M&C Vietnam Đại lý máy phân tích bộ điều khiển nhiệt độ

Đại lý M&C VIETNAM

ĐẠI LÝ BỘ LỌC THIẾT BỊ PHÂN TÍCH ĐIỀU KHIỂN M&C VIETNAM

Đại lý M&C Vietnam chuyên nhập khẩu và cung cấp máy phân tích M&C Techgroup, bộ điều khiển nhiệt độ M&C Techgroup, đồng hồ đo lưu lượng, bộ làm mát khí M&C Techgroup, bộ lọc M&C Techgroup, bộ khuếch đại tín hiệu máy tạo ẩm M&C Techgroup, cảm biến cảnh báo chất lỏng, đồng hồ đo và giám sát, van, bộ chuyển đổi khí điều hòa nhiệt độ M&C Techgroup, bơm M&C, bộ lõi lọc M&C …

M&C Techgroup xuất xứ Đức

Đại lý nhập khẩu phân phối bảo hành toàn quốc

Sản phẩm được bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn M&C Techgroup Germany

Xem thêm Camille Bauer Vietnam Đại lý thiết bị đo lường điều khiển

MODEL MÁY PHÂN TÍCH BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ M&C CẤP Ở VIET NAM

Lõi lọc M&C loại S-2K150 Part No: 90S0020 gắn trong đầu lấy mẫu Filter element type S-2K150. Length: 150mm, material: ceramics, filter porosity: 2µm M&C Vietnam 01F2000 , 02P3351 N3 KPE 115/230V , Bộ lọc Universal filter type FP-2T, with filter element made of PTFE, filter porosity: 2µm. Material: PVDF, Viton, glass, PTFE lõi lọc M&C Filter element type F-2T. Length: 75mm, material: PTFE, filter porosity: 2µm 03F3005 , 09F4005 / FM -40 15-150 , Lọc thô đầu vào CEMS – SCR/FGD: Model: FP-2T Max: 4bar M&C TechGroup Made in Germany 09K3000 AD-SS , 09K3000 , 90F0002 Filterelement F-2T , 90F0009 , 90F2005 , 90F2005 , 90F2005 , 90F3530 , 91P1005 , 90F0121 , SR 25.1 , 02K7500x ECM -1 ohne W T 230V , 93K0160 ECP3000SS/ECM -1SS W T , SP 20000 H Series , 01P1201 , 90P1110 , 90P3027 , 05P1000 M P-F 05 , 90F0004 , 05 P 1005A , 01 P 1000 , 03E1001 LA1S mit 4 m Anschlusskabel , 03 E 2006A , 09F1000 , 03P1500 , M&C Techgroup Vietnam 03E2005 new 03E2006 , 03E2006 , 01T1000 , 09K2000 M&C TechGroup Gas Sampling System SP3200 With Electrical Heater HEX5 M&C Filter Element Type S-2K150 M&C TECHGROUP 03G3100A M&C TECHGROUP 50A1600A M&C TECHGROUP F-3SS M&C TECHGROUP ECP1000N94 M&C TECHGROUP 02-P3-006 M&C TECHGROUP F-3SS Item -N o. Description 90F0097 Filter elem ent F-2GF50 90F0098 Front ring FPF 90F0110 Filter elem ent F-70P (190m m ) 90F0111 Filter elem ent F-70P (70m m ) 90F0112 Filter elem ent F-200P (190m m ) 90F0113 Filter head F-P190 90F0114 Filter head F-P200 90F0115 Spun glass cartridge FW -1 90F0116 Filter elem ent F-200P (70m m ) 90F0117 Span glass cartridge FW -2 90F0118 Filter glass FPF F-45 90F0120 Filter elem ent F-2K150 90F0125 Filter elem ent F-0,1GF150 90F0126 Filter elem ent F-3SS150 90F0129 Filter elem ent F-20SS150 90F0132 Filter body F-120PV-D 90F0134 Filter pot F-120PV 90F0135 Filter pot F-120SS 90F0135g Filter pot F-120SS-D G1/4″ 90F0135n Filter pot F-120SS-D 1/4″NPT 90F0136 Filter pot F-240SS 90F0136g Filter pot F-240SS-D G1/4″ 90F0136n Filter pot F-240SS-D 1/4″NPT 90F0140 Filter glass F-240G-D/F (Frit) 90F0141 Filter glass F-120G-D/F (Frit) 90F0160 Filter elem ent FPF-2-0,3GF VE=25 90f0165 O -Ring Viton 3,00×1,50 FPF2 90f0166 O -Ring Viton 45,00×1.50 FPF2 90f0167 O -Ring Viton 54,60×2,40 FPF2 90F0500 bộ điều khiển nhiệt độ M&C F-100SSG 90F0510 Filter elem ent F-250SSG 90F0550 Filter elem ent F-0,05SIC 90F0555 Filter elem ent F-0,05SIC150 90F1225 Sealing ring GL 25-10m m conglutinated 90F2000 Filter elem ent CLF-4 old 90F2005 Filter elem ent CLF/CLF-5 90F2010 Filter glass CLF-2 90F2015 bộ khuếch đại tín hiệu M&C CLF-3 PVDF 90F2017 Filter elem ent clam p CLF-3 PTFE 90F2018 Filter elem ent clam p CLF-4 SS 90F2020 Filter head CLF-1 PVDF 90F2025 Filter head CLF-1T PTFE 90F3000 Heating cartridge H1/H2 230V/350W 90F3010 Heating cartridge H1/H2 115V/350W 90F3015 Therm om eter 50-250°C 90F3500 Filter elem ent clam p CLF-5 PVDF 90F3505 M&C Vietnam CLF-5 PVDF 90F3530 CLF-5/W Spare part set I 90F3535 CLF-5/W Spare part set II 90F3550 Filter head CLF5 PV com pl. 90F4020 O -Ring Viton 23,00×1,50 LB-1 90F4030 LB-1 Spare part set 90F5010 Em pty cartridge F-AP (PVC) 90F5020 Em pty cartridge F-AP/PV (PVDF) 90F5030 Em pty cartridge F-AP/SS (SS) 90F5100 Active-coal 1kg 90F5105 Purafil II, 1Kg 90F5110 Silica gel, drying beads 90F5115 Ceram ic beads 1,6-3m m 750g 90F5116 Ceram ic beads 4-10m m 750g 90F5305 Filter glass F-W 90F5310 Bubbler F..-W /20 90F5315 Filter glass F-W GL18u bottom 90F5320 Filter glass F-W GL18s side 90F5322 Filter glass F-W -GL25s side 90F5325 Filter glass F-W GL18us bottom /side 90F5330 bộ khuếch đại tín hiệu M&C F-W GL18u/25s bottom /side 90F5400 W aschflasche 2l 2xGL18o, 1xGLus 90F5410 W aschflasche 2l 2xGL18o 90G0005 PF10 Coarse filter 90G0006 PF2 Pre-filter for SR25 90G0020 Fine fuse 5×20, 10A T 90G0100 Fan grid rectangular PSS 90G0110 Fan grid round PSS 90G3000 Solenoid valve 2/2 201 CSS 230/50 90G3005 Solenoid valve 2/2 201 CSS 115/60 90G3010 Fuse 5×20, 2A T CSS,ECM 90K0005 Heat exch.ECP1-G 16m m old version 90K0015 Heat exch. ECP1-PV 16m m old version, 90K0020 ECP1-G bộ điều khiển nhiệt độ M&C 90K0021 ECP1-G/GL18 Heat exchanger 90K0030 ECP1-PV   Heat exchanger 90K0035 Fan ECP1/EC-FD/ECM 230V 90K0040 Fan ECP/ECP20/EC-F 115V 90K0042 Fan EC 90×90    230V 90K0042a Fan EC 90×90 115V 90K0045 Fan connection cable 45° 90K0050 Fine fuse 5×20, 0,5A T 90K0055 Fine fuse 5×20, 1,0A T 90K0060 Rectifier ECP/ECP1 90K0065 Transistor TIP 130 ECP 90K0070 Transform er ECP/ECP1 50VA 90K0075 M&C Vietnam ECP1 90K0077 Peltier elem ent ECP20 (2 pcs.) 90K0085 Control electronics ECP1 90K0090 Relay card ECP-1 90K0110 ECP1/ECP20 Tem p. Sensor KTY 90K0114 Therm al conductivity paste 5 gr. 90K0115 Therm al conductivity paste 50 gr. 90K0130 Filter cloth EC-F 90K0135 Filter cloth EC-FD 90K0145 Alarm relay DSP1 12V for ECP 90K1000 EC/S/30 Tem p. Sensor KTY 90K1002 PT100 EC/S/30 90K1005 Control electronics EC KTY 230V 90K1005a Control electronics EC KTY 115V 90K1007 Control electronics EC PT100 230V 90K1007a Control electronics EC PT100 115V 90K1009 Relay RE2 up to 2.89 90K1010 LED display unit 90K1014 Cooling unit EC/ECS for fan 230V 90K1014a Cooling unit EC/ECS vor fan 115V 90K1015 Cooling unit com plete EC/ECS 230V 90K1016 Cooling unit com plete EC.. 115V 90K1035 Solid State Relay EC CG 90K1045 Starter relay for com pressor 230V 90K1046 Com pressor sw itch Klixon 230V AE6ZA7 90K1047 Com pressor sw itch Klixon 230V 4414Y 90K1050 Starter relay fro com pressor 115V 90K1051 Com pressor sw itch Klixon 115V AE6ZA7 90K1052 Com pressor sw itch Klixon 115V 4414Y 90K1055 Capacitor for com pressor unit EC 230V 90K1060 Capacitor for com pressor unit EC 115V 90K2010 Rectifier for ECP1000-3000/20 90K2020 Transistor BUZ11 ECP20, 1-3000 90K2030 Transform er ECP-20/1 125VA 90K2040 Transform er ECP 20/2 225VA 90K2060 Heat insulation ECP 20/2 90K2070 ECP20 M ainboard, from S.No.95 90K2090 ECP20 Tem p. Sensor PT100 90K3010 AD-SS M ounting clip 90K5010 ECEx Tem perature sensor R51 90K5015 ECEx Tem perature contact 90K5021 ECEx M&C Vietnam Exd 230V 90K5026 Fuse 5×20 63m A ECEX F1 90K5035 ECEx Cooling unit com plete 230V 90K5040 ECEx Cooling unit com plete 115V 90K6001 Heat ex.EC30-G Deep cooling stage 90K6003 Heat ex.EC30-PV Deep cooling stage 90K6020 EC30 Control electronic com plete 90K6030 Fine fuse 5×20, 4,0A T 90K6035 Peltier elem ent EC30 90K6040 Solenoid valve 2/3 EC30 PV 230/50 90K6041 Solenoid valve 2/3 EC30 PV 120/60 90K6045 Fan 80×80 24 V EC30 CG 90K6050 Transform er EC30 2x12V 50VA 90K6055 EC30 Tem p.sensor deep cool. Stage 90k6065 EC30 Accum ulator 6V 90P1005 SR25 bộ điều khiển nhiệt độ M&C 6/8m m 90P1006 SR25 Tube set w ith nipples 90P1007 SR25 Tube set – connection 4/6m m 90P1008 SR25 Tube set 1/4″ 90P1010 SR25 Contact spring set (4pcs.) 90P1020 SR25 Driver com plete 90P1025 SR25 S-bolt 90P1030 SR25 Pum p head w ithout m otor 90P1031 SR25.2 Pum p head w ithout tube set 90P1035 SR25.1 M otor w ith gear com plete 90P1045 SR25 Contact pulley 90P1050 SR25 Conveying belt 90P1080 SR25 Driving plate Silicone 90P1105 M P47 Diaphragm type K 90P1108 M P47 PTFE ring type Y 90P1110 M P47 valve plate PTFE 90P1111 M P47 EURODODO.COM PTFE 90P1112 M P47/Z/R valve body transverse bore 90P1113 M P47/Z/R O -ring 90P1500 M P30 Diaphragm 90P1505 M P30 Valve plate 90P1510 M P30 O -ring 90P1520 M P30 Square cap PVDF 1/8″i 90P1525 M P 30 Spacer PVDF 90P1530 M P30 Pressure Plate 90P2100 N3-N5 K Square cap PVDF 1/8 Set 90P2105 N3-N5 Spacer PVDF 90P2110 N3-N5 Valve reed Viton 90P2115 N3-N5 KPE O -ring 90P2120 N3-N5 KPE Diaphragm Viton/PTFE 90P2122 N3 Eccentric/ rod/ball bearing 90P2125 N3-N5 KPE M otor 115/230V 90P2200 N9 Square cap PVDF 1/8″i 90P2205 N9 Spacer PVDF 90P2211 N9 bộ khuếch đại tín hiệu M&C 90P2220 N9 KPE Diaphragm 90P2222 N9 KPE Eccentric 90P3025 M P47 Connecting rod 90P3027 M P47 Pum p head top part PTFE 90P3028 M P47 R Pum p head top part PTFE 90P5000 M P26/H Diaphragm 90P5005 M P26/H Valve plate 90P5010 M P26/H O -ring 90P5015 M P26/H T6-H Heating cartridge 90P5016 M P26/H T6-H Heating cartridge 115V 90P5020 M P26/H FT-H2,T6-H1 Therm ostat 90P5025 M P26/H Valve body 90P5030 M P26/H Con-rod 90P5035 M P26/Hcon-rod extension 90P5040 M P26/H Pressure disc SS 90P5050 M P26/H Eccentric 90P5055 M P26/H Start capacitor 90P5065 M P26/H Pum p head 90P6005 M P47 Needle for old version 90P6015 M P47 M&C Vietnam 90P6020 M P47 Seal ring for needle valve, new 90P6025 M P47 Adapter for needle valve, new 90P6030 M P47/R 47-ZR Needle valve com plete 90S0001 Heating cartridge SP21-H 230V/500W 90S0002 Heating cartridge SP21-H 115V/500W 90S0005 Heating cartridge SP10-H 230V/315W 90S0006 Heating cartridge SP10-H 115V/300W 90S0010 Therm ostat for SP-H 90S0011 Therm ostat 100-300°C 90S0013 O ver tem perature sw itch probe 90S0014 Therm ostat SP21H-SP30H 90S0015 Filter elem ent S-2K 90S0020 Filter elem ent S-2K150 90S0030 Filter elem ent S-1K190 SP2600 90S0035 Filter elem ent S-0,1GF190 90S0050 SP2600 Adapter PTFE 0,1GF 90S0051 SP2600 Adapter SS 0,1GF 90S1005 SP10-V10/SS Filter Vo 225m m 90S1010 SP10-V10/HC Filter Vo 225m m 90S1015 SP10-V10-1/SS Filter Vm 550m m 90S1017 SP10-V10-2/SS Filter Vo 550m m 90S1020 Gasket 1″ f. SP10 90S1022 SP2000/V11-2 Filter tube 90S1023 Gasket V-11 Graphite 90S1024 Gasket 1 1/4″ Novapress 90S1115 Grahite packing SP 11, AO 90S2010 Sam ple tube SP21 1.4571 90S2015 SP31/SP32 Spare dem istor 90S2019 Sam ple tube Kanthal 90S2025 Gasket 34 SP21/22 PTFE 90S2035 SP21 M&C Vietnam 90S2036 Gasket SP21/22 PTFE/Viton 90S2040 O -Ring Viton 12,40×1,70 CG/SP 90S2042 O -Ring Viton 7,66×1,78 SP21 90S2045 SP21 Filter elem ent clam p w ith spring 90S2050 PT100 SP21H (Spare part) 90S2055 Graphite gasket for lid SP21H/300 90S2060 Graphit gasket for filter SP21H/300 90S2065 Alu plate for heater elem ent SP21 90S2072 Gasket 3/4″ graphite 90S2075 Flange gasket set DN65 (67) nova 90S2076 Gasket 1 1/2″ Novapress 90S2077 bộ điều khiển nhiệt độ M&C DN65PN6 (67) Novapress 90S2078 Fibre gasket 3/4″ 90S2079 Clam p (fastener) SP 21,22 90S2080 Gasket 3/4″ Novapress 90S2081 Flange seal DN65PN6 V11 (40) Novapress 90S2082 Flange seal DN65 V11(40) Novapress 90S2083 Flange seal DN65PN6 V11 graphite 90S2084 Flange seal DN65PN6 (67) graphite 90S2085 SP21H M&C Vietnam 90S2087 Gasket 3/4″ SSTC 90S4000 Protection cover for SP53 90S5050 Heating cartridge HLPR 135°C Ex 90S5055 Heating cartridge HLPR 180°C Ex 90S5060 SP3000 Alarm sw itch Ex S 135°C 90S5065 SP3000 Alarm sw itch Ex S 180°C 90V0005 RV-11 Needle for needle valve PCTFE 90V0010 RV-11 Needle for needle valve PVDF 90V0020 Nut for needle valve RV 11 PTFE 91E4000 O -ring CHEM 505 15,54×2,62 91E4005 O -ring CHEM 505 9,00×2,00 91E4010 O -ring Viton 9,00×2,00 CLF 91E4015 O -ring Viton 13,00×1,00 KS 91F1000 Spare union nur GL 14 91F1002 Spare union nut GL 14/102 91F1003 Sealing ring GL 14- 6m m 91F1005 Spare union nut GL 18 91F1007 Spare union nut GL 18/14 91F1010 Sealing ring GL 18- 6m m 91F1015 Sealing ring GL 18- 8m m 91F1020 Sealing ring GL 18-10m m 91F1025 Flow m eter glass FM 1 10-100 91F1026 Spare glass ball 6m m FM 1/10 91F1035 Flow m eter glass FM 1 18-180 91F1040 O -ring FM -HT (set) 91F1050 Flow m eter glass FM 1 25-250 91F1055 Flow m eter glass FM 1 50-500 91F1060 Flow m eter glass FM 1 80-800 91F1065 Flow m eter glass FM 1 120-1200 91F1200 Sealing ring GL 14- 6m m conglutinated 91F1205 Sealing ring GL 18- 6m m conglutinated 91F1210 Sealing ring GL 18- 8m m conglutinated 91F1215 Sealing ring GL 18-10m m conglutinated 91F1220 Sealing ring GL 25- 8m m conglutinated 91F1225 Sealing ring GL 25-12m m conglutinated 91F2000 Heating cartridge FM ..-HAT 230V/350W 91F2000a Heating cartridge FM ..-HAT 115V/350W 91F2015 Spare flow m eter ball 1/4″ 91F2016 Spare flow m eter ball 1/8″ 91F2020 Flow m eter ball Saphire 1/4″ 91F2021 Flow m eter ball saphire 1/8″ 91P1000 M P06/12 Diaphragm 91P1005 M P06/12 Valve plate 91P1010 M P06/12 O -Ring 18,77×1,78 91P1015 M P06/12 bộ khuếch đại tín hiệu M&C 91P1020 M P06/12 Pum p head, basic part 91P1025 M P06/12 Con-rod w ith bearing 92K0005 Spare float for AD-P 92K0010 Spare float for AD-T 92K0015 Spare outlet valve AD-P/T 92K0030 M&C Vietnam. ADS-P 92K0035 Liquid drainer head com pl. ADS-T 93F0130 Spare glass SDH below 93F0131 Spare glass for SDH vertical 93F0135 Q uick clam ping stainl.steel SDH-2 93F0140 O -Ring Viton 80,00×5,00 SDH 93F0145 Volum e displacer balls SDH 93K0010 Fan ECP 1000,2000,3000 12V 93K0020 Control electronic board ECP20/1-3000 93K0030 Fine fuse 5×20, 0,8A T 93K0035 ECP1000Rectifier for cooler, 1995 only 93K0036 ECP1000 Rectifier for cooler 1.94-95 93K0040 ECP1000/2000/3000 PT100 93K0040X PT100 ECM , ECP-1000x 93K0045 Peltier elem ent ECP1000 up to 94x 93K0047 Peltier elem ent ECP1000 from 95xx 93K0048 Peltier elem ent ECP1000 50°C 93K0100 ECP1000G Heat exchanger 93K0110 ECP1000SS Heat exchanger 93K0111 ECP1000SS/NPT Heat exchanger 93K0120 ECP1000PV bộ điều khiển nhiệt độ M&C 93K0130 ECP1000G 90° Heat exchanger 93K0140 ECP3000G/ECM -1/ECC-1G Heat exch. 93K0150 ECP3000G/ECM -1G 90° Heat exchanger 93K0160 ECP3000SS/ECM -1SS Heat exchanger 93K0160N ECP3000SS/ECM -1SS NPT Heat exch. 93K0170 ECP3000PV/ECM -1PV Heat exchanger 93K0520 Peltier elem ent ECP2000/3000 93K0525 Transform er for ECP1000-3000 93K0530 ECP1000-3000 Pow er supply board 93K0540 Fine fuse 5×20, 1,6A T 93K0550 Sicherung 5×20, 3,15A T 93S0010 SP2000-H Therm ostat 0-180°C 93S0011 SP2000-H Therm ostat 0-320°C 93S0012 SP210-H Filter housing lid 93S0013 SP210-H Plug-in adapter 93S0015 Heating cartridge SP2000-H 230V/800W 93S0017  Heating cartridge SP2000-H 115V/800W 93S0018 Heat sink com pound 100gr. 93S0019 SP2000-H/Alu body for heating cartridge 93S0020 O -Ring Viton 39,00×3,50 93S0025 O -Ring Viton 55,00×3,50 93S0026 O -Ring Viton 10,00×2,50 93S0027 SP210-H Probe heat sealing plate 93S0028 O -Ring Viton 94,00×3,00 93S0029 SP210-H O -Ring set 93S0030 Gasket 69 graphite 93S0035 Sealing ring (39) SP2000/7AT PTFE 93S0040 Sealing ring (55) SP2000/7aT PTFE 93S0045 Gasket 30 Viton 93S0046 Gasket 30 PTFE 93S0050 Adapter ring F-0,1GF PTFE 93S0051 Adapter ring F-0,1GF probe PTFE 93S0053 Adapter ring F-0,1GF probe SS 93S0055 Gasket 30 graphite 93S0057 Gasket 1 1/2″Nova SP2500 93S0059 SP2000-H/PT100 (spare) 93S0060 Therm oelem ent Fe-CuNi Typ J 93S0061 Therm oelem ent NiCr-Ni Typ K 93S0065 M ounting clip 1 1/4″ 93S0066 M ounting clip 2″ 93S0070 SP2000-H W eather protection shield 93S0073 SP2000-H Silicone cap sam ple out 93S0075 SP2000H320C W eather protection shield 93S0081 SP2000-H Toggel fastener NEW 04/04 93S0083 Clam p clip NEW SP2000 04/04 93S0085 SP2000 Press screw M 8 93S0086 SP2000 Ring w . screw adapter for lid 93S0090 SP2000-H Finger screw M 6 93S0095 SP2300-H Filter clam p PEEK 93S0096 SP2300-H Thread adapter 1/2″-1/4 93S0100 SP2000-H/R or/C Blow back valve 93S0101 SP2000H320/R-6m m Blow back valve 93S0102 SP2000H320/R-1/4″ Blow back valve 93S0103 SP2200 M&C Vietnam /BB-8m m 93S0107 SP2000-H320/S HC Adapter SDH 93S0115 SP2000/V20-T Spare tube 93S0117 SP2000/V20T-150m m Spare tube special 93S0120 Spare stabilizer 2 V20/T 93S0125 SP2000/V20-T Spare clam p 93S0135 SP2200/2020 Bellow isolation valve /I 93S0140 SP2020 Valve seat seal/PEEK insert 93S0145 SP2020 O -Ring SS316 93S0150 SP2020 Spare blow back valve BB-3/8″ 93S1000 O -Ring Viton 68,00×3,50 93S1005 O -Ring Viton 86,00×3,50 93S1010 O -Ring Viton 105,00×3,50 93S1980 bộ điều khiển nhiệt độ M&C N SP2000-H/FW 93S1981 Filter housing lid N SP2000-H320/FW 93S1985 Filter housing lid N SP2000 93S1986 Filter housing lid N SP2000-H320 93S1987 Filter housing lid N SP2000/7aT 93S1992 Filter housing lid N SP2000H/SS304 93S1993 Filter housing lid N SP2000-H320/SS304 93S2079 SP2600 Filter screw M 12 93S2080 Filter housing lid SP2000-H/FW 93S2081 Filter housing lid SP2000-H320/FW 93S2083 Special spun glass for probes w ith /FW 93S2084 SP2000 Filter screw M 6 93S2085 Filter housing lid SP2000 93S2086 Filter housing lid SP2000-H320 93S2087 Filter housing lid SP2000/7aT 93S2089 Filter housing lid SP2300 ab 11/95 93S2090 Filter housing lid SP2300 ab12/97 93S2096 SP2000-H/FW Spun glass cartridge elem ent 93S2100 SP2000-H/Ex Heater 230V 93S2105 SP210-H/SP2100-H Therm o sw itch 93S2110 Heating cartridge SP210-H/SP2100-H 93S2111 Heating cartridge SP210-H/SP2100-H 400V 93S2115 Filter housing lid SP2100-H 93S2125 SP2000 Clam p LK115 93S2300 SP2000/V12-1 Insitu filter tube 93S2305 SP2000/V12-2 Insitu filter tube 93S2310 SP2000/V12-3 Insitu filter tube 93S2340 Sealing set for V12-1 93S2345 Sealing set for V12-2/3 93S2350 Flange gasket Novapress 3″ ANSI 93S2353 Flange gasket Novapress 3″ ANSI BR 93S2355 Heating cartridge DIL-1/H 230V/800W 93S2360 Heating cartridge DIL-1/H 115V/600W 93S4000 SP2000-H/DIL Eductor glass 93S4002 SP2000-H320/DIL Eductor glass 93S4003 SP2000-H320/DIL-BR Eductor 93S4005 SP2000-H320/DIL Sealing set 93S4006 DIL cross piece SS316 em pty 93S4009 SP2000-H/DIL Gasket set critical orifice 93S4010 SP2000-H320/DIL Gasket set for eductor 93S4015 SP2000-H/DIL-BR Eductor 93S4016 DIL Bypass T-piece SS316 em pty 93S4020 SP2000-H/DIL Crosspiece 93S4022 SP2000-H320/DIL Crosspiece 93S4025 SP2000-H/DIL-BR T-piece 93S4027 SP2000-H320/DIL-BR T-piece 93S4035 SP2000-H/DIL Suck tube 93S4401 SP2006-H/DIL Injector com plete 93S4404 SP2006-H/DIL Critical orifice com plete 93S4406 Dilution unit SS316 em pty 93S4411 SP2006-H/B Injector com plete 93S4412 SP2006-H/DIL Gasket set Viton 93S4413 SP2006-H/DIL Gasket bypass unit Viton 93S4414 SP2006-H/DIL Gasket set Chem raz 615 93S4415 SP2006-H/320-Chem raz O -ring Set 93S4416 DIL-Bypass unit SS316 em pty 93S4420 SP2006-H/DIL Dilution unit com plete 93S4425 SP2006-H/DIL-BR M&C Vietnam 93S4435 SP2006-H/DIL Suction tube 94F0010 Flow m eter glass FM 40 15 -150 94F0015 Flow m eter glass FM 40 25 -250 94F0020 Flow m eter glass FM 40 50 -500 94F0115 Flow m eter glass FM 2 10-100 94F0120 Flow m eter glass FM 2 25-250 94F0125 Flow m eter glass FM 2 50-500 94F0130 Flow m eter glass FM 2 80-800 94F0135 Flow m eter glass FM 2 120-1200 94K0005 Therm om eter 0-60°C 94S0005 PSP4000/FW Spun glass filter holder 94S0015 PSP4000 Heating cartridge 115V/230V 94S0020 PSP4000-H Closing cap 94S0025 PSP4000-H Tube connection 94S0026 PSP4000H/C bộ điều khiển nhiệt độ M&C 94S0027 PSP4000H/C/PTFE disk 20 94S0028 PSP4000H PTFE disk 6 94S0030 PSP4000 O -Ring Type 3 Viton 94S0035 Cone seal PTFE Tem p. PSP4000 94S0040 Cone seal PTFE connection PSP4000 94S0045 PSP4000 Flat seal Novapress 3/8″ 94S0050 PSP4000-H Spare therm ostat 94S0055 PSP4000 Pow er cable 7pol 94S0060 PSP4000-H/AO O -Ring set Viton 94S0065 PSP4000-H Filterhalter 94S0080 M ounting clip 3/4″ 95A9000 CG-1-C Catalyst cartridge 95A9001 CG-1-SS Catalyst cartridge 95A9003 CG-2-C M&C Vietnam 95A9004 CG-2-SS Catalyst cartridge 95A9009 CG-2 SS bộ điều khiển nhiệt độ M&C 95A9015 Solid State Relais 25 New 95A9030 CG Adapter for cartridge CG 95A9040 CG/CG 2 Electronic unit 230V 95A9040a CG/CG-2 Electronic unit 115V 95A9050 SV PVDF DN 4/6 – G 1/4″ GA 95A9055 CG Heater 4m m from S-No. Xxxx100 95A9057 CG-2/EGA Heater 230V 95A9057A CG-2/EGA Heater 115V 95A9057AX 95A9057X 95A9070 CG-2-C Converter O -Ring set 95A9075 CG/CG-2 Cover Iso 1.4571 95A9080 CG-2 Front ring 95A9100 CG-2 Receiver cap for cartridge 96A0005 BA NPK09 Com pressor pum p 230V 96A0010 Adsorption cartridge filled BA 96A0040 BA NPK09 O -ring 96A0045 BA NPK09 Valve plate 96A0050 Seal for NPK 09 96A0055 Seal lipp for NPK 09 96A0065 Catalyst Pt/Pd BA/CG 96A0070 BA NPK09 Spare parts set 97K0010 Transform er ECM SCC-C 230VA 97K0100 ECM -2G Heat exchanger 97K0110 ECM -2PV Heat exchanger 97K0115 ECM -2SS Heat exchanger 97K0230 Com pressor Klixon 230V ECM 97K0235 Com pressor Klixon 230V ECM /EX 97K0600 EC- L 2 SS    W T 97K0605 EC- L 2G Heat exchanger 97K0610 EC- L 2PV Heat exchanger 98K0100 ECC-2G Heat exchanger 98K0110 ECC-2SS Heat exchanger 98K0110n ECC-2SS/NPT M&C Vietnam 98K0120 ECC-2PV Heat exchanger 98k4000 Tem perature sw itch ECC 98K4005 Therm om eter -10 +50°C ECC FF11000 Nipple 1/2″NPT-3/8″ SS  20S2010 SP2200-H/C/I/BB 230V , 03F5650 , 97K0100 , 97K0100 , 90F2005 , 90F0002 , 01P1000 M&C Vietnam 01P1307 , 3067976 , 12A 1007 , 02F1000 , 50A1600 , 95A9003 , 95A9004 , 90P1007 , 90P1007 , 90F2005 , 90F0002 20 M&C Vietnam F-2T , 03P5000 , 03F3000 , 20S2000 , 93S0015 , 91F1015 , 91F1005 , 09F9500 , 05V6011 , 90F0035 , 90F0020 , 20S1000 SP2000 , P/N: 90F0002 Type: F-2T , SP2000-H Thermostat 0-180¡C, Art N: 93S0010 , 90P1050 , 90P1080 , 90P1020 , 05V1060 , 05V2060 , 90F2005 , máy phân tích M&C Techgroup 2xBB 230V, Art. N: AAS0047 , S-2K150, Art N: 90S0020 , 03P1000 , 93S0045 , 02K9100 , 91F1007 , 90F0022 , 90P1010 SR25 bộ điều khiển nhiệt độ M&C Techgroup (4Stk.) , 01P1300 , SP2200-H/C/I/BB , 90F0002 , 90F0005 , 90F0040 , 01F1200 FP-2T , 03F3005 CLF-5/W PVDF , 90F3530, , 01P1307 , 90P1045 , 91F1010 , 90F0025 , 90K1007 , 03F5300 , 03F5500 , 93 S 0030 , 09K4000 , 01P1120 , FSS-3SS

Website hãng: www.mc-techgroup.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *