DIGMESA-logo

Eurododo – Đại lý Digmesa tại Vietnam

Đại lý Digmesa Vietnam – công ty TNHH EURODODO phân phối tại Việt Nam sản phẩm thiết bị đo lưu lượng hãng Digmesa: cảm biến, lưu lượng kế, van, đồng hồ đo. Cụ thể gồm các sản phẩm sau:

 • EPI-MINI
 • NANO-BRASS AVS
 • NANO FLEX
 • Digmesa Flowmeter FHKSC
 • COMBISENSOR DIGITAL FHKU JG 3/8
 • Digmesa flowmeter NANO
 • Digmesa Flowmeter FHKU
 • Digmesa Flowmeter FHK
 • Digmesa Flowmeter FH
 • Flow sensor NANO INOX
 • Flow sensor NANO BRASS
 • Digmesa Flowmeter FF
 • Digmesa flowmeter EPI
 • Digmesa Flowmeter FHKU LCD
 • Digmesa flowmeter FM
 • Electronic Totalizer FC Pro
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.