Danatronics LOGO

Đại lý phân phối thiết bị Danatronics tại Việt Nam

Công ty TNHH EURODODO là đại lý phân phối thiết bị Danatronics tại Việt Nam (Danatronics Vietnam) chuyên máy đo độ dày siêu âm, thiết bị hiệu chuẩn, cáp, khớp nối, bộ sạc pin, công tắc chân, cảm biến, đầu dò…

Ultrasound Products

  • Flaw Detectors: ECHO FD, ECHO PRO
  • Corrosion Thickness Gages: ECHO 9, ECHO 8, EHC-09 Monochrome, EHC-03
  • Precision Thickness Gages: ECHO 7, ECHO 8, UPG-07 Monochrome
  • Interface Program: DataXL
  • Transducers: Dual Element Transducers, Single Element Transducers
  • Hall Effect Gages: Magnetic Thickness Gages MTG-99
  • Video Products: Videoscopes (BoresEye, DG+, DJ, SnakeEye), Push Rod Cameras (VIS200/250, VIS350, VIS700)
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.