ETher-NDE-logo

Đại lý phân phối thiết bị đo ETher NDE tại Việt Nam

Công ty TNHH EURODODO là đại lý phân phối thiết bị đo ETher NDE tại Việt Nam chuyên: Bộ kiểm tra C-Scan dòng điện xoáy, Máy kiểm tra ống, thiết bị kiểm tra mối hàn, máy đo độ dẫn điện, bộ kiểm tra bánh xe máy bay, máy dò lỗ, cáp nối, đầu dò, cảm biến, màn hình hiển thị, bộ hiệu chuẩn…

Danh sách sản phẩm hãng ETher NDE

Hand Held Flaw Detectors Probes Overview
AeroCheck Surface Inspection
ETherCheck Pencil Probes (PS/PU)
PhaseCheck Sub-Surface Inspection (PUS)
RailCheck Sliding Probes (PF)
WeldCheck Hole Inspection
WeldCheck 3 Rotating Probes (PR)
Automated Inspection Rotary Drives
AmCheck Manual Bolt Hole (PB)
EmBed EC Special Probe Design
ViCTor 2.2D Weld Inspection
Tube Inspection Eurododo co., ltd
ETi-200 Weld Probe Specials
ETi-300/ETi-350 Broad Band (PUB)
SteelCheck Tube Inspection
Conductivity Meters Internal Diameter (ID)
SigmaCheck 2 Encircling (PE/PEA/PED)
Aircraft Wheel Inspection Leads / Adapters
VeeScan Test Blocks
Pulsed Eddy Current Partner Products
Maxwell PECT Echo 3D
Weld Probes (PW) Software
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.