ALLIANCE-LOGO

Công ty TNHH EURODODO là đại lý ASG – Alliance Sensors Group tại Việt Nam (Alliance Vietnam) chuyên thiết bị cảm biến, đầu dò, bộ điều khiển, đồng hồ hiển thị, can nhiệt, xi lanh tuyến tính…

LINEAR POSITION SENSORS

  • LVIT Position Sensors
  • LVDT Position Sensors Products
  • Hydraulic Cylinder Position Sensors
  • Gaging Probes
  • Linear Potentiometer Position Sensor

POSITION SENSOR INSTRUMENTATION

  • LVDT Signal Conditioners
  • LVIT Instrumentation

TEMPERATURE SENSING PRODUCTS

  • Temperature Probes
  • Thermocouple Heads
  • Pyrometer Meters and Electronics
  • Pyrometer Kits

SENSOR MOUNTING ACCESSORIES

  • LVDT / LVIT Mounting Accessories
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.