aw-lake-LOGO

Đại lý phân phối thiết bị AW-LAKE tại Việt Nam

Đại lý AW-LAKE tại Việt Nam (Aw-Lake Vietnam) – Công ty TNHH EURODODO là nhà phân phối thiết bị Aw-Lake: Đồng hồ đo lưu lượng, cảm biến, màn hình hiển thị, bộ điều khiển, máy đo lưu lượng khối khí – lỏng, cảm biến đo độ đục, bộ thu tín hiệu, máy đo độ dịch chuyển dương, đồng hồ đo lưu lượng tuabin, máy đo khối lượng TRICOR Coriolis, cảm biến lưu lượng, van điều khiển lưu lượng, công tắc dòng chảy…

Các thương hiệu tương tự có giá tốt tại Eurododo:

BRONKHORST

BROOKS Instrument

FLOMEC

FLOW-MON

Thông tin bán hàng Aw-Lake của đại lý Eurododo

✅ Thương hiệu ⭐ AW-LAKE
✅ Sản phẩm ⭐ Cảm biến đo lưu lượng

⭐ Cảm biến đo độ đục

⭐ Đồng hồ đo lưu lượng

⭐ Bộ điều khiển

⭐ Màn hình hiển thị

⭐ Máy đo lưu lượng khối

⭐ Bộ thu tín hiệu

✅ Đại lý phân phối ⭐ Công ty TNHH EURODODO
✅ Địa chỉ ⭐ 6/33/7/4 Đường Vườn Lài P. An Phú Đông Q.12 TP.HCM
✅ Liên hệ ⭐ Kinhdoanh@eurododo.com
✅ Số điện thoại ⭐ 0374008015
✅ Xuất xứ ⭐ USA
✅ Tình trạng hàng ⭐ Mới 100%
✅ Giờ làm việc ⭐ Thứ 2-6: 8 giờ – 17 giờ; Thứ 7: 8 giờ – 12 giờ
✅ Kho hàng ⭐ Tại địa chỉ công ty (TPHCM)
✅ Bảo hành ⭐ 12 tháng theo tiêu chuẩn của hãng

Model thiết bị đo Aw-Lake thông dụng ở Việt Nam

JVA-12BBV JVHS-10BBV TW-50M-100 TW-50M-100
JVA-20BBV JVHS-12BBV KIT-50M-100 KIT-50M-100
JVA-30BBV JVHS-20BBV TW-50M-250 TW-50M-250
JVA-60BBV JVHS-30BBV KIT-50M-250 KIT-50M-250
JVA-80BBV JVHS-60BBV TW-50M-515 TW-50M-515
JVA-90BBV JVHS-10TCV KIT-50M-515 KIT-50M-515
JVM-12BBV JVHS-12TCV TW-100M-100 TW-100M-100
JVM-20BBV JVHS-20TCV KIT-100M-100 KIT-100M-100
JVM-30BBV JVHS-30TCV TW-100M-250 TW-100M-250
JVM-60BBV JVHS-60TCV KIT-100M-250 KIT-100M-250
JVM-80BBV JVHS-10BBK TW-100M-515 TW-100M-515
JVM-90BBV JVHS-12BBK KIT-100M-515 KIT-100M-515
JVS-12BBV JVHS-20BBK TW-100M-1K TW-100M-1K
JVS-20BBV JVHS-30BBK KIT-100M-1K KIT-100M-1K
JVS-30BBV JVHS-60BBK TW-100M-2K TW-100M-2K
JVS-60BBV JVHS-10TCK KIT-100M-2K KIT-100M-2K
JVS-80BBV JVHS-12TCK TW-150M-6K TW-150M-6K
JVS-90BBV JVHS-20TCK KIT-150M-6K KIT-150M-6K
JVA-12BBK JVHS-30TCK TW-200M-6K TW-200M-6K
JVA-20BBK JVHS-60TCK KIT-200M-6K KIT-200M-6K
JVA-30BBK JVS-12SLGS TW-200V-6K TW-200V-6K
JVA-60BBK JVS-12SLGFS KIT-200V-6K KIT-200V-6K
JVA-80BBK JVS-20SLGS TW-200F-13K TW-200F-13K
JVA-90BBK JVS-20SLGFS KIT-200F-13K KIT-200F-13K
JVM-12BBK NJECT-05-2500 TW-300M-21K TW-300M-21K
JVM-20BBK SRZ-40-H1-S-TCV KIT-300M-21K KIT-300M-21K
JVM-30BBK SRZ-40-H2-S-TCV TW-300V-21K TW-300V-21K
JVM-60BBK SRZ-40-H3-S-TCV KIT-300V-21K KIT-300V-21K
JVM-80BBK SRZ-40-H1-E-TCV TW-400M-41K TW-400M-41K
JVM-90BBK SRZ-40-H2-E-TCV KIT-400M-41K KIT-400M-41K
JVS-12BBK SRZ-40-H3-E-TCV TW-400V-41K TW-400V-41K
JVS-20BBK SRZ-40-H1-S-TCT KIT-400V-41K KIT-400V-41K
JVS-30BBK SRZ-40-H2-S-TCT TW-600M-86K TW-600M-86K
JVS-60BBK SRZ-40-H3-S-TCT KIT-600M-86K KIT-600M-86K
JVS-80BBK SRZ-40-H1-E-TCT TW-600V-86K TW-600V-86K
JVS-90BBK SRZ-40-H2-E-TCT KIT-600V-86K KIT-600V-86K
JVA-12BBT SRZ-40-H3-E-TCT TW-800V-120K TW-800V-120K
JVA-20BBT SRZM-40TCV KIT-800V-120K KIT-800V-120K
JVA-30BBT SRZM-100TCV TW-1000V-171K TW-1000V-171K
JVA-60BBT SRZM-400TCV KIT-1000V-171K KIT-1000V-171K
JVA-80BBT SRZS-40TCV HM 003/AC HM 003/AC
JVA-90BBT SRZS-100TCV HM 004/AC HM 004/AC
JVM-12BBT SRZS-400TCV HM 005/AC HM 005/AC
JVM-20BBT SRZM-40TCT HM 006/AC HM 006/AC
JVM-30BBT SRZM-100TCT HM 007/AC HM 007/AC
JVM-60BBT SRZM-400TCT HM 009/AC HM 009/AC
JVM-80BBT SRZS-40TCT HM 011/AC HM 011/AC
JVM-90BBT SRZS-100TCT HM 013/AC HM 013/AC
JVS-12BBT SRZS-400TCT HM 017/AC HM 017/AC
JVS-20BBT SRZM-40BBV VTEK/P TRG-1120L VTEK/P TRG-1120L
JVS-30BBT SRZM-100BBV VTEK/P-EX VTEK/P-EX
JVS-60BBT SRZM-400BBV RT-30SD RT-30SD
JVS-80BBT SRZS-40BBV RT-30EX RT-30EX
JVS-90BBT SRZS-100BBV TR-1110QS-150 TR-1110QS-150
JVM-10TCK SRZS-400BBV TR-1110QS-300 TR-1110QS-300
JVM-12TCK SRZM-40BBT TR-1110QS-600 TR-1110QS-600
JVM-20TCK SRZM-100BBT TR-1110QS-900 TR-1110QS-900
JVM-30TCK SRZM-400BBT TR-1110QS-1500 TR-1110QS-1500
JVM-60TCK SRZS-40BBT TR-1120QS-150 TR-1120QS-150
JVS-10TCK SRZS-100BBT TR-1120QS-300 TR-1120QS-300
JVS-12TCK SR PQT.EDU.VN B TR-1120QS-600 TR-1120QS-600
JVS-20TCK LF03-SSBB-TP-P TR-1120QS-900 TR-1120QS-900
JVS-30TCK LF05-SSBB-TP-P TR-1120QS-1500 TR-1120QS-1500
JVS-60TCK LF15-SSBB-TP-P TR-1130QS-150 TR-1130QS-150
JVM-10TCK MF30-SSBB-TP-P TR-1130QS-300 TR-1130QS-300
JVM-12TCK VFF4-SSBB-TP-P TR-1130QS-600 TR-1130QS-600
JVM-20TCK VFF8-SSBB-TP-P TR-1130QS-900 TR-1130QS-900
JVM-30TCK HF20-SSBB-TP-P TR-1130QS-1500 TR-1130QS-1500
JVM-60TCK HF40-SSBB-TP-P TR-1140QS-150 TR-1140QS-150
JVS-10TCK LF03-SSBB-AP-P TR-1140QS-300 TR-1140QS-300
JVS-12TCK LF05-SSBB-AP-P TR-1140QS-600 TR-1140QS-600
JVS-20TCK LF15-SSBB-AP-P TR-1140QS-900 TR-1140QS-900
JVS-30TCK MF30-SSBB-AP-P TR-1140QS-1500 TR-1140QS-1500
JVS-60TCK VFF4-SSBB-AP-P TR-1160QS-150 TR-1160QS-150
JVM-10TCT VFF8-SSBB-AP-P TR-1160QS-300 TR-1160QS-300
JVM-12TCT HF20-SSBB-AP-P TR-1160QS-600 TR-1160QS-600
JVM-20TCT EURODODO.COM TR-1160QS-900 TR-1160QS-900
JVM-30TCT LF03-SSBB-TP-MP TR-1160QS-1500 TR-1160QS-1500
JVM-60TCT LF05-SSBB-TP-MP TR-1180QS-150 TR-1180QS-150
JVS-10TCT LF15-SSBB-TP-MP TR-1180QS-300 TR-1180QS-300
JVS-12TCT MF30-SSBB-TP-MP TR-1180QS-600 TR-1180QS-600
JVS-20TCT VFF4-SSBB-TP-MP TR-1180QS-900 TR-1180QS-900
JVS-30TCT VFF8-SSBB-TP-MP TR-1180QS-1500 TR-1180QS-1500
JVS-60TCT HF20-SSBB-TP-MP TR-1190QS-150 TR-1190QS-150
JVM-01UFV HF40-SSBB-TP-MP TR-1190QS-300 TR-1190QS-300
JVM-12UFV LF03-SSBB-AP-MP TR-1190QS-600 TR-1190QS-600
JVM-20UFV LF05-SSBB-AP-MP TR-1190QS-900 TR-1190QS-900
JVM-30UFV LF15-SSBB-AP-MP TR-1190QS-1500 TR-1190QS-1500
JVM-60UFV MF30-SSBB-AP-MP TRP-A-50 TRP-A-50
JVS-01UFV VFF4-SSBB-AP-MP TRP-A-75 TRP-A-75
JVS-12UFV VFF8-SSBB-AP-MP TRP-A-100 TRP-A-100
JVS-20UFV HF20-SSBB-AP-MP TRP-A-100H TRP-A-100H
JVS-30UFV HF40-SSBB-AP-MP TCM-0325 TCM-0325
JVS-60UFV TRG-11.250-5 (EX2) TCM-0650 TCM-0650
JVM-01UFK TRG-11.300-5 (EX2) TCM-1550 TCM-1550
JVM-12UFK TRG-11.375-5 (EX2) TCM-3100 TCM-3100
JVM-20UFK TRG-11.500-5 (EX2) TCM-5500 TCM-5500
JVM-30UFK TRG-11.750-5 (EX2) TCM-7900 TCM-7900
JVM-60UFK TRG-11.750 (EX2) TCM-028K TCM-028K
JVS-01UFK TRG-11.880 (EX2) TCM-065K TCM-065K
JVS-12UFK TRG-1110 (EX2) TCM-230K TCM-230K
JVS-20UFK TRG-1120L (EX2) TCMH-0450 TCMH-0450
JVS-30UFK TCMH 0450-HC-SPOS JVK-60E-740 JVK-60E-740
JVS-60UFK TCMH 0450-HC-SROS MAG-PB MAG-PB
JVM-01UFT TCMH 0450-HC-SSOS FIP-4HS FIP-4HS
JVM-12UFT TCMH 0450-HC-SPOS RT-10A RT-10A
JVM-20UFT TCMH 0450-HC-SROS RT-30 SD RT-30 SD
JVM-30UFT TCMH 0450-HC-SSOS HUB-40EX HUB-40EX
JVM-60UFT TCMH 0450-HC-SPPS (-SPMS) RT-30EX RT-30EX
JVS-01UFT TCMH 0450-HC-SRPS (-SRMS) TRG-11.250-5 TRG-11.250-5
JVS-12UFT TCMH 0450-HC-SSPS (-SSMS) TRG-11.300-5 TRG-11.300-5
JVS-20UFT TCMH 0450-HC-SPPS (-SPMS) TRG-11.375-5 TRG-11.375-5
JVS-30UFT TCMH 0450-HC-SRPS (-SRMS) TRG-11.500-5 TRG-11.500-5
JVS-60UFT TCMH 0450-HC-SSPS (-SSMS) TRG-11.750-5 TRG-11.750-5
TRG-1110 TRG-11.880 TRG-11.750 TRG-11.750
HF40-SSBB-AP-P SRZS-400BBT SRZS-400BBT SRZS-400BBT
CUTT-B3B2-C SRZ-40-H1-S-TCT HUB-40EX2-S1-H1 WIN-1S-1N
CUTT-A1C2-C SRZ-40-H2-S-TCT HUB-41EX2-S1-H1 WIN-2S-1N
CUTT-B1C2-C SRZ-40-H3-S-TCT HUB-40EX3-S1-H1 WIN-1L-2N
CUTT-A2C2-C SRZ-40-H1-E-TCT HUB-41EX3-S1-H1 WIN-2L-2N
CUTT-B2C2-C SRZ-40-H2-E-TCT HUB-40EX1-S1-G2 WIN-1S-2N
CUTT-A3C2-C SRZ-40-H3-E-TCT HUB-41EX1-S1-G2 WIN-2S-2N
JVHS-10BBV SRZM-40TCV HUB-40EX2-S1-G2 WIN-1L-3N
JVHS-12BBV SRZM-100TCV HUB-41EX2-S1-G2 WIN-2L-3N
JVHS-20BBV SRZM-400TCV HUB-40EX3-S1-G2 WIN-1S-3N
JVHS-30BBV SRZS-40TCV HUB-41EX3-S1-G2 WIN-2S-3N
JVHS-60BBV SRZS-100TCV HUB-40EX1-S1-H2 WIN-1S-4N
JVHS-10TCV SRZS-400TCV HUB-41EX1-S1-H2 WIN-2S-4N
JVHS-12TCV SRZM-40TCT HUB-40EX2-S1-H2 WIN-1S-5N
JVHS-20TCV SRZM-100TCT HUB-41EX2-S1-H2 WIN-2S-5N
JVHS-30TCV SRZM-400TCT HUB-40EX3-S1-H2 WIN-1S-6N
JVHS-60TCV SRZS-40TCT HUB-41EX3-S1-H2 WIN-2S-6N
JVHS-10BBK SRZS-100TCT EDG1-1A-12S-NB WIN-1S-7F
JVHS-12BBK SRZS-400TCT EDG1-1B-12S-NB WIN-2S-7F
JVHS-20BBK SRZM-40BBV EDG1-1C-12S-NB FAC-R
JVHS-30BBK SRZM-100BBV EDG1-1A-13S-NB FOP-30
JVHS-60BBK SRZM-400BBV EDG1-1B-13S-NB HALL MAG-PX
JVHS-10TCK SRZS-40BBV EDG1-1C-13S-NB PROSCAN
JVHS-12TCK SRZS-100BBV EDG1-1A-31S-NB ProScan-1.5
JVHS-20TCK SRZS-400BBV EDG1-1B-31S-NB ProScan-2
JVHS-30TCK SRZM-40BBT EDG1-1C-31S-NB ProScan-2.5
JVHS-60TCK SRZM-100BBT EDG1-1A-35S-NB ProScan-3
JVS-12SLGS SRZM-400BBT EDG1-1B-35S-NB RT-50-B0C1
JVS-12SLGFS SRZS-40BBT EDG1-1C-35S-NB RT-50-D0C2
JVS-20SLGS SRZS-100BBT EDG1-1A-12H-NB RT-50-L0C3
JVS-20SLGFS SR PQT.EDU.VN B EURODODO.COM RT-50-B3C4
NJECT-05-2500 LF03-SSBB-TP-P EDG1-1C-12H-NB RT-50-D3C5
SRZ-40-H1-S-TCV LF05-SSBB-TP-P EDG1-1A-13H-NB RT-50-L3C1
SRZ-40-H2-S-TCV LF15-SSBB-TP-P EDG1-1B-13H-NB RT-50-B5C2
SRZ-40-H3-S-TCV MF30-SSBB-TP-P EDG1-1C-13H-NB RT-50-D5C3
SRZ-40-H1-E-TCV VFF4-SSBB-TP-P EDG1-1A-31H-NB RT-50-L5C4
SRZ-40-H2-E-TCV VFF8-SSBB-TP-P EDG1-1B-31H-NB RT-50-B7C5
SRZ-40-H3-E-TCV HF20-SSBB-TP-P EDG1-1C-31H-NB RT-50-D7C1
CUTT-B1A2-A2 HF40-SSBB-TP-P EDG1-1A-35H-NB RT-50-L7C2
CUTT-A2A2-A2 LF03-SSBB-AP-P EDG1-1B-35H-NB RT-50-B8C3
CUTT-B2A2-A2 LF05-SSBB-AP-P EDG1-1C-35H-NB RT-50-D8C4
CUTT-A3A2-A2 LF15-SSBB-AP-P EDG1-1A-12S-S1 RT-50-L8C5
CUTT-B3A2-A2 MF30-SSBB-AP-P EDG1-1B-12S-S1 RT-50-B9C1
CUTT-A1B2-A2 VFF4-SSBB-AP-P EDG1-1C-12S-S1 RT-50-D9C2
CUTT-B1B2-A2 VFF8-SSBB-AP-P EDG1-1A-13S-S1 RT-50-L9C3
CUTT-A2B2-A2 HF20-SSBB-AP-P EDG1-1B-13S-S1 RT-50-B0H4
CUTT-B2B2-A2 EURODODO.COM EDG1-1C-13S-S1 RT-50-D0H5
CUTT-A3B2-A2 LF03-SSBB-TP-MP EDG1-1A-31S-S1 RT-50-L0H1
CUTT-B3B2-A2 LF05-SSBB-TP-MP EDG1-1B-31S-S1 RT-50-B3H2
CUTT-A1C2-A2 LF15-SSBB-TP-MP EDG1-1C-31S-S1 RT-50-D3H3
CUTT-B1C2-A2 MF30-SSBB-TP-MP EDG1-1A-35S-S1 RT-50-L3H4
CUTT-A2C2-A2 VFF4-SSBB-TP-MP EDG1-1B-35S-S1 RT-50-B5H5
CUTT-B2C2-A2 VFF8-SSBB-TP-MP EDG1-1C-35S-S1 RT-50-D5H1
CUTT-A3C2-A2 HF20-SSBB-TP-MP EDG1-1A-12H-S1 RT-50-L5H2
CUTT-B3C2-A2 HF40-SSBB-TP-MP EDG1-1B-12H-S1 RT-50-B7H3
C PQT.EDU.VN LF03-SSBB-AP-MP EDG1-1C-12H-S1 RT-50-D7H4
CUTT-A1A1-C LF05-SSBB-AP-MP EDG1-1A-13H-S1 RT-50-L7H5
CUTT-B1A1-C LF15-SSBB-AP-MP EDG1-1B-13H-S1 RT-50-B8H1
CUTT-A2A1-C MF30-SSBB-AP-MP EDG1-1C-13H-S1 RT-50-D8H2
CUTT-B2A1-C VFF4-SSBB-AP-MP EDG1-1A-31H-S1 RT-50-L8H3
CUTT-A3A1-C VFF8-SSBB-AP-MP EDG1-1B-31H-S1 RT-50-B9H4
CUTT-B3A1-C HF20-SSBB-AP-MP EDG1-1C-31H-S1 RT-50-D9H5
CUTT-A1B1-C HF40-SSBB-AP-MP EDG1-1A-35H-S1 RT-50-L9H1
CUTT-B1B1-C TRG-11.250-5 (EX2) EDG1-1B-35H-S1 RT-50-B0M2
CUTT-A2B1-C TRG-11.300-5 (EX2) EDG1-1C-35H-S1 RT-50-D0M3
CUTT-B2B1-C TRG-11.375-5 (EX2) RT-30SD-DOO RT-50-L0M4
JVA-12BBV TRG-11.500-5 (EX2) RT-30SD-SOO RT-50-B3M5
JVA-20BBV TRG-11.750-5 (EX2) RT-30SD-TOO RT-50-D3M1
JVA-30BBV TRG-11.750 (EX2) RT-30SD-DO2 RT-50-L3M2
JVA-60BBV TRG-11.880 (EX2) RT-30SD-SO2 RT-50-B5M3
JVA-80BBV TRG-1110 (EX2) RT-30SD-TO2 RT-50-D5M4
JVA-90BBV TRG-1120L (EX2) RT-30SD-D11 RT-50-L5M5
JVM-12BBV TCMH 0450-HC-SPOS RT-30SD-S11 RT-50-B7M1
JVM-20BBV TCMH 0450-HC-SROS RT-30SD-T11 RT-50-D7M2
JVM-30BBV TCMH 0450-HC-SSOS RT-30SD-D31 RT-50-L7M3
JVM-60BBV TCMH 0450-HC-SPOS RT-30SD-S31 RT-50-B8M4
JVM-80BBV TCMH 0450-HC-SROS RT-30SD-T31 RT-50-D8M5
JVM-90BBV TCMH 0450-HC-SSOS RT-30SD-D41 RT-50-L8M1
JVS-12BBV TCMH 0450-HC-SPPS (-SPMS) RT-30SD-S41 RT-50-B9M2
JVS-20BBV TCMH 0450-HC-SRPS (-SRMS) RT-30SD-T41 RT-50-D9M3
JVS-30BBV TCMH 0450-HC-SSPS (-SSMS) RT-30SD-D42 RT-50-L9M4
JVS-60BBV TCMH 0450-HC-SPPS (-SPMS) RT-30SD-S42 RT-50-B0N5
JVS-80BBV TCMH 0450-HC-SRPS (-SRMS) RT-30SD-T42 RT-50-D0N1
JVS-90BBV TCMH 0450-HC-SSPS (-SSMS) RT-30SD-D81 RT-50-L0N2
JVA-12BBK TRG-11.880 JVM-20UFK RT-30SD-S81 RT-50-B3N3
JVA-20BBK SRZS-400BBT CUTT-A2C1-A2 RT-30SD-T81 RT-50-D3N4
JVA-30BBK CUTT-P-B1A1-A-XA1A RT-10A RT-50-L3N5
JVA-60BBK CUTT-P-B1A1-B-XA1A RT-10C RT-50-B5N1
JVA-80BBK CUTT-P-B1A1-C-XA1A RT-10H RT-50-D5N2
JVA-90BBK CUTT-P-B1A1-D-XA1A RT-10D RT-50-L5N3
JVM-12BBK CUTT-P-B1A1-E-XA1A RT-10F RT-50-B7N4
JVM-20BBK CUTT-P-B1A1-F-XA1A RT-10L RT-50-D7N5
JVM-30BBK CUTT-P-B1A1-G-XA1A RT-10J RT-50-L7N1
JVM-60BBK HUB-40EX1-S1-G1 RT-10N RT-50-B8N2
JVM-80BBK HUB-41EX1-S1-G1 RT-10P RT-50-D8N3
JVM-90BBK HUB-40EX2-S1-G1 RT-10R RT-50-L8N4
JVS-12BBK HUB-41EX2-S1-G1 RT-10T RT-50-B9N5
JVS-20BBK HUB-40EX3-S1-G1 RT-10U RT-50-D9N1
JVS-30BBK HUB-41EX3-S1-G1 CUTT-A3B1-C RT-50-L9N3
JVS-60BBK HUB-40EX1-S1-H1 CUTT-B3B1-C MX-9000
JVS-80BBK HUB-41EX1-S1-H1 CUTT-A1C1-C MX9-S4-1X
JVS-90BBK FLOWPODH-RS-E1-2EX CUTT-B1C1-C MX9-D4-1X
JVA-12BBT FLOWPODH-RF-E1-2EX CUTT-A2C1-C MX9-R4-1X
JVA-20BBT FLOWPODH-MAG-E1-2EX CUTT-B2C1-C MX9-SX-1X
JVA-30BBT FLOWPODH-PNP-E1-2EX CUTT-A3C1-C MX9-DX-1X
JVA-60BBT FLOWPODH-NPN-E1-2EX CUTT-B3C1-C MX9-RX-1X
JVA-80BBT FLOWPODH-RS-E2-2EX CUTT-A1A2-C MX9-S4-2X
JVA-90BBT FLOWPODH-RF-E2-2EX CUTT-B1A2-C MX9-D4-2X
JVM-12BBT FLOWPODH-MAG-E2-2EX CUTT-A2A2-C MX9-R4-2X
JVM-20BBT FLOWPODH-PNP-E2-2EX CUTT-B2A2-C MX9-SX-2X
JVM-30BBT FLOWPODH-NPN-E2-2EX CUTT-A3A2-C MX9-DX-2X
JVM-60BBT FLOWPODH-RS-E1-4EX CUTT-B3A2-C MX9-RX-2X
JVM-80BBT FLOWPODH-RF-E1-4EX CUTT-A1B2-C MX9-S4-XX
JVM-90BBT FLOWPODH-MAG-E1-4EX CUTT-B1B2-C MX9-D4-XX
JVS-12BBT FLOWPODH-PNP-E1-4EX CUTT-A2B2-C MX9-R4-XX
JVS-20BBT FLOWPODH-NPN-E1-4EX CUTT-B2B2-C MX9-SX-XX
JVS-30BBT FLOWPODH-RS-E2-4EX CUTT-B3A1-A1 MX9-DX-XX
JVS-60BBT FLOWPODH-RF-E2-4EX CUTT-A1B1-A1 MX9-RX-XX
JVS-80BBT FLOWPODH-MAG-E2-4EX CUTT-B1B1-A1 JV#-10CG
JVS-90BBT FLOWPODH-PNP-E2-4EX CUTT-A2B1-A1 JV#-12KG
JVM-10TCK FLOWPODH-NPN-E2-4EX CUTT-B2B1-A1 JV#-15CG
JVM-12TCK HF40-SSBB-AP-P CUTT-A3B1-A1 JV#-20KG
JVM-20TCK CUTT-A1A1-B CUTT-B3B1-A1 JV#-30KG
JVM-30TCK CUTT-B1A1-B CUTT-A1C1-A1 JV#-60KG
JVM-60TCK CUTT-A2A1-B CUTT-B1C1-A1 JV#-80KL
JVS-10TCK CUTT-B2A1-B CUTT-A2C1-A1 JV#-90KL
JVS-12TCK CUTT-A3A1-B CUTT-B2C1-A1 TRG-11.250-5
JVS-20TCK CUTT-B3A1-B CUTT-A3C1-A1 TRG-11.300-5
JVS-30TCK CUTT-A1B1-B CUTT-B3C1-A1 TRG-11.375-5
JVS-60TCK CUTT-B1B1-B CUTT-A1A2-A1 TRG-11.500-5
JVM-10TCK CUTT-A2B1-B CUTT-B1A2-A1 TRG-11.750(-5)
JVM-12TCK CUTT-B2B1-B CUTT-A2A2-A1 TRG-11.880
JVM-20TCK CUTT-A3B1-B CUTT-B2A2-A1 TRG-1110
JVM-30TCK CUTT-B3B1-B CUTT-A3A2-A1 TRG-1120L
JVM-60TCK CUTT-A1C1-B CUTT-B3A2-A1 EDG1-1B-12H-NB
JVS-10TCK CUTT-B1C1-B CUTT-A1B2-A1 CAPM-3
JVS-12TCK CUTT-A2C1-B CUTT-B1B2-A1 CUTT-B3C2-C
JVS-20TCK CUTT-B2C1-B CUTT-A2B2-A1 CUTT-A3B2-C
JVS-30TCK CUTT-A3C1-B CUTT-B2B2-A1 AW-LAKE
JVS-60TCK CUTT-B3C1-B CUTT-A3B2-A1 JVS-01UFK
JVM-10TCT CUTT-A1A2-B CUTT-B3B2-A1 JVS-12UFK
JVM-12TCT CUTT-B1A2-B CUTT-A1C2-A1 JVS-20UFK
JVM-20TCT CUTT-A2A2-B CUTT-B1C2-A1 JVS-30UFK
JVM-30TCT CUTT-B2A2-B CUTT-A2C2-A1 JVS-60UFK
JVM-60TCT CUTT-A3A2-B CUTT-B2C2-A1 JVM-01UFT
JVS-10TCT CUTT-B3A2-B CUTT-A3C2-A1 JVM-12UFT
JVS-12TCT CUTT-A1B2-B CUTT-B3C2-A1 JVM-20UFT
JVS-20TCT CUTT-B1B2-B FOP-20 CUTT-A3A1-A1
JVS-30TCT CUTT-A2B2-B CUTT-A1A1-A2 JVM-30UFT
JVS-60TCT CUTT-B2B2-B CUTT-B1A1-A2 JVM-60UFT
JVM-01UFV CUTT-A3B2-B CUTT-A2A1-A2 JVS-01UFT
JVM-12UFV CUTT-B3B2-B CUTT-B2A1-A2 JVS-12UFT
JVM-20UFV CUTT-A1C2-B CUTT-A3A1-A2 JVS-20UFT
JVM-30UFV CUTT-B1C2-B CUTT-B3A1-A2 JVS-30UFT
JVM-60UFV CUTT-A2C2-B CUTT-A1B1-A2 JVS-60UFT
JVS-01UFV CUTT-B2C2-B CUTT-B1B1-A2 TRG-1110
JVS-12UFV CUTT-A3C2-B CUTT-A2B1-A2 CUTT-B2C1-A2
JVS-20UFV CUTT-B3C2-B CUTT-B2B1-A2 CUTT-A3C1-A2
JVS-30UFV CUTT-A1A1-A1 CUTT-A3B1-A2 CUTT-B3C1-A2
JVS-60UFV CUTT-B1A1-A1 CUTT-B3B1-A2 CUTT-A1A2-A2
JVM-01UFK CUTT-A2A1-A1 CUTT-A1C1-A2 JVM-30UFK
JVM-12UFK CUTT-B2A1-A1 CUTT-B1C1-A2 JVM-60UFK
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.