COSA-Xentaur-logo

Đại lý phân phối thiết bị COSA Xentaur tại Việt Nam

Công ty TNHH EURODODO – Đại lý phân phối thiết bị COSA Xentaur tại Việt Nam (COSA Xentaur Vietnam) chuyên cảm biến, máy đo điểm sương, máy đo lưu lượng, van kim, bộ lọc, bộ điều áp, màn hình hiển thị, đồng hồ đo, cảm biến đo độ ẩm

Model XDT-XPH Transmitter in Adalat Explosion Proof Enclosure
Model ESS-SCVP Mission Critical Class 1 Div 1
XPH.S1.M.3000: XPH 4-Hole Atex Enclosure with 120, Sr, 420, Znr
XPH.S1.M.3500: Oem, 120, Sr, 420, Znr
XDT.S1.E.6200: Zener Kit for XPH
XPH.37.M.0002: Ex Proof Encl W/ Cover – Zener
Model LPDT-65: Loop Powered Dewpoint Transmitter with XTR-65 Sensor
Model LPDT-100: Loop Powered Dewpoint Transmitter with XTR-100 Sensor
Model LPDT-100 P: Loop Powered Dewpoint Transmitter with XTR-100 Polished Sensor
LPDT2 – 65 Non-Display
LPDT2 – 65 Display
LPDT2 – 100 Non-Display
LPDT2 – 100 Display
LPDT2 -65 Non-Display Certified
LPDT2 – 65 Display Certified
LPDT2 – 100 Non-Display Certified
LPDT2 – 100 Display Certified
LPDT2™
XPDM™
XDT™
XDT EX™
HDT™
HDT-LQ™
ESS™
XPDM™
XDT™
XPDM™
HDT™
HDT-LQ™
LPDT2™
XDT™
XDT EX™
ESS-SCVP™
XPDM™
XDT™
XDT EX™
HDT™
HDT-LQ™
ESS™
ESS-SCVP™
LPDT2™
XPDM™
XDT™
XDT EX™
ESS™
LPDT2™
XPDM™
XDT™
XDT EX™
HDT™
HDT-LQ™
ESS™
ESS-SCVP™
XDT™
XDT EX™
HDT™
HDT-LQ™
ESS™

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.