-2MCRF ARG3L-30-2MCRF RGK3-20-1
RG3-22-2MCRF ARG3R-30-2MCRF RGK3-22-1
KI3L/R-15-6 MCR ARG4L-30-2MCRF ARGK3-15-0
R PQT.EDU.VN ARG4R-30-2MCRF ARGK3-20-1
RG3L/R-15-2MCRF ARG3L-40-2MCRF ARGK3-22-1
RG4L/R-15-2MCRF ARG3R-40-2MCRF KI3R-15-6MCR
RGK3-20-1 ARG4L-40-2MCRF KI3L-15-6MCR
RG3L/R-20-2MCRF ARG4R-40-2MCRF RGK3-22-1
RG4L/R-20-2MCRF RG3L-50-0MCR RGK3-15-0
R EURODODO.COM RG3R-50-0MCR RG3L-80-0MCR
RG3L/R-22-2MCRF RG4L-50-0MCR RG3R-80-0MCR
RG4L/R-22-2MCRF RG4R-50-0MCR RG4L-80-0MCR
RG3L/R-30-2MCRF RG3L-60-0MCR RG4R-80-0MCR
RG4L/R-30-2MCRF RG3R-60-0MCR ARG3L-50-0MCR
RG3L/R-40-2MCRF RG4L-60-0MCR ARG3R-50-0MCR
RG4L/R-40-2MCRF RG4R-60-0MCR RG4L/R-60-OMCR
RG3L/R-50-OMCR RG3L/R-60-OMCR RG3L/R-80-OMCR
RG4L/R-50-OMCR Rolling ring gear RG4L/R-80-OMCR
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.