BALLUFF VIETNAM – Cung cấp Cảm biến quang công tắc tiệm cận

Đại lý cảm biến balluff vietnam

CÔNG TẮC BỘ NGUỒN CẢM BIẾN QUANG BALLUFF VIETNAM

Công ty Eurododo là đại lý cung cấp nhiều thiết bị tự động hóa công nghiệp. Balluff Vietnam – Cảm biến Balluff, công tắc hành trình Balluff, bộ nguồn Balluff, cảm biến quang Balluff, công tắc tiệm cận Balluff, cảm biến tiệm cận Balluff, cảm biến vị trí Balluff…

Balluff xuất xứ Đức
Eurododo phân phối toàn quốc, hỗ trợ tận nhà máy
Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn Balluff Germany

Xem thêm: Cảm biến BDC Vietnam Đại lý cảm biến tiệm cận BDC – Ý

MODEL CẢM BIẾN QUANG TIỆM CẬN BALLUFF CẤP Ở VIET NAM

BES R04KC-POC15B-EP00,13-GS49 BES01Y6 BTL6-A110-M0300-A1-S115
BES 516-324-G-E5-C-S49 BES00P7 cảm biến Balluff BHS003J
BES M08MI-POC20B-S49G BES0033
BIS C-6002-019-650-03-ST11 BTL09T6 BNS028J BES020Y BES01CW BFS 26K-PS-L01-S115 BES 516-326-G-BO-C-PU-02 WT45-R250 WT45-R250 WL24-2R240 S30A-7011BA S30A-6011BA TVI50N-9BK2R6TN-01024 TVI50N-9BK2R6TN-01000 UC2000-30GM70S-2E2R2-V15 UB6000-F42-E6-V15 UC6000-30GM-E6R2-V15 UB1000-18GM75-E5-V15 UB800-18GM40-E5-V1 Balluff Vietnam VDM28-50-R-IO/73c/136 MLV12-8-H-250-RT/65b/124/128 MLV12-8-H-250-RT/65b/115/128 ML100-55/95/103 ML100-8-H-350-RT/95/103 OBT500-18GM60-E5-V1 OBT500-18GM60-E5 OBT200-18GM60-E5-V1 OBT200-18GM60-E5 GLV30-8-2500/47/73c UC4000-30GM-E6R2-V15 UC2000-30GM-E6R2-V15 UC500-30GM-E6R2-V15 UB6000-30GM-E5-V15 Cảm biến quang BES0216 BES Q40KFU-PAC20A-S04G Cảm biến quang balluff BCS D18T403-XXS30C-EP02-GZ01-002 Cảm biến quang BES0026 BES M08MH1-POC15B-S04G Cảm biến quang BTL7-A501-M0407-P-S32 Bộ nguồn cấp điện Balluff BAE0002, BAE PS-XA-1W-24-100-004 Balluff Vietnam NBB8-18GM50-E2, hiệu PEPPER FUCHS Cảm biến quang balluff BES0001 BES M12MI-PSC40B-BV03 Cảm biến quang BES02RJ BES 516-300-S135-D-PU-10 Bộ nguồn cấp điện Balluff BAE0002 BAE PS-XA-1W-24-100-004 Giắc kết nối từ trường balluff BCC032R BCC M425-0000-1A-008-PX0434-100 Cảm biến từ balluff BTL15NH BTL7-E501-M0150-P-S32 Giắc kết nối từ trường balluff BCC010F BKS-S233-PU-05 Đầu cắm cho công tắc tiệm cận: P/N: BCC0A15 balluff BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-050 BCS M08EG-NSC30G-S49G
BCS M08EG1-NOC15C-S49G
BCS M08EG-NOC30G-S49G
BCS M08EG1-POC15C-S49G
BCS M08EG-POC30G-S49G
BCS M08T4E1-PSM15C-EP02
BCS M08T4E1-POM15C-EP02
BCS M08T4E1-NSM15C-EP02
BCS M08T4E1-NOM15C-EP02
BCS M08T4E2-PSM15C-S49G
BCS M08T4E2-POM15C-S49G
BCS M08T4E2-NSM15C-S49G
BCS M08T4E2-NOM15C-S49G
BCS M08T4E1-PSM30G-EP02
BCS M08T4E1-POM30G-EP02
BCS M08T4E1-NSM30G-EP02
BCS M08T4E1-NOM30G-EP02
BCS M08T4E2-PSM30G-S49G
BCS M08T4E2-POM30G-S49G
BCS M08T4E2-NSM30G-S49G
BCS M08T4E2-NOM30G-S49G
BCS R08KE-NSC80C-EP00,2-GS49
BCS M30KN2-NSC18G-AV02
BCS M18KM3-PSC80G-S04G
BCS M08EG1-NSC15C-S49G
BCS G34KN2-NSC24G-AV02
BCS G06T4E1-PSM15C-EP02
BCS F50-GA-1-Y-PU-02
BCS D30B4M3-PPC20C-EP02
BCS D22V4M1-PSC10C-EV02
BCS 012-NO-1-Y-02
BCS 010-NOB-1-L-PU-02
BCS R08KE-NSC80C-EP00 ,2-GS49
BCS M30KN2-NSC18G-AV02
BCS M18KM3-PSC80G-S04G
BCS M08EG1-NSC15C-S49G
BCS G34KN2-NSC24G-AV02
BCS G06T4E1-PSM15C-EP02
BCS F50-GA-1-Y-PU-02
BCS D30B4M3-PPC20C EP02
BCS D22V4M1 PSC10C-EV02
BCS 012 – NO-1-Y-02 BCS 010 NOB-1-L-PU-02 Vòng từ cho cảm biến vị trí balluff BAM013L BTL-P-1013-4R Đầu nối dùng cho cảm biến tiệm cận Balluff BCC0104 balluff BKS-S232-PU-10 Vòng từ cho cảm biến vị trí balluff BAM013L BTL-P-1013-4R Thẻ từ: P/N: BIS003W balluff BIS L-203-03/L LF Bộ nguồn balluff BAE0002 BAE PS-XA-1W-24-100-004 Phụ kiện cho cảm biến vị trí (nam châm từ) balluff BAM014T BTL5-P-5500-2 Giắc kết nối từ trường balluff BCC02M8 BCC M313-0000-10-001-PX0334-020 Cáp tín hiệui balluff BCC0H79 BCC A213-0000-1C-123-EX43T2-050 Cáp tín hiệu balluff BCC036P BCC M425-0000-1A-003-VX8434-050 Cảm biến quang balluff BAW002Y BAW M30ME-UAC15F-S04G Đầu nối dùng cho bó sợi quang BCC00TT BKS-S 32M-00 Nam châm đầu dò balluff BTL5-F-2814-1S Cảm biến quang BOS00JM BOS 18KF-PA-1HA-S4-C Cảm biến quang balluff BTL002L BTL6-A110-M0300-A1-S115 MLC500T20-1800 MLC510R20-1200 MLC510R14-750 MLC510R14-1800 MLC520R14-1200 GS 754B/V4-98-S12 GS 63/6D.3-S8 Tamagawa TS2651N141E78 M12 5 Pin Erkek Sensor Soketi DDLS 200/300.1-20 DDLS 508 120.0 L H DDLS 508 120.4 L H DDLS 548i 200.3 L H MLC500T14-1350 MLC500T20-750 MLC500T20-1800 MLC510R20-1200 MLC510R14-750 MLC510R14-1800 MLC520R14-1200 GS 754B/V4-98-S12 GS 63/6D.3-S8 Tamagawa TS2651N131E78 M12 5 Pin dişi Sensor Soketi FENAC F50M-360 EURODODO.COM GLV18-8-H-120/73/120 NEB12-18GM50-E2-V1 RL31-54/73C/136 HRTL 46B/66-S12 MLC510R30-300/MLC500T30-300 PRKL 25B-S12 AMS 304i 300 Cảm biến quang BES00L5 BES 516-3022-G-E5-C-S49 Cảm biến quang BUS005F M30M1-PPX-07/035-S92K Đầu cắm cáp đồng trục BES01P2 BES M08ED-NSC25F-S04G Cảm biến quang balluff BHS003J BES 516-300-S295/1.025″-S4 Cảm biến quang balluff BES01AR BES 516-324-G-EO-C-PU-05 Đầu nối cho cáp quang balluff BPI007J BPI8M4A4P-2K-00-TPSE Cáp sợi quang dùng cho cảm biến quang BCC00UN BKS-S 32M-TF-10 Cảm biến quang balluff BTL1RUP BTL7-E501-M0200-P-KA05 Đầu nối cho cáp quang balluff BPI007E BPI8M4A4P-2K-00-TP0E Balluff Vietnam BCS D18T403-XXS30C-EP02-GZ01-002 Đầu nối cho cáp quang BPI00K4 BPI007E BPI T0SN-D-00 Cảm biến tiệm cận balluff BCS M30BBI2-PSC15D-S04K, dùng để đóng ngắt mạch Cảm biến tiệm cận balluff BES00A1-BES M30MI-PSC10B-BV03, dùng để đóng ngắt mạch Bộ nguồn cấp điện Balluff BAE0002 balluff BAE PS-XA-1W-24-100-004 Bộ nguồn cấp điện Balluff BAE0002 balluff BAE PS-XA-1W-24-100-004 Công tắc hành trình balluff BNS02JP, BNS 813-B03-L12-61-A-22-03 Cảm biến quang balluff BTL2MC0 BTL7-C501-M0457-P-S32 Balluff Vietnam BTL02P4 BTL5-A11-M0150-P-KA05 UB4000-30GM-E5-V15 UB2000-30GM-E5-V15 NJ2-V3-N NCB40-FP-A2-P1 NBB4-F1-E2 NBB2-V3-E2 NBN15-30GM50-E2 NBN15-30GM50-E2-V1 NBB10-30GM50-E2-V1 NBB10-30GM50-E2 NBB5-18GM50-E2-V1 NBB5-18GM50-E2 NBN8-12GM50-E2-V1 NEB4-8GM50-E2-V3 UB1000-18GM75-E6-V15 S30A-4011DA S30A-4011CA S30A-4011BA EVS58-IZ MNI40N ENI58IL-S ENI58IL-R TVI50N-9BK2A6TN-01024 NBN3-8GM25-E1-V3 NBB2-8GM30-A0-V1 NBB2-8GM25-E2-V3 NBB2-12GM50-E2-V1 NBB2-12GM50-E0-V1 NBB20-L2-A2-V1 NBB8-18GM50-E2 NBB8-18GM30-E2-V1 Tamagawa TS2651N141E78 M12 5 Pin Erkek Sensor Soketi FENAC F50M-1000 NEN20-18GM50-E2 RL31-8-H-800-RT/73C/136 HRTL 3B/66-S8 MLC510R30-225/MLC500T30-225 PRKL 3B/6.22-S8 AMS 304i 200 KFD2-SL2-Ex1.B BES01CW GS 63B/6D.3-S8 DDLS 200/120.1-10 BPS 37 S M 100 MLC500T14-1350 MLC500T20-750

Website hãng: https://www.balluff.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *